up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله Zeppelin PDF
QR code - Zeppelin

Zeppelin

عظيم ترين وسايل پرواز Zeppelin

اين مقاله درباره يکي از اختراعات بشر در زمينه پرواز مي باشد که از نظر بسياري يکي از بهترين اختراعات و يکي از عظيم ترين وسايل پرواز و تعليق در هواست. هواناو نام اين اختراع بوده و راهکاري بسيار زيرکانه براي به پرواز در آوردن آن به کار رفته است. برعکس هواپيماهاي ديگر مثل هواپيماهاي مسافربري، هليکوپترها جت ها و غيره که از قدرت موتور و از باله ها و برش هوا براي بلند شدن و پروازاستفاده مي کنند هواناوها از يک محفظه بسيار بزرگ که از گازهايي با چگالي اي کمتر از چگالي اتمسفر پر شده به هوا بر مي خيزد که همچنين اين پروسه نيازمند کار توسط تعداد زيادي از افراد مي باشد. هواناوها از کنترل بسيار خوبي در هوا برخوردار بودند و از اين رو پس از اختراع آنها در اواخر صده هجده ميلادي در ابعاد بزرگي از آنها استفاده شده گر چه ديري نپاييد که اختراع هواپيما و وسايل پروازي ديگر و همچنين بروز مشکلات و سانحه هاي هوايي براي اين هواناوها استفاده از آنها را در اکثر نفاط دنيا به حداقل خود رسانده بزرگ ترين سانحه هوايي در مورد اين وسيله، فاجعه هيدنبرگ (Hindenbergh) مي بود.
● هواناو چيست؟
هواناو متشکل از يک بالن بيضي شکل که زا سازه اي با جنس آلياژ آلومينيوم همراه با ستون هاي بلند افقي ساخته شده است. به طور کلي چهار نوع هواناو وجود دارد:
۱) هواناو سخت (Rigid)
۲) هواناو نرم (Blimp)
۳) هواناو نيمه سخت
۴) هواناو آهني
هواناو سخت متشکل از يک فرم سخت که از تعداد زيادي سلول گازي غير متکارم پر شده است. اين هواناوها براي حفاظ حالت بالون خود نياز به فشار داخلي گاز ندارند! به علت موفقيت کمپاني Zeppelin در ساخت هواناوهاي سخت، اين هواناوها با نام Zeppelin نيز شناخته مي شوند. هواناوهاي نرم که Blimp نيز ناميده مي شوند از فشار گاز داخل بالون براي شکل دهي به آن استفاده مي کنند.
نيمه سخت به هواناوهاي گفته مي شود که به فشار گازهاي مخصوص خود براي شکل گيري .... نياز دارند ولي همچنين داراي سازه هاي افقي اي که شت بالون شروع مي شوند هستند که به طور نسبي حالت بيضي شکل بالون را حفظ نمايند. هواناوي آهني داراي ساختاري ما بين هواناوهاي سخت و نرم هستند، به طور که بدنه بالون آنها با دور نازکي از آهن به جاي جنس هواناوي معمول پوشيده شده است.
در اوايل استفاده از هواناوها گاز اوليه مورد استفاده در آن براي برخاستن هيدروژن مي بود. تا سال ۱۹۵۰ تمامي کشورهاي داراي هواناو از اين گاز براي به پرواز در آوردن آنها استفاده مي کردند. البته همه کشور ما به جز آمريکا دليل استفاده از هيدروژن نيز قدرت بالاتر آن براي ليفت (معلق شدن) و همچنين ارزان بودن اين گاز نسبت به هليم بود. آمريکا نيز هيچ گونه تمايلي به صدور هليم به خارج از کشور به علت کمبود آن و همچنين يک سري سياست هاي خاص نبورده ولي مي توان آتش زا بودن هيدروژن را بزرگترين عيب آن دانست. آتش زا بودن هيدروژن دقيقا همان خاصيتي بود که باعث بروز...هيدنبرگ شد. از سال ۱۹۲۰ تقريبا تمامي هواناوهاي آمريکاي مجهز به هليم شدند.
● نگاهي بر تاريخچه هواناو
هواناو را مي توان اولين وسيله پرواز مي دانست. البته هواناو و ما دقيقا پس از بوجود آمدن بالون ها در صده ۱۷ ميلادي به دنياي .... پا گذاشته. در صده ۱۸۹ مهندسان پرواز سعي بر ساخت و گسترش و تکميل کردن ساختار بالون ها بودند تا اينکه هواناوها با ساختاري متفاوت از بالون ها بودند تا اينکه هواناوها با ساختاري متفاوت از بالون ها بوجود آمدند. برتري هواناوها نسبت به بالون ها را مي توان گنجايش بيشتر بار مسافر داشت. در سال ۱۸۸۰ آقاي Stepanovic از سربستان اقدام به طراحي يک هواناو نمود که قبل از به پرواز در آمدن آتش گرفت. نمونه چنين حوادثي در دنياي هواناو کم نيست.
Zeppelin و جنگ جهاني
استفاده از هواناوها با عنوان بمب انداز در جنگ جهاني اول در دستور کار دولت ها قرار داشت. ۵ مارچ ۱۹۱۲ سوزي بود که نيروهاي ايتاليا براي اولين بار از هواناو به عنوان هدف نظامي استفاده شد. آنها از آن به عنوان بمب انداز در پشت خطهاي نيروهاي تريکه در طرابلس استفاده کردند. کونت زيپلين و ديگر روساي نظامي آلمان بر اين بارو بودند که هواناو بهترين و ايده آل ترين وسيله براي بمب باران اهداف دشمن مي باشد.
بمب باران هوايي بريتانيا توسط نيروهاي آلماني در ۱۹۱۴ شروع شد. در ۱۹۱۵ به اوج خود رسيد و تا پايان ۱۹۱۷ نيز ادامه يافت. در نهايت هواناو اهدافي را بمباران کرد ولي ثابت شد که رديابي هدف، انتخاب هدف و بمباران کردن آنها در بهترين شرايط نيز کار دشواري است.
در جنگ جهاني دوم آلمان با توجه به تجربه استفاده از هواناوها در جنگ جهاني آنها اقدام به توليد انبوه از آنهنا براي بمباران کردن اهداف بي پايان خود کرد. ژاپني ها در حمله به بندرها برکه موجب ورود آمريکا به جنگ جهاني دوم شد از ۱۰ هواناو سخت بهره جست. بعد از آن اتفاق آمريکا در ابعاد بسيار وسيع شروع به توليد هواناو کرد.
● فاجعه هيندنبرگ
LZ۱۲۹ Hindenburg نام يکي از هواناوهاي آلماني اي مي باشد که به همراه خواهر کوچکترش Lz۱۳۰ Graf به عنوان بزرگترين هواناوهايي که تا آن زمان ساخته شده بودند شناخته شد. اين هواناو به افتخار دومين رئيس جمهور آلمان آقاي Hindenburg Paul Von نام گذاري شد.
هيندنبرگ در سال ۱۹۳۵ به وسيله کارخانه Zeppelin طراحي و توليد شد. جنس اين هواناو آياژ آلومينيوم. طول آن ۲۴۵ متر (۸۰۴ فوت) و قطر آن ۴۱ متر (۱۳۵ فوت) يعني بلندتر از بوينگ ۷۴۷ مي باشد. همچنين اين هواناو فقط ۲۳.۸ متر کوتاه تر از تايتانيک مي باشد. کابين هيندنبرگ براي ۵۰ نفر مسافر جمع ۶۱ نفر (مسافر و خدمه) طراحي شده بود. هيندنبرگ براي بلند شدن از هيدروژن استفاده مي کردو گنجايش گاز در آن ۲۰۰.۰۰۰ متر مکعب بوده و داراي چهار پيشرانه ۱۳۰۰ اسبي ديزلي مرسدس بنز مي بود. حداکثر سرعت آن نيز ۱۳۵ کيلومتر (۸۴ مايل) بود.
در روز ۶ مي سال ۱۹۳۷ در ايستگاه هوايي Lakehulst در شهر منچستر ايالت New Jersey آمريکا به ناگاه هيندنبرگ غرق در آتش شد. آتشي که سريعا تمام فضاي آن را احاطه کرد باعث سقوط عاني آن شد و ۳۵ نفر از خدمه هوايي آن و ۱ نفر از خدمه روي زمين را به گام مرگ کشاند. دليل آتش گرفتن هيندنبرگ هنوز هم پس از گذشت تقريبا ۷ دهه در حاله اي از ابهام به سر مي برد. پس از اين استفاده از هواناو در سراسر جهان به مقدار چشم گيري کاهش يافت. فاجعه هيندنبرگ به عنوان يکي از وحشتاک ترين و بزرگ ترين صانحه هاي نام برده مي شود.
● هواناو در قرن ۲۱
با وجود آنکه امروزه ديگر از زيپلين هاي براي حمل مسافر استفاده نمي شود. ولي هنوز هم در گوشه و کنار جهان مي توان آنها را در هوا يافت. امروزه از آنها به عنوان وسايلنقليه تبليغاتي براي کمپاني هاي بزرگ و يا در زمان برگزاري نمايشگاه ها يا المپيک براي جلب توجه استفاده مي شود. کمپاني اي همچون Good Year، Holden و کمپاني هاي بسيار ديگري از انواع هواناوها براي هرچه بيشتر در معرض ديد بودن استفاده مي کنند.

دانلود نسخه PDF - Zeppelin