up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله گياهان دارويي PDF
QR code - گياهان دارويي

گياهان دارويي

نقش گياهان دارويي را در چرخه درمان احيا کنيم

گياهان دارويي را مي توان هديه طبيعت به سفره سلامت و ايمني انسان ها دانست؛ تحفه اي که روي توليدات داروهاي شيميايي لابراتوارها و آزمايشگاههاي مدرن سايه اي مطمئن مي زند چرا که خاصيت و تاثيرگذاري داروهاي گياهي بر امراض و بيماري ها از انحصار تاريخي نيز تاکنون در همه کشورها و باور مردمان نهادينه شده است.
امروزه در دنياي ماشيني، بسياري از مردم هنگامي که به دامان طبيعت مي روند، کوهسارها، دشت ها و صحراهاي پرسبز و گياه را به تماشا مي ايستند، بدون هيچ ترديد، احساس خوش و لذت يافته هاشان را تسخير مي کند. گويي با تماشاي طبيعت از يک سو دردمندي هاي مقتضي زمانه و زندگي ماشيني را فراموش مي کنند و هم آرامش خيال شوق پيوسته برخورداري از چنين گياهان سودمند را در خويشتن مي پرورانند.
... پاشنه افکارش را روي نقطه تامل نگه مي دارد. در ثقل تمرکز احساس، نگاهي نو و جديد به گستره صحراي سبزينه ها مي گرداند، گياهان با ترکيب و گل و رنگ هاي متفاوت، پنداري هر نوع شان پيامي دارند...
طبيعت به قدرت پروردگار هزاران نوع گياه در متن و حواشي زندگاني انسان ها قرار داده است، برخي از گونه هاي گياهي خاصيت دارويي و غذايي دارند. به تعبيري مي توان گفت اشرف مخلوقات از برکت خواص گياهان در برابر امراض گوناگون مصونيت يافته اند. امنيت سلامت، و بهبودي ناخوشي هاي جسم و حتي روان با مصرف داروهاي گياهي تحقق مي يابد. اين را فلاسفه و دانشمندان در قرن ها پيش تجربه کرده و به يقين رسيده اند و اينک دانش عصر جديد هم، موفقيت هاي طب طبيعي (سنتي) را بسيار بيش از طب نوين مي داند. رويکرد برخي از کشورهاي پيشرفته در ترويج فرهنگ مصرف گياهان دارويي به جاي داروهاي شيميايي کاملاً محسوس است.
● استقبال عمومي از داروهاي گياهي
شيوه تشخيص و تجويز داروي گياهي براي درمان مراجعه کنندگان چگونه است؟... چه گروه هايي از مردم و البته چرا علي رغم آن که تحت درمان پزشک دانش آموخته علم مدرن پزشکي هستند به سراغ مصرف داروهاي گياهي مي روند؟... آيا اصولاً تفاوت بين درمان بخشي موثري بين علم نوين پزشکي و طب سنتي وجود دارد؟ اين موارد را از برخي مغازه هاي عرضه کننده گياهان دارويي (عطاري) و هم از مصرف کننده سوال مي کنم، اما آنچه که همگي به يک نقطه نظر مشترک مي رسند اين است که به هر حال مصرف داروهاي گياهي ضرري براي شخص مصرف کننده ندارد اگر چه ممکن است در مواردي چندان هم اثربخش نباشند. از طرف ديگر، تاثير سازگار مصرف چنين داروهايي نياز به زمان دارد ليکن داروهاي پزشکي علمي کلاً تاثيرشان اگرچه ممکن است در اغلب موارد مفيد واقع مي شود ولي عارضه کاربري مواد شيميايي در ساختار اين قبيل داروها، در شخص مصرف کننده غير انکار است. همچنان که پزشکان نيز مي کوشند در مداواي بيماران داروهاي کمتري تجويز کنند.
روي بلنداي ديوار بيروني عطاري با خط درشت نوشته شده است: «۲۰۰ سال سابقه کار» . پيش از آن که «احمد کربلايي» صاحب عطاري به سوالم پاسخ بدهد، مي گويد پدر، پدربزرگ و جد ايشان از ۲۰۰ سال پيش شغل عطاري را در تهران «در اتحاديه عطاران» پيشه کرده بودند:
● جواز عطاري گياهي ما سابقه ۷۰ ساله دارد
در تمام دنيا گروه هايي از مردم با توجه به خواص داروهاي گياهي رويکرد و علاقه ويژه اي از خودنشان مي دهند. اعتقادشان بر اين است که مصرف داروهاي شيميايي اگرچه بر درمان انسان موثر است اما مطلوب جسم و روان او نيست.
بعضي از افراد به علت آن که بيماري شان علاج نشده است ناچار مصرف داروهاي گياهي را نيز آغاز مي کند.
کربلايي عطار مي گويد:«دانش نوين پزشکي و درمان سنتي، دو طب ناميده مي شوند. اما تاثيربخشي شان در امر درمان، متفاوتند. برخي درمان ها از داروي گياهي برمي آيد و در بعضي زمينه ها بهتر از داروهاي شيميايي عمل مي کنند. مورد ديگر، رويکرد گروهي از مردم به گياه درماني به آن دليل است که به رغم تشخيص و درمانگري پزشک معالج، نتيجه موثر نگرفته اند. »
● چراغ هاي تبليغ خاموش است
اعتقاد «علي بخشي» فروشنده کاغذ و مقوا، درباره موقعيت شناسايي و عرضه و مصرف گياهان و داروهاي طب سنتي بر اين است که اين چرخه نياز به کار پژوهشي و فرهنگ سازي دارد.
او در اين باره معتقد است داروهاي گياهي به خوبي معرفي و تبليغ نشده اند در حالي که مي بايد شناخت و شناسايي کافي روي آن ها صورت بگيرد. مثلاً مصرف گل گاوزبان براي تسکين و آرامش اعصاب مفيد است اما متاسفانه در اين باره کمتر تبليغي صورت مي گيرد.
وي با تاکيد بر اين که رويکرد افکار عمومي به مصرف داروهاي گياهي در مقايسه با سال هاي گذشته بسيار بيشتر شده است بر ضرورت ترويج فرهنگ مصرف اين گياهان تاکيد مي کند.
● تشخيص و درمان با شيوه هاي موثر سنتي
تشخيص نوع بيماري خريدار داروهاي گياهي حول چند مولفه است. گروهي از مراجعه کنندگان پيش از آن که نزد عطار طب سنتي بيايند، نوع و وضعيت بيماري شان توسط پزشک از طريق دانش نوين کلاسيک تشخيص داده است. در اين حالت، فروشنده اين گروه از داروها با روش طب قديم و تجارب گذشته، به تشخيص و تجويز گياه درماني مي پردازد.
شناخت روش درمان به وسيله گياهان دارويي هم ناشي از تداوم مطالعات و تجربه فرد عطار از طب قديم و جديد است.
به گفته اين عطار در کشورمان انواع گياهان بومي به صورت ديمي و کشتکاري به دست مي آيد که حتي بخشي ازاين دستاورد مفيد طبيعي براي تامين نياز کشورهاي ديگر صادر مي شود. کشت گياهان دارويي غذايي در ايران و بيشتر کشورهاي جهان به طور مداوم صورت مي گيرد. «کربلايي» مي گويد تحقيقات دانشمندان در حوزه جانورشناسي و
گياه شناسي نيز حاکي از آن است که برخي از حيوانات وقتي دچار عارضه بيماري مي شوند، ديده شده است به لحاظ ژنتيک براي درمان خود، از بعضي گياهان اطراف زيست محيطي شان مي خورند و بدين طريق درمان مي شوند.
● مصرف خودسرانه دارو
«صالحي» مدير بازنشسته حسابداري يک سازمان دولتي است. مردي سالخورده که همچنان فعاليت شغلي خود را براي يک شرکت خصوصي ادامه مي دهد... او مي گويد: «از دوران کودکي به ياد دارم که پدر و مادرم بنا به فصول سال و به عنوان پيشگيري از هر نوع عارضه فصلي پنج فرزند خانواده را با طبخ گياهان دارويي و شربت و عرقيات گياهي به قول خودشان واکسينه مي کردند و عادت مي دادند. انواع داروهاي گياهي در يک طبقه کمد بزرگ خانه موجود بود. حتي همسايه ها هم گاه مي آمدند مثلاً ترنجبين، گل ختمي، سنبله برخي گياهان، شيرخشت و... براي درمان اهل و عيال مي گرفتند. يادم نمي آيد که داروي شيميايي در خانه مصرف کرده يا ديده باشم. اين روش در گذشته ها بين بسياري از خانواده مرسوم بود. کسي به سرعت سراغ داروهاي شيميايي نمي رفت. اصولاً فرهنگ سنتي ايراني ها، بيشتر همان درمان هاي گياهي بود. عطاري در هر محله بود. هم بيمار و هم عطارباشي از شيوه درمان حال و ذائقه همديگر خبر داشتند.»
وي ادامه مي دهد: «الان هم به همان شيوه، چنانچه عضوي از خانواده دچار مثلاً سرماخوردگي، قلنج درد، ناراحتي گوارشي و... مي شود اول به سراغ داروهاي گياهي مي رويم.» وي تأکيد مي کند: «با اين حال و اوصاف، و به رغم آن که طب سنتي طي سال هاي اخير با فعاليت دوباره عطاري هاي گياهي رونق گرفته و فراوان شده است، از جنبه علمي ارتقا داده شود و آموزش هاي تقريباً کلاسيک ببينند.» واقعيت اين است که بسياري از مردم و خانواده ها هر کدام انبوهي دارو و قرص و شربت و پماد و... شيميايي مشابه، مصرف نکرده در منزل دارند و اين نشان مي دهد که طول درمان آنها کامل نمي شود. بنابراين بايد از طريق فرهنگ سازي، مصرف داروهاي گياهي را ترويج کرد. شايد روند بهبودي به کندي طي شود لااقل زياني از داروي شيميايي به خاطر مصرف، متوجه آنها نمي شود. صالحي در اين باره مي گويد: «فکر مي کنم برخي از بيماري ها، ناشي از مصرف بي رويه و يا خودسرانه داروهاي شيميايي است. فلان شخص تا دچار درد سر مي شود فوري قرص مي خورد درحالي که ممکن است با يک ليوان آب ليمو مخلوط با آب و کمي شکر کاملاً رفع مشکل کند.»
● سهند، سبز، نشانه اي از سلامت و سرمايه
همه ساله همزمان با آغاز فصل رويش گياهان مرتعي، برداشت گياهان وحشي دارويي و غذايي نيز از دامنه هاي سرسبز سهند در حومه مراغه توسط افراد بومي انجام مي شود. برداشت گياهان دارويي دست کم سه ماه به طول مي انجامد که سبب درآمد اقتصادي فصلي براي افراد و برخي از خانواده ها مي شود. بخشي از اين گياهان به صورت عرقيات گياهي مورد مصرف انساني قرار مي گيرد و برخي از گياهان دارويي در اين منطقه شامل سورولو، گل آفجاباش، کنکر، بولاغ اوني، مرزن جوش، مرزن کوهي و خارشتر هستند. سالانه حدود ۱۴ تن گياه دارويي و غذايي از دامنه سهند برداشت مي شود و روانه بازار مصرف مي شود. رويش طبيعي ديمي انواع گياهان دارويي و غذايي در جاي جاي مناطق سرسبز و مراتع کشورمان به عنوان برکت خودجوش طبيعي و مولد اقتصادي، از ساليان بسيار دور صورت مي گيرد. از سوي ديگر، کشت اقلامي تازه از اين خانواده هاي گياهي مديريت مي شود. يک نمونه از اين کار اواخر بهار اعلام شد: که حاکي از آن بود براي نخستين بار در ايران گياه دارويي «به ليمو» در طارم سفلي قزوين کشت شده است. اين اقدام از سوي جهاد کشاورزي قزوين با هدف جايگزيني چنين گونه گياهان به ازاي درختان زيتون با عمر ۱۰ساله که بازدهي اقتصادي ندارند، محقق شده است که خود موجب کمک مالي به باغداران منطقه شده است. «عليرضا اطلس بافت» رئيس اداره باغباني مديريت جهاد کشاورزي در اين باره مي گويد که گياه به ليمو مصرف دارويي دارد و به عنوان يک نوشيدني و آرام بخش مورد استفاده قرار مي گيرد. به گفته وي همچنين براي اولين بار در استان قزوين کشت گياه «هوهوبا» در يک باغ الگوي همين منطقه به مرحله اجرا گذاشته خواهدشد.
● صبور باشيد نتيجه مي گيريد
«در يک کلام، صبر و حوصله، ثمربخشي مصرف کنندگان گياهان دارويي را اثبات مي کند.»
يکي از فروشندگان گياهان دارويي در کسوت عطارباشي در پاسخ به سؤالم که چگونه از افاقه مصرف داروي گياهي مراجعه کنندگان خود، اطلاع مي يابد، مي گويد بيماران (مراجعه کنندگان) از مصرف گياه دارويي متناسب نياز مورد درماني شان با سايرين: آشنايان، اقوام و... صحبت مي کنند و مثلاً به افرادي که مشکل قلبي، عصبي، گوارشي و... دارند طريقه درماني خود را اطلاع رساني مي کنند. اين شيوه ها به نوعي نيز توصيه و ترغيب و رويکرد ديگران به مصرف گياهان دارويي و همچنين برآورد تأثير کارمان مي شود.
«... انسان ها با طبيعت سازگاري مناسبي دارند. سازگاري بر اين مبناي سرشتي، در حوزه درماني نيز به درمان گياهي راغبتر هستند.»
خانم باباخاني که رشته هنر گزينه عکاسي مي خواند و مشغول خريد يک نوع داروي گياهي است با بيان اين مطلب، معتقد است مصرف داروهاي گياهي در مقايسه با داروهاي شيميايي، تجويز پزشکي، براي انسان ضررهاي کمتري دارد و آن تخريب داروهاي شيميايي را ندارد.
وي مي گويد: «پژوهش هاي دانشمندان ثابت کرده است که برخي حيوانات هنگام بيماري از برخي توليدات گياهي محيط زيست خود استفاده مي کنند و ابتلا به بيماري شان خنثي سازي مي شود. همچنين پژوهشگران، ثابت کرده اند که مصرف مناسب کاکائو براي گردش متعادل خون بسيار مفيد است. نتيجه گيري مي شود مصرف گياهان دارويي در رفع برخي از مشکلات بيماري هاي انسان نيز مؤثرند ضمن آن که استفاده اين گياهان ضرر چنداني ندارند.»
در ايران متنوع ترين و حتي گران قيمت ترين گياهان جهان مي رويند. همه عناصر، مؤلفه ها و زمينه هاي محوريت گياهان چه دارويي و چه غذايي در کشورمان مهيا و در دسترس است. از دير زمان مردم، گياهان درماني را در حفظ سلامتي و بهبود امراض گوناگون مورد استفاده قرارداده و مي دهند، اما واقعيت اين است که آنچنان که بايد جايگاه گياه درماني (داروهاي گياهي) براي مردم نقد و تعريف نشده است و اين سرمايه ملي، پشتوانه پايداري سلامت و درمانگرايانه بدون هيچ عوارض ناخواسته به عنوان کاملترين مجموعه درماني، در سايه هياهوي هاي مدرنيزه و تبليغات دانش مدرن دارويي جهاني و... و... حالت غريبانگي در عرصه هاي مذکور گرفته است.
اگر چه طي يک دهه اخير موقعيت سنتي داروهاي گياهي، رونق گذشته هايش احياء و اين تحول دوباره موجب رويکرد جالب قشرهاي مختلف مردم به استفاده از داروهاي گياهي در قبال داروهاي شيميايي شده است ليکن آنچه ديگر که لازم است نهادينه شود، ارتقاء سطح دانش و آموزش دست اندرکاران عرضه داروهاي گياهي است که از آگاهي علم مدرن دارويي درماني آگاهي نسبي يابند.
● حکيم باشي هاي اطراف محل
چه گروه از مردم براي درمان خود به عطاري هاي عرضه داروي گياهي مراجعه مي کنند؟. «طاهري» فروشنده داروهاي گياهي در اين زمينه مي گويد: «اصولا گروهي از مردم که از طبابت علمي نتيجه نگرفته باشند به دارو گياهي فروشان مراجعه مي کنند. عده ديگري هم که فرهنگ و باور سنتي در اين زمينه دارند مراجعه مي کنند. مي توان نوشت معمولا افرادي که از درمان شان با نسخه هاي داروي شيميايي نتيجه مناسب نگرفته اند به عطاري سنتي روي مي آورند به اين اميد که در اين جا درمان پيدا کنند.» به باور اين فروشنده داروهاي گياهي، علم پزشکي مدرن با گياه درماني ميانه خوبي ندارد.
در جريان گفت وگو با مرد فروشنده، يک خانم نسبتا سالمند وارد مغازه مي شود و سراغ يک نوع دارو را مي گيرد. ظاهرا مشتري آشنايي است. نظر «خانم بخشي» را در مورد کم و کيف داروهاي گياهي مي پرسم. پاسخ او شرحي کوتاه از وضع حال خود و ضمنا بيان تجاربش در خصوص درمان گياهي است:
«بيماري قند دارم. داروي «گزنه» مصرف مي کنم. «قرقات» هم خوب است. ضمنا جوشانده برگ درخت گردو با زائده وسط دولته مغز گردو هم مفيد براي اين مرض است. اين خانم، خوردن «روزي ۱۰دانه پسته خام با يک عدد سيب» را تجويز مي کند!
فروشنده صحبتش را ادامه مي دهد «آنان که بيماري هاي مزمن غيرقابل علاج احتمالا دارند و نتيجه مؤثر از تجويز علم نو نگرفته اند.» از وي درباره شيوه فروش داروها و تشخيص آنها مي پرسم: «با توجه به تجربه مان داروهاي گياهي مناسب با بيماري مراجعه کننده تجويز مي کنيم. اما در علم پزشکي و درمان گياهي هيچ چيز به طور صددرصد اتفاق نمي افتد. نسبي است.» وي اشاره اي به تعداد گونه هاي گياهي دارد: «درباره تعداد گونه هاي گياه هاي درماني در کشور شايد کمتر از ۸۰هزار نوع باشند. ما الان در مغازه مان نزديک به ۱۰۰۰ قلم داروي گياهي مختلف داريم. اما بايد دانست که موردهاي جديد گياهان دارويي پيدا و کشف مي شوند، از جمله گياه دارويي به نام «آلوورا» است که خواص دارويي آن تشخيص داده شده است.» به برگ هاي سبز توي گلدان روي يکي از ويترين ها اشاره مي کند: «اين گياه از خانواده کاکتوس و براي بيماري پوستي تشخيص داده شده است.»
● عرقيات گياهي آرامش بخش و افسونگر
علاوه بر کاربردهاي گياه و اندام هاي آن که به صورت هاي مختلف پودري به عنوان دارو توليد وعرضه مي شود، مجموعه عرقيات گياهي و اسانس هاي حاصله طبيعي گياهان است که در کارخانجات تهيه و توزيع مي شوند. عرقيات بعضا از يک نوع ميوه و يا گياه حاصل مي شود، برخي از ادغام چند نوع گياه توليد مي شوند. هر يک از اين نوع محصولات خواص ماهيتي جداگانه اي دارد، به عنوان نمونه آويشن با خاصيت هاي مقوي بدن و معده، تقويت بينايي، ضدنفخ و صرع، رفع تشويش يا برگ گردو مفيد براي پايين آوردن قند خون، ضد عفوني براي امراض جلدي بابونه: صفرابر، اشتهاآور، هضم کننده غذا، آرامش بخش اعصاب، کاليتوس خواص آنتي باکتريل، محرک جريان خون در پوست، بخور، گزنه: مفيد براي رفع کم خوني، کاهش قند خون، اگزماي پوستي کرفس: کاهش اسيداوريد، رفع عفونت مثانه و ده هاي ديگر توليد با خواص مختلف «طاهري» عطار، در ادامه صحبت خود پيرامون عرقيات گياهي که از تقطير گياهان به دست مي آيد، مي افزايد: «گياهان دارويي اکثر به صورت وحشي و ديم مي رويند ولي برخي که پر مصرف هستند، به شيوه پرورشي توليد مي شوند.»
● آموزش علمي عطاران فراموش نشود
يک شهروند مغازه دار براي تسکين برخي ناراحتي جسماني اش از عرقيات گياهي استفاده و اظهار رضايت مي کند اما در موارد ديگر ناچار داورهاي شيميايي مصرف مي کند. چرا؟...
«مجيد عامي» سال ها پيش معلم بوده است. بعدها يکي از شاگردانش به شغل آزاد و اتفاقاً عطاري مشغول مي شود. مشکل التهاب قلب خود را با عطار جوان در ميان مي گذارد. او چند شيشه عرقيات گياهي به معلم سابق خود مي دهد که مصرف کند. وضعيت بيماري اش خيلي خوب و رو به راه تر مي شود. مي گويد: «الان هم براي آرامش معده عرق نعناع مصرف مي کنم.» وي با بيان اين که مصرف داروهاي گياهي، حداقل ضرر براي انسان ندارد البته در صورتي که افراط در مصرف نشود در عين حال براي تسکين ناراحتي ناشي از فشار خون و ديابت مي گويد: «ناچار از داروهاي شيميايي استفاده مي کنم.» دليلش در اين باره که چرا از داروهاي گياهي مصرف نمي کند را عدم اطلاع رساني اطمينان بخش و تحقيقات علمي روي چند و چون کيفي کاربردي داروهاي گياهي، ذکر مي کند. «اطلاع رساني و فرهنگ سازي با پشتوانه علم روز پزشکي درباره داروهاي گياهي مطرح نمي شود تا مردم نسبت به کم و کيف طب سنتي گياهي در مقابله با تنوع عارضه هاي مختلف، آگاهي يابند. لذا در برخي از ناراحتي هاي جسمي در مصرف داروي گياهي دچار ترديد مي شوند. از طرف ديگر جامعه عطاران مجهز به علم روز نيستند در حالي که لازم است اين حرفه به عنوان يک رشته دانشگاهي تدريس شود و دست اندرکاران درمان گياهي آموزش ببينند. اگر اين اتفاق بيفتد، امنيت خاطر مردم در استفاده گسترده از داروهاي گياهي بيشتر مي شود.» وي با چنين ديدگاه در عين حال نيز اين تعريف را دارد: «حدود يک سال پيش ناراحتي درد معده داشتم. نظر پزشک اين بود که مي بايد معده ام عمل جراحي شود. مشکلم را با شخصي که دست اندرکار داروهاي گياهي است و به قولي لقب «دکتر گياهي» به او داده بودند، در ميان گذاشتم. آن شخص عرق «بومادران» تجويز کرد. دو هفته آن را مصرف کردم. ناراحتي معده خوب شد. «اين مغازه دار هم همانند برخي ديگر بر اين باور است که مصرف داروهاي گياهي عوارض ناخواسته ندارد ليکن تکرار مصرف دارد.»
● درمان اعجاب برانگيز
ساق پايش در تصادف با ماشين (خودرو) به شدت آسيب مي بيند کاري نمي توان کرد جز آن که به دکتر ارتوپد مراجعه کند. به فوق تخصص ارتوپد مراجعه مي کند. طبق نظر دکتر مربوطه ناحيه آسيب ديده گچ گرفته و آتل بندي مي شود. دو ماه بعد نزد همان متخصص مي رود. گچ پا برداشته مي شود. ساق پا کاملا سياه شده است. دکتر وضعيت پا را وارسي مي کند. دست آخر مي گويد ديگر نمي شود کاري انجام داد. بايد پا قطع شود چون سياه شده است. مايوس و نگران با مشورت آشنايان يک شخص بومي که کارش «شکسته بند» استخوان است معرفي مي شود. بيمار نزد او مي رود. مرد شکسته بند وضعيت پاي را وارسي مي کند. اين کار با حضور همين دکتر صورت مي گيرد. «شکسته بند» مي گويد با داروي گياهي پا را سالم مي کند. دکتر ناظر بر صحنه، به اطمينان خود مي گويد اين کار شدني نيست مرد شکسته بند با درمان گياهي هم سرو کار دارد، با قاطعيت جواب مي دهد: من اين کار را با همين داروهاي گياهي انجام مي دهم. «ناصريان» در ادامه تعريف اين اتفاقات که چند سال پيش در يک شهرستان برايش رخ داده بود، مي افزايد: «به مدت ۴۵ روز تحت درمان گياهي «شکسته بند» بودم. بعد از آن مدت. پاي آسيب ديده ام کاملا به حالت اوليه برگشته بود. اول با احتياط حرکت کردم بعد راحت تر و... به اتفاق مرد درمانگر گياه دارويي نزد آن دکتر رفتيم. دکتر تعجب کرد... بعد گفت: بسيار نادر است که چنان آسيبي با شکسته بندي سنتي و داروهاي گياهي ترميم و سالم شود.»
● افراط در مصرف
در گفت وگو با افراد مختلف درباره خواص و اثرات ناخواسته داروهاي شيميايي (مدرن) و داروهاي گياهي (سنتي)، اکثراً به تاثيرگذاري شيميايي اشاره مي کنند اما همانگونه که در گزارش ذکر شد، تاثير اين گروه از داروها را سريعتر مي دانند موردي که داروهاي گياهي تقريباً معمولا عکس آن است يعني تاثير درماني شان زمان بر است. اما در اين تنوع نظرات، برخي متخصصان در پروسه امور درماني و مقولات پزشکي بر اين عقيده اند هر چيز که بي رويه و خارج از استانداردهاي مربوطه مصرف شود، اثر منفي مي گذارد. به عنوان نمونه آنان در زمينه قياس عوارض بين دو گروه کلي داروهاي مدرن و داروهاي سنتي، مي گويند در داروهاي گياهي آثار و عوارض ناخواسته نسبت به داروهاي مدرن، کمتر است اما در همين حال از آن مي گويند که زياده روي در مصرف داروي سنتي، براي شخص مشکل سازي مي کند.
«ابراهيم سروري» سابقه اي در امور دارويي دارد. سال ها ويزيتوري مي کرده است. حالا به قول خودش، طعم انواع دارو چه مدرن و چه سنتي را چشيده است. به باور او هر نوع مواد مصرفي چنانچه از حد متعادل مصرف شود. به نوعي تبديل به عارضه اي براي انسان مي شود. اما درباره داروهاي شيميايي(مدرن) بايد کلي تر بررسي کرد يعني بايد گفت اسانس ها، يا ساختار مواد و ترکيب بندي مايعات دارويي در ذات تجزيه و تحليل شدن هاشان، واکنش هايي ايجاد مي شود و در مصرف به نوعي باز خورد از خود نشان مي دهند. يک نوشيدني گازدار اگر طعم و مزه نداشته باشد شايد کمتر مورد استفاده قرار بگيرد اگرچه سالمتر است. در دارو از هر نوع، بايد ميزان و چگونگي مصرف آن را در نظر گرفت. طبق تجويز پزشک و يا توصيه نوشته شده روي ظرف شيشه يا مقواي محتوي دارو اگر کاملا رعايت شود و هيچ گونه زياده روي در مصرف نشود، احتمال عوارض ناخواسته، مشکل ديگري در پي نمي گذارد يا چندان مؤثر واقع نمي شود. وي تأکيد مي کند که براي امور درماني، انتخاب اول، داروي گياهي و يا شربت و عرقيات گياهي باشد، بهتر است. در غير اين صورت، مصرف داروهاي شيميايي چنانچه با نظر تخصصي و شناخت دقيق نوع مشکل انسان صورت گرفته باشد و افراط خودسرانه در استفاده از چنين داروهايي در ميان نباشد، اين گروه دارو سلامت را باز مي گرداند.
قوطي هاي داروي گياهي در عطاري ها در ويترين و قفسه ها جاي مي گيرد. فراواني رويکرد مردم به مصرف داروهاي گياهي از سه دهه اخير، باعث احياي دوباره اين گونه طبابت هاي سنتي تجربي شده و البته از يک سال پيش در کشور با تحولات علمي، تخصصي، جايگاه داروهاي گياهي نظامندتر شده است. تشکيل ستاد گياهان دارويي و طب ايراني، تأسيس دانشکده طب سنتي، ايجاد درمانگاه ها و مراکز تحقيقاتي و آموزش تخصصي گروهي از پزشکان

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن برا ...

دانلود نسخه PDF - گياهان دارويي