up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گل شمعداني PDF
QR code - گل شمعداني

گل شمعداني

پرورش گل شمعداني (1)

گل شمعدانيPelargonium
شمعداني گونه اي است از خانواده ژراميناسه Geraminaceae . اين گياه بومي آفريقاي جنوبي است .در حدود ۲۲۰ گونه و ۵۰۰۰ – ۶۰۰۰ واريته دارد ، که غالب آنها جنبه بوته دارد و در گلکاري چندان مورد توجه نيستند .
ارقام شمعداني که در باغباني مورد استفاده است اکثرا براي گل آنها و عده اي براي برگهاي زينتي آن و برخي نيز از عطرشان کاشته مي شود .
انواع شمعداني هائي را که در گلکاري مورد استفاده قرار مي گيرند به چهار طبقه تقسيم مي نمايند :
▪اول – جنس شمعداني معمولي p.x hortorum: که در چنس شمعداني معمولي هورتوروم مجتمع شده اند . بيشتر در باغات و باغچه ها کشت مي شود .
در اين جنس ، گونه شمعداني معمولي زونال zonale که در روي برگ آنها حلقه تيره رنگي بشکل نعل مشاهده ميشود مورد استفاده است .
گلها به رنگهاي قرمز ، صورتي ، سفيد ، کم پَر ، پُرپَر ، ديده مي شود .
گونه حلقه اي يا زونال zonale داراي واريته هاي متعددي است و رايران اکثرا ازارقام زير استفاده ميشود .
۱ شمعداني حرامزاده : پاکوتاه و داراي گلهاي قرمز و خيلي پرگل است .
۲ – شمعداني يهار هلوئي : واريته اي است به ارتفاع ۴۰ – ۵۰ سانتيمتر ، برگها درشت گلها صورتي مايل به نارنجي
۳ – شمعداني سفيد : برگها کوچک ، گلها سفيد کم پر يا ر پر .
۴ – شمعداني نقره اي : اطراف برگها در اين واريته به رنگ سفيد نقره اي و وسط آن سبز رنگ و گلها برنگ قرمز تند است .
۵ – شمعداني ترمه اي : در اين واريته حلقه وسطي دايره اي شکل به رنگ زرد مايل به قرمز و خود برگها به رنگ زرد تيره ميباشد .
گلها به رنگ صورتي تند و کم پَر است . برگهاي اين واريته زينتي ميباشد .
۶ – شمعداني طلائي : برگها به رنگهاي زرد و سبز است . گلها قرمز و پرپر .
در اين دسته حلقه وسطي برگها در بعضي بکلي از بين رفته و در برخي کاملا نمايان است .
▪دوم – شمعداني پيچ يا شمعداني برگ عشقه اي p.peltatum: شاخه هاي اين نوع شمعداني نازک و بعضي از ارقام آن بطول يک متر يا بيشتر مي رسد .
سوم – شمعداني اژدر p.domesticum: که بيش از يک واريته از آن بنام شمعداني گل درشت grandiflorum در ايران کشت نمي شود . بلندي اين واريته ۵۰ – ۶۰ سانتيمتر است .
برگها درشت ، به رنگ سبز تيره و چين دار ، گلها درشت به رنگهاي مختلف قرمز ، زرد ، بنفش ، و سفيد ، يک رنگ و يا دو رنگ مي باشد .
چهارم – شمعداني عطري p.capitatum: برگها کرکدار و داراي عطري است شبيه عطر گل سرخ و براي تهيه اسانس از آن استفاده ميشود . گلها کوچک برنگ ارغواني .
گل شمعداني عطري در درجه دوم اهميت قرار دارد .
روشهاي کاشت : کوشش يک باغبان مجرب بر اين است که شرايط مطلوب براي هر گياه را بقسمي فراهم کند که آن گياه بتواند حد اکثر ظرفيت خود را آشکار سازد .
هر گياه به چهار ماده اصلي و اساسي که عبارتند از: هوا ، آب ، غذا و نور احتياج دارد
شناخت محيط طبيعي هر گياه راهنما و کمک ارزنده اي براي باغبان است .
ولي تصور اينکه شرايط طبيعي هميشه کمال مطلوب ميباشد اشتباه بزرگي است .
گياهان وحشي به شرايط سخت و نا پايدار مقاومت و سازگاري پيدا کرده اند و قادر به ادامه زندگي و توليد مثل مي باشند .
درحاليکه گياهان اهلي در نتيجه دورگ گيري و انتخاب بعضي از صفات مورد نظر ، خاصيت مقاومت خود را به مقدار زياد از دست داده اند .
بهمين دليل نبايد تصور کرد که چون شمعداني به شرايط نا مساعد مقاوم است ، نبايد شرايط بهتري براي آنها مهيا نمود .
●شرايط لازم براي شمعداني بشرح زير است :
▪خاک : خاک مناسب شمعداني خاکي است که اگر آنرا در دست بفشاريم به زحمت بهم بچسبد يعني کمي سنگين باشد . اگر زياد بهم بچسبد معلوم مي شود رس آن زياد است و خاک تکه ته مي شود .اگر به آساني دانه هاي خاک از هم بپاشد معلوم مي شود خيلي سبک است و مناسب شمعداني نيست .
خاک شمعداني تشکيل ميشود از يک قسمت خاک برگ پوسيده ، دو قسمت خاک مرغوب باغچه ، و يک قسمت شن زبر و يک قسمت کود گاوي پوسيده .
در نقاطي که تابستان خيلي گرم دارد ، %۵۰ از خاک گلدان از تورب توصيه مي شود .
براي اينکه رطوبت را بهتر نگهدارد .
هرچند تورب زياد و خاک برگ زياد مانع رشد شمعداني است زيرا ترشي ( اسيديته ) خاک را بالا ميبرد ( اسيديته براي شمعداني بايد بين شش و نيم تا هفت باشد ) .
▪غذا : همانطوريکه مي دانيد کود فسفره براي تقويت ريشه و کود ازته براي ازدياد شاخ و برگ و کود پتاسي براي توليد گل و ميوه مفيد است .
تناسب اين عناصر موثرتر از ميزان مواد غذائي است .بايد توجه داشت اگر يکي ازاين عناصر زياده ازحد به شمعداني داده شود ، براي شمعداني مضر است .
اگر با دادن کود دامي ، کود ازته هم زياد بدهيم ، شاخه هاي شمعداني طويل مي شود و برگها هم بزرگ مي گردد .
و اين همان گلدانهائي است که باغبان به آنها گرسنگي مي دهد و مدتي به آنها کود نمي دهد ، بطور خلاصه از ارديبهشت تا مهر ماه هر ماه يکمرتبه بايد کود تجارتي به شمعداني داده شود.
ودر زمستان از کود دادن بايد خودداري کرد .
کود را موقعي به گياه مي دهند که ريشه گلدان را پُر کرده باشد .
▪آب : شمعداني در اعضاء خود آب را ذخيره مي کند .
اين گياه خيلي سريع و بمقدار زياد مي تواند آب را جذب کند .
بهمين دليل است که وقتي خاک خيس است باوجوديکه آب زياد برايش مناسب نيست معذالک آنرا جذب مي کند ( در صورتيکه براي اغلب نباتات اين آب زياد ضرر ميرساند ) در هر حال در تابستان موقعي که بوته شمعداني گل دارد به آب نسبتا زياد احتياج دارد .
در روزهاي کوتاه زمستان و در حرارت کم ، آب دادن را براي چند هفته بايد قطع کرد .
ولي وقتي گياه در حال فعاليت است هيچوقت نبايد رطوبت خاک قطع شود .
وقتي شمعداني کاملا خشکي مي بيند پوست ساقه سفت و خشبي مي شود و عده اي از ريشه هاي لطيف و سفيد رنگ از بين ميروند .برگرداندن اين حالت بحالت اوليه خيلي طول مي کشد .
در شمعدانيهاي گلداني بايد طوري آب داد که خاک گلدان کاملا خيش شود و بعد از آن هروقت خاک کاملا خشک شد بايد آب داد.
ميزان و موقع آب دادن بستگي به وضع خود گياه و حرارت هوا و رطوبت جوي دارد .
در روزهاي خيلي گرم يا روزهائي که بادهاي خشک مي وزد ، در وسط تابستان به شمعداني بايد روزي دو مرتبه آب داد .
وقتي شدت نور کم است يا رطوبت زياد است اصولا گياه به آب نياز ندارد .
اگر شدت آفتاب زياد است بهتر است به گلدانها سايه بدهند تا به اين وسيله تعريق در نبات کم شود و اين کار بهتر از آن است که مرتبا به گلدانها آب بدهند .
ارقام شمعداني عطري و پيچ و اژدر نسبت به شمعداني معمولي بيشتر به آب احتياج دارند .
▪هوا : مي گويند شمعداني رطوبت جوي را لازم ندارد .
اين صحيح است ، شمعداني مثل سرخس ، گلخانه مرطوب را دوست ندارد .
ولي نبايد محيط هم زياده از حد خشک باشد .
بنظر مي آيد خيلي از شمعدانيها هواي خشک را مي پسندند وعده کمي هم حتما خشکي زياد هوا را لازم ندارند .
رطوبت جوي براي گياه شمعداني مضر نيست . ولي براي غنچه ها ضرر دارد .
در آخر روز که حرارت پائين مي آيد ، رطوبت زياد مي شود و در شب ممکن است گلبرگها مرطوب شوند و گلها بگندد .
بهتر است آبپاشي در صبح انجام شود که تا عصر رطوبت روي گلها خشک شود و همچنين در منزل در عصر پنجره ها را باز کنند تا رطوبت اضافي بيرون برود .
رويهمرفته جريان هوا خيلي از ناراحتي ها را از بين مي برد .
▪روشنائي :
هرچند وطن اصلي شمعداني سرزمين آفتاب درخشان است ولي شمعداني که در منزل و باغچه عمل ميآورند به نور شديد احتياج محدودي دارد .
شمعداني در محل سايه و قسمت شمالي ساختمان گل نمي کند و همچنين گوشه اي تاريک محل مناسبي براي کاشت شمعداني نيست .
در نقاط سايه شاخ و برگ آن زياد شده و شاخه هايش طويل و آبکي ميشود .
اگر در گلخانه و يا در تابستان سايه به آن ندهيم رنگ براق شمعداني از بين مي رود .
نقاط کاملا آفتابي چه در گلخانه و چه در خارج گلخانه براي شمعداني مضر است .
▪حرارت :
حرارت مطلوب براي شمعداني بين ۱۳ – ۱۸ درجه سانتيگراد است .
هرچند در حرارتهاي بالا هم زنده ميماند .
حرارت بين ۴۳ – ۴۴ درجه کليه ارقام شمعداني را از بين مي برد .
حرارت مناسب براي شمعداني عطري و اژدر بين ۷ – ۱۴ درجه سانتيگراد است که در اين حرارت ها بهتر رشد مي کند .
بعضي از ارقام شمعداني زونال يا حلقه اي تا ۱۰ درجه سرماي زير صفر را هم تحمل مي کنند .
گلدانها :
گلدانهاي سفالي براي شمعداني مناسب است .
مخصوصآ در گلخانه ها اگر شمعداني را در گلدان کوچکتر بکارند مناسب تر است تا گلدان هاي بزرگنر .
وقتي قلمه ها ريشه دار شدند بايد آنها را در گلدان استکاني ( ۵ سانتيمترقطر دهانه ) کاشت و بعد از گلدان اولي به گلدان فرنگي کوچک ( ۷ – ۵ ۸ سانتيمتر قطر دهانه ) منتقل کنند .
خاک گلدان بايد کمي سفت و با ثبات باشد . يعني مقدار رس بيشتر از حدي باشد که قبلا گفته شده .
نه اينکه سخت و سفت و سنگين باشد .
تعويض گلدان وقتي انجام مي شود که ريشه ها بتازگي به بدنه گلدان رسيده باشند ، نه اينکه صبر کنند تا علائم گرسنگي در گياه ظاهر شود .
موقع گل کردن بوته جوان در گلدان بتدريج عوض مي شود احتياجي به کود اضافي نيست .
اندازه گلداني که گياه در آن گل مي کند بستگي به واريته شمعداني دارد .
بعضي در گلدان کوچک و بعضي در گلدان فرنگي بزرگ و عده اي در گلدان خياري ( ۱۷ سانتيمتر قطر دهانه ) خوب گل ميکنند .

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

آن طور که از نوشته هاي مورخان يوناني به دست مي آيد، در حدود ۳۰۰۰ سال قبل، اطراف خانه بسياري از ايرانيان را باغ احاطه کرده بود و واژه پرديس به همان باغ ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

● کربوهيدرات منبع مهم غذايي کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ...

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمد ...

دانلود نسخه PDF - گل شمعداني