up
Search      menu

مدیریت و اقتصاد

واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاص ...

مقدمه در يک بررسي مشاهده‌اي در نظام اداري کشور جمهوري اسلامي، متأسفانه بي‌توجهي مفرط اين نظام به‌شدت بوروکرات، نسبت به ناخشنودي عموم شهروندان از عملکر ...

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد) مقدمه از ساليان بسيار دور, با ...

معلم را ميتوان ناخداي کشتي بزرگ تعليم و تربيت ناميد که رمز سعادت و عاملي مهم در فرآيند توسعه محسوب ميشود. اما سوال اين است که چگونه ميتوان از تواناييه ...

مقدمه با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي کشورهاي صنعتي پيشرفته و کشورهاي کمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجه‌ريزي به اين دو گروه از کشو ...

5 S خلاصه عبارات Seiri ( سازماندهي ), Seition ( نظم و ترتيب ), Shitsuke (انضباط), Seiso (پاكيزه سازي) و Seiketus (استانداردسازي) مي باشد. ۵ S نظامي اس ...

در اين تحقيق بررسي ابعاد ساختاري و سازماني و نرم افزاري مديريت شهري که از مباحث اساسي مديريت کلان کشور است پرداخته شده است. در ابتدا رويکرد هاي مديريت ...

نقشي که علم بر عهده دارد اين است که قوانين و اصول کلي را در زمينه چگونگي وقايع و پديده هايي که به علم مورد بحث ارتباط دارد ايجاد کند و از اين رهگذر ما ...

مقدمه حيات و تداوم هر سيستم و نهاد اجتماعي در گرو وجود پيوندي مستحکم ميان عناصر تشکيل دهنده آن است. اين پيوند تحت تأثير ميزان رعايت عدالت در آن سيستم ...

كدكس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي و ارايه آن به شكل واحد. ●تعريف كدكس كدكس در لغت بمعناي آيين نامه،مقررات،نشانه و ...

با اتمام طرحهاي ۸۱ تکفا در آموزش و پرورش و با توجه به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش در خصوص مراکز آموزش از راه دور بيان نکاتي چند در زمينه توسعه ...

مقدمه: تغييرات و دگرگوني هاي وسيع و همه جانبه و بحران‌هاي ناشي از اين تغييرات در دنياي امروز، سازمان‌ها و مؤسسات مختلف را با چالش هاي فراواني روبرو سا ...

اقتصاد کشاورزي ، در جهان امروز يکي از مشکلات اساسي بشر تأمين نياز هاي غذايي است ، به گونه ‌اي که امنيت غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌ ...

بعضي از صاحب نظران مديريت، رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي دانند و از اين رو مديريت را کار با ديگران و از طريق آنان در ...

مقدمه: يکي از عوامل مهم و اساسي در ثبات و کارائي نظامهاي سياسي که از ديرباز تاکنون فلسفه سياسي و تاريخ تطور فکر سياسي در ميان متفکران اين حوزه مدنظر ...

مقدمه زيمنس يکي از موفق ترين و بزرگترين شرکت هاي بين المللي در حوزه توليد وسايل الکترونيکي است. اين شرکت از يک سابقه 156 ساله، سرمايه اي بالغ بر 73 مي ...

1- مقدمه آيا تا به حال از خود پرسيده‌ايد که چرا بعضي از شرکت‌هاي بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار خود به موقعيتي معمول ...

مقدمه: شناسايي و حذف همه فعاليت‌هاي فاقد ارزش افزوده و افزايش ارزش افزوده ساير فعاليت‌ها از مرحله تهيه مواد اوليه تا توليد و نهايتا فروش، هدف غايي تما ...

مهندسي صنايع ، شامل کاربرد روشهاي تجزيه و تحليل اصول فيزيکي براي تبديل موادخام و ساير منابع به فرمي که رضايت و احتياجات آدمي را تامين کند، ميباشد.با پ ...

مهندسي ارزش(Value Engineering)، تلاشي است سازمان يافته كه با هدف بررسي و تحليل تمام فعاليتهاي يك طرح، (از زمان شكلگيري تفكر اوليه تا مرحله طراحي و اجر ...

بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند: 1-بورس كالا: بازار منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس ط ...

مقدمه : براي اجراي هر پروژه­اي نياز به اخذ يك تاييديه مبني بر اثبات رابطه مثبت و منطقي بين پروژه و استراتژي سازماني از مسئولان ارشد و ذي‌نفعان كليدي ي ...

مقدمه در حال حاضر استاندارد بين الملليISO IEC 17025 که در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجرايISO IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي EN45001 تهيه شده است، ج ...

خداوند انسان را از خاک آفريد و براي عمران و آباداني زمين بر گماشت. (سوره هود) ● تاريخچه شهرسازي نخستين شهرساز ويا نخستين کسي که به بيان اصولي درزمينه ...

بسيار پيش مي آيد که دانش آموزان پس از تدريس يک درس ، از ما مي پرسند که اين درس که امروز خوانديم ،به چه درد ما مي خورد؟و کجامي توانيم ازآن استفاده کنيم ...

1- مقدمه در دهه پاياني قرن بيستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوري اطلاعات كليه شئونات زندگي و تعاملات اجتماعي را دستخوش تحول نمود. ت ...

گستردگي، پيچيدگي و تنوع پروژههاي مطرح در صنايع نفت و گاز، اهميت مديريت اين پروژهها را دوچندان ساخته است. توجه محافل علمي و مهندسي (به خصوص در حوزه نفت ...

مقدمه مديريت اطلاعات امروزه به مفهومي پيچيده تبديل شده است ، زيرا اطلاعات موجود حجمي ناباورانه به خود گرفته و روزبه روز بر اين حجم افزوده مي شود. همه ...

● کنترل اعتبار، آيا نتيجه مي دهد؟ در باور نادرست اقتصادي پيشين نشان داده شد که برخلاف ادعاهاي گول زننده و عامه پسند، کنترل اعتبار شيوه بدون هزينه براي ...

1- مقدمه نوآوري يکي از تواناييهاي محوري و حياتي مدير و رهبر هر سازماني بشمار ميرود زيرا اين امکان را به مدير ميدهد تا باعث رشد و سودآوري شرکت شود. اما ...

سياست اقتصادي ايده آل، چه براي امروز چه براي روزگار آتي، در واقع خيلي ساده است. دولت بايد از زندگي و مالکيت کساني که تحت حاکميتش زندگي مي کنند در براب ...

خلاصه: اين مقاله به دومين قسمتي از چارچوب يك مدل پيش‌بيني ترافيك در مقابله مولف (در سال 2003) مربوط مي‌شود. اين مدل ابتدا، سروصداهايي كه توسط شرايط مس ...

● آداب مذاکره حضوري ▪ تعيين وقت مذاکره: دنياي اقتصاد: هيچ وقت بدون اطلاع و آمادگي قبلي با کسي مذاکره نکنيد و هيچ کسي را نيز در چنين موقعيتي قرار ندهيد ...

پانل روشي است که هم به عنوان روش اصلي و هم به صورت روش تکميلي استفاده مي­شود. کمتر پروژهي آينده ­پژوهي را مي توان يافت که پانل در آن جايي نداشته باشد. ...

تهيه کننده (ها): * دکتر نغمه صادقي: پژوهشگاه بين‏المللي زلزله‏شناسي و مهندسي زلزله چکيده مقاله: تأثير حوادث غيرمترقبه نظير زلزله بر سلامت جمعيت آسيب د ...

مقدمه : دنياي پيرامون ما در حال پيشرفت سريع و غير قابل تصور است، و در اين دنياي پيشرو ملتها و جوامع هستند که بايد سرعت فهم و تعامل خود را با جهان پيرا ...

با نگاهي به گرماي شديد اين روزها ونگرشي به ريشه ها ي اين تغيير اقليم climate change))ملاحظه مي شود افزايش بي سابقه گرماي کره زمين رخدادي است که دراين ...

تعريف مديريت مديريت فرايند به کارگيري مؤثرو کارآمد منابع مادي وانساني در برنامه ريزي سازماندهي بسيج منابع و امکانات هدايت و کنترل است که براي دستيابي ...

مقدمه مديريت دانش به مثابه راهبرد کليدي براي دستيابي به موفقيت و بقاي سازماني در محيط پُررقابت و غير قابل پيش بيني عصر حاضر توجه بسياري را به خود جلب ...

مقدمه برنامه ريزي نيروي انساني بخش مهمي از پشتيباني پس از فروش زمينه خدمات با تضمين خدمات است. نيروي انساني به منزله مهم ترين منابع هر سازماني است.( Q ...

بر طبق يکي از نگرشها مديريت کيفيت يعني نظارت بر فرآيند ساخت و توليد محصول براي ايجاد اطمينان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح يا مشتري بوده است. ...

طرح هدفمند کردن يارانه ها يکي از محورهاي مهم هفتگانه«طرح تحول اقتصادي» است. اين طرح بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور توسط دولت نهم تدوين شد. کار ...

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شک ...

اقتصاد اينترنتي از جمله شگفت انگيزترين پديده هاي اخير ، مي توان از رشد فوق جهشي ICT و بويژه اينترنت ياد کرد که عرصه هاي فعاليت اقتصادي را به تسخير خود ...

چک به معني برگهٔ تاريخ‌دار و داراي ارزش مالي است که معمولاً براي خريد در حال و پرداخت در آينده استفاده مي‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاري ...

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دول ...

ارزش كالاي صادراتي در گمرك هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرفنظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش ...

حسابداري در جهان نزديک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارک کشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به ...

تعريف رشد اقتصادي رشد اقتصادي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان، افزايش تول ...

اگر شما فرهنگ را هدايت نکنيد ، فرهنگ شما را هدايت مي کند . فرهنگ به معناي ارزشهاي مشترک ميان افراد يک گروه است. اين گروه ميتواند يک خانواده ، يک سازما ...

دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن 20 رخ داد. انقلاب آغازين ظهور انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب دوم پايان، ظهور ناب و خاتمه عصر توليد انبوه اس ...

تعريف بهره وري : بهبود بهره وري موضوعي بوده است که از ابتداي تاريخ بشر و در کليه نظام هاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است . اما تحقيق در مورد چگونگي افز ...

پول الكترونيكي يا پول ديجيتالي، ارزش پول واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيكي ذخيره شده است ...

بازار در زبان پهلوي «واکار» و «وازار» آمده و به معناي محل داد و ستد و اجتماع است. بازار در تمدن ايران و جهان سابقه چند هزار ساله دارد. از همان هنگام ک ...

به طور کلي بازاريابي علمي، در ميان بانک هاي ايران واژه جديدي است. چرا که بازاريابي زماني ضرورت پيدا مي کند که سازمان با محيطي رقابتي مواجه گردد، صنعت ...

چكيده : هدف از نگارش اين مقاله، معرفي تکنيک‌هاي شبيه سازي رايانه اي و کاربرد آنها در فرآيند تجزيه و تحليل، اندازه گيري و پيش بيني تغييرات و اثرات آن ب ...

مقدمه با افزايش رقابت و گسترش روشهاي توسعه منابع انساني، سازمانها تلاش مي کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمايند تا آنها بتوان ...

بحران مالي ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسياري از صنايع و بخش هاي اقتصادي جهان را به ورطه نابودي کشاند، از طريق مؤسسات پولي و مالي آمريکايي که قادر به وصول اقس ...

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن ...

1. مقدمه مطالعات نشان مي دهد شرکت هايي که به تغييرات و پيشرفت دائمي توجه داشته باشند به مرور در بازار از رشد بيشتري برخوردار خواهند بود. بزرگي، شهرت و ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

تهيه کننده (ها): * راضيه محمدزاده دانشجوي رشته پژوهشي بازسازي پس از سانحه دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي * استاد راهنما:دکتر عليرضا فلاحي ...

عنوان مقاله: حسابداري محيط زيست مولف مترجم: داريوش لطفي موضوع: حسابداري وضعيت: تمام متن مقدمه: در عصر حاضر باتوجه به وجود برخي از محدوديتهاي زيست محيط ...

ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؛ ﺯﻳﺮﺍﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺩﻓﻊ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﻋﻮﺍ ...

مشکل عمده موجود در کشور ما، عدم توجه به برنامه هاي اقتصادي است و اصولاً فرهنگ برنامه ريزي و تبعيت از برنامه در حال کمرنگ شدن است. به عنوان مثال، آماره ...

اهداف : پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد بود به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد : * مهندسي فاكتور‌هاي انساني يا ارگونومي چيست ؟ * اهداف ارگونومي و ...

رکود اقتصادي که درد مشترک بنگاه هاي اقتصادي کشور است، مشکلاتي را در مسير توسعه بخش صنعت در ايران فراهم کرده است. البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، ...

روند صعودي رشد مطالبات معوق در ايران، يکي از مظاهر ناکارآمدي مديريتي در اقتصاد کشور است. که نظام بانکي را از ايفاي نقش اصلي خود که همان تسهيل مسير توس ...

مديريت راه‌دور سيستم‌هاي لينوکس در حالت متني هر مدير سيستمي که عهده‌دار اداره دو يا چند سرويس‌دهنده شبکه است، نياز به اداره کردن آنها از راه دور دارد. ...

كنترل سازماني، مديريت سوء يا سوء مديريت يكي از مهمترين اركان هر جامعه اي، اجتماع مردم در كنار يكديگر و تعامل آنان جهت نيل به هدفي مشترك است. با توجه ب ...

تغيير روند توجه سازمان ها از منابع مالي به سرمايه هاي انساني، فراهم آمدن زمينه هاي تراکم و حتي انفجار اطلاعات از طريق فن آوري اطلاعات و ارتباطات در سا ...

هيه کننده (ها): * سعيد قربان بيگي: استاديار دانشکده مهندسي عمران و آب - دانشگاه صنعت آب و برق تهران چکيده مقاله: ناپايداري شيبهاي اطراف رودخانه و فراز ...

کارآفرين به شخصي گفته مي شود که فکري جديد يا اختراعي در اختيار داشته و منابع کشور (زمين، کار و سرمايه) را با هم ترکيب مي کند تا بتواند آن فکر و ايده ر ...

در دهه هاي اخير، شاهد ظهور رويکردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. به بياني ديگر، رويکردي جديد که براي رويارويي با مشکلات و مسائل پيچيده عصر حاضر شکل گ ...

- مقدمه خلاقيت به شيوه هاي گوناگوني قابل تعريف است .اغلب محققين خلاقيت را از ديدگاه فرآيندي مورد بررسي قرار مي دهند . از اين ديدگاه خلاقيت در سازمان ا ...

جايگاه آموزش و مهارتها به خصوص با رويکرد پودماني، در سير تحول برنامهريزي درسي به سالهاي پس از جنگ اول جهاني باز ميگردد. اين رويکرد از آن جهت که نياز م ...

مقدمه بررسي ادبيات توسعه منابع انساني در سازمان‌ها نشان مي دهد که برنامه هاي آموزشي از ديدگاه مديران همواره يکي از راه‌ حل‌هاي کليدي براي رفع مشکلات د ...

تمامي سازمانها و شركتها، براي كالاها و خدماتي كه عرضه مي‌دارند قيمتي تعيين مي‌كنند. اين قيمت ممكن است در قالب مفاهيم گوناگون مانند شهريه، آبونمان، حق ...

هم اكنون با توسعه فعاليت هاي اجرايي مجموعه هاي بزرگ شركتي و سازماني و نياز به حمايت هاي ساختاري و عوامل پشتيباني در اين گونه سازمان ها، رفته رفته به ف ...

ديباچه: آيا اين بهترين روش است؟ اين سؤالي است که فکر يک مهندس صنايع را دائماً به خود مشغول مي‌کند تا به اين وسيله بهترين راه را براي توليد محصول و حل ...

چند سالي است که صنعت دريانوردي به عنوان صنعتي جوان در مجامع سياسي و اقتصادي مملکت به صورت جدي مطرح شده است. آمار و ارقام برگرفته از تحقيقات بنگاه هاي ...

بدون شک شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد که با وجود درآمد معمول و متوسط با يک مديريت کاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم ...

به نظر مي رسد در شرايط کنوني کشور و مطابق ضرورتهاي اعتقادي و اجتماعي موجود، آموزش و پرورش براي تحقق چند هدف اساسي بايد برنامه ريزي و حرکت کند. آنچه که ...

گسترش کاربردهاي فناوري اطلاعات در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي سبب ابداع و ارائه راه حل ها و راهکارهاي مختلف شده است. طبيعي است که هر يک از اين ر ...

مقدمه سرآغاز پروژه ها در مديريت دانش با سردرگمي در حيطه هائي از اين قبيل مي باشد: از کجا بايد شروع کنيم؟ مزاياي پياده سازي پروژه حاضر چه خواهد بود؟ سر ...

تعريف مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند (نو و ديگران 2000، ...

توسعه كشور و ارتقاء استاندارد زندگي در آن مستلزم بهبود و ارتقاء كيفيت مديريت در سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي است. با بهبود مديريت است كه مي توان بهره ...

در دنياي پر شتاب امروز هر روز اصطلاحي نو متولد مي شود، اصطلاحاتي که آَشنايي نداشتن با آنها مديران را از اتخاذ تصميم شايسته ي زمان محروم مي کند. ويژگيه ...

چکيده: امروزه دنياي واقعي ما بسيار پيچيده‌تر از آن است که بتوان يک توصيف و تعريف دقيق از آن به دست آورد؛ بنابراين براي يک مدل، بايد توصيف تقريبي يا هم ...

چكيده تاكنون مطالب زيادي درخصوص بهره وري، اهميت و تعاريف آن، انواع واهداف بهره وري نگاشته شده است. آنچه اين گفتار درپي آن است، گذر از اين مفاهيم و پرد ...