up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گل کاغذي PDF
QR code - گل کاغذي

گل کاغذي

پرورش گل کاغذي

گل کاغذيBougainvillea
گل کاغذي Bougainvillea جنسي از گياهان تيره نيکتاژينه ها Nyctaginees است.اين گل درختچه اي زيبا با شاخه هاي رونده و برگهاي متقابل ميباشد .
گلهايش نا معلوم و چندان جالب نيستند . ولي آنچه اين گل را زينتي و مورد توجه قرار داده وجود برگچه هاي صورتي ، قفائي ، بنفش ، قرمز ، زرد طلائي و سفيدي است که گل آنرا احاطه کرده است و مردم عادي آن برگه ها را گل اين گياه مي دانند .
در جنوب ايران اغلب ديوارها و سر در منازل بوسيله اين درختچه پوشسيده شده که در اوائل فروردين و اواسط پائيز گل فراواني مي دهد .
در نقاط سردسير بايد گلدانهاي کاغذي را از اواخر مهرماه به داخل گلخانه برد .
چون در مقابل سرما مقاومت ندارد .
همچنين بايد توجه داشت که اگر زمستان به اين درختچه آب زياد بدهند ريشه اش مي پوسد .
زمستانها بايد کمي به بوته هاي گل کاغذي استراحت داد ، باين ترتيب که اگر گلدانها در منزل است محل نسبتا خنکي را براي آن انتخاب کنند و خيلي کم به آن آب بدهند .
خاک مناسب براي گل کاغذي مخلوطي از دو پنجم خاک مرغوب باغچه ، دو قسمت کود پوسيده دامي و يک قسمت ماسه مي باشد .
معمولا بعد از استراحت زمستانه بايد گلدانها را در محلي آفتابگير و محفوظ قرار داد .
اين گلدانها در اسفند و فروردين و ارديبهشت گل فراوان مي دهند . پ
س از اتمام گل بوته ها را هرس مي کنند تا مجددا شاخه هاي نو بيآورد .
به اين دليل که گل کاغذي در روي شاخه هاي جوان و در راس آن شکوفا ميشود .
گل کاغذي در مهرماه نيز گل فراواني مي دهد
اگر گل کاغذي را هرس نکنند قسمت عمده مواد غذائي به مصرف شاخه هاي قديمي مي رسد و درختچه بتدريج ضعيف و برگها زرد شده و بوته کم گل مي شود . يا اصولا گل نمي دهد
از اوائل بهار هر ۱۵ روز يکبار بايد کود کامل تجارتي بصورت مايع به گلدانها داده شود .
گل کاغذي را در داخل ساختمان نمي توان بخوبي نگهداري کرد .
زيرا به روشنائي زياد احتياج دارد .
اغلب بعد از انتقال گلدان از گلخانه به داخل منازل گلها مي ريزد .
زيرا درختچه در مقابل تغيير مکان حساس است .
●انواع مختلف گل کاغذي :
۱ – گل کاغذي باشکوه B.fastuosa : که داراي درختچه اي قوي با برگهاي بيضي نوک تيز و برگه هاي ( برگه هائي که مردم عادي آنرا گل مي دانند ) صورتي مايل به قفائي است .
اين قسم را از قديم مي کاشته اند . ولي بعدا جورهاي تازه که بدست آمده و برگچه هاي آنها به رنگ زرد نارنجي ، قرمز شنجرفي است ، بسيار پر گل تر از قسم اصلي مي باشند ، بيشتررواج يافته بطوريکه کم کم کاشتن قسم اصلي متروک ميشود .
اين جورها در تهران به گل کاغذي مصري معروف شده ، زيرا قلمه هاي آنرا از مصر آورده و زياد کرده اند .
۲ – گل کاغذي گلابرا B.glabera : اصل آن از کشور برزيل است .
بوته آن رونده و پوست شاخه ها قهوه اي داراي تيغهاي کماني به بلندي يک سانتيمتر با برگهاي بيضي نوک تيز مايل به کبود که برگه هاي اطراف گلش صورتي است .
اين قسم زياد کاشته شده و از آن جورهاي متعددي بدست آورده اند بنام هاي :
الف – گل کاغذي ساندر B.sanderiana : با گلهاي فراوان به رنگ زرد تيره .
ب – گل کاغذي ابلق B. variegate : که برگهايش از لکه هاي سفيد ابلق شده است .
پ – گل کاغذي سيفري B.cyphery : که برگچه هاي دور گلش صورتي پُر رنگ است .
ت – گل کاغذي کريمسون لاک B.crimson lake : با برگچه هاي بزرگ بيضي به رنگ شنجرفي ميباشند .
۳ – گل کاغذي خاص B.seeciosa : که برگچه هاي دور گل آن به رنگ صورتي مايل به بنفش ميباشد .
▪از اين قسم جوري بنام :
گل کاغذي برزيليB.brasiliensis : بدست آورده اند که رنگ برگچه ها قرمز تند يا قرمز شنجرفي ميباشد .
۴ – گل کاغذي رفول ژن B.refulgens : که شاخه هاي گلدار آن دراز و آويخته و برگچه هاي دور گلش ارغواني مايل به بنفش است .
گل کاغذي احتياج به کود قوي و فراوان و آب کم و مرتب دارد .
بهتر است به گلدان هاي آن تمام فصل مساعد و موقعي که بوته ها زير گل مي باشند هر ۱۵ روز يکبار کود مايع داده شود .
●تکثير :
گل کاغذي را عموما به وسيله قلمه زدن شاخه هاي نيمه خشبي ( چوبي ) آن زياد مي کنند .
باين منظور در خردادماه قلمه هاي سبزي را که داراي برگ باشند در گلداني از ماسه نرم فرو کرده و يک صفحه شيشه اي روي گلدان ميگذارند يا آنرا بداخل گلخانه مي برند .
بعد از سه هفته قلمه ها ريشه هاي کوچکي مي دهند که هرکدام را در گلدان کوچکي در مخلوط ( دو قسمت خاک برگ و يک قسمت ماسه ) مي کارند .

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

آن طور که از نوشته هاي مورخان يوناني به دست مي آيد، در حدود ۳۰۰۰ سال قبل، اطراف خانه بسياري از ايرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پرديس به همان باغ ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

● کربوهيدرات منبع مهم غذايي کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ...

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمد ...

دانلود نسخه PDF - گل کاغذي