up
Search      menu

انواع ساختمان 1 ساختمانهاي بتني ساختمان بتني ساختماني است که براي اسکلت اصلي آن از بتن آرمه (سيمان، شن،ماسه وفولادبصورت ميلگردساده ويا آجدار) استفاده ...

پنج توصيه عجيب پزشکي شايد باور نکنيد اما شما هميشه يک پزشک همراه خود داريد که آماده پاسخ به نيازهاي پزشکي‌تان است. اين پزشک، روان ماست. 1. آلرژي داريد ...

1. عدم بروز مشکل کريستاليزاسيون: کريستاليزاسيون يکي از معضلات اصلي ساير انواع چيلرهاي جذبي مي‌باشد ليکن در چيلرهاي آب گرم ضد کريستال بدليل تمهيدات انج ...

اطلاعات اوليه پوست از نظر شيميايي پليمري است از اسيدهاي آمينه که آنها را اصطلاحا پروتئين مي‌نامند. اسيدهاي آمينه از طريق پيوندهاي پپتيدي ، براحتي مي‌ت ...

اطلاعات اوليه انواع گوناگوني از ترکيبات ، هم سنتزي و هم طبيعي وجود دارند که بر حسب PH محلولي که در آن حل مي‌شوند، رنگ متفاوتي به خود مي‌گيرند. بعضي از ...

تقطير ، جداسازي مواد اجزاي سازنده يک محلول با روش تبخير و تراکم است. اطلاعات اوليه روش جداسازي مواد اجزاي سازنده يک محلول گوناگونند. يکي از اين روش‌ها ...

ديد کلي عطرها موادي هستند که انسان‌ها براي اينکه خوش‌بو باشند و در نزد ديگران مقبول ، از آنها استفاده مي‌کنند. عطرهايي که از مواد طبيعي بدست مي‌آيند، ...

اطلاعات اوليه پوست ، ساختار پروتئيني دارد. پوست ، همچون اندامهاي ديگر بدن ، بافت يکسان ندارد و ‏ساختار آن چند وظيفه مهم انجام مي‌دهد که عبارتند از حفا ...

منشا فشار اسمزي حرکت ذرات جسم حل شونده است،در تمام محلولها فشار اسمزي را مي بينيم و مي توان اين فشار اسمزي را به وسيله قانون وانت هوف محاسبه کرد فشار ...

اطلاعات اوليه گردش معکوس در کارگاه آفرينش ، شايد درک آنچه را که بحران انرژي خوانده مي شود، سير کند. کل قضيه ، ميلياردها سال قبل و با فرايندهاي تبديل ا ...

USB چيست ؟ همواره اتصال يک دستگاه به کامپيوتر و پيکربندي مناسب آن براي استفاده ، يکي از چالش هاي اصلي در رابطه با بخدمت گرفتن تجهيزات جانبي در کامپيوت ...

شيمي تجزيه شامل جداسازي ، شناسايي و تعيين مقدار نسبي اجزاي سازنده يک نمونه از ماده است. ديد کلي شيمي تجزيه نقش حياتي را در توسعه علوم مختلف به عهده دا ...

نور شيمي {فتو شيمي (Photo Chemistry)} ، شامل بررسي نوع خاصي از واکنش شيميايي است. نور شيمي با برهم‌کنش بين يک فوتون و يک مولکول ، نيز تغييرات شيميايي ...

شيمي فيزيک (Physical chemistry) بخشي از علم شيمي است که در آن ، از اصول و قوانين فيزيکي ، براي حل مسائل شيميايي استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر ، هدف از ...

ديد کلي شيمي را مي‌توان به صورت علمي که با توصيف ويژگيها ، ترکيب و تبديلات ماده سروکار دارد، تعريف کرد. اما اين تعريف ، نارساست. اين تعريف ، بيانگر رو ...

چکيده رابطه بين وزن مرطوب GMP با خواص کيفي و نانوايي 13 رقم از گندم هاي ايراني با ارزش نانوايي مختلف مورد بررسي قرار گرفت . از ميان واريته هاي مختلف ا ...

الکتروکارديوگرام يا نوار قلب (ECG) ثبت نوشتاري پتانسيلهاي توليد شده توسط قلب و در واقع نوار فعاليت الکتريکي قلب است. سيگنالها بواسطه الکترودهاي فلزي ک ...

ديد کلي وقتي کسي دچار درد قلبي مي‌شود ممکن است نوار قلب چيز خاصي را نشان ندهد، اما شک باليني پزشک به اين سمت است که رگهاي قلب بيمار گرفتگي دارند. در ا ...

مقدمه براي سهولت مطالعه ويروسها آنها را به روشهاي مختلفي طبقه بندي مي‌کنند. يکي از روشها اين است که آنها را بر حسب نوع ميزبان به ويروسهاي جانوري ، وير ...

نحوه ورود ويروس به سلول ميزبان و تکثير و گسترش آن در بافتها تحت عنوان عفونت و تکثير ويروسي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. رابطه ويروس با سلول ميزبان و ايجا ...

ايجا هر گونه شکاف و از بين رفتن پيوستگي بافتهاي بدن چه در داخل و چه در سطح خارجي بدن را زخم مي‌نامند. به عبارت ديگر هر گونه صدمه به نسج نرم را زخم گوي ...

کزاز يک بيماري باکتريايي جدي است که منجر به سفتي عضلات جونده ديگر عضلات مي‌شود. بيماري منجر به گرفتگي عضلاني شديد و مشکل تنفسي و نهايتاً مرگ مي‌گردد. ...

واکسن کزاز اغلب به عنوان جزئي از واکسن سه‌گانه DPT (ديفتري، کزاز،سياه سرفه) به کودکان تزريق مي‌شود. اين تزريق فرد را در برابر سه بيماري، ديفتري ( عفون ...

نگاه اجمالي در حالت کلي تشخيص عفونت ويروسي در مقام مقايسه با ساير رشته‌هاي ميکروبيولوژها مستلزم صرف وقت زياد ، هزينه بالا ، پرسنل ورزيده ، آزمايشگاه م ...

باکتريها گروهي از موجودات تک ياخته‌اي ذره بيني هستند که پوشش بيروني نسبتا ضخيمي آنها را احاطه کرده است. اين موجودات ساختار ساده‌اي دارند و به گروه پرو ...

بيماريهاي انگلي عبارتست از ورود يک عامل خارجي به عنوان يک عامل بيماري‌زا که وارد بدن مي‌شود از طريق غذا يا آب يا آلودگي از طريق يک فرد آلوده ديگر مي‌ب ...

مقدمه قارچ شناسي به معناي Mycology مي‌باشد. اين واژه توسط پيرآنتونيو ميچلي در قرن 18 پيشنهاد شده است. قارچها موجوداتي هستند فاقد کلروفيل و توليد اسپور ...

ايمني هومورال ، همان ايمني عمومي است که توسط مولکولهاي مشخصي موسوم به پادتن‌ها صورت مي‌گيرد. مقدمه هر ماده‌اي که بطور اختصاصي ايمني ويژه‌اي را پس از و ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

هر حيوان ، گياه يا موجود زنده اوليه‌اي که بخشي يا تمام زندگي خود را به همراه موجود ديگر از جنس ديگري را مي‌گذراند و يک سيمبونت يا سيمبيوت مي‌نامند و ب ...

ديدکلي در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به ي ...

ميکروبيولوژي (Microbiology) علمي است که درباره ميکروارگانيسمها يا جانداران ذره ‌بيني بحث و گفتگو مي‌کند. جانداران ذره‌ بيني به کليه موجوداتي اطلاق مي‌ ...

left                     right