نتانیاهو در برزخ جنگ داخلی

هرگونه انفعال نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برابر تصمیم جدید دیوان عالی ممکن است سبب برانگیخته شدن خشم عناصر افراطی و زمینه‌ساز سقوط کابینه‌اش شود. در چنین شرایطی اتخاذ هر تصمیمی برای وی دارای هزینه سیاسی بسیار زیادی خواهد بود و ممکن است پیش از پایان جنگ غزه به عمر سیاسی‌اش پایان دهد.

نتانیاهو در برزخ جنگ داخلی

ادامه‌ی خواندن