up
Search      menu

ستاره شناسی

تلسکوپ هابل تلسكوپ فضايي هابل دقيقا چيست؟ چرا به اين اندازه استثنايي است؟ چگونه اين چنين عكس هاي شگفت انگيزي مي گيرد وما كجا مي توانيم آنها را ببينيم؟ ...

بطور کلي ستارگان داراي مراحل مختلف جنيني ، کودکي و جواني و پيري هستند. پس از اکتشاف برابري جرم و انرژي توسط انيشتين ، دانشمندان تشخيص دادند، که کليه س ...

اجرام سماوي در فواصل مختلفي از زمين قرار دارند و اين عامل باعث مي شود که گاهي يکي از آنها از جلوي ديگري عبور مي کنند. بارزترين حالت اين پديده خورشيدگر ...

هنگامي که ستارهي پرجرمي (۸ تا ۲۰ برابر جرم خورشيد) به شکل ابرنواختر منفجر ميشود، به احتمال زياد هستهاش سالم ميماند. اگر هستهي ستاره بين ۴ ۱ تا ۳ برابر ...

اورانوس هفتمين سياره در منظومه شمسي است. فقط نپتون و پلوتو فاصله بيشتري با خورشيد دارند. اورانوس دورترين سياره ايست که مي توان با چشم غير مسلح آن را ر ...

● تاريخچه مفهوم جسمي بسيار پرجرم كه حتي نور نيز نمي تواند از آن بگريزد نخستين بار در سال ۱۷۸۳ توسط يك جغرافي دان انگليسي به نام جان ميشل ارائه شد. در ...

سي چهل سال پيش اختر شناسان برين عقيده بودند که اجسام فضايي در اثر گذشت زمان چندان تغيير مي کنند و تکامل ستارگان و کهکشان ها به قدي آهسته است که هيج تح ...

● صورت فلکي Leo يا برج اسد صورت فلکي شير. او در آسمان قرار دارد چون شاه حيوانات است. او مشهور است که شير Nemea است و توسط Heracles کشته شد.نميا يک شهر ...

● تلسکوپ شکستي در تلسکوپ شکستي ، يک عدسي ، نور را جمع مي کند. و تصويري از جسم به وجود مي آورد. اين عدسي که در جلوي آن است، عدسي شيئي ناميده مي شود. يک ...

ماه گرفتگي يا خسوف پديده اي است که به سبب عبور ماه از درون سايه زمين ايجاد مي شود. در ما گرفتگي کامل قرص نقره اي ماه به تدريج تيره و تيره تر مي شود و ...

مقدمه جو زمين در مقابل پرتوهاي ايکس کدر است. از اين رو براي مشاهده پرتوهاي ايکس دستگاههاي آشکارساز بايد در بالاي جو باشند و بايد توسط موشکها يا اقمار ...

زمان دقيق لحظه ي تحويل سال كه حتي با دقت هاي كمتر از ثانيه هم محاسبه ميشود از كجا ميآيد؟ روي كره آسمان (براي سادگي آسمان را كره اي فرض ميكنيم كه ستاره ...

با پيشرفت علم در قرن اخير، حال ديگر مي توانيم پاسخ هاي روشن تري را درباره حيات و احتمال وجود آن در کيهان بيابيم. با احتساب شماره تخميني سيارات عالم، د ...

سحابي رتيل (Tarantula) يکي از جذاب ترين اجرام آسمان براي بسياري از منجمان آماتور و علاقه مندان به عکاسي نجومي است. اما اخترشناسان حرفه اي نيز به اين س ...

پس از مدتها مجادله مبني بر مکانيابي دقيق ماهواره وويجر۱ دانشمندان تيم هدايتگر وويجر به اين نتيجه رسيدند که وويجر ۱ در ناحيه «شوک نهايي» در آخرين نقطه ...

در اوايل قرن هفدهم ميلادي گاليله با ساختن تلسكوپ، چشم خود را به ابزاري مسلح نمود كه مي توانست توانايي رصد او را افزايش دهد. هر چند امروزه تلسكوپهايي ب ...

● ستارگان نوتروني مغناطيسي ستارگان نوتروني، باقي مانده ي ستارگان پرجرمي هستند (۵۰-۱۰برابر جرم خورشيد) که دچار رمبش(فروريزش) شده اند. ● بسيار پر چگال و ...

در شبي تاريک و صاف ، ستارگان چنان مي‌درخشند که گويي مي‌توان با دست آنها را لمس کرد. در واقع بيشتر ستارگان قابل ديد براي چشم غير مسلح ، در محدوده يک هز ...

سياهچاله ها مناطقي از فضا مي باشند که نيروي گرانش در آنجا به قدري زياد است که هيچ چيز نمي تواند از آن منطقه بگريزد. سياهچاله ها قابل رويت نيستند و در ...

جهان در بردارنده تمام چيزهايي است که وجود دارد، نه فقط زمين و چيزهايي که در آن قرار دارد بلکه شامل تمام سيارات و ستارگان و کهکشانها و فضايي که بين آنه ...

سياره زحل يا كيوان سياره اي فريبنده است كه حلقه هاي محسور كننده و دهها قمر كوچك و بزرگ آن را احاطه كرده است. كمي كوچكتر از سياره ي مشتري است و حدود ۴ ...

ده دستاورد برجسته تلسكوپ فضايي هابل در طول شانزده سال رصد آسمان كدام است؟ چهار صد سال پيش، هنگامي كه گاليله با استفاده از تلسكوپ دست سازش كوه هاي ماه، ...

دو گروه سياراتي با جرمي شبيه نپتون كشف كرده اند. اين كشف باعث شد اختر شناسان ناگهان يك گام، به يافته هاي دنياهاي ديگري با اندازه زمين در اطراف ديگر ست ...

ستارگان، گويهاي بزرگ حاوي گازهاي داغ و تابنده اند. خصوصيات ستاره نظير رنگ، دما، اندازه و تابندگي توسط جرم آن (مقدار ماده موجود در ان) تعيين مي شوند. خ ...

● جدي (Cap) بز دريايي، بزغاله ▪ زمان رسيدن روي نصف النهار : ۲۹ شهريور؛ ▪ مساحت ۴۱۴ درجه مربع صورت فلکي کم نور جدي در منطقه البروج، شايد اولين صورت فلک ...

▪زمان رسيدن به نصف النهار: ۲۹ تير؛ مساحت : ۴۹۷ درجه مربع اين صورت فلکي کوچک منطقه البروج، چهره عقربي را تصوير مي کند که با نيش خود، جبار اين صورت فلکي ...

در فاصله اي حدود ۲۰۰۰۰۰ سال نوري از کهکشان ما دو کهکشان کوچک به نام ابر ماژلاني وجود دارند. اين دو کهکشان با جرياني از گاز به هم الحاق مي يابند. از سو ...

عطارد يا تير نخستين و نزديکترين سياره منظومه شمسي به خورشيد است. از نظر اندازه نسبت به ديگر سيارات بعد از پلوتو کوچکترين آنها نيز به حساب مي آيد. قطر ...

يکي از شگفت انگيزترين زيبايي هاي فضا وجود حفره هايي سياه در آن است. مکانهايي که بر اثر جاذبه بي نهايتش حتي خود نيز با آن سرعت شگفت انگيزش قابل گريز ني ...

خورشيد خورشيد، گوي غول پيکر درخشاني در وسط منظومه شمسي و تامين کننده نور، گرما و انرژي هاي ديگر زمين است. اين ستاره به طور کامل از گاز تشکيل شده است. ...

ونوس (ناهيد يا زهره) به دليل تشابه اندازه، جرم، چگالي و حجم به خواهر دوقلوي زمين شهرت گرفته است. قطر اين سياره در حدود ۱۲.۱۰۰ کيلومتر و تقريبا ۶۴۴ کيل ...

رد گيري منبع اين صدا ، فکر يانسکي را به خود مشغول ساخت. او خورشيد را مورد بررسي قرار داد، ولي دريافت که صداي خش خش ناشي از ستارگان است و نه مخصوصا د ...

در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم يوهان کپلر ستاره شناس معروف آلماني توانست با استفاده از تجربيات بيست ساله منجم دانمارکي تيکوبراهه سه قانون زير ...

سياره زحل يا كيوان سياره اي فريبنده است كه حلقه هاي محسور كننده و دهها قمر كوچك و بزرگ آن را احاطه كرده است. كمي كوچكتر از سياره ي مشتري است و حدود ۴ ...

ديد کلي ماه از زمانهاي خيلي پيش همواره مورد توجه بشر بوده و در هر زمان ، نظريات مختلفي درباره آن ابراز مي‌شده است. اولين بار گاليله در سال 1610 ماه را ...

هفتمين سياره در منظومه شمسي است. فقط نپتون و پلوتو فاصله بيشتري با خورشيد دارند. اورانوس دورترين سياره ايست که مي توان با چشم غير مسلح آن را رويت نمود ...

خورشيد گرفتگي به راستي يکي از زيباترين پديده هاي نجومي است. با اينکه اين خورشيد گرفتگي در ايران به صورت جزئي قابل مشاهده است اما بسياري از منجمان آمات ...

تلسكوپ ها انواع گوناگوني دارند: * تلسكوپ هاي شكستي: در تلسكوپ شكستي ، عدسي هاي شيئي معمولا از دو عدسي با جنس هاي متفاوت شيشه اي تشكيل شده اند. اين قبي ...

اختر فيزيک به عنوان علمي که صرفا به نور مرئي مربوط مي شود، هر چيزي را که در آسمان قابل روئيت باشد، مورد مطالعه قرار مي دهد. اين مطالعات نخست بوسيله چش ...

تحقيقات جديد نشان از كندتر شدن بادهاي استوايي زحل دارد . زحل ، سياره طوق بر گردن منظومه شمسي يكي از باد خيزترين سيارات منظومه شمسي است . طوفانهاي سهمگ ...

اين گزارش را به دوستداران آسمان شب و به خصوص شادروان دكتر تقى عدالتى تقديم مى كنم. شايد در هنگام گذر از خيابان هاى شهرتان در ميان آن همه دود و هياهو ى ...

ونوس، جواهري در آسمان ونوس (ناهيد يا زهره) به دليل تشابه اندازه، جرم، چگالي و حجم به خواهر دوقلوي زمين شهرت گرفته است. قطر اين سياره در حدود ۱۲.۱۰۰ کي ...

تاكنون نظريات زيادي در مورد منشا منظومه شمسي و زمين ارائه شده است، در ميان آنها ، دو نظر اساسي وجود دارد. اولي فرضيه برخورد نزديك نام گرفته است. بر اي ...

▪زمان رسيدن به نصف النهار : ۱۵ اسفند مساحت : ۵۴۵ درجه مربع اين صورت فلکي در سال ۱۶۸۷ به وسيله يوهانس هوليوس به وجود آمد تا قسمت هاي خالي جنوب غربي دب ...

۱۰ حقيقت شگفت انگيز درباره ماه آغاز ماموريتهاي اخير ناسا به منظور شکل گيري مطالعات جديد بر روي کره ماه باعث شده تا به بررسي خصوصيات شگفت انگيزي از کره ...

طرز کار راکت فضايي مقدمه: يكي از عجيب ترين كشفيات انسان دسترسي به فضا است كه پيچيدگي و مشكلات خاص خود را دارد. راه يابي به فضا پيچيده است، چرا كه بايد ...

مقدمه که برخي از ستارگان مثل خورشيد و ماه ظاهرا در شرق طلوع کرده و به تدريج در آسمان بالا مي‌آيند و پس از طي پهنه آسمان در افق غربي غروب مي‌کنند. اگر ...

نگاهي به روش هاي تعيين فاصله ستارگان . . . تماشاي تک تک ستارگان در شب ما را ترغيب مي کند که بدانيم اين ستاره هاي غول پيکر که به سبب فاصله زيادشان، از ...

▪زمان رسيدن به نصف النهار: ۳۱ فروردين ؛ مساحت : ۱۲۸۰ درجه مربع دب اکبر همانند صورت فلکي جبار، شايد شناخته شده ترين و پرداستان ترين صورت فلکي محسوب گرد ...

خورشيد ستاره اي است از ستارگان رشته اصلي که ۵ ميليارد سال از عمرش مي گذرد. اين ستاره کروي شکل بوده و عمدتا از گازهاي هيدروژن و هليوم تشکيل شده است. وس ...

باستان‌شناسي فضايي؟ آيا با داستاني علمي تخيلي سر و كار داريم؟ ديگر نه. مساله تحقيقات باستان‌شناسي و محافظت از ميراث باستاني در فضا مساله‌اي است كه زما ...

ستاره شناسان مى گويند كه مقدار انرژى آزاد شده از انفجار سطحى يك ستاره نوترونى در سوى ديگر كهكشان راه شيرى در فاصله 50 هزار سال نورى زمين، آنها را به ح ...

●انتخاب دوربين دوچشمي دوربيني براي شما مناسب است که، سه خصوصيت مهم داشته باشد: بزرگنمايي،وزن و قيمت مناسب. دوربين دوچشمي ۷X۳۵ بزرگنمايي و توان کمي برا ...

پنهان شدن يک جسم سماوي در پشت جسم سماوي بزرگ تر و نزديک تر را در اصطلاح مي ناميم. در اين مقاله با فهرستي از بهترين اختفاهاي سال ۱۳۸۶ و شرايط رصدشان د ...

● گامي نو در کشف حيات در منظومه شمسي همانطور که مي دانيد ليزرها در ماموريت هاي فضائي استفاده هاي جديدي پيدا کرده اند و براي بررسي يک موضوع خاص ليزرها ...

ستاره، بعد از طي کردن بيشتر عمر خود در حالت بلوغ, مرحلهي نهايي نورافشاني خود را به صورت غول سرخ آغاز ميکند. دليل اين نامگذاري اين است که ستاره در اين ...

گاهي اوقات ميدان مغناطيسي خورشيدبهم مي ريزد و تاثيراتي در سرتاسر منظومه شمسي مي گذارد. سه سال قبل، اتفاقات خارق العاده اي درخورشيد روي داد . به طور مع ...

يک لباس فضايي در حقيقت سفينه فضايي کوچکي است که وسايل محافظت از جان فضانورد، ارتباطات، تغذيه و ساير نيازمنديهاي يک انسان همگي در آن جاسازي شده است. لب ...

کهکشان به مجموعه ستارگان ، گاز و غبار گفته مي شود که با نيروي جاذبه کنار هم نگاه داشته شده اند. کوچکترين کهکشانها داراي عرضي برابر با چند صد سال نوري ...

مرگ يك ستاره 2.6 ميليارد ساله،ارتباط بين فورانهاي پرتو گاما و عموزاده هاي نه چندان دور آنها يعني ابرنواخترها را بيش از پيش بر ملا كرده است. بر اساس تا ...

ابرغول >Ia.Iab.Ib غول درخشنده >II غول >III زيرغول >IV رشته اصلي >V زيرکوتوله ها و کوتوله ها >VI, VII ●واژه نامه ▪ ابرخوشه Supercluster مجموعه اي از خو ...

يکي از شگفتي هاي فضا وجود حفره هاي سياه در آن است. مکان هايي که در اثر جاذبه بي نهايت حتي نور از آن قابل گريز نيست و هر چه در آن وارد شود ديگر خارج نخ ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

حرارت يک ستاره را مي توان از رنگ آن استنباط کرد. به عبارت ديگر اين عمل از روي طيف نشري ستاره تشخيص داده مي شود. ستارگان قرمز، نظير قلب العقرب( آلفاي ع ...

اخترشناسان با كمك تلسكوپ فضايي هابل موفق به رصد غير مستقيم جو سياره اي فراخورشيدي شدند كه در اثر نزديكي به ستاره مادر خود ، جو هيدروژنيش را به سرعت از ...

بارش هاي شهابي زيادي طي سال اتفاق مي افتد که از اين بين چند بارش شهابي به علت تعداد شهاب ها از اهميت بيشتري برخوردار هستند که به معرفي آنها مي پردازيم ...

ستاره نوتروني هنگامي كه ستاره پر جرمي به شكل ابر نواختر منفجر مي شود، شايد هسته اش سالم بماند. اگر هسته بين 4 1 تا 3 جرم خورشيدي باشد، جاذبه آن را فرا ...

ستارگان اجرامي هستند آسماني که داراي منبع انرژي بوده (به سه صورت انرژي گرانشي ، حرارتي و هسته اي) و اين انرژي را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطيس ...

رصد شهابها به كمك تلسكوپ يا دوربين دو چشمي يكي از روشهاي مهم رصد شهابها است كه نقش بسيار مهم در تكميل داده هاي جمع آوري شده به كمك روشهاي ديگري نظير ر ...

زبانه هاي خورشيدي اي كه روي جو زمين را مي سوزانند،عادي هستند.امادانشمندان چند نمونه از آنها را كشف كرده اندكه با ديگران تفاوت دارند اين زبانه ها از ست ...

خورشيد نزديک‌ترين ستاره به ماست که هر روز صبح شاهد طلوعش هستيم. شايد خيلي‌ها فکر کنند که خورشيد پرنورترين ستاره است و از اين روشن‌تر و پرنورتر ديگه ست ...

آيا باور مي‌کنيد که در ماه طوفان بيايد. ماه فاقد اتمسفر است و آنچه ما از طوفان به خاطر داريم جابجايي سريع و کوبنده لايه هاي مختلف اتمسفر است. در ماه ه ...

در سال ۱۸۴۴ ميلادي ويلهلم بل ستاره شناس آلماني ، ستاره اي را کشف کرد که قادر به ديدنش نبود. ستاره هايي که ما در آسمان مي بينيم، همه در حال حرکت هستن ...

▪ آتشفشانها مريخ بزرگترين کوه هاي آتشفشاني موجود در منظومه شمسي را در خود جاي داده است. بلندترين آنها اليمپوس(Olympus)، ارتفاعي معادل ۲۷ کيلومتر و قطر ...

«خورشيد گرفتگي»و« ماه گرفتگي» براستي يکي از زيباترين و شگفت انگيز ترين پديده هاي نجومي هستند که بسياري براي ديدن آن لحظه شماري مي کنند و حاضرند حتي به ...

آيا حيات ميکروبي در داخل انسلادوس، مي‌تواند وجود داشته باشد؟ جايي که نور خورشيد نمي‌رسد، عمل فوتوسنتز غير ممکن است و اکسيژني در دسترس نيست ! براي پاس ...

روي کره آسمان (براي سادگي آسمان را کره اي فرض مي کنيم که ستاره ها، خورشيد و سيارات روي آن قراردارند)، مشابه زمين خط هايي مثل طول و عرض جغرافيايي در نظ ...

آنالما شکلي است به صورت عدد هشت لاتين کشيده که با ترسيم موقعيت دقيق، ياعکسبرداري از قرص خورشيد (در يک قاب عکس) در فواصل زماني يکسان و منظم طي يکسال (م ...

بررسي خاک سياره سرخ توانايي هاي نهفته گسترش حيات دانشمندان با ارائه گزارشي از عملکرد کاوشگر مريخي فونيکس، ويژگي هاي شگفت انگيز خاک اين سياره ر ...

بشتابيد که مريخ و ماه با همديگر هم اندازه شده و در آسمان به يک اندازه جلوه گري مي کنند. الان بيش از ۷ سال است که از نيمه هاي تابستان به بعد چنين ايميل ...

● سياركي كه زمين را تهديد مي كند اين سيارك كه عرض آن ۳۹۰ متر است آپوفيس (Apophis) نام دارد و ممكن است طي ۳۱ سال آينده به زمين برخورد كند. دانشمندان اج ...

يکي از شگفتي هاي فضا وجود حفره هاي سياه در آن است. مکان هايي که در اثر جاذبه، حتي نور از آن قابل گريز نيست و هرچه در آن وارد شود ديگر خارج نخواهد شد. ...

سياه چاله تمرکز عظيمي از جرم است که نيروي جاذبه آن مانع عبور اجسامي که از افق رويداد آن-نه آنهايي که از تونل کوانتومي(شعاع هاوکينگ) مي گذرند-مي شود. ...

خوشه هاي کروي خانواده اي از صدها هزار ستاره ريز و درشت اند، که هرکدام در هاله ي کهکشان همچون کندوي پُر ازدحامي از ستاره ها قرار دارند. اين اجرام باشکو ...

ستارگان زيبايي كه در سرتاسر آسمان پراكنده اند هر كدام گلوله هاي عظيمي از گازهاي بسيار بسيار زياد و دماي فوق العاده بالا هستند. اين گازها ميلياردها سال ...

مريخ چهارمين سياره از سمت خورشيد در منظومه شمسي است. اين سياره يکي از همسايه هاي نزديک زمين در فضا مي باشد. مانند بقيه اجرام موجود در منظومه شمسي عمر ...

يكي از شگفتي هاي فضا وجود حفره هاي سياه در آن است. مكان هايي كه در اثر جاذبه بي نهايت حتي نور از آن قابل گريز نيست و هر چه در آن وارد شود ديگر خارج نخ ...

● چگونه هلالهاي بحراني را رصد كنيم ؟ در مورد مشاهده هلالهاي بسيار باريك ( اول و آخر ماه قمري ) مطالب زيادي خوانده و شنيده ايد, اما از ديدگاه رصدي كمتر ...

۴۳۳ سال پيش ، پدر علم نجوم جديد دركشور آلمان چشم به جهان گشود. (يوهانس كپلر)در طي عمر پرفراز و نشيب خود با تفحص درستاره ها و سيارات ، توانست قوانين مع ...

ستاره بيني بررسي تأثير اجرام سماوي- ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري، زحل، ثوابت گاه عقدتين قمر- بر عالم تحت القمر است. سبق ذهن آن، جهاني زمين – ...

● گزارش نويسي در اين قسمت سعي داريم نکات مهمي را که در رصد نواختر ها با آنها مواجه مي شويم ، اشاره کنيم. هرگاه نواختري جديد کشف شود ، راصدان بايد طوري ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

آشنايي با روشهاي علمي و تجربي مردان بزرگ علم در طي قرون،و چگونگي استدلال نمودن ايشان و همچنين روند پيشرفت علومگوناگوني مانند رياضيات، نجوم، فيزيک و... ...

جالب است بدانيد که ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي شوند، زندگي مي کنند و سپس مي ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر کوتاه ...

● نگاه اجمالي مردم ، ساليان دراز با مشاهده آسمان تصور مي کردند که شکل گروههاي ستارگان همانند اشيا و موجودات روي زمين است. اين گروههاي ستارگان را صور ف ...

در عمر تقريبى پانزده ميليارد ساله جهان، بشر با زمان ناچيز ده هزار ساله عمر خود وقايع بى شمارى را پشت سر گذاشته است. بشر هر چه به جلوتر آمده، به حقايق ...

گرفتگي كامل خورشيد را بايد يكي از منظره‌هاي زيبا و در عين حال ترسناك طبيعت دانست. تنها موقعي مي‌توان اين پديده را ديد كه عوامل زيادي با هم انطباق پيدا ...

● ليبراسيون يا رخگرد ما در زمين گاهي شاهد بخشي از قسمت پنهان ماه هستيم. نمايان شدن بخشي از قسمت پنهان به دليل ليبراسيون يا رخگرد ماه مي باشد. در ماه س ...

● آشکار سازي جهانهاي دور ستاره شناسان تا کنون بيش از ۱۶۰ سياره بيرون از منظومه ي شمسي ما کشف کرده اند. واقعاً اين دنياها چه شکلي هستند؟ تا سال ۱۹۹۹ ست ...

خورشيد و اغلب ستارگان ديگر از گاز و ماده اي گاز مانند و بسيار داغ به نام پلاسما تشکيل شده اند. با اينحال برخي از ستارگان نيز که کوتوله هاي سفيد و ستار ...