up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله گل سنگ PDF
QR code - گل سنگ

گل سنگ

محيط تشکيل گل سنگ

ديد کلي
سه گروه اصلي گل سنگ در ادوار گذشته زمين شناسي عبارتند از آنهايي که درجا و از طريق فرآيندهاي همزمان با هوازدگي و تشکيل خاک بر روي سنگهاي موجود از قبل و رسوبات تشکيل شده‌اند، دوم آنهايي که از طريق فرآيند‌هاي رسوبي فرسايش ، حمل و نقل و رسوبگذاري معمولي تشکيل شده‌اند، سوم آنهايي که از طريق هوازدگي درجا و يا دگرساني نهايي رسوبات ولکاني کلاستيک بوجود آمده‌اند.
گل سنگهاي باقيمانده و خاک‌ها
خاکها و پوششهاي هوازده‌اي که بر روي سنگ بستر گسترش مي‌يابند در واقع در ادوار زمين شناسي معمولا حفظ نمي‌شود. اين خاکها مي‌بايست در سطح ناپيوستگيها حفظ شوند وليکن در اکثر موارد قبل از رسوبگذاري لايه فوقاني فرسايش مي‌يابند.
* کالکوت يا کاليچي : کالکرت‌ها از نزول‌هاي پراکنده تا بسيار فشرده CaCO3 در تغيير است و تيپيک نواحي با آب و هواي نيمه خشک مي‌باشد که ميزان تبخير بيش از بارندگي است.
* خاک زيررگه‌اي : خاکهاي رسي به عنوان خاک زيررگه‌اي يا رس زير زغالي شناخته شده‌اند که در زيررگه‌هاي زغالي يافت مي‌شوند. اين خاکها تحت شرايط آب و هواي گرم و مرطوب تشکيل شده‌اند و بطور تيپيک توده‌اي و با ريشه گياهان و ندولهاي سيدريتي هستند.
گل سنگهاي تخريبي
اکثر کانيهاي رسي و کوارتز‌هاي در اندازه سيليت در گل سنگ از افزايش همزمان توده‌هاي خشکي سرچشمه گرفته‌اند. اين ذرات تخريبي آواري عمدتا بصورت معلّق توسط آب حمل شده‌اند و رسوبگذاري در محيطهاي کم انرژي و آرام صورت گرفته است.
گل سنگهاي دريايي
در محيطهاي دريايي ، گلسنگها در پنج محل رسوب مي‌کنند.
* سواحل گلي : خطوط ساحلي گلي بيشتر نزديک سيستمهاي رودخانه اصلي قرار دارند که مقادير زيادي رسوب معلق را با خود به دريا مي‌آودند. پهنه‌هاي گلي جزر و مدي ، باتلاق‌هاي نمکي و مردابهاي درخت کرونا از محيط‌هاي تيپيک خطوط ساحلي گلي هستند.
* کمربند گلي نزديک ساحل : کمربند گلي نزديک ساحل در آبهاي با عمق 5 تا 20 متر ، دورتر از کمربند ماسه‌اي جلو ساحل و حاشيه ساحلي در بسياري از خطوط ساحلي يافت مي‌شود. گل به فرم معلّق در زير موجسار آرام رسوب مي‌کند.
* کمربند‌هاي گل مياني و خارجي فلات : تمرکز مقدار کم گل‌هاي معلق در بسياري از بخشهاي مياني تا خارجي فلاتهاي همراه با طوفانهاي متناوب بدين معني است که اين رسوبات درشت بوسيله گل پوشيده شده‌اند.
* پهنه‌هاي گلي فلات قاره : گل سنگهاي تپييک فلات قاره درياي باز ، که عمدتا در زير موجسارها رسوب کرده‌اند، داراي رنگهاي متنوع خاکستري بوده و در برخي مواقع غني از فسيل مي‌باشند. لايه‌هاي نازک ماسه سنگي و سنگ آهکي با قاعده مشخص در گل سنگها ممکن است نشان دهند و رسوبات طوفاني باشد.
گل سنگهاي غير دريايي
گل سنگهاي دشت سيلابي رودخانه به بهترين وجهي به خاطر همراه بودن با ماسه سنگهاي کانال رودخانه‌اي تشخيص داده مي‌شوند. در بيشتر موارد ، گل سنگها رسوبات خارج کانال هستند و بخش فوقاني تواليهاي ريز شونده به طرف بالا را تشکيل مي‌دهند که در اثر مهاجرت جانبي کانال رودخانه‌اي يا توسط کانالهاي قطع شده بوجود آمده‌اند. سليتها و رسهاي دشت سيلابي که در شرايط آب و هوايي نيمه خشک رسوب کرده‌اند، بطور يکنواخت داراي رنگ قرمز بوده و حاوي ندولهاي آهکي زياد ، با منشا خاک‌زايي مي‌باشند.
گلسنگهاي غني از موارد آلي
يک گروه سيار مهّم از گل سنگها آنهايي هستند که غني از مواد آلي مي‌باشند و شامل شيلهاي سياه و گل سنگهاي کربن‌دار و بيتومن داري هستند که بطور تيپيک 3 تا 10 درصد کربن آلي دارند. با افزايش مقدار مواد آلي ، گل سنگهاي غني از مواد آلي به شيلهاي نفتي تبديل مي‌شوند که در اثر حرارت ، مقدار قابل ملاحضه‌اي نفت توليد مي‌کنند.
لُس
يک رسوب آواري به رنگ زرد يا نخودي است که عمدتا از دانه‌هاي کوارتز در اندازه سليت ، و معمولا در محدوده 20 تا 50 ميکرون تشکيل شده است يکي از اشکال ويژه آنها ، وضعيت جور‌شدگي خوب سليت است که دانه‌ها اکثرا به شکل زاويه‌دار هستند. لسها معمولاً چينه بندي نداشته و سخت نشده‌اند وليکن ممکن است حاوي صدف نرم تنان خشکي و کنکرسيون‌هايي که در اطراف ريشه‌ها تشکيل شده‌اند، باشند.
گل سنگهاي با منشا ولکاني کلاستيک
گل سنگهايي که از دگرساني مواد ولکاني کلاستيک توليد مي‌شوند، اگر مونتموريونيت کاني رسي اصلي آن باشد ، تحت عنوان نبتونيت‌ها و اگر کائولينيت بيشتر باشد تحت عنوان تونستين‌ها شناخته مي‌شوند. زئوليت‌ها نيز معمولا وجود دارند.
رسوبات ولکاني کلاستيک ممکن است در خشکي و يا در زير آب تشکيل شوند وليکن به علت حالت نيمه پايدار شيشه‌هاي آتشفشاني ، تبلور مجدد شيشه‌ها بلافاصله انجام شده و کانيهاي رسي و زئوليت‌ها تشکيل مي‌گردند. تشخيص اين گل سنگها بر اساس وجود اشکال دروغين شيشه‌اي ، بلورهاي شکل‌دار و ژئوشيمي انجام مي‌گردد.

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

دياژنز: سنگ زايي پس از انباشته شدن رسوب ها در محيط هاي رسوبي ممکن است فرايندهاي فيزيکي و شيميايي گوناگوني در آن ها رخ دهد که به سنگ شدن آن ها بينجامد. ...

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

از اول تا ۱۲ دسامبر در شهر پزنان در لهستان گردهمايي سازمان ملل درباره آب و هوا برگزار شد. در همان زمان از سوي سازمان هواشناسي بين المللي زنگ خطري دربا ...

جنگل داري عبارتست از به کارگيري مجموعه اي از علوم و فنون که درجهت شناخت جوامع متنوع جنگلي، آگاهي از کيفيت و کميت آن ها، پرورش توده هاي جنگلي، بهره برد ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

▪ کانيهاي سنگين: سنگهاي آذرين و دگرگوني حاوي يک سري کانيهاي سنگين با وزن مخصوص بيشتر از ۲.۶۵ (وزن مخصوص کوارتز) و ۲.۵۶ تا ۲.۷۶ (وزن مخصوص فلدسپاتها) م ...

دانلود نسخه PDF - گل سنگ