up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گل شمعداني PDF
QR code - گل شمعداني

گل شمعداني

پرورش گل شمعداني (2)

▪متوقف کردن رشد بوته ها :
بيشتر انواع شمعداني را اگر بحال خود بگذارند يک ساقه اصلي مي دهد و وقتي اين ساقه رشد کافي کرد ، که اغلب گل هم ندارد ، شاخه هاي اطراف بيرون مي آيند .
اين وضعيت رضايت بخش نيست .
ولي اگر سر ساقه اصلي را ببريم يعني پنسمان کنيم ، دو جوانه نزديک محل قطع رشد مي کنند و اينها هم بنوبه خود تا حدي رشد کرده و از آن ببعد شاخه هاي جانبي رشد مي کنند .
منظور از متوقف کردن رشد ، هم آهنگ و هم زمان کردن رشد جوانه ها مي باشد .
شروع رشد شمعداني در بهار و توقف در رشد و توليد گل آن در اواسط تابستان است .
و شروع مجدد رشد در موقع کوتاه شدن روز يعني پائيز است .
موقع قلمه گرفتن ، معمولا در آخر مرداد و اوائل شهريور مي باشد که گياه مادري از قدرت و قوت کاملي برخوردار است .
قلمه هائي که گرفته ميشود در آخر مهرماه داراي ريشه کامل مي باشند و مي توان آنها را در گلدان ۵ ۸ سانتيمتر قطر کاشت .
در همين موقع که قلمه هاي ريشه دار جابجا ميشود و بايد از نقطه نموي قلمه ، سربرداري ( پنسمان ) شود .
شاخه هائي که قبل از نيمه زمستان رشد مي کنند از رشد دو يا سه جوانه چانبي سرچشمه مي گيرند .
رشد زياد شاخه ها تا اوايل بهمن ماه احتمالا شروع نمي شود .
در اين موقع در ظرف چند هفته شاخه هاي جوان جانبي شاخه هاي مجددي ميدهند که دو يا سه بند دارند . اينها هم بايد سر برداري ( پنسمان ) شوند .بنابراين براي تقويت بوته بايد سعي کرد که شاخه هاي بيشتري ايجاد گردد .
در اواخر اسفند رشد شاخه ها و ريشه ها زياد مي شود و در اين موقع است که تغيير اندازه گلدان لازم ميباشد . بايد بوته ها را به گلداني که قطر دهانه آن ۱۱ سانتيمتر باشد منتقل نمود .
اين تغيير گلدان ممکن است رشد بوته را مجددآ متوقف کند .
در اواسط فروردين اگر رشد خيلي زياد است قسمتي از سرشاخه ها بايد سر برداري شود و اين آخرين پنسمان است .در اواسط خرداد بوته بايد در يک حالت کامل باشد .
بعضي از انواع شمعداني ها بيش از يک يا دو ساقه نمي دهند ولي بعصي پُر شاخ و بگند و احتياج زيادي به سربرداري ندارند . فقط ممکن است گل دادن بوته را به عقب بياندازد .
معمولا شمعداني هائيکه يک ساقه راست دارند را پنسمان ميکنند ولي مثلا در شمعداني پيچ اين کار معمول نيست ولي شمعداني هاي معمولي و بعضي از شمعدانيهاي اژدر را مي توان با سربرداري فرم داد .
گل گرفتن زمستانه
شمعداني پيچ و عطري در تابستان گل مي کنند و وقتي روزها کوتاه مي شوند گل کردن آنها قطع ميگردد .
شمعداني اژدر ، در اواخر بهار و اوائل تابستان فقط يکمرتبه گل مي کند .
ولي شمعداني معمولي زونال طبيعتآ هميشه داراي گل است و حالت خواب لازم ندارد .
ولي اين موضوع باين معني نيست که اينها در نقاطي که زمستان سرد و ابري و تاريک دارندگل کنند . اما مسلم است که در اوايل زمستان اگر حرارت لازم ، آب کافي و نور لازم در اختيار بوته باشد شمعداني ها در ديماه هم گل دارند .
براي اينکه بهترين نتيجه در زمستان گرفته شود ، بايد قلمه ها را در اسفند و فروردين بزنند و بنا براين بوته ها در گلدان ۵ ۱۲ سانتيمتر در پائيز گل مي کنند .
تمام جوانه هاي گل بايد تا شهريور و يا اواسط مهر بريده شود . يعني تا موقعي که رشد گياه ادامه دارد.
▪عمل آوردن شمعداني در هواي آزاد :
تمام ارقام شمعداني را در مناطق معتدل ميتوان در هواي آزاد کاشت و عده کمي از آنها طاقت سرما را دارند و بقيه را بايد در موقع شروع سرما به گلخانه برد تا از سرما محفوظ باشند .
شمعداني زونال يا حلقه اي و شمعداني پيچ براي کاشت در حاشيه ها مناسبند .
ولي شمعداني عطري و اژدر مناسب نيستند .
در حاشيه ها نبايد ارقام مختلف زيادي را باهم کاشت و حتي الامکان بايد حاشيه عريض باشد تا رنگ گلها بيشتر و بهتر جلوه کند .
معمولا دو يا سه واريته اصلي در يک حاشيه ندرتا بنظر خوب مي آيند .
حاشيه شمعداني بايد در آفتاب کامل در تمام روز قرار گيرد البته در وسط روز کمي سايه داشته باشد بهتر است .
در محل سايه شمعداني بعوض گل کردن شاخ و برگ زيادي توليد مي کند .
خاکهائي که کود زياد خورده اند و غني هستند بوته را بيشتر قوي مي کنند و عوض اينکه بوته به گل بنشيند شاخ و برگ زيادي ميدهد .
خاکهاي اسيدي مانند خاک جنگل هائي که به بتازگي به باغ تبديل شده اند نتيجه مطلوبي براي شمعداني ندارند .
خاکهاي ليموني رسي براي شمعداني خيلي مناسب است .
●آفات ، بيماريها و اختلالهاي فيزيولوژيک :
شمعداني نسبت به گياهان زينتي ديگر نسبتآ قويتر و به آفات و بيماريها و اختلالهاي فيزيولوژيک مقاوم تر است .
بوته هائي که خوب عمل آمده باشند کمتر به بيماريها مبتلا ميشوند تا آنهائي که ضعيف و زجر کشيده هستند . اساس همه پيشگيريها عمل کشت است .
نور ، هوا ، حرارت و آب هميشه بايد با احتياج گياه تناسب داشته باشد .
شمعداني مورد حمله تعداد زيادي از آفات ، بيماريها ، ويروس ها ، باکتريها، و نماتودها قرار مي گيرند که مهمترين آنها عبارتند از : شته هاي گياهي ، کنه ها ، شپشک ها ، حلزون ها ، گال برگ ، بيماري هاي ويروسي و غيره .
بيماري هاي ويروسي که توسط حشرات مکنده ( شته ها ، زنجره ها ) و يا ابزارهاي باغباني ( قيچي ، چاقو و بيلچه ) منتقل مي شوند و معمولا بدون درمان ميباشند .
در بيماريهاي ويروسي روي برگها رگ هاي بي رنگي آشکار مي گردند و در آخرين مرحله زيان بيماري همراه پيچيدگي برگ مي باشد .
اگر برگ را مقابل آفتاب نگاه داشته و به آن نگاه کنيم سلولهاي مرده در برگ مشاهده ميشود .
متاسفانه تشخيص اين بيماري در مراحل اوليه بسيار مشکل است و زماني آثار و علائم آن آشکار ميشود که درماني به غير از کندن و سوزانيدن ندارد .
براي پيشگيري از بيماريهاي ويروسي در مرحله اول بايد حشرات ناقل ( شته ها ، زنجره ها ) را نابود کرد و در مرحله دوم وسائل و ابزار باغباني را هنگام قلمه زدن ضدعفوني کرد .
▪گال برگ :
عامل ايجاد کننده گال برگ نوعي باکتري مي باشد .
در برگها توليد تاول کرده و برگها را بشکل گل کلم در مي آورد و باعث فساد برگها در نزديک خاک و ريزش آنها مي شود .
اين بيماري نيز غير قابل درمان بوده و بايد بوته هاي مبتلا را از بين برد .
▪سياه شدن ساقه و برگ ها :
اين حالت در اثر بيماري قارچي پيتيوم pythiumبوجود مي آيد .
اين بيماري باعث سياه شدن انتهاي قلمه در نزديک سطح خاک ميشود و در مدت کمي به ساير بوته ها سرايت مي کند .
در اين صورت بمحض اينکه بالاي طوقه قهوه اي رنگ شد قلمه ها را بايد بيرون اورده و آنها را از بين برد .
اين بيماري فقط زماني آشکار مي شود که پوست ساقه صدمه خورده باشد .
ساقه هاي نرم و آبدار قلمه ها بيشتر مبتلا به اين بيماري ميشود .
در محيط مرطوب و رطوبت زياد خاک ، اغلب قلمه ها به اين بيماري مبتلا مي گردند .
چاقو بايد تيز باشد تا ته قلمه را خرد نکند و مقطع قلمه صاف باشد و ضمنا از آب دادن زياد بايد خودداري کرد .
▪افتادن برگ :
در حقيقت نمي توان اسم آن را بيماري فيزيولوژيکي گذاشت .
افتادن برگ واکنش يک گياه سالم است براي اينکه خود را با شرايط متغير سازگار کند موقع که تعادل بين روشنائي ، حرارت ، رطوبت و تعريق بهم ميخورد و تغيير مي کند ، گياه خودش را با شرايط جديد تطبيق مي دهد .
باين ترتيب هر وقت تغييرات قابل ملاحظه اي در حرارت يا شدت روشنائي اتفاق مي افتد ، برگها ميريزد .
از تغيير ناگهاني شرايط محيط تا حدود امکان بايد پرهيز کرد .مثلا گلدانهاي شمعداني را در بهار وقتي از گلخانه بيرون مي آورند ، چون به هواي بيرون عادت ندارند ، برگها کم و بيش مي ريزند و برگهاي جديد خود را با محيط خارج سازگار مي کنند .
همچنين تعويض گلدان ممکن است باعث ريختن برگها شود ولي اين موضوع زود جبران مي شود و برگهاي جديدي بيرون ميآيد .
به طور آشکار نظير همين اثرات ممکن است در اشتباهات کشت پيش آيد .
گياهي که خيلي خشک است و يا در زمين غرقاب است برگهايش مي ريزد .
اما اينها دلايل غير طبيعي هستند .
●پژمردگي :
پژمردگي گياه در روزهاي گرم و روشن اتفاق مي افتد و اين در موردي است که گياه داراي ساقه هاي بلند و آبکي است و به طور ناگهاني مواجه با گرما ميشود و آنقدر که رطوبت از دست مي دهد ، نمي تواند از ريشه آب جذب کند .
در اين موارد اغلب برگها و گاهي هم ساقه پژمرده شده و مي افتد .
اگر در روزهاي گرم اوائل بهار آب سرد به گياه بدهيم ساقه ها خشبي شده و گياه در مقابل تغييرات حرارت ناگهاني مقاوم ميشود .

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

آن طور که از نوشته هاي مورخان يوناني به دست مي آيد، در حدود ۳۰۰۰ سال قبل، اطراف خانه بسياري از ايرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پرديس به همان باغ ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

● کربوهيدرات منبع مهم غذايي کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ...

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمد ...

دانلود نسخه PDF - گل شمعداني