up
Search      menu

دگرگوني قهقرايي در اکلوژيت

اکلوژيت ها سنگهايي هستند که به صورت قطعات بيگانه (گزنوليت) در کمبرليت و يا در بعضي از بازالت ها ديده ميشوند. از نظر کاني شناسي اکلوژيت ها اساسا از دو ...

اکلوژيت ها سنگهايي هستند که به صورت قطعات بيگانه (گزنوليت) در کمبرليت و يا در بعضي از بازالت ها ديده ميشوند. از نظر کاني شناسي اکلوژيت ها اساسا از دو ...

دگرگوني به مجموعه عواملي گفته مي‌شود که در اثر آن ، مشخصات سنگ‌ها تغيير مي‌کند و سنگ به نوع ديگري که سنگ دگرگوني نام دارد، تبديل مي‌شود. عوامل دگرگوني ...

ديدکلي در سنگهاي دگرگوني تعداد زيادي کاني وجود دارد که تعدادي از آنها در سنگهاي آذرين و رسوبي هم به فراواني يافت مي‌شوند. ولي عده‌اي از آنها فقط در سن ...

بسياري از سنگهايي که امروز ، در سطح زمين ديده مي‌شوند، آثار و شواهدي بروز مي‌دهند که نشان مي‌دهد پس از نهشته‌ شدن به صورت سنگ رسوبي ، يا تبلور به صورت ...

سنگهاي ثانويه هستند که از دگرگون شدن سنگهاي آذرين ، دگرگوني و رسوبي که قبلا وجود داشته اند تشکيل مي شود . عامل دگرگوني مي تواند فشار ، گرما ، اثر سيال ...

مقدمه در اين دگرگوني ، سنگهاي حاصل هورنفلس‌ها و در صورتي که ترکيب سنگ ميزبان مناسب باشد، شيستهاي لکه‌دار بوجود مي‌آيد. هورنفلس‌ها سنگهاي سخت ، دانه ري ...

آشنايي دگرگوني ديناميکي با دگرشکلي سنگها و تبلور مجدد ناشي از استرن مشخص بوده و معمولا با کاهش اندازه کاني‌هاي سنگ همراه است. هنگامي که سنگ اوليه (رسو ...

اسكارن (Skarn) يك واژه سوئدي است كه معدنچيان سوئدي براي ناميدن مخلوطي از سيليكاتهاي كلسيم درشت بلور كه همراه كانه هاي آهن در معادن آهن اين كشور يافت م ...

اسكارن (Skarn) يك واژه سوئدي است كه معدنچيان سوئدي براي ناميدن مخلوطي از سيليكاتهاي كلسيم درشت بلور كه همراه كانه‌هاي آهن در معادن آهن اين كشور يافت م ...

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ خدا اوضاع و احوال هيچ ملتي را دگرگون نمي‌گرداند، تا آن که اوضاع و احو ...

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شک ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

ميدان هاي مغناطيسي که مرکز اخلاق مغز ما را هدف خود قرار مي دهند مي توانند موجب برهم خوردن و درگير شدن درک و احساس ما از تعابير درست و غلط شوند. به اعت ...

همانطور که مي دانيم تا چند سال آينده جهان با بحران بي آبي کم سابقه اي در طول عمر خود مواجه خواهد شد که دانشمندان سعي داشتند با ارائه روشهايي به ذخيره ...

تعاوني‌ها بعنوان يکي از اشکال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعا ...

● ريشه لغوي زمين شناسي ساختماني از واژه Structral به معني ساختاري يا ساختماني و Geologg به معني زمين شناسي گرفته شده است. ● ديد کلي هر کسي که با زمين ...

اکثر ما چشمک زدن ستاره ها را ديده ايم. خصوصاً اگر ستاره يي نزديک به افق قرار گرفته و جو بالاي سرمان داراي ناآرامي زيادي باشد اين چشمک زدن ها با تفاوتي ...

آجر از قديمي ترين مصالح ساختماني است که قدمت آن بنا به عقيده برخي از باستان شناسان به ده هزار سال پيش مي رسد.در ايران بقاياي کوره هاي سفال پزي و آجر پ ...

● روش هاي کنترل آفات گياهان زينتي - توليد گياهان مقاوم به آفات؛ - استفاده از تکنيک هاي زراعي؛ - تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛ - استفاده از تله هاي فرموني. ...

در اين مقاله نشان داده مي شود که مباحث مرتبط با ترموديناميک مهندسي, اساساً بر بر پايهء ديدگاههاي مسلک اصا لت عمل (پراگماتيسم) بنا شده اند. آيا سيکل کا ...

دياژنز: سنگ زايي پس از انباشته شدن رسوب ها در محيط هاي رسوبي ممکن است فرايندهاي فيزيکي و شيميايي گوناگوني در آن ها رخ دهد که به سنگ شدن آن ها بينجامد. ...

● بررسي زمين شناسي ، پترو ژئوشيمي و ژئو كرونولوژي افيوليت هاي ناحيه خوي (ايران)» افيوليت هاي ناحيه خوي در منتهي اليه شمال غربي ايران ، در مجاورت مرز ا ...

سنگ شناسي سنگ شناسي آذرين ريشه لغوي سنگهاي آذرين ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتين به معناي آتش است. ديد کلي اين سنگهاي ...

سنگ شناسي آذرين ريشه لغوي سنگهاي آذرين ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتين به معناي آتش است. ديد کلي اين سنگهاي پرورده آت ...

بررسي فاکتورهاي مؤثر در تشکيل ذخاير معدني براي پي‌بردن به چگونگي تشکيل ذخاير معدني بررسي چهار عامل زير ضروري است. منشأ محلولهاي کانه‌دار منشأ محلولهاي ...