up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گل سنبل PDF
QR code - گل سنبل

گل سنبل

پرورش گل سنبل

گل سنبلHyacinthus Orientalis
سنبل گياهي است که از زمانهاي قديم کاشتن آن متداول بوده است .اين گياه از خانواده سوسنيها و پيازي ، به بلندي ۱۵ تا۲۰ سانتيمتر و گل هاي زودرس آن بشکل خوشه انتهاي ساقه گوشتي معمولا از نيمه اسفند تا فروردين باز ميشود و به رنگهاي سفيد ، قرمز ، آبي ، بنفش ، صورتي و زرد و غيره است .
اين گياه را در آپارتمان مي توان درون پيت ، ماسه و يا آب پرورش داد .
براي نگهداري آن در آب به گلدانهاي مخصوصي نياز دارد که داراي دهانه اي گشاد و گلوگاهي باريک باشند ، بقسمي که آب ريشه ها را فرا گرفته و مماس با انتهاي پياز گل باشد.
سنبل ، در تاريکي مطلق ريشه توليد ميکند .
بنابراين بهتر است بدين منظور پياز را در قفسه آشپزخانه گذارده و حرارتي معادل ۹ – ۱۱ درجه سانتيگراد براي آن فراهم نمود .
پيازهائيکه در شن خوابانده شده اند را لازم است با گلدان در نقطه اي از باغچه که از خطر يخبندان محفوظ باشد دفن نمود .
براي اينکه بيرون آوردن گلدان از خاک در زمستان آسان شود مي توان قبلا پوششي اطراف گلدان قرار داد .
زماني سنبل را به روشنائي آوريد که جوانه ها آنقدر برجسته شده باشند که بشود آنها را با دست لمس کرد .
هيچگاه گياه را در مکاني که خيلي گرم باشد قرار ندهيد .
هرچه مي توانيد بر روي برگها آب بپاشيد تا شادابي خود را حفظ کنند .
براي نگهداري سنبل در منزل پيازهاي پرورش يافته مخصوص مورد نياز است که معمولا پس از يکبار گل دادن غير قابل استفاده ميشوند مگر اينکه در خاک مناسبي رشد کرده باشند که در اين صورت هم ممکن است پيازچه ها دوسال طول بکشد تا گل بدهند .
در کشور هلند مخصوصا نواحي هارلم مزارع بزرگي از سنبل و لاله کاشته مي شود، برتري اي که اين کشور بر ساير کشورها دارد و گلهاي سنبل آنجا در عالم معروف شده بواسطه وجود سه عامل اصلي :
▪▪مواظبت ، دقت و منطقه مساعد از نظر جوي و زمين حاصلخيز آنست که چنين عوامل مساعدي کمتر در يک جا جمع ميشود .
بخصوص در ايران که هواي خشک و آفتاب سوزان و روشنائي زياد آن چندان مساعد براي پرورش سنبل بشکل سنبل هلند نيست .
▪در هلند تقريبا پنج هزار هکتار زمين که پنجاه ميليون متر مربع ميشود براي کاشتن سنبل و لاله تخصيص داده شده که منظره زيبا و فريبنده آن همه ساله عده زيادي را براي تماشا به آن کشور ميکشاند .
اين زمينها اصولا از شنهاي نرم کنار دريا که مملو از نرمه صدفهاي دريائي است تشکيل شده و بدست گلکاران مقدار کود گاو يا تورب پوسيده با آن مخلوط ميشود .
زيرا بهترين خاک براي پرورش سنبل بايد مخلوطي از دو سوم شن و يک سوم مواد پوسيده مغذي باشد .
چون سطح اين مزارع پست تر تز درياست هميشه چند دسيمتر زير زمين آب وجود دارد که در نتيجه خاک مزارع را مرطوب نگه ميدارد .
با اين ترتيب حتي تابستان هم مزارع سنبل هلند احتياجي به آبياري ندارد .
تمام اين مزارع را به قطعات مربع مستطيل تقسيم کرده ، اطراف آنرا پرچين هاي تازه از ني کاشته و محصور ساخته اند تا سنبل ها و لاله ها از صدمه بادهاي کنار دريا مصون بمانند .
با اين ترتيب است که همه ساله ميليونها پياز سنبل و لاله يا گل آنها از هلند به تمام نقاط جهان صادر ميشود .
●گياه سنبل را اصولا به سه دسته تقسيم مي کنند :
۱ – سنبل هلندي H.Orientalis.
۲ – سنبل ولايتي يا پاريسي H.O.Pronncialis.
۳ – سنبل رومي H.O.Olbulus.
وجه تمايز سنبل هلندي با دو قسم ديگر ، پهنا و حجم خوشه گل آنست و دانه هاي گل روي خوشه کاملا چسبيده و نزديک به يکديگر ميباشند .
سنبل هلندي داراي دو جور : پرپر و کم پر ميباشد .
ولي خوشه گل کم پر قوي تر و بيشتر از جور پرپر براي تهيه گل پيش رس مستعد ميباشد .خوشه گل سنبل هلندي پرپر کوچک تر و دانه هاي گل آن هم ريزتراست .
سنبل ولايتي همان سنبل هاي ايراني است که از قديم در ايران براي ايام نوروز مي کاشته اند و پيازهايآنرا غالبا از مازندران مي آورند .
خوشه گل هاي آن تنبل و تنک که بين دانه هاي گل فاصله زياد دارد گرچه اين قسم سنبل به زيبائي سنبل هلندي نيست ولي چون پيازهاي آن کاملا روستائي و ساليان متمادي در زمين باقي مانده خود بخود زياد شده همه ساله بهار بوته هاي قوي و پر پشتي از آن بيرون آمده و گل ريزان ميکند ، براي باغهاي روستائي ، کنار چمن زارها ، گل بهاري مناسبي است .رنگ گلهاي اين قسم که هم پرپر و هم کم پر است قفائي روشن يا سير ميباشد .
بوته سنبل رومي کوچک تر و خوشه گلش که از هر بوته بيشتر از يکي بيرون نمي آيد خيلي کوچک و تنک ولي معطر و خوشبو است ، رنگ گلهايش سفيد و زودتر از سنبل هلندي باز مي شود .
●روش کاشت و تکثير :
گل سنبل را با کاشتن پيازهاي کوچک که پس از يک عمل مختصر روي پياز اصلي توليد ميشود زياد مي کنند .تعداد اين پيازچه ها به نسبت جور آن کم و زياد مي باشد .
براي اينکه از يک پياز سنبل بخواهند پيازهاي کوچک گرفته آنرا زياد کنند ، بايد يک ماه قبل از موقع کاشتن ته پياز را بشکل مخروط کوچکي با چاقو در آورده يا آنرا بشکل صليب شکاف داده بگذارند جاي برش خوب بخشکد . آنوقت آن پياز را در عمق کمتري از پيازهاي ديگر که براي گل آن مي کارند بکارند .
پيازهاي سنبل را به نسبت استفاده اي که از گلش ميبرند بطرق مختلف ميکارند .چنانچه براي گل چيده و زياد کردن آنها را در هواي آزاد روي زمين و براي تزئين اطاقها و سالون در گلدان يا ظروف آب ميکارند .
بهترين فصل براي کاشتن پيازهاي سنبل در گلدان يا ظروف آب ماه آبان و آذر است اگر بخواهند زودتر از فروردين از گل سنبل استفاده کنند بايد گلدانهاي ۱۰ سانتيمتري را با خاک خيلي سبک و مملو از مواد پوسيده باين ترتيب : ۵ قسمت خاک رسي و شني ۳ قسمت کود کاملا پوسيده و ۲ قسمت ماسه شسته پس از آنکه قبلا کف گلدان را براي زه کشي و رد شدن آب زائد آن حاضر کرده باشند پر کرده بعد پياز سنبل را بطوري در گلدان بگذارند که تمام پياز در خاک باشد .
اين گلدانها را پس از آب دادن در زمين فرو مي کنند ، حرارت زمين سبب مي شود که پس از يک تا يک ماه و نيم پيازها کاملا ريشه کرده و جوانه برگها نوک پياز پديدار شود ، آنوقت گلدانها را بيرون آورده زير شاسي يا توي گلخانه معتدل ميگذارند تا نمو کرده و گلهاي آن باز شود .
به نسبت گرماي گلخانه گلها زودتر يا ديرتر شروع بباز شدن مي کنند .
براي کاشتن پياز سنبل در آب فقط گذاردن پياز روي ظروف مملو از آب که در آن مقدار کمي خاکه ذغال ريخته باشند کافي نيست بلکه بايد آنها را مواظبت کنند که قبل از بيرون آمدن برگهاي گياه پيازها کاملا ريشه هاي خود را در آب منتشر کرده باشند .
براي اين کار بطوريکه قبلا گفته شد بهتر است روي هر پياز کلاهک کاغذي گذاشته شود تا روشنائي کمتري به نوک پيازها برسد .در نتيجه ديرتر سبزه آن نمو مي کند .
ضمنا مواظبت نمايند هميشه آب ظرف به اندازه باشد که سطح آب مماس با ته پياز بوده و فقط ريشه گياه در آب بماند .
براي کاشتن سنبل در هواي آزاد روي زمين نکته قابل توجه وجود خاک سالم و سبک است و اگر خاک زمين مساعد نباشد بايد قبلا آنرا اصلاح کرده بعد ماه آبان و آذر پيازها را به عمق ۱۵ سانتيمتر و اگر در آن منطقه سرماي زمستان سخت و ممکن است در چنين عمقي رطوبت زياد نفوذ کرده يخ بزند ، پيازها را عميق تر بکارند .
پس از آنکه گلهاي سنبل تمام شد بايد نيمي از برگهاي آنرا بريده و ماه خرداد و تير که برگ هاي باقيمانده زرد شده و خشکيد پيازها را از زمين خارج کرده پس از آنکه چند روز در معرض هوا گذارده و رطوبت آنرا گرفتند آنها را در انبار يا اطاق خشک و تاريک براي کاشتن سال بعد نگهداري نمايند .
●تکثير :
زياد کردن گل سنبل به روش جدا کردن پيازچه ها بترتيبي که در بالا اشاره شده انجام مي گيرد

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

گياه بامبوي خوش يمن، طي مدت کوتاهي توانسته است جايگاه ارزشمندي بين فروشگاه هاي گياهان آبي بادي و دوستداران آنها بازکند. اگر هنوز موفق به خريدن اين گي ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

براي مبارزه با دود سيگار، گازهاي آشپزخانه اي، گازهاي سمي متصاعد از مواد شوينده، رنگ هاي شيميايي و... به فکر خريد هواکش هاي قوي نباشيد. با ۱۲ گياهي که ...

دانلود نسخه PDF - گل سنبل