کارگروه جهادتبیین و اندیشه ورز تشکیل شد

مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل استاندارى البرز از آغاز فعالیت رسمى کارگروه جهادتبیین و اندیشه ورز ذیل قرارگاه ارتباطات و فضاى مجازى استان البرز خبر داد.

کارگروه جهادتبیین و اندیشه ورز تشکیل شد

ادامه‌ی خواندن