up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گل ساق عروس PDF
QR code - گل ساق عروس

گل ساق عروس

با گياهان آشنا شويم

گل ساق عروس Echeveria glauca
گل ساق عروس از خانواده GRASSULACEAE است. خاک مناسب براي کاشت اين گل، مخلوطي از خاک باغچه، کود دامي پوسيده، ماسه شسته و خاک رس با نسبت مساوي است. از ارديبهشت ماه تا شهريور ماه بايد هر ماه از کود محلول با غلظت دو گرم در ليتر استفاده شود. اين گل به هواي خشک و خنک و هم چنين مکاني آفتابي نياز دارد. در زمستان بايد در دماي ۱۰ ۵ درجه سانتي گراد استراحت کند. به هنگام آبياري نبايد مستقيماً روي برگ هاي ساق عروس آب ريخت. هم چنين بين دو آبياري بايد صبر کنيم تا سطح خاک کاملاً خشک شود. تکثير از طريق کشت بذر در اوايل بهار و قلمه در بهار و تابستان امکان پذير است.
● شمشاد رسمي Euong mus cornutus guinguecornutus
نوع گياه: درختچهٔ پهن برگ. شمشاد رسمي از خانوادهٔ CELASTRACEAE مي باشد ارتفاع اين درختچهٔ هميشه سبز حدود ۴ متر است در اين گياه برگ ها به رنگ سبز تيره با حاشيه سفيد بوده و گل جنبهٔ زينتي ندارد. فرم تاج در شمشاد رسمي گرد يا بيضوي متراکم با بافت سنگين مي باشد و قطري حدود ۲ متر دارد. ميزان رشد اين گياه متوسط بوده و مکان هاي آفتابي را مي پسندد هم چنين طالب خاک هاي اسيدي تا قليائي با زهکشي مناسب مي باشد. از اين گياه در فضاي سبز براي داربست ها، پر چين ها، فضاهاي باريک گلدان هاي بزرگ و کنار درب ها استفاده مي شود. تکثير آن از طريق قلمه نيمه سبز خوابانيدن و کاشت بذر امکان پذير است.
گل مومي Chamelacium Uncinatum
گل مومي از خانواده MYRTACEAE و درختچه اي بزرگ و گسترده است. اين گياه هميشه سبز با برگ هاي خطي و سه گوش به رنگ سبز تيره و گل هاي ارغواني، بنفش، صورتي، سفيد يا قرمز به بلندي ۲ الي ۵ و گستردگي ۲ الي ۴ متر مي باشد. گل هاي اين گياه در فصل بهار و تابستان ظاهر شده و به صورت گل شاخه بريده استفاده مي گردد. گل مومي به مکاني پر نور و دور از تابش آفتاب گرم تابستان، کمپوست گلداني فاقد آهک نياز دارد. در فصل بهار و تابستان، خاک گلدان را بايد با کود تعادلي مايع تقويت نمود. براي کاشت در فضاي باز از خاک ماسه اي خنثي تا کمي اسيدي داراي زهکش خوب و نسبتاً حاصلخيز استفاده نمائيد. ضمناً آن را در مکاني کاملاً آفتابي بکاريد. حداقل دماي قابل تحمل صفر درجه سانتي گراد است. تکثير اين گياه از طريق کاشت بذر در بهار و يا قلمه هاي نيمه رسيده در فصل تابستان امکان پذير است.
● زعفران زينتي Crocus sp
زعفران زينتي از خانواده IRIDACEAE است و زمان گلدهي آن بهار يا پائيز مي باشد. اين گياه به مکاني آفتابي و خاکي داراي زهکشي خوب و نسبتاً مرطوب نياز دارد. زعفران زينتي براي باغ هاي صخره اي و کاشت درون گلدان در منازل استفاده مي گردد. عمق کاشت پياز آن ۶ ۵ سانتي متر است. تکثير زعفران زينتي از طريق کاشت بذر و يا تقسيم و کاشت پياز تو پر در آخر تابستان اول پائيز امکان پذير است.
گل قورباغه اي Stapelia variegata
گل قورباغه اي از خانواده ASCLEPIADACEAE است اين گياه دائمي و گوشتي داراي ساقه هاي سبز تيره و دندانه داري است که گاهي برگ هاي کوچکي روي آنها ظاهر شده و مجدداً مي ريزند. گل قورباغه اي حداکثر ۱۰ سانتي متر بلندي دارد و به محلي نيم سايه و خاک سبک با زهشي خوب نياز دارد. گل ها در تابستان و پائيز ظاهر مي شوند و به شکل ستاره مي باشند. اين گل ها در رنگ هاي مختلف و داراي لکه هاي زرد، ارغواني يا قرمز مايل به قهوه اي مي باشند. حداقل دماي قابل تحمل براي گل قورباغه اي ۱۱ درجه سانتي گراد است. ضمناً اگر گياه داراي رشد خوبي باشد مي شود بهار هر سال گلدان آن را عوض کرد بنابراين نيازي به کوددهي در طول سال نخواهد داشت. تکثير از طريق کاشت بذر يا قلمه هاي سايه در بهار يا تابستان امکان پذير است.
● زنجبيل شامي Inula hookeri
زنجبيل شامي از خانوادهٔ COMPOSITAE گياهي دائمي با برگ هاي کشيده و گل هاي زرد رنگ مي باشد. زمان گلدهي زنجبيل شامي فصل تابستان است. حداکثر بلندي آن ۷۵ سانتي متر مي باشد و گستردگي آن گاهي به ۴۵ سانتي متر مي رسد. اين گياه به مکاني آفتابي و خاک سبک با زهکشي خوب نياز دارد. حداقل دماي قابل تحمل ۱۵ درجه سانتي گراد است. تکثير از طريق کاشت بذر يا تقسيم بوته در بهار يا پائيز امکان پذير است.
● ديفن باخيا ماکولاتا Dieffenbachia maculata
ديفن باخيا ماکولاتا از خانواده ARACEAE است. سطح برگ هاي اين گونه به طور نامنظم به رنگ هاي سفيد، کرم و سبز است. خاک مورد نياز اين گونه، خاک برگ، پيت ماس يا خاک برگ سوزني برگان مخلوط شده باشد. هم چنين به مکاني پر نور دور از تابش مستقيم آفتاب نياز دارد. در مورد آبياري هيچ وقت اجازه ندهيد آب در زير گلدان آن جمع شود. گلدان را با آب ولرم بدون املاح مرطوب نگهداريد ضمناً براي رشد به رطوبت بالاي ۶۰ درصد نياز دارد و در بهار و تابستان نيز بايد خاک گلدان مرتب تقويت شود. حداقل دماي قابل تحمل براي ديفن باخيا ماکولاتا ۱۵ درجه سانتي گراد است. تکثير از طريق قلمه سر شاخه و يا قطعات ساقه درون خاک با دماي ۲۵ درجه سانتي گراد امکان پذير است.
● ارانتيس Eranthis hyemalis
ارانتيس از خانواده RANUNCULACEAE گياهي است با ريشه غده اي و گل هاي بدون دمگل و زرد رنگ که از اواخر زمستان تا اوايل بهار ظاهر مي شوند. اين گياه به مکاني سايه، آفتاب، خاکي غني از هوموس با زهکشي خوب و نه چندان خشک نيازمند است. شاخ و برگ ها در فصل تابستان از بين مي رود. حداقل دماي قابل تحمل براي ارانتيس ۱۵ درجه سانتي گراد است. تکثير از طريق کاشت بذر در پائيز يا تقسيم گياه بلافاصله پس از پايان گلدهي و قبل از آن که برگ ها خشک شوند امکان پذير است.
گل مخروطي Echinacea purpurea
گل مخروطي از خانواده COMPOSITAE گياهي است دائمي با برگ ها و ساقه هاي کرکدار که بلندي نهائي آن به ۹۰ سانتي متر مي رسد. گل هاي ارغواني صورتي آن داراي مرکز مخروطي شکل قهوه اي رنگ بوده، در فصل پائيز ظاهر مي شوند. گل هاي مخروطي جاذب پروانه ها هستند. اين گياه به مکاني آفتابي و خاکي غني از مواد آلي با زهکشي خوب و نسبتاً مرطوب نيازمند است. حداقل دماي قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتي گراد است. تکثير از طريق تقسيم گياه يا قلمه هاي ريشه در فصل بهار امکان پذير است.
● اريترونيوم Erythronium revolutum
اريترونيوم از خانواده LILIACEAC گياهي دائمي پيازي به بلندي ۲۰ الي ۳۰ سانتي متر و گستردگي ۱۰ سانتي متر مي باشد. اين گياه برگ هاي بيضي شکل با خال هاي قهوه اي رنگ دارد و گل هاي آن به رنگ صورتي بنفش در اواسط بهار ظاهر مي شود.
حداقل دماي قابل تحمل براي اريترونيوم ۱۵ درجه سانتي گراد است. اين گياه براي رشد به مکاني نيمه سايه و خاک غني از هوموس که خوب زهکشي شده باشد نياز دارد. ضمناً آب و هواي خنک براي اين گياه مناسب تر است. تکثير اريترونيوم از طريق کاشت بذر در پائيز و تقسيم گياه پس از اتمام گلدهي امکان پذير است.
عروسک پشت پرده Physalis alkekengi
اين گياه از خانواده SOLANACEAE مي باشد. برگ هاي عروسک پشت پرده، سبز تخم مرغي شکل و گل هاي آن ستاره اي شکل سفيد مي باشد. زمان گلدهي فصل تابستان است ميوه هاي آن نارنجي قرمز هستند که در فصل پائيز ظاهر مي شوند. عروسک پشت پرده به مکاني آفتابي يا سايه و خاک با زهکش خوب نياز دارد. حداقل دماي قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتي گراد است. تکثير عروسک پشت پرده از طريق تقسيم گياه و تهيه قلمه چوب نرم در بهار امکان پذير است.
● کوچولوي چشم آبي Nemophila Menziesii
کوچولوي چشم آبي گياهي يک ساله با رشدي سريع از خانوادهٔ HYDROPHY LLACEAE مي باشد. اين گياه داراي برگ هاي سبز، خاکستري و گل هاي کوچک و آبي رنگ است. زمان گلدهي اواسط بهار مي باشد. کوچولوي چشم آبي به مکاني آفتابي، خاک حاصلخيز با زهکش خوب نياز دارد و حداقل دماي قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتي گراد است. تکثير از طريق کشت بذر در بهار يا اوايل پائيز در هواي آزاد امکان پذير است.
● سانويتاليا Sanvitalia Procumbens Mandarin Orange
سانويتاليا از خانواده COMPOSITAE گياهي يک ساله با رشد سريع مي باشد. البته اين گياه به صورت خوابيده رشد مي کند. در واقع بلندي آن ۱۵ و گستردگي اش به ۳۰ سانتي متر مي رسد.
برگ هاي سانويتاليا تخم مرغي نوک تيز به رنگ سبز روشن و گل هاي آن مينائي شکل و نارنجي رنگ با مرکز سياه به قطر ۲ ۵ سانتي متر مي باشند. زمان گلدهي اواخر تابستان است. سانويتاليا براي رشد به مکاني آفتابي، خاکي حاصلخيز با زهکش خوب نياز دارد. در فصل تابستان بايد نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. تکثير از طريق تهيه و کاشت بذر در بهار يا اول پائيز امکان پذير است.
● ميزاب دم گربه اي قرمز Veronica spicata, Rotfuchs
سيزاب دم گربه اي قرمز از خانواده SCROPHULARIACEAE گياهي دائمي با برگ هاي سر نيزه اي شکل و کرکدار مي باشد. سنبله هاي بلند آن شامل گل هاي صورتي پر رنگ مي باشد که در تابستان ظاهر مي شوند.
اين گياه به بلندي ۳۰ تا ۶۰ و گستردگي ۴۵ سانتي متر است.
سيزاب دم گربه اي قرمز به مکاني آفتابي و خاک با زهکش خوب نياز دارد.
حداقل دماي قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتي گراد است.
تکثير از طريق تقسيم گياه در بهار يا پائيز و يا تهيه قلمه در فصل تابستان امکان پذير است.

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

گياه بامبوي خوش يمن، طي مدت کوتاهي توانسته است جايگاه ارزشمندي بين فروشگاه هاي گياهان آبي بادي و دوستداران آنها بازکند. اگر هنوز موفق به خريدن اين گي ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

براي مبارزه با دود سيگار، گازهاي آشپزخانه اي، گازهاي سمي متصاعد از مواد شوينده، رنگ هاي شيميايي و... به فکر خريد هواکش هاي قوي نباشيد. با ۱۲ گياهي که ...

دانلود نسخه PDF - گل ساق عروس