وقتی متحدان انگلیس سوگوار جاسوسش می‌شوند

در پی اعدام علیرضا اکبری نه تنها دولت انگلیس با فراخواندن موقت سفیرش و طرح اظهارات مداخله جویانه به این قضیه واکنش نشان داد، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و آمریکا هم در همنوایی با این کشور سوگوار جاسوس انگلیسی شدند.

وقتی متحدان انگلیس سوگوار جاسوسش می‌شوند

ادامه‌ی خواندن