انتقاد رئیس دانشگاه تهران از نگاه بازاری به آموزش عالی

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه از مفهوم اصلی دانشگاه کارآفرین منحرف شده‌ایم، گفت: متأسفانه گاهی بازاری شدن آموزش عالی موجب می‌شود همه چیز تحت تاثیر تحقیقاتی که صنایع از ما می‌خواهد قرار می‌گیرد؛ در حالی که از وظیفه خود در بخش شاگرد پروری غفلت می‌کنیم.

انتقاد رئیس دانشگاه تهران از نگاه بازاری به آموزش عالی

ادامه‌ی خواندن

فارس‌من‌| نامشخص بودن منابع و سردرگمی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از سازمان سنجش می‌خواهند که یک بار برای همیشه همانند کنکور سراسری منابع هر رشته را هر سال مشخص و اطلاع رسانی کنند تا عدالت آموزشی برای عموم دانش پژوهان تحقق ملموسی داشته باشد.

فارس‌من‌| نامشخص بودن منابع و سردرگمی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

ادامه‌ی خواندن