چرا ارتش انقلابی چین، مدافع منافع ملی شد؟ / چگونه ارتش چین از اقتصاد کنار گذاشته شد؟

با توجه به اینکه ارتش در ۱۹۷۹ پیشرفته‌ترین سازمان چین بود و حجم عظیمی از امکانات را در اختیار داشت، با اجرای سیاست درهای باز بهترین گزینه برای واردشدن به فعالیت تجاری به‌ شمار می‌رفت. با این پس‌زمینه بود که رهبری غیرنظامی حزب کمونیست، ارتش را وارد سیاست و اقتصاد کرد و بعد که مسئولان غیرنظامی دیدند ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ارتش چنان که شاید در خدمت دولت نیست، این فعالیت‌ها را تعطیل و ارتش را از کسب سود مالی دور کردند.

چرا ارتش انقلابی چین، مدافع منافع ملی شد؟ /  چگونه ارتش چین از اقتصاد کنار گذاشته شد؟

ادامه‌ی خواندن

نقد شهید مطهری به نسبیت اخلاقی علامه طباطبایی / از نظر مطهری دیدگاه علامه سر از نسبیت در می‌آورد و حد یقفی نخواهد داشت

هم‌نسل‌های من از شهید مطهری دین‌داری و مسلمانی خود را آموختند/ شهید مطهری سعی کردند از جاودانگی اخلاق دفاع کنند / برای محکم‌کاری در اخلاق و بتن ‌آرمه کردن ارزش‌های اخلاقی، احساس کردند که با علامه همراهی نکنند / از نظر حضرات، اخلاق عبارت است از قواعدی که انسان‌ها وضع می‌کنند /
گمان شهید مطهری این بود که دیدگاه علامه سر از نسبیت در می‌آورد و حد یقفی نخواهد داشت

نقد شهید مطهری به نسبیت اخلاقی علامه طباطبایی / از نظر مطهری دیدگاه علامه سر از نسبیت در می‌آورد و حد یقفی نخواهد داشت

ادامه‌ی خواندن

جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه / ارجاع گزینشی، آسیب جدی در رسیدگی به پرونده های ملی

تفکیک دقیق مراحل دادرسی از یکدیگر و تمایز مقامات قضایی و حدود اختیارات آنها در هر یک از این مراحل و تعریف نقش های کنترل کننده میان آنها تماماً با هدف تضمین استقلال و بی‌طرفی این مقامات تعریف شده است.  اهمیت ارجاع گزینشی ناشی از آن است که همه این اهداف را بی اثر می‌کند؛ به عبارت دیگر ارجاع گزینشی موجب می‌شود تفکیک دقیق مراحل دادرسی تحت تاثیر نقض تعارض منافع بی اثر شود

جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه /  ارجاع گزینشی، آسیب جدی در رسیدگی به پرونده های ملی

ادامه‌ی خواندن

 چرا در شرایط جنگی گشت ارشاد بازگشت؟

جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی استثنایی است بنابراین از منطقی متفاوت در حکم‌رانی پیروی می‌کند. لذا عجیب نیست اگر در شرایط بحرانی دست به اقداماتی زند که با سرمشق متعارف سیاست‌ورزی بیگانه باشد.

 چرا در شرایط جنگی گشت ارشاد بازگشت؟

ادامه‌ی خواندن