up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گياهان PDF
QR code - گياهان

گياهان

تکامل گياهان

مقدمه
در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زياد است که تراکم بيش از حد اطراف آنها شده و در نتيجه نور خورشيد که منبع حياتي است به سطح آنها نمي‌تابد. از طرف ديگر در سيارات کوچکتر از زمين نيروي جاذبه به قدري کم است که اکسيژن در اطراف آن باقي نمي‌ماند. درجه حرارت سياره ونوس که همسايه زمين و به خورشيد نزديک است به قدري زياد است که آب نمي‌تواند در سطح آن به صورت مايع باقي بماند.
حيات در پروتروزوئيک
اولين آثار جلبکهاي آبي در بالتيک يافت شده است. شکل آن کيسه‌اي کوچک و کوتاه است. نام اين فسيل ، کورسيوم انيگماتيکم بوده و سن آن را مربوط به 3000 سال قبل مي‌دانند. اگر تيارکها که از فسيلهاي ميکروسکوپي گياهي هستند که در اين زمانه شناخته شده‌اند. اين فسيلها در رسوبات دريايي يافت شده‌اند و جزء گياهان اولي بوده است.
حيات در پالئوزوئيک
از گياهان بي‌گل نهانزاوان آوندي در اين دوران توسعه فراوان داشته‌اند. گياهان گلدار نيز در اواخر دونين و اوائل کربونيفر ظاهر نموده‌اند. گياهان خشکي از جمله نهانزاوان آوندي در دونين توسعه يافتند. به همين سبب دوران ديرينه ‌زيستي را به اسم دوران نهانزادان آوندي مي‌نامند. ميان گياهان سه تيره دم اسبيان ، پنجه‌گرگيان و پته‌ريدوفيتها در دونين شناخته شده‌اند. رشد و توسعه گياهان در دوره کربونيفر به حداکثر رسيد. آثار توسعه زيادي در دوره کربونيفر بر جاي مانده‌اند.
حيات در مزوزوئيک
نهانزاوان آوندي که در دوران پالئوزوئيک توسعه زياد داشتند در اين دوران رو به نقصان گذاشته ولي در عوض بازدانگان و نهاندانگان از گياهان مهم اين دوران به شمار مي‌روند.
حيات در دوره ترياس
جلبکها از مهمترين گياهان دريايي دوره ترياس مي‌باشند که آثار آنها در رسوبات آهکي اروپا و اطراف مديترانه وجود دارد. نهاتراوان آوندي بخصوص سرخسها در اين دوره فراوان بوده‌اند. لازم به ذکر است که در ترياس به علت وجود آب و هواي خشک براي رشد و توسعه گياهان مناسب نبوده است.
حيات در دوره ژوراسيک
راديولرها و روزنه‌داران از ميکروفسيلهاي شاخص ژوراسيک هستند.
حيات در دوره کرتاسه
گياهان نهاندانه در دوره کرتاسه ظهور و توسعه يافته‌اند. بنابر اين تمام گروههاي گياهي از اين دوره به بعد وجود دارند. آب و هواي دوره کرتاسه گرم و ملايم بوده است. وجود فسيلهاي گياهي شبيه انجير در نواحي شمالي نشاندهنده آن است که در اين دوره قسمتهاي شمالي از يخ پوشيده نبوده است.
حيات در دوران سنوزوئيک
در ميان گياهان دوران سنوزوئيک جلبکهاي آهکي از اهميت خاصي برخوردار هستند که در بيشتر رسوبات دريايي به حالت فسيل ديده شده‌اند. از گياهان تک لپه تيره نخلها و از گياهان دولپه درختان بيد ، مو ، تبريزي و انجير به حالت فسيل شناخته شده‌اند. وجود انواع گياهان گلدار نشاندهنده تغييرات درجه حرارت در 10ميليون سال گذشته است و تعداد اين گياهان با معدل درجه حرارت رابطه مستقيم دارد. وجود گياهان مختلف در جنوب آلاسکا بيانگر اينست که معدل حرارت ساليانه در اثر سن مياني حدود 22 درجه سانتيگراد بوده است.
حيات در نئوژن
تغييرات آب و هوايي باعث پيدايش گروههاي جديد گياهي در خشکي شد. مثلا گياهان علفي مثل کاهو و آفتابگردان که در آب و هواي سرد و خشک رشد مي‌کنند، از اوائل نئوژن گسترش يافتند. از اين گياهان حدود 1300 گونه تاکنون شناخته شده است. در طول عمر دوره نئوژن مهمترين تغييرات حياتي از قبيل گسترش چمنزارها ، علفهاي هرز اتفاق افتاده است.
کوارترنري
بطور کلي گياهان کوارترنري شبيه به گياهان دوره نئوژن و گياهان امروزي بوده‌اند. در موقعي که يخچالها توسعه يافته‌اند گياهان مشخص سرد مانند بيد و گياهان علفي توسعه پيدا کردند. برعکس در مواقع ذوب يخچالها گياهان نواحي گرم مانند ماگنوليا در آمريکا ديده شده‌اند.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

چون گياهان خاموش و بي جنبش به چشم مي آيند و در يک جا ريشه دوانده اند، زياد تيز هوش و زرنگ به نظر نمي رسند. اما گياهان نيز جنبش دارند و به برانگيزاننده ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

دانلود نسخه PDF - گياهان