up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله گياهان دارويي PDF
QR code - گياهان دارويي

گياهان دارويي

اثرات مفيد گياهان دارويي

اثرات مفيد گياهان دارويي
بر اساس يك مقاله پژوهشي در ايران نشان داده شد كه بيشتر مواد مؤثر داروهايي كه در حال حاضر براي بيماران تجويز مي‌شود، از گياهان استخراج مي‌شود و كارشناسان با وجود پيشرفت هاي علمي فراوان هنوز نتوانسته‌اند مواد مؤثر ديگري را جايگزين اين مواد گياهي كنند.
نويسنده اين مقاله ، ناشناخته بودن داروهاي شيميايي براي بدن را ، عامل ايجاد عوارض جانبي در انسان دانسته و افزوده است: به علت شناختي كه بدن از صورت هاي گوناگون گياهان غذايي و دارويي دارد، عوارض جانبي اين قبيل داروها كمتر مشاهده شده است.
اين كارشناس افزوده است: گياهان دارويي به علت دارا بودن مواد مؤثر گوناگون مي‌توانند در درمان بسياري از بيماري ها كاربرد داشته باشند، بدون آن كه مجموعه ي مواد مؤثر آنها بر يكديگر تاثيري گذاشته يا تدافعي ايجاد كنند و اگر بيمار همزمان داراي علايم مختلف چند بيماري باشد، مي‌تواند فقط از يك داروي گياهي با خواص گوناگون استفاده كند.
ما در اينجا اطلاعاتي راجع به برخي از گياهان دارويي و نحوه مصرف آنها را بيان مي كنيم كه اميدواريم مفيد واقع شود.
نام:حشيشه الجرب (گل كبوتر)
نام لاتين :Scabiosa
اين گياه از روزگاران كهن مورد توجه بودهاست و از جمله داروهاي شفابخش در بيماريهاي جلوي نظير جذب بوده است ؛ اين گياهقاعده آور است و در درمان سرفه؛ برونشيت؛ ناراحتي هاي حاد تنفسي موثر است خوردن آنموجب تسهيل خروج اخلاط از ريه مي شود از ريشه تازه له شده آن براي ناراحتي هايپوستي مثل جرب استفاده مي شود دم كرده يا جوشانده گياه به صورت غرغره براي رفع التهابو زخم مخاط دهان موثر است
نحوه مصرف :10 گرم برگ گياه را در 100 گرم آب جوش دمكرده صاف نموده مصرف كنيد .
نام :خارشتر( اشتر خار)
نام لاتين:Blessed thistl
از دم كرده اين گياه در موارد سردردهاي يكطرفه و تپش قلب مصرف مي شود اين گياه طبيعت گرم و خشك دارد اين گياه براي يرقان؛ اسهال صفراوي و رفع بي اشتهايي موثر است مصرف اين گياه به عنوان داروي ضد سرطان مورد توجه است اين گياه ضد سم نيز ميباشد . ماليدن كوبيدن شاخه و برگها و ريشه آن كه در سركه پرورده شده باشد براي تسكين دردها مفيد است .
نحوه مصرف : دم كرده ؛ 50 گرم گياه در 1000 گرم آب جوش ريخته دم كشيده روزانه 3 تا 4 ليوان ميل شود تهيه سركه ؛ گياه را در سركه انگور به مدت 40 روز در آفتاب خيسانده و سپس استفاده نماييد .
نام :دم اسب (علف هفت بند)
نام لاتين:Horse tail
اين گياه به واسطه دارا بودن تركيبات طلا در درمان آرتروز مورد استفاده قرار مي گيرد اين گياه مدر بوده بنابراين در رفع جذب آب و اختلالات الكتروليتي كاربرد دارد مصرف اين گياه براي زمان بارداري بايد با احتياط مصرف شود اين گياه بايد از دسترس كودكان دور بماند اين گياه در رده گياهان با ع وارض نامشخص دسته بندي شده است ربراي كمك به درمان تجمع آب در بدن يادر درمان آرتروزهاي روماتيسمي نيز مي توان از دم كرده استفاده كرد .
نحوه مصرف : 1 تا 2 قاشق مرباخوري گياه خشك را در يك پيمانه آب جوش ريخته 10 دقيقه خيس كنيد و سپس آن را ميل كنيد مقدار مصرف در هر روز تا 2 پيمانه (220CC ) مجاز است .
نام :زراوند (خربزه ابوجهل)
نام لاتين:Aristolochia
اين گياه و ريشه آن از نظر طبيعت ، گرم و خشك است بازكننده گرفتگي و انسداد مجاري عروق صدا و مدر است اين گياه قاعده آور است و كرم معده و كرم كدو را مي كشد و براي پاك كردن رحم بسيار مفيد است از جوشانده برگ گياه براي فروكش كردن تاول و جوش كودكان استفاده مي شود براي قطع تب هاي نوبهاي و استسقا و بي اشتهايي تجويز مي شود . براي صرع و كزاز و چرك لثه مفيد است .
نحوه مصرف : تحت نظر پزشك بايد مصرف گردد .
نام :سرخدار( زرنب رجل الجرار)
نام لاتين:Commun yew
ماده موثري در اين گياه موجود است كه خاصيت ضد سرطان دارد برگها و ميوه بدون دانه آن مسكن آرام بخش قاعده آور و ضدعفوني كننده مي باشد و از برگ هاي آن در موارد آسم برونشيت سكسكه صرع و سو هاضمه و نيز به عنوان تقويت كننده نيروي چشمي استفاده مي كنند از نظر طبيعت برگهاي اين گياه گرم و خشك است برگ هاي آن بسيار سوزاننده و زخم كننده است و در عين حال به مقدار كم مقوي معده و كبد و گرم كننده آن است براي صاف كردن صدا تسكين سرفه افزايش اشتها و در مورد نفخ و بند آوردن اسهال و سردي مثانه نيز مفيد مي باشد .
نحوه مصرف : مقدار خوراك از گرد برگ آن 3 تا 5 گرم مي باشد .

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن برا ...

دانلود نسخه PDF - گياهان دارويي