up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گياه پيرتروم PDF
QR code - گياه پيرتروم

گياه پيرتروم

مبارزه ي بيولو‍‍‍‍‍ژي با حشرات آفت به وسيله ي گياه پيرتروم

▪ نام رايج گياه :pyrethrum’
▪ اسم لاتين:pyrethrum cinerariaefolium
▪ خانواده گياه : asteraceae
پيرتر گياهي است با خاصيت حشره کشي، به طور طبيعي که موارد استعمال آن هم درمنزل وهم در کشاورزي معمول مي باشد .
ماده حشره کشي اين گياه از سر شاخه هاي گل خشک شده دريافت مي شود .
ازسال ۱۹۵۰ فرآوري اين گياه تنها متمرکز به کنيا بود ولي اکنون پرورش آن به استراليا نيز گسترش يافته است.
اين گياه به طور معمول به دليل خاصيت حشره کشي خودش پرورش مي يابد وماده موثره آن pyrethrin در سر شاخه هاي گياه يافت مي شود .اين گياه در اکثر کشورها يافت مي شود بويژه در کنيا و تانزانيا و اکوادر و رواندا که به طوريکه برآورد شده هرساله توليدات اين گياه ۳۴ ۲ميليون پوند محصولات اين کشور ما به خود نسبت داده است.خرمن سر شاخه ها به دو طريق است : هم به صورت کار دستي و هم به صورت مکانيزه که نوع دوم يعني در مقياس مکانيزه کارآيي کاملتري داشته و از کاردستي مي کاهد.
● آرايش گياه:inflorescence
پيرتر گياهي است علفي و باريک و پايا به قد ۱۲ – ۳۰ اينچ و هم چنين قسمت مرکزي گل که به رنگ زرد مي باشد از پهنا ۲ ۱۱ اينچ مي باشد.
اين گياه در مناطق معتدل با درجه بارندگي ۴۵ تا ۵۰ اينچ پرورش مي يابد. براي کاشت اين گياه ابتدا بذرها را در خزانه مي کارند و ان وقت بعد از گذشت ۴ ماه يعني زماني که داراي گياه به ۴ تا ۵ اينچ رسيد آنرا در زمين اصلي مي کارند. در ۴ ماه بعد خرمن سر شاخه هاي باز شروع مي شود. بعد از ۳ سال محصول دهي به تدريج بهره گياه کاهش مي يابد. ماکزيمم بهره کشت و کاشت اين گياه در فصل دوم گرفته مي شود.
هر گل آذين آن شامل ۱۸ تا ۲۲ گل سفيد است و به صورت مجتمع در مرکز به رنگ زرد که شامل ۴۰ تا ۱۰۰ گل لوله اي کوتاه با جنسيت نروماده ميباشد. گلهاي پيرتر زياد مورد توجه زنبورهاي عسل نيستند تنها گرده ها را دريافت کرده و در امر گرده افشاني شرکت دارند.
البته دانشمندان دريافته اند که زنبورها محصولات را افزايش مي دهند. خرمن زماني شروع مي شود که روي هر ساقه يا سرشاخه ۳ يا ۴ گل کاملا باز وجود داشته باشد.
● شرايط گرده افشاني: pollination requirement
در مورد پيرتر شرايط گرده افشاني به وضوح شناخته نشده است اما طي اظهاراتي پيرتر داراي خود حاصلخيزي بالايي است و همچنان که گرده ها از گلي به گل ديگر مي روند که تشکيل بذرهايي با قدرت ماندگاري بالايي مي دهند..
Krolla بحثي داشته راجع به تست مقاله اي پرورش گياهان در قفسه هايي با حضور زنبورها و بدون حضور آنها در محيطهاي باز. او گزارش کرد نشانه اي قوي حاکي از اين است که پرورش پيرتر در حضور حشرات گرده افشان به طور گسترده افزايش مي يابد. گزارش سازمان ملل متحد اظهار داشت که پيرتر يک گياه دگر لقاح بوده و جشرات مداخله گر در امر گرده افشاني از مهمترين آنها زنبورها وديگر hymenoptera بوده اند.
Brewer اظهارداشت که گرده هاي خود گياه نمي توانند پذيرنده سطح کلاله باشند زيرا وقتي گرده ها از بساک خارج مي شوند سر کلاله بسته مي شود و از اجازه ورود گرده به داخل خامه جلوگيري مي کند .نتيجه تست در چگونگي بذر هاي پيرتر بدين نحو بوده : خود لقاحي بدون حضور زنبورها ۱-۰ % در حضور زنبورها ۷ ۱ _۷ ۲ مي باشد و دگر لقاحي بدون حضور زنبورها ۲ ۵_۳ ۸ % و در حضور زنبورها ۷ ۱۷_۷ ۳۷ % مي باشد .
▪ توجه :
Pyrethrum يک حشره کش گياهي است که از گلهاي داوودي و دالماسيا اغلب کمتر از گلهاي داوودي ايراني و گياهاني مه در اروپاي شرقي و Caucasus کشف شده توليد شده البته در حال حاضر گل داوودي و الماسيا که به صورت تجاري است بيشتر در مناطق کوهستاني کنيا وتونس و اکادور کشت شده است.
● کشت : pyrethrum
شرح و انتخاب گونه ها: انتخاب خزانه ها و دانه ها و گياهان براي توليد کنندگان دانه کانادايي اغلب به گونه هاي تزييني گل داوودي ايراني که حاوي pyretyhrin کمتر از دالماسيا مي باشد محدود شده متا سفانه اين گونه هاي براي ظهورشان به جاي عصاره pyrethrin انتخاب شده اند .
به طور ايده ال گونه هايي از قبيل آنهايي که در کنيي کشت شده اند بهتر هستند و بايد جستجو شوند و اين گونه ها در سطحهاي بالاتر توسعه يافته اند.
گل داوودي ايراني شبيه گل مرواريد و گلهاي قرمز و صورتي و سفيد که توليد مي شوند مي باشد . گل داوودي دالماسيا بيشتر شبيه گل مرواريد است اين گلها مخصوصا سفيد يا مرکز زرد رنگ با تعداد زيادي ساقه هاي کاملا سفت کا شته مي شوند. گونه هاي ديگراز قبيل chrysanthemum balsatita و c.marshalli مواد حشره کش را شامل مي شود .
● شرايط مناسب :
کشت تجاري گل داوودي دالماسيا در ارتفاعات بين ۱۶۰۰و۳۰۰۰ متر انجام مي شود.زيرا pyrethrin با ارتفاعات افزايش مي يابد در صورتي که توليد گل در ارتفاعات پايين تر از ۱۶۰۰ متر کاهش مي يابد . به راستي که رشد آن در آب و هواي نيمه خشک با زمستانهاي سرد و با بارش باران در حدود ۱۲۰۰ ميلي متر و ۲ يا ۳ ماه فصل خشک مي باشد .
● تکثير :
گياهان مي توانند با تکثير قسمتي از خود گياه يا دانه ها تکثير شوند . خيلي آسان تر است که کشت گل داوودي را با فراهم کردن گياهان از خزانه يا از همنوع خود شروع کنيم اگر چه هر وقت گياهان براي يکسال استفاده شده اند . براي سالهاي بعد هم مي توانند استفاده شوند . ريشه گياه مي تواند در پاييز يا بهار موقعي که جوانه هاي جديد ظاهر شوند تقسيم شوند . دانه ها بايد استريل شوند . دانه ها در ۲ يا ۴ هفته جوانه مي زنند. درجه حرارت واقعي براي جوانه زدن در حدود ۲۰ – ۲۲ است . دانه ها را مي توانيم مستقيما در اگوست بکاريم يا آنها را چند سانتي متري در زمين نرم و خشک مخفي کنيم .
گياهان در رديفهاي با فاصله ۳۰ تا ۵۹ سانتي متري جدا از هم يا ۳۵ تا ۴۰ سانتي متر در سراسر رديف جوانه مي زنند .
▪ توجه:
گلهاي داوودي بايد خيلي خوب وجين شوند براي اينکه آنها براي مبارزه خيلي حساس هستند .
● برداشت :
زمان برداشت براي بدست آوردن بيشترين سطح pyrethrin در گلها مهم است. برداشت بايد در مدت زمانهاي گرم و خشک انجام شوند. در واقع گلها بايد براي رشد کامل حتي در ميان روز پنجم و نهم از شروع شکوفايي برداشت شده باشند . گلها در مرکز گياه شامل pyrethrin بيشتر از بيرون است .

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

capparis spinosal يا caperbush يک گياه مفيد و زيبا در خانواده capparidaceae است. (۲)spinosa به جفت اسپين هاي قلابي در قاعده هر ساقه اطلاق مي شود. (۳) ...

زوفا يکي از مهمترين گياهان دارويي و ادويه اي به شمار مي رود . از دم کرده پيکر رويشي اين گياه براي درمان بيماريهاي مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سي ...

● ديدکلي گياه شناسي شاخه اي از زيست شناسي است که با گياهان سروکار دارد. که چند نوع گياه وجود دارند؟ چگونه زندگي و رشد مي کنند. چه طور نسبت به محيط اطر ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

● واژگان فيزيولوژي گياهي: علم مطالعه ي ساختارهاي گياهي. اکولوژي: بوم شناسي مطالعه ي محيط زندگي. ژنتيک: شاخه اي از علم زيست شناسي است که درباره ي انتق ...

دانلود نسخه PDF - گياه پيرتروم