up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گل PDF
QR code - گل

گل

آشنايي با ۱۰ گل زيباي خطرناک

گلهاي زيبا با آن ظاهر دلفريبشان ميتوانند بسيار سمي باشند. آنقدر سمي که حتي ميتوانند جان انسان را بگيرند.
آشنا نبودن بسياري از مردم با اين گياهان که ممکن است هر روز هم با آنها سرو کار داشته باشند ميتواند خطرآفرين باشد.
بسياري از اين گلها در فصلهاي مختلف به وفور در خانهها يافت ميشوند. اگر مسموميت با اين گياهان براي کسي پيش آمد بايد در کمترين زمان بيمار را نزد دکتر برد.
گل نرگس: اين گل زيباي زرد و سفيد رنگ که رويشش نويد آمدن بهار را ميدهد، اگر به مقدار زياد خورده شود، جزو سميترين گياهان جهان است.
برخي مردم پياز گل نرگس را با پيازهاي خوراکي اشتباه ميگيرند. خوردن پياز نرگس زرد سبب تهوع، دلپيچه و اسهال ميشود. با ديدن اين علائم حتما به پزشک مراجعه کنيد.
گل صد توماني: گل صد توماني و بوتههاي آزاليا در رده نهم سميترين گياهان جهان قرار دارند. اين دو گياه با گلهاي به شکل زنگشان، در حياط و باغچه بسيار زيبا به نظر ميرسند اما برگهايشان و در نتيجه عسلي که از شيره آنها تهيه ميشود سمي است.
خوردن هر يک از اين دو سبب ميشود دهانتان بسوزد و ترشح بزاق دهانتان زياد شود و پوستتان دچار خارش شود. تهوع و اسهال هم از ديگر نشانههاي مسموميت با اين گياهان هميشه سبز است.
سردرد، ضعف عضلاني و ضعف در ديد هم ميتواند در شما به دنبال مسموميت با اين گياهان پديدار شود. ضربان قلبتان ممکن است آهسته شود و قلبتان با شدت بتپد و به کما برويد. قبل از اينکه اين اتفاقات براي شما روي دهد بهتر است به پزشک مراجعه کنيد.
● فيکوس: اين گياه ۸۰۰ نوع دارد و همه آنها هم صمغي شيري رنگ دارند که سمي است. بسياري از انواع فيکوس در داخل خانه ها پرورش داده ميشود و آنهايي هم که در خارج از خانه رويانده ميشوند بايد محيطي گرم داشته باشند.
بدترين تاثيري که فيکوس ميتواند بر بدن شما بگذارد، خارش و ورم است و تجويز معمول دکترها هم براي آن داروهاي ضد حساسيت و داروهايي براي از بين بردن ورم است.
● خرزهره: سانتيمتر به سانتيمتر اين گياه زهر است. حتي استنشاق تصادفي خرزهرهاي که سوزانده ميشود هم دردسرساز است.
استفاده از شاخههاي آن براي کباب کردن يا خوردن آب از محلي که در آن خرزههايي با گلهاي قرمز، صورتي يا سفيد رنگ روييده هم خطرناک است. تغيير در ضربان قلب (آرم شدن يا با سرعت تپيدن) بارزترين نشانه مسموميت با اين گياه است.
دکترها تلاش ميکنند ضربان قلب را با کمک داروها کنترل کنند و احتمالا معده را هم شستوشو دهند.
گل داوودي: بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ نوع گل داوودي در دنيا وجود دارد که اغلب بوتههاي کوتاه و نزديک به زميني دارند. باغبانها معمولا اين گياه را ميکارند تا خرگوشها را از باغشان دور کنند.
گلهاي سمي اين گياه که خرگوشها را از باغها ميراند، برايانسانها هم سمي است البته نه چندان قوي. لمس آن سبب خارش و ورم پوست ميشود و با پمادهاي ضد حساسيت و ورم از بين ميرود.
● آنتريوم: برگهاي چرمي و سبز تيره رنگ و ساقه اين گل وهمانگيز سمي است. خوردن آنتريوم گرمسيري ميتواند سبب احساس سوزش در دهان و سپس تورم و تاول زدن بشود.
همچنين صدايتان ممکن است بگيرد و در قورت دادن غذا هم مشکل پيدا کنيد. در اين موارد نوشيدني سرد بنوشيد و قرص مسکن بخوريد.
● ليلي: اين گياه دوستداشتني و زيبا هم سمي است. آن گلهاي زنگوله مانند زيبايش که آويزان شدهاند هم سمي هستند.
ذرهاي کوچک از اين ليليها ممکن است زياد آسيبي به شما نرساند اما اگر مقدار زيادي بخوريد تهوع، درد در دهان، دردهاي شکمي، اسهال و گرفتگي عضلات را تجربه خواهيد کرد.
ضربان قلبتان هم ممکن است آرام يا نامنظم شود. براي خارج کردن سم از بدن معمولا پزشکان معده را تخليه ميکنند.
گل ادريسي: اين بوته گل هم سمي است. خارش پوست، تهوع، ضعف و تعرق برخي از نشانههاي مسموميت ناشي از گل ادريسي است.
برخي گزارشها حاکي از اين است که برخي بيماران به کما رفتهاند. تشنج و نقص در سيستم خونرساني بدن هم در بعضي از بيماران ديده شده است.
خوشبختانه پادزهري براي سم اين گل ساخته شده است که در بيمارستانها موجود است.
گل انگشتانه: اين گياه زيبا گلهايي کوچک به رنگهاي بنفش، صورتي يا سفيد دارد که در برخي از انواع آن دانههايي ديده ميشود.
از اين گل براي توليد برخي از انواع داروهاي قلبي استفاده ميشود. به همين دليل خوردن هر بخش از اين گياه خود ميتواند سبب بروز بيماريهاي قلبي شود.
تهوع، درد در دهان و اسهال از نشانههاي اين مسموميت است.
● ويستريا: اين گياه باغچهاي زيبا با آن گلهاي آويزان آبي و سفيدش هم تماما سمي است.
البته بعضيها ميگويند که گلهاي اين گياه سمي نيست اما کسي را نميشناسم که حاضر شدهباشد اين موضوع را آزمايش کند. درد شکم، تهوع،دل آشوب و اسهال از نشانههاي مسموميت با ويسترياست.

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

گياه بامبوي خوش يمن، طي مدت کوتاهي توانسته است جايگاه ارزشمندي بين فروشگاه هاي گياهان آبي بادي و دوستداران آنها بازکند. اگر هنوز موفق به خريدن اين گي ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

براي مبارزه با دود سيگار، گازهاي آشپزخانه اي، گازهاي سمي متصاعد از مواد شوينده، رنگ هاي شيميايي و... به فکر خريد هواکش هاي قوي نباشيد. با ۱۲ گياهي که ...

دانلود نسخه PDF - گل