up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گياهان گوشتخوار PDF
QR code - گياهان گوشتخوار

گياهان گوشتخوار

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي باشد .
شکار گياهان گوشتخوار در حقيقت حيوانات بسيار کوچک و اغلب اوقات حشرات هستند.حتي براي اين گياهان نام گياهان حشره خوار به جاي گياهان گوشتخوار پيشنهاد شده است ولي هنوز استعمال گياهان گوشتخوار عموميت بيشتري دارد .
يک گروه از پژوهشگران دانشگاه هاروارد با بررسي نحوه عمل گياهان حشره خوار به راز سرعت زياد اين گياهان در به دام انداختن حشرات پي برده اند. زيست شناسان تاکنون بر اين باور بوده اند که گياهاني نظير دام ونوس که در زمره گياهان مرداب زي هستند و ميتوانند مگس هاي ميوه يا حشرات کوچک ديگر را در گلهاي زيباي خود به دام اندازند و آنها را ببلعند، با ساخت و کاري نظير حرکت عضلات بدن آدمي، باز و بسته مي شوند.
اما لکشمينا رايانا مهدوان و همکارانش از دانشگاه هاروارد در بررسي رفتار اين گلها با استفاده از دوربينهاي با سرعت زياد به اين نکته پي بردند که سرعت بسيار زياد گلهاي حشره خوار در بستن لبه هاي خود و اسير کردن حشره به دام افتاده ناشي از تغيير سريع شکل انحناي لبه بيروني آنهاست . اين گلهاي حشره خوار نظير توپ تنيس سوراخ شده اي که رويه قسمت داخليش بيرون کشيده شده باشد، انحناي خود را از حالت تقعر به تحدب تغيير مي دهند. اين تغيير تنها يک دهم ثانيه به طول مي انجامد که به مراتب از زماني که حشره به دام افتاده براي نشان دادن واکنش و فرار از محبس نياز دارد، کوتاه تر است .
هرچند اين محققان هنوز نتوانسته اند اين نکته را مشخص سازند که در تراز سلولي چه تغييراتي در گلهاي اين گياهان بوجود مي آيد که امکان چنين تغيير سريعي را براي آنها پديد ميآورد اما موفق شده اند مدلي رياضي را براي توصيف نحوه عمل اين گلها تکميل کنند. با کمک اين مدل رياضي ميتوان با در نظر گرفتن شکل بيروني گلهاي حشره خوار ميتوان اين نکته را پيش بيني کرد که سرعت بسته شدن لبه هاي بالايي گلها چه اندازه خواهد بود و چه زماني پس از ورود حشره به درون گياه ، گلهاي آن بسته مي شوند. بر اساس اين مدل، گلهاي حشره خوار ظاهرا به صورت يک مکانيزم تاخيري عمل ميکنند. به اين معني که ورود حشره ، ساخت و کاري را به کار مياندازد که تنظيم کننده شمارش معکوس زمان بسته شدن گياه است . در آزمايشهايي که با استفاده از اين مدل به انجام رسيده نتايج حاصله مورد تاييد قرار گرفته است .
به گفته مهدوان، اين نوع گياهان حشره خوار براي داروين بسيار اعجاب انگيز بوده اند و او مطالعات زيادي بر روي آنها انجام داد، اما هنوز براي ما روشن نيست که چه چيز گياه را تحريک ميکند که از خود واکنش نشان دهد و اين ساخت و کار چگونه تطور يافته و شکل گرفته است .
گياه Dianea muscipula که به نام ونوس حشره خوار ناميده ميشود ، گياه کوچکي است که اندازه آن از ۱۵ سانتيمتر تجاوز نمي کند و مناطق انتشار آن محدود به برکه هاي تورب دار کارولينا در خاور آمريکا ميباشد .
اين گياه اولين بار توسط A . Dalilisفرماندار کاروليناي شمالي کشف شد و در نامه اي که در ۲۴ ژانويه ۱۷۶۰ به P. Gallnsan نوشته نام Flytrapsensitive به آن داده است. متاسفانه اين نام تا سال ۱۸۴۳ منتشر نشد .
مقداري از اين گياه به انگلستان فرستاده شد و به باغVew منتقل گرديد. Jahn Ellis تاجري که به گياه شناسي علاقه داشت مشخصات آن را در ۱۷۷۰ براي Linnee ارسال داشت . با وجود اين Linnee گوشتخواري اين گياه را باور نداشته و اين گياه جالب و زيبا و عجيب را Miraculum imaturae يا معجزه طبيعت نام نهاده است. برگهاي اين گياه بدون ساقه بوده و مستقيمأ از روي زمين خارج ميشود و شامل يک پهنک کشيده باله دار که در انتها پهن شده و تشکيل دو پهنک جداگانه به طول در حدود ۲ سانتيمتر مي دهد. اين پهنک هاي کوچک مي توانند در طول رگبرگ اصلي تا شود. سطح فوقاني آنها داراي غده هاي کوچک قرمز رنگي مي باشد که باعث هضم حشرات مي شود. مابين غده هاي قرمز و کناره هاي برگ قسمت کوچکي وجود دارد که محل نکتار ( شيره نوش )گل مي باشد. پيرامون هريک از اين پهنک ها پُرزهاي (خارهاي نازک و ظريف) سختي وجود دارد و در قسمت مرکزي داراي سه عدد و گاهي چهار عدد پُرزهاي حسي برآمده ميباشد.
زماني که حشره باين موهاي حساس برخورد کند پهنک ها مانند اوراق يک کتاب روي هم تا شده و حشره در آن زنداني مي گردد و غده ها مايعي اسيدي ترشح مي کنند که احتمالا همراه با عمل باکتريها باعث هضم حشره ميشوند .
پس از ۵ تا ۱۵ روز گاهي ۳۰ روز درهاي زندان به آهستگي باز ميشود ، درحالي که فقط بقاياي جسد زنداني ديده مي شود .پس از هر شکار برگها شکل اوليه خود را بدست مي آورند و بعد از ۲ تا ۳ بار استفاده قهوه اي رنگ و پژمرده شده و بايد چيده شوند و به جاي آنها برگهاي جديدي مي رويد. حشرات بخاطر بو و رنگ گياهان گوشتخوار به سوي آنها جلب شده و شکار مي گردند .
گياهان گوشتخوار معمولا در تورب زارهائي ميرويند که از نظر ازت بسيار فقير مي باشند و اين گوشتخواري کمبود ازت مورد نياز آنها را جبران مي کند و بايد در گوشتخواري اين گياهان وسيله بقاي آنها را در زمين هاي فقير جستجو نمود. بعضي ازخصوصيات اين گياهان بسيار شگفت انگيز است. به عنوان مثال در حالي که تماس قسمتي از يک موي سر که فقط چند هزارم ميلي گرم وزن دارد ، برگها را به حرکت مي آورد و ريزش قطرات درشت باران بر روي آنها بي اثر است.
ونوس حشره خوار Dianea muscipula احتياج به هواي گرم و مرطوب و آفتابي دارد و برگهاي قهوه اي رنگي که اعمال حياتي خود را انجام داده اند بايد چيده شوند . رنگ قرمز داخل برگها با نشو و نماي گياه آشکار مي شود. هرگاه گياه در سايه نگاهداري شود رنگ مزبور سبز باقي خواهد ماند. گلهاي کوچکي که در ماه خرداد در روي ساقه هاي طويلي آشکار ميشوند بايد چيده شوند تا باعث ضعف گياه نگردند. در صورتي که گياه در محيطي دور از حشرات نگاهداري مي شود بايد هر دو هفته يک بار به آن يک تکه بسيار کوچک و نازک گوشت خام چرخ شده يا کوبيده بدهند. تغذيه بيش از حد و يا دست زدن به پُرزهاي حساس باعث از بين رفتن و مرگ گياه مي شود و بايد در مقابل اين وسوسه مقاومت کرد . گياه فوق يکي ازگياهان مناسب پرورش در تراريوم Terrarium ميباشد .
اين گياه احتياج به رطوبت زياد دارد و بايد آن را در محل آفتابي و يا کمي سايه دار نگاهداري کنيم . خاک مناسب اين گياه تورب و کمي ماسه مي باشد در زمستان به حد اقل ده درجه حرارت نياز دارد.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

به منظور بررسي اثر ميزان نيتروژن و روي بر عملکرد بابونه مجاز از طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در۳ تکرار و ۱۲ تيمار درسال ۱۳۷۸ در شه ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

دانلود نسخه PDF - گياهان گوشتخوار