up
Search      menu

طاعون گاوي

تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد . اين بيماري با تب زخمهاي دهان ...

● تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود مي آيد . اين بيماري با تب زخمهاي د ...

● تعريف : طاعون گاوي Rinderpest RP يك بيماري ويروسي واگيردار است كه درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد . اين بيماري با تب زخمهاي دهان ...

تب برفكي : كنترل موفقيت آميز بيماري بر پايه سه اصل لازم الاجراء و مكمل يكديگر استوار است : 1. اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي به منظور جلوگيري از ورود وي ...

بيماري سل در گاو با ايجاد توبركلهاي پيشرونده در اندامهاي مختلف بدن مشخص مي گردد . علاوه بر گاو ، انسان ، بز و خوك نيز نسبت به آلودگي با عامل مسبب سل گ ...

در زبان و ادبيات انگليسي واژة bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بيشتر جايگاه صفت دارد و به معاني ذيل به کار مي آيد : ۱) صفت نسبي گاو، يعني گاو ...

از مامور اطلاعات بيمارستان که سراغ بخش عفوني و ايدز را مي گيرم، نگاهش تغيير مي کند و کمي دلسوزي توام با سرزنش چاشني آن مي شود. با طي کردن مسافتي نه چن ...

تاليف : دکتر احسان مقدس در روز پنجم جولاي ۲۰۰۴ خبرگزاري ترکمنستان اعلام کرد که بيماري خطرناک وواگيري در بين دام هاي منطقه مرزي قزاقستان واوزبکستان که ...

ملاحظه : در روز پنجم جولاي 2004 خبرگزاري تركمنستان اعلام كرد كه بيماري خطرناك وواگيري در بين دام هاي منطقه مرزي قزاقستان واوزبكستان كه كاراكورت Kara K ...

اکثر دام ها زمين گير شده و وضعيت بدن در اين حالت شباهت بسياري با زمان تب شير پيدا مي کند، در حقيقت اين تظاهر کلينيکي در ارتباط با کاهش کلسيم خون است. ...

● واژه شناسي : (Terminology) در زبان و ادبيات انگليسي واژهٔ bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بيشتر جايگاه صفت دارد و به معاني ذيل به کار مي آ ...

● کنترل مرحله نگهداري نگهداري لاشه ها قبل از عمل آوري مسئوليت آژانس اجرائي هيئت نظارتي است . نگهداري MBM زائد و پيه مربوط به لاشه هاي بالاي ۳۰ ماه هست ...

بيماري جنون گاوي ( B.S.E ) يک بيماري کشنده و دژنراتيو عصبي مغزي قابل انتقال گاو مي باشد . اين بيماري يک هفته تا چند ماه بعد از بروز علائم باليني باعث ...

همه ميکروبها زيان آور نيستند و حتي بسياري از آنها به ما کمک مي کنند. پس ميکروبهاي بيماري زا چه هستند و چگونه به بدن آسيب مي رسانند؟ ميکروبهاي بيماري ز ...

متخصصان زيبايي، لب هاي توپر همراه با کناره هاي برجسته و واضح را از معيارهاي زيبايي لب مي دانند. لب ها هر دو قسمت صورت را پرمي کنند و در زمان خنديدن، ن ...

چندي پيش، يکي از دوستان ام صاحب فرزند زيبايي شد که از همان ابتداي نوزادي دل درد و نفخ را تجربه کرد.... دوست ام نوزادش را نزد پزشک اش برد و تشخيص دکتر، ...

مصرف طبي زرشک به دورهٔ مصر باستان مي رسد که فراعنه و ملکه ها، اين گياه را با تخم رازيانه به منظور درمان طاعون مصرف مي کردند. امروزه، گفته ميشود اين گي ...

توليد مثل عاملي کليدي در تعيين بازده پرورش گاوهاي شيرده مي باشد. در بهترين شرايط هر ماده گاو، سالانه يک گوساله توليد خواهد کرد. از نظر اقتصادي، باروري ...

● علوفه ها هرگونه خوراک گياهي و پرحجم که ارزش غذايي داشته باشد و خوش خوراک هم باشد، علوفه نام دارد. ▪ يونجه يابيده: اين علوفه ارزش غذايي زيادي دارد. ي ...

● درياچة هامون: درياچه اي که تا کمتر از دو دهه قبل هر ساله پذيراي بيش از يک ميليون پرنده مهاجر بود . با نابودي هامون ۱۵ هزار صياد بيکار شدند و زناني ک ...

به تمامي اعضاء يا هر کيست تشکيل شده توسط گونه هاي جنس سارکوسيستيس را سارکوسيست( Sarcocyst ) گويند . ▪ سارکوسيستيس : به يک جنس از تک ياخته هاي انگلي در ...

تب شير يک بيماري متابوليکي است که قبل از زايمان يا به هنگام زايمان اتفاق مي افتد، و با کاهش سريع غلظت کلسيم پلاسما مشخص مي شود که به دليل از دست رفتن ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

C.B.P.P يک تهديد جدي براي توليدات دامي در قسمت پائين دست صحراي آفريقا و پاره اي کشورهاي آسيايي است. مانع جدي توسعه و افزايش گله هاست. بهنگامي که در يک ...

● Halanthium raiflorum گل شوره زار گياهي بوته اي يکساله ، بند بند، نمدي و گوشتدار مي باشد. معمولا ا جتماعات گل شوره زار بصورت محدود در حواشي دامنه ها ...