up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله آنجل PDF
QR code - آنجل

آنجل

آنجل يا فرشته ماهي

آنجل يا فرشته ماهي داراي انواع متعددي است. در گروه سيچلايدها، آنجل يکي از زيباترين ماهيها بحساب مي آيد و از طرفداران زيادي برخوردار است. آنجل باله بلند چلگيس، آنجل نيم تنه مشکي، آنجل ببري، آنجل سفيد، آنجل مشکي، آنجل باله بلند دودي، آنجل باله بلند سفيد هستند، که در ايران تکثير و پرورش يافته اند و اکثر علاقمندان به اين ماهيها براي انتخاب ماهيهاي مولد خوب بايد تعدادي از آنجلهاي جوان، شاداب، سرحال و بدون نقص باله ها و عضو را بصورت گروهي در شرايط عالي نگهداري کنند. و از بين آنهايي که با همديگر جفت مي شوند براي تکثير و پرورش جدا کنند. براي اينکار بايد در روي هر ديواره آکواريوم چندين تکه سنگ به اندازه ارتفاع آکواريوم و به عرض ۵ سانتيمتر قرار داده شود. بطوريکه تکه سنگ با ديواره آکواريوم بصورت مورب و زاويه ايي تقريبا ۵۵ بوجود آورد. آنجلها محلهايي که داراي شيب است براي تخمريزي انتخاب مي کنند.
ماهيهاي آنجل جوان معمولا بين ۱۰ تا ۱۲ ماهگي بالغ مي شوند و در آنموقع بين ۱۳ تا ۱۵ سانتيمتر طول خواهند داشت.
در يک گروه معمولا آنجلها براي انتخاب جفت حرکات و رقصهاي مخصوصي را انجام مي دهند. با سرعت بطرف جفت مورد علاقه شان حرکت مي کنند و بنظر مي رسد بهمديگر ضربه وارد مي آورند ولي اينطور نيست. ابراز علاقه و دعوت به ازدواج و تمايل يکديگر را با اين حرکات به نمايش مي گذارند. ادامه اين حرکات رقصها و گردشگهاي سريع به چپ و راست بالاخره انتخاب جفت را در برخواهد داشت زمانيکه اعلام قبول ازدواج را نر و ماده با يکديگر دادند. آنوقت جفت يکديگر را پذيرفته و حرکات به شکل منظم و دقيق ظاهر مي شوند. بطوريکه موازي با همديگر و در يک ستون و به يک فاصله معين با همديگر حرکت مي کنند. آنها به تمام نقاط آکواريوم سرکشي مي کنند تا بالاخره مکان مناسب که معمولا يکي از آن تکه سنگهايي است که به ديواره آکواريوم تکيه داده ايد را بعنوان محل تخم گذاري انتخاب و شروع به تميز کردن آن مي نمايند.
ماهيهاي ديگر چنانچه دخالت کنند با عکس العمل شديد آنها مواجه خواهند شد و گاهي ضربه ايي هم خواهند خورد. آنجلهاي جفت شده با لبهاي مکنده شان و لرزش هاي مخصوصي منطقه اي را بر روي تکه سنگ براي تخمهايشان بدقت تميز مي کنند در اينحالت بهتر است بآرامي آنها را به يک آکواريوم آماده که از قبل تدارک ديده ايد با همان تکه سنگ انتخاب شده جفت انتقال دهيد. (اگر تعدادي تکه سنگ مشابه داشته باشيد بهتر است چون موقعي که آنرا خارج مي کنيد بايد يک عدد ديگر برايشان قرار دهيد تا از نبودن محل تخمها عصباني نشوند) گاهي ديده شده است آنجلهايي با همديگر جفت شده اند و محلهاي نامناسبي را انتخاب کرده اند. مثلا شيشه بخاري آکواريوم يا از اين قبيل اشياء که در آنصورت اگر براي اولين بار تخمريزي مي کنند بايد اجاره بدهيد تخمهايشان را در همان محل بريزند.
در غير اينصورت قهر خواهند کرد و مدت طولاني تخمريزي نخواهد کرد. آنجلهاي جوان جفت شده اگر خوب تغذيه شوند معمولا بين ۸ الي ۱۵ روز يکبار تخمريزي خواهند کرد. آنجلها هم در موقع تخمريزي لوله مخصوصي از بدنشان خارج مي شود که معمولا لوله تخمدان ماهي ماده حداکثر تا ۲ ميليمتر بيرون مي آيد و لبه آن گرد و پهن است. و لوله اسپرم ماهي نر حداکثر تا ۱ ميليمتر بيرون مي آيد که لبه آن زوکي شکل و کوچک است. بعد از بيرون آمدن لوله ها، تخمريزي در محلي که از قبل انتخاب و تميز شده است شروع مي شود.
ماهي ماده با نزديک شدن به صورت زاويه ايي و با لرزش مخصوصي تخمهايش را بصورت زنجير و رديفي بر روي تک سنگ مي چسبانند.
پشت سر ماهي نر فعاليت مي کند و با رها ساختن اسپرم بر روي تخمها آنها را بارور مي سازد. بعد از حداکثر ۲ ساعت تخمريزي تعداد زيادي تخم بر روي تکه سنگ چسبيده خواهد شد و در آخر، تخمريزي تمام خواهد شد.
بهتر است بآرامي تخمها را با سنگش به آکواريومي که داراي شرايط لازم و از قبل آماده شده است منتقل شوند. و به جاي تکه سنگ تخمها که بر مي داريد يکعدد تکه سنگ مشابه به جاي آن قرار دهيد که جفت آنجل از نبودن سنگ تخمها عصباني نشوند.
آب تخمها بايد داراي DH بين ۵ تا ۸ درجه باشد و دماي ۲۷ درجه سلسيوس مناسب خواهد بود. مقداري داروي متيلن آبي به مقدار ۱ ۰% به آب تخمها اضافه مي کنيم تا از هجوم و حمله قارچها به تخمها جلوگيري بعمل آيد. معمولا بعد از ۴۸ ساعت تخمها باز و تبديل به لارو مي شوند. و روي سنگ در حاليکه با سر چسبيده به سنگ هستند. دم تکان مي دهند و اصطلاحا گفته مي شود تخمها باز شده و در مرحله دم تکان دادن هستند.
بعد از آن از سنگ جدا مي شوند و همه آنها در يک گوشه ايي از آکواريوم تجمع مي کنند. همانطوريکه مي دانيد لاروها همراه با خودشان داراي کيسه زرده ايي در زير شکمشان هستند که تا سه روز از آن تغذيه مي کنند. سنگ تخمها را بآرامي آنها را بخارج بياوريد. در اين مرحله بر اثر تجزيه پوسته تخمها مقداري آب آلوده شده است مقداري از آب را با آب مناسب که از قبل آماده ساخته ايد تعويض کنيد تا علاوه بر تميزي آب؛ لاروها شاداب شوند و کيسه زرده آنها بخوبي جذب بدنشان بشود.
چنانچه آب آلوده باشد لاروها ضعيف و بي حال و سفيد خواهند شد و کمرشان خم مي شود و کيسه زرده آنها آب مي رود و در نهايت تلف خواهند شد. (براي تهيه آب مناسب بايد DH آب براي لارو آنجل بين ۳ تا ۵ درجه باشد و يکهفته آنرا با فيلتر ذغالي فيلتراسيون کنيد که در آنصورت آب شفاف و کريستالي خواهد شد و درجه حرارت را روي ۲۷ سلسيوس ثابت نگهداريد و تغيير نداشته باشد.)
بعد از جذب کيسه زرده؛ لاروها خيلي حريص غذا خوردن هستند و از صبح روز چهارم که داراي شناي آزاد شده اند مي توانيد به آنها غذاي زنده و مقوي بدهيد بهترين غذاي زنده در اين مرحله نوزادان ميگو هستند. بهمين منظور بايد تخم ميگوي نمکي را طوري تنظيم کنيد که همزمان با نياز لاروها آنها هم تبديل به نوزادان ميگوي تازه بدنيا آمده شوند تا بخوبي توسط لاروها قابل صيد و خوردن باشند. چنانچه از نوزادان ميگو که ۲۴ ساعت قبل از تخم درآمده باشند. و آنها را استفاده کنيد بدليل بزرگ بودن نوزادان ميگو لاروهاي آنجل آنها را نمي توانند صيد و مورد مصرف قرار دهند. اين موضوع در روزهاي اول داراي اهميت زيادي است. چنانچه لاروها نتوانند غذا بخورند در مدت ۴۸ ساعت آينده تمام آنها بر اثر نخوردن غذا خواهند مرد.
۱) در اين مرحله بايد دقت کافي بشود. مقدار غذايي که لاروها احتياج دارند بايد به همان اندازه برايشان بريزيد. چنانچه اگر اضافه تر از مصرف آنها ريخته شود. نوزادان ميگو در آب شيرين بعد از چند ساعت مي ميرند و در آب تجزيه خواهند شد و خيلي سريع آب آلوده و کثيف مي شود و همين امر باعث تلفات لاروها خواهد شد. براي اينکه درصد تلفات به پايين ترين حد ممکن برسد بايد اولا به لاروها فضاي کافي اختصاص دهيد. و به مکان بزرگتري انتقال دهيد.
۲) آلودگي آب را کنترل کنيد در صورت مشاهده اولين تلفات خيلي زود آب را با آب سالم و آماده تعويض کنيد.
۳) بهتر است تا ۱۵ روز اول براي آب لاروها داروي متيلن آبي استفاده کنيد تا از آلودگي و تلفات لاروها جلوگيري شود.
● طرز تشخيص جنسيت آنجل:
▪ ماهي نر:
۱) نوک لوله اسپرم نر زوکي شکل شبيه به نوک قلم ني است.
۲) لبهاي پهن و ضخيمتري نسبت به ماده اش دارد و کمي دهانش بزرگتر است.
۳) قوز روي سر نر داراي بر آمدگي بيشتري نسبت به نوع ماده اش دارد.
۴) باله زيرين بلندش در محل تلاقي با بدن زاويه باز ايجاد مي کند.
▪ ماهي ماده:
۱) نوک لوله تخمدان درست شبيه به تخم و لبه آن گرد است.
۲) لبهاي نازکتر و باريکتري دارد و کمي دهانش کوچکتر است.
۳) قوز روي سر ماده داراي برآمدگي کمتري نسبت به نوع نرش است.
۴) باله زيرين بلندش در محل تلاقي با بدن زاويه قائمه ايجاد مي کند.

گونه Pterophyllum Scalare: اندازه cm12، تغذيه: همه چيز خوار، سرشت: صلح جو آنجل Gold Pearl نيازمند مخزن به خوبي با گياه پوشيده شده با حداقل 30 گالن آب ...

اين ماهي جزء ماهيان زيبا و زينتي خليج فارس هست. البته شايان ذکر هست که ديدن اين ماهي در برنامه هاي تلويزيوني يا توي اينترنت، فقط ميتونه گوشه اي از زيب ...

ايگوانودون يك دايناسور گياهخوار بود كه بر روي هر انگشت شصتش يك عضو ميخي استوانه اي داشت. اين دايناسور ۳۰ فوت طول داشت و در طول دوره كرتاسه آغازين يعني ...

· دايناسور نيست اما نوعي پليكوزار است · گوشتخوار · در دوره پرمين(۲۴۵ ۲۸۰ ميليون سال قبل) مي زيست · در طول پشتش، بادباني خاردار داشت · روي چهار پاي پهن ...

ماهي تيرانداز با نام علمي (Toxotes jaculatrix) و نام انگليسي (Archer fish ) از خانواده (Toxotidae ) بوده و داراي 6 گونه در جهان ميباشد. آنها در آبهاي ...

دانلود نسخه PDF - آنجل