up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله INMS طيف سنجي PDF
QR code - INMS طيف سنجي

INMS طيف سنجي

ابزار علمي كاوشگر كاسيني

از اول ژانويه ۲۰۰۴ كه كاوشگر فضايي كاسيني، فعاليت شناسايي خود را به منظور بررسي منظومه كيواني (سياره زحل و حدود ۵۰ قمر آن) آغاز كرده است تا اين لحظه بيش از ۱۳۹ گيگابايت اطلاعات علمي (حجمي معادل ظرفيت حدود ۲۱۰ عدد CD ) به زمين مخابره شده است.
اطلاعات مخابره شده از كاسيني به سمت زمين مربوط به ۱۱ ابزار علمي مختلف اين كاوشگر مي باشد. اطلاعات هر وسيله به روش مخصوصي تهيه، فشرده سازي و بازيابي مي شود.
براي مثال در تصاوير ارسالي توسط اين سفينه هميشه مناطقي فاقد اهميت و يا با مشخصات يكسان وجود دارد كه كامپيوتر سفينه با حذف و آدرس دهي اطلاعات از حجم فايل تا حد ممكن مي كاهد. اين اطلاعات پس از پيمودن ميلياردها كيلومتر راه در فضاي بيكران توسط ديشهاي راديويي بسيار بزرگي كه در سرتاسر جهان گسترده شده اند، دريافت مي شود و قبل از اينكه به دست دانشمندان برسد، توسط نرم افزارهاي مخصوصي دوباره خواني و دوباره نويسي مي شوند. برخلاف انتظار ديتاهاي دوربين نوري اين كاوشگر بخش كوچكي از كل اطلاعات دريافتي را به خود اختصاص داده است.
● CDA تحليلگر غبار فضايي
اين ابزار از دو حسگر مجزا تشكيل شده است. اولي شمارنده اي است كه مي تواند تعداد برخورد با ذرات غبار را اندازه گيري كند. حداكثر ظرفيت اين حسگر ۱۰,۰۰۰ برخورد در ثانيه است. حسگر دوم به منظور آشكارسازي جهت پرواز، سرعت برخورد، تركيب شيميايي و جرم ذراتي است كه با حسگر برخورد مي كنند.
● CIRS طيف سنج تركيبي مادون قرمز
اين طيف سنج طول موجهاي بزرگتري از آنچه حسگرهاي ISS و VIMS (خصوصيات اين دو ابزار علمي را در ادامه خواهيد خواند) آشكار مي سازند را حس مي كند. همانند VIMS، اين طيف سنج نيز براي مشخص كردن خصوصيات رنگهاي اتمسفر كيوان و تايتان(يكي از اقمار كيوان كه كانديد وجود حيات در منظومه شمسي است) و بررسي سطح اقمار و حلقه هاي كيوان به منظور تشخيص تركيب شيميايي و دماي سطحي آنها به كار مي رود.
INMS طيف سنجي مخصوص مطالعه يونها و مواد خنثي
اين طيف سنج قادر است به همان دقتي كه يونهاي مثبت را شناسايي و آشكار مي سازد، اتمهاي خنثي و فاقد بار الكتريكي را نيز شناسايي و آشكار نمايد. اين حسگر قادر است تركيب شيميايي و فراواني ايزوتوپهاي مواد و عناصر لايه هاي فوقاني جو زحل و تيتان و همچنين حلقه رقيق E را مشخص كند.
● ISS ابزار علمي تصوير برداري
اين وسيله دوربين اصلي فضاپيماي كاسيني است. اين دوربين مخصوص قادر است در طول موجهاي مختلفي داده برداري نموده و به دانشمندان در تشخيص خصوصيات زحل، حلقه هايش، تيتان و ساير اقمار اين غول گازي كمك نمايد. از اين دوربين همچنين براي ايجاد زمينه لازم جهت بازرسي و تأييد ساير ابزار علمي سفينه و انجام ناوبري نيز استفاده مي شود. تصاوير به دست آمده از اقمار زحل نسبت به ستاره هاي پس زمينه، به كارشناسان مركز كنترل كاسيني كمك مي كند تا موقعيت و وضعيت سفينه را به درستي حدس بزنند و در نتيجه قادر به ارسال فرامين لازم و دقيق جهت تصحيح مسير كاوشگر باشند. اين دوربين براي توليد تصاوير تمام طول موجها از مادون قرمز تا ماوراءبنفش را دريافت و آشكار مي نمايد.
● MAG مغناطيس سنج
اين حسگر جهت و قدرت ميدان مغناطيسي سياره زحل را اندازه گيري مي كند. با استفاده از اين داده ها مي توان نقشه سه بعدي ميدان مغناطيسي زحل را به دست آورد. با استفاده از اين وسيله همچنين مي توان تأثير متقابل ميدان مغناطيسي زحل و بادهاي خورشيدي بر يكديگر را آشكار كرد.
● MIMI ابزار تصوير برداري از مگنتوسفر
بخشي از فضاي اطراف سياره اي كه ميدان مغناطيسي دارد، خط مقدم نبرد با ذرات باردار و پرانرژي بادهاي خورشيدي به شمار مي رود. اين ناحيه را اصطلاحاً مگنتوسفر (Magnetosphere) مي نامند. MIMI وسيله اي است شامل سه حسگر كه دو عدد از آنها تركيب شيميايي، ميزان بار و اندازه انرژي يونها و الكترونهاي پرانرژي و همچنين ذرات خنثي پرسرعت را آشكار نموده و اندازه گيري مي كنند.
حسگر سوم ابزاري براي مشاهده از راه دور است كه مي تواند تصويري از توزيع بار الكتريكي و تركيب شيميايي يونهاي مگنتوسفر سياره زحل را به منظور مطالعه ساختمان اين ناحيه و تأثير بادهاي خورشيدي بر آن ارائه نمايد.
● RADAR رادار فضاپيماي كاسيني
امواج راديويي ماكروويو فضاپيماي كاسيني قادر هستند پس از انتشار از اتمسفر غليظ تايتان و يا ساير اقمار زحل عبور كرده و عوارض سطحي آنها را آشكار نمايند. نقشه هاي تپوگرافي حاصل از اين وسيله علمي به دانشمندان كمك مي كند تا اطلاعات جامع تر و كامل تري از گذشته، حال و آينده اين اقمار به دست آورند. همچنين با استفاده از اين وسيله مي توان به عمق بيشتري از سياره گازي كيوان نگريست و اطلاعات جامع تري از تركيب و ديناميك اين اتمسفر غليظ به دست آورد.
● PRWS آشكارساز امواج راديويي و پلاسما
اين وسيله به منظور آشكارسازي امواج راديويي و پلاسماي فضاي بين سياره اي (زماني كه كاسيني در راه رسيدن به كيوان بوده است) و منطقه مگنتوسفر كيوان به كار برده مي شود.
● UVIS طيف سنج تصويربردار ماوراءبنفش
اين وسيله قادر به آشكارسازي ريزترين طول موجهاي محدوده ماوراءبنفش مي باشد. اين وسيله از چهار حسگر به منظور مطالعه تركيب شيميايي و ساختمان اتمسفر زحل و تايتان تشكيل شده است.
● VIMS طيف سنج نقشه بردار مرئي و مادون قرمز
اين ابزار از خصوصيات رنگي اتمسفر زحل و تيتان، سطح اقمار و حلقه هاي زحل به منظور مطالعه تركيب و ساختار آنها نقشه برداري و تصويربرداري مي كند.
دانش فضايي مدارگرد كاسيني متعلق به ناسا و تيتان نشين هويگنس متعلق به ايسا، يكي از بزرگترين و جاه طلبانه ترين مأموريتهاي فضايي بشر تا به امروز بوده اند. اين مجموعه كاوشگران قسمت بيروني منظومه شمسي پس از پرتاب در ۱۵ اكتبر ۱۹۹۷ و پرواز از كنار زهره، زمين و مشتري سرانجام در ۳۰ ام ژانويه ۲۰۰۴ ميلادي وارد مدار كيوان يا زحل شد. به اين ترتيب مأموريت چهار ساله كاسيني به منظور مطالعه منظومه كيواني كه شامل سياره كيوان و بالغ بر ۵۰ قمر گوناگون آن مي باشد، آغاز شد. در ۲۵ دسامبر همان سال هويگنس از سفينه مادر جدا شد و با چتر وارد اتمسفر غليظ تيتان گرديد. اندازه گيري دما، فشار، تركيب شيميايي، سرعت و جهت باد، تغييرات شرايط در لايه هاي مختلف جو و همچنين صداي تيتان از جمله داده هاي اعجاب برانگيزي بود كه براي اولين بار در تاريخ بشريت از جو و سطح يك قمر واقع در دوردست ها دريافت مي شد. تصاوير ارسالي از تيتان اولين مناظري است كه بشر از اين قمر ديده است.
طبق برنامه، كاسيني در اول جولاي ۲۰۰۸ خاموش خواهد شد و به اين ترتيب با افتخار در بستر عظيم كيوان آرام خواهد گرفت.

طيف نور گسيل شده از بخار هر عنصر را طيف اتمي آن عنصر مي‌نامند. پس مي‌توان گفت كه طيف اتمي عنصرهاي مختلف با هم تفاوت دارد. ديدكلي همانطور كه مي‌دانيم ن ...

● طيف اتمي طيف نور گسيل شده از بخار هر عنصر را طيف اتمي آن عنصر مينامند. پس ميتوان گفت که طيف اتمي عنصرهاي مختلف با هم تفاوت دارد. ● ديدکلي همانطور که ...

طيف نور گسيل شده از بخار هر عنصر را طيف اتمي آن عنصر مي‌نامند. پس مي‌توان گفت كه طيف اتمي عنصرهاي مختلف با هم تفاوت دارد. ديدكلي همانطور كه مي‌دانيم ن ...

طيف نور گسيل شده از بخار هر عنصر را طيف اتمي آن عنصر مي‌نامند. پس مي‌توان گفت كه طيف اتمي عنصرهاي مختلف با هم تفاوت دارد. ديدكلي : همانطور كه مي‌دانيم ...

طيف سنجي مادون قرمز يکي از روش هاي خوب و متداولي است که از سال ها پيش براي تجزيه و شناسايي پليمرها و برخي افزودني هاي آنها، مورد استفاده قرار گرفته اس ...

به طور غير منطقي ولي به ترتيب تاريخي ، از ناحيه مرئي شروع مي کنيم و به خارج از آن فرا مي رويم. در واقع اگر ناحيه مرئي را يک کمي به طرف فروسرخ و فرا بن ...

در اين مقاله به بررسي کامل انواع ساعت ها و دستگاههاي سنجش زمان پراخته شده است و اولين ساعت ها و دستگاهها مورد بررسي قرار گرفته اند تا ساعت هايي که در ...

● ديد کلي طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته اي به نسبت ساير روشهاي طيف سنجي روش نويني است که براي شناسايي مواد ، تشخيص نوع مولکولها ، تعيين جرم مولکولي و ...

دانلود نسخه PDF - INMS طيف سنجي