up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله گياهان داروئي PDF
QR code - گياهان داروئي

گياهان داروئي

اثر بخشي و طريقه مصرف گياهان داروئي

توضيح خواص درماني زيره و شويد در نسخه عربي (پيرامون ۱۳۳۴ م.) از کتاب ماتريا مديکا از نوشته‌هاي ديوسکوريد.
برخي معتقد به خواص درماني براي گياهان داروئي نبوده يا در مورد آن اظهار ترديد مي‌‌کنند. بيشتر مردم به هنگام بيماري به سوي داروهاي شيميايي روي مي‌‌آورند که در اينجا سؤال دومي مطرح مي‌‌گردد که، آيا داروهاي گياهي بهترند يا داروهاي شيميايي؟ پاسخ اول : ترديد در مورد اثربخشي گياهان داروئي از آنجا ناشي مي‌‌گردد که نحوه آماده سازي داروهاي گياهي و تحويل آنها به مردم به نحو صحيح انجام نمي‌گيرد و در نتيجه خواص درماني گياه از بين رفته و يا تقليل مي‌‌يابد که اين امر موجب عدم تأثير گياه در درمان بيماري مي‌‌گردد. از مواردي که باعث کاهش اثر بخشي گياه مي‌‌گردد:
کشت در زميني که از نظر مواد خاص مورد نياز گياه، دچار کمبود باشد.
عدم مبارزه صحيح با آفات و بيماريهاي گياهان داروئي کشت شده که بعضاً، باعث کاهش مواد مؤثر گياه يا تغيير نسبت ترکيبات مفيد گياه مي‌‌گردند.
رعايت نکردن زمان مناسب برداشت (برحسب وضعيت هوا و ساعات روز)
خشک کردن گياه در شرايط نامناسب (از نظر درجه حرارت- مدت زمان خشک کردن يا سرعت خشک کردن و…)
عدم نگهداري صحيح و بسته بندي مناسب (فرارّ بودن برخي ترکيبات - آلودگي گياه برداشت شده به قارچ يا باکتري و…)
تقلبات داروئي (بعضاً بطور عمدي يا غير عمد گياهي به‌عنوان گياه ديگر به صرف داشتن ظاهر مشابه فروخته مي‌‌شود و اين مسأله علاوه بر اينکه در سطح گونه گياهي- به فراواني - اتفاق مي‌‌افتد بعضاً در حد جنس گياه نيز صورت مي‌‌گيرد)
پاسخ دوم : داروهاي شيميايي از برخي جهات نسبت به داروهاي گياهي برتري دارند ولي مصرف طولاني و يا در برخي موارد مصرف مقطعي اين داروها مي‌‌تواند عوارض جانبي برجاي گذارد که بعضاً، از خود بيماري نيز خطرناک ترهستند. همچنين استفاده مداوم، بي رويه و نادرست داروهاي شيميايي باعث ايجاد ميکروبهاي بسيار مقاوم شده که داروهاي شيميايي بر روي آنها بي تأثير بوده و يا کم اثرند و در نتيجه بيماران بايد به سوي آنتي بيوتيکها و داروهاي قوي تري که هر روز با نامهاي جديد ارائه مي‌‌گردند، روي آورند.
[ويرايش] روش تهيه برخي از اشکال مصرفي داروهاي گياهي
دم کرده: مقدار تعيين شده از پودر گياه را، در مقدار معيني از آب جوش ريخته و بهم مي‌‌زنند. بعد روي ظرف را پوشانده و به مدت 30-15 دقيقه صبر مي‌‌کنند سپس آن را صاف مي‌‌کنند.
جوشانده : الف) جوشانده ملايم : مقدار معيني از گياه خردشده را با 4 1 ليتر آب جوش مخلوط کرده ومي گذارندکمي بجوشد. سپس آن را از حرارت دور کرده، صبر مي‌‌کنند تا دم بکشد، سپس آن را صاف مي‌‌کنند ب) جوشانده معمولي : تفاوت آن با جوشانده ملايم در افزايش زمان جوشش است.
خيسانده: اين شکل براي مواد مؤثري که در اثر حرارت از بين مي‌‌روند توصيه مي‌‌شود. براي تهيه خيسانده سرد مقدار مشخصي از پودرگياه را در حجم معيني از آب ريخته در ظرف را 6 الي 12 ساعت مي‌‌بندند، سپس محتويات ظرف را صاف مي‌‌کنند.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

مقدمه در بين سيارات منظومه شمسي تنها زمين براي زندگي و حيات مناسب است. يکي از علل آن اندازه صحيح اين سياره است. در سيارات بزرگ نيروي جاذبه به قدري زيا ...

● مقايسه چمن باگياهان پوششي : چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمن خوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي ب ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن برا ...

قبل از کشف انسولين و داروهاي کاهش دهنده قندخون، بيماران ديابتي با گياهان دارويي و درمان هاي سنتي معالجه مي شدند. تاکنون تاثير مثبت بيش از ۱۲۰۰ گياه دا ...

دانلود نسخه PDF - گياهان داروئي