up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله گل درماني PDF
QR code - گل درماني

گل درماني

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشناسان ، براي رسيدن به تعادل در زندگي ماشيني و زندگي احساسي و رواني، راهکارهايي را پيشنهاد مي کنند و همواره به دنبال روشهايي براي کاستن از فشارهاي روحي هستند. بنابر تحقيقات دانشگاه روتگرز Rutgers در نيوجرسي، راه حلهاي ساده اي در طبيعت وجود دارند که مي توانند به خوبي در بالا بردن سلامت روحي افراد موثر باشند:
در حضور گلها، احساسات شادي آور افزايش پيدا مي کنند و حس رضايت از زندگي شدت مي گيرد، گلها رفتار اجتماعي در جهت مثبت تغيير مي دهند به طوري که گاهي در باور کردن آن مشکل است.
تاثير احساسي گلها توسط دکتر جينت هاويلندد-جونز Jeannette M. Haviland-Jones پروفسور روانشناسي در دانشگاه روتگرز انجام گرفته است. او چهره اي شناخته شده در زمينه روانشناسي و يک مرجع بين المللي در رابطه توضيح و تفسير رفتار ها و نشانگان غير کلامي و عکس العملهاي آني است.
تحقيقي که درباره آن مي خوانيد، درواقع پايه و اساسي علمي براي يک باور عمومي ايجاد کرده است، ااين باور که گلها، تاثيري سودمند و قوي بر روي دريافت کنندگان خود مي گذارند.
گروهي از محققين در مدت ده ماه رابطه عکس العملهاي احساسي و رفتاري با گلها را مورد مطالعه ققرار دادند. آنها با بررسي عکس العمل افراد در مقابل هديه گرفتن گل متوجه شدند که گلها، تعديل کنندگان طبيعي و سالمي براي احوالات اشخاص به شمار مي آيند.
شرکت کنندگان در اين مطالعه، ۱۴۷ زن در سنين، ميزان تحصيلات، نحوه زندگي و پيشينه مختلف بودند. زنان به اين دليل مورد مطالعه قرار گرفتند کهبنا به نتايج مطالعات قبلي،زنان در شناخت و تشخيص احساسات خود دقيق تر هستند و بيشتر از مردان در کار تحقيق بر روي موضوعات احساسي همکاري نشان ميدهند و از طرفي بيش از مردان درگير فراز و نشيبهاي احساسي هستند.
▪ مغز انسان دربرابر گل بسيار حساس است
شرکت کنندگان مي دانستند که قرار است هديه اي دريافت کنند اما نمي دانستند اين هديه چيست. دليل اين مرموز بودن، گرفتن يک عکس العمل واقعي و ديدن تاثير گلها بر روي احساسات آنها بود.
▪ عکس العملهاي آني
محققين کارکشته ميتوانستند ميزان ابراز احساسات و طرز رفتار دريافت کنندگان گلها را تشخيص دهند. آنها سه نوع لبخند را همراه با عکس العملهاي کلامي ثبت ميکردند. اطلاعات براي حفض صحت و دقت، در طي ۵ ثانيه اول دريافت گل در يک کامپيوتر دستي ضبط مي شد.
لبخند مودبانه: اين لبخند به طور معمول هنگام احوالپرسي سريع و يا تصديق مودبانه چيزي به کار مي رود. هيچ حرکت قابل تشخيصي در چهره ديده نمي شود و تنها گوشه هاي لب به بالا حرکت مي کنند.
لبخند حقيقي : اين لبخند هنگامي ديده مي شود که تغييراتي در رفتار هم ايجاد شود که نشاندهنده خوشايند بودن يا لذت بردن از چيزي باشد. به همين دليل حقيقي ناميده مي شود زيرا از شادي واقعي به وجود مي آيد.
لبخند هيجان زده : اين لبخند مجموعه دو حس است، هيجان و شادي. ما در اين حالت لبخند حقيقي را همراه با علائمي نظير بالا بردن ابروها و ايجاد خطوط افقي بر روي پيشاني مشاهده مي کنيم.
▪ مصاحبه
با تمام شرکت کنندگان قبل از دريافت هديه خود مصاحبه مي شود تا يک زمينه براي محاسبه در اختيار تيم تحقيق قرار بگيرد. آنها پس از اين مصاحبه مي توانند تغييرات احساسي افراد را پس از دريافت گل اندازه گيري کنند. آنها درباره حس و حال کلي افراد در طي روزهاي گذشته سوال مي کنند و از آنها ميخواهند تا احساسات خود را ارزش گذاري کند. چند روز پس از تحويل گل هم يک مصاحبه ديگر انجام مي شود تا تغييرات روحي و حسي افراد در اين حالت جديد مطلع شوند.
▪ نتيجه
گلها مي توانند تاثيري آني بر روي حس خوشنودي وارد کنند. تمام شرکت کنندگان در اين تحقيق با لبخندهاي واقعي و هيجان زده از هديه گرفتن گل استقبال کردند و حس قدرشناسي و سرخوشي فوق العاده اي از خود نشان دادند. اين عکس العملي همگاني است و در تمام رده هاي سني ديده مي شود.
گل تاثير مثبت و طولاني بر حال و هواي اشخاص مي گذارد. شرکت کنندگان در آزمايش توضيح دادند که پس از دريافت گل کمتر احساس اندوه، اضطراب و بي تابي داشته اند و در رفتار خود نشانه هاي بارزي از خوشي و رضايت را مشاهده کرده اند.
گل موجب برقراري رابطه اي صميمي مي شود و حضور گل برقرار کردن ارتباط با خانواده و دوستان را افزايش مي دهد.
خانم دکتر هاويلند جونز Dr. Haviland-Jones. پروفسور روانشناسي دانشگاه روتگرز ميگويد: عقل سليم به ما ميگويد که گلها ما را شاد مي کنند. حالا علم هم به ما ثابت کرده است که گلها نه تنها ما را از آنچه تصور مي کرديم، شادتر مي کنند، بلکه تاثير قوي و مثبتي افزايش احساس آسايش ما دارند.
▪ فضاهاي مشترک:
اين تحقيق به بررسي مکانهايي در خانه که افراد معمولا براي گذاشتن گل انتخاب مي کنند نيز پرداخته است. گلها معمولا در جاهايي قرار داده ميشوند که همه بتوانند آنرا ببينند، مانند سرسرا، اتاق نشيمن و اتاق غذا خوري و بر اين حقيقت دلالت ميکنند که گلهل نمادي براي تقسيم خوشيها هستند. بنا به گفته دکتر هاويلند جونز، گلها براي کساني که به اتاق وارد مي شوند احساسات مثبت به ارمغان مي آورند و فضا را بيش از پيش دعوت کننده و خودماني مي کنند.
▪ تاثيرات مثبت گل بر سالمندان:
سالمندان در هر نقطه از جهان، هر روز خود را با قدمي به سمت پيري، خمودگي، ضعف حافظه و انزواي اجتماعي آغاز ميکنند. محققان دانشگاه روتگرز بهبود وضعيت روحي سالمندان را نيز يکي از اهداف خود قرار داده اند. يک تحقيق ۶ ماهه بر روي شهروندان بزرگسال نشان داده است که وجود گلها به طور عميق و موثر موجب کاهش افسردگي و خمودگي، افزايش و توسعه برخوردهاي اجتماعي و تقويت کننده حافظه در سنين بالا هستند.
۸۱ درصد از سالمندان شرکت کننده در اين تحقيق اعلام کردند که در پي هديه گرفتن گل، از ميزان کسالت آنها کاسته شده است. چهل درصد از آنها در خارج از چهارچوب دائمي دوستان صميمي و خانواده، به معاشرت و شرکت در مناسبتهاي اجتماعي پرداخته بودند و ۷۲ درصد از آنان در تستهاي حافظه به نتايجي مثبت و کاملا متفاوت از تستهاي ابتداي تحقيق دست يافتند. دکتر هاويلند جونز مي گويد: مردم شاد، از زندگي طولاني تر و سلامت تري بهره مند مي شوند و تغيرات را با ديدگاه مثبت پذيرا مي شوند. تحقيقات ما نشان داد که در طي روند سالخوردگي، اندکي از طبيعت، ميتواند يک دنيا معجزه کند و بر ميزان رضايت ما از زندگي بيافزايد.
▪ تاثير مثبت گلها بر مردان:
يک تحقيق ديگر گروه روتگرز نشان داد مرداني که گل دريافت مي کنند نيز علائم خشنودي و توسعه روابط اجتماعي را نشان مي دهند. اين محققين دو گروه از مردان را در سنين و نژادهاي مختلف مورد بررسي قرار داد که تنها يک گروه از آنان گل دريافت کردند و تمام عکس العملهاي کلامي و زبان بدن آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
مرداني که گل دريافت کرده بودند، در گفتگوها بيشتر به چشمان هم صحبت خود نگاه ميکردند و با محققين رابطه بهتري برقرار ميکردند و نسبت به کساني که گل دريافت نکرده بودند، لبخندهاي حقيقي بيشتري بر لب داشتند. در اين رشته تحقيقات، هرچند در کل زنان بيشتر از مردان به ابراز احساسات شديدتري پرداخته اند، اما نتيجه در هر دو جنس يکي بوده است. به گفته دکتر هاويلند- جونز هنگامي که پاي گل هديه گرفتن به ميان مي آيد، زنان و مردان در يک تيم قرار دارند. به نظر ميرسد که همه ما دچار خوشي فوق العاده اي ميشويم و رفتارهاي اجتماعي خود را تقويت ميکنيم.
▪ تحقيقات تکميلي:
نتيجه تحقيقات دانشگاه روتگرز در اينجا به پايان نمي رسد، اين گروه مي گويند که انسان ميتواند از گلها براي فراخواندن قدرتها و احساسات خود استفاده کند و راز اين کار در رنگ گل نهفته است. هر رنگ داراي طول موج خاص خود است و هنگامي که وارد چشم مي شود و از شبکيه عبور مي کند و به عصب بينايي مي رسد، تعدادي عکس العملهاي زنجيره اي پديد مي آورد که به واکنشهايي در کل بدن منجر مي شود. ابتدا حاملان شيميايي اطلاعات در طول رگهاي عصبي که Neurotransmitterنام دارند، آزاد ميشوند و با تحريک اعصاب مختلف موجب ترشح هورمونهاي آرامبخش نظير ملاتونين melatonin، هورمونهاي محرک مانند آدرنالين adrenaline و هورمونهاي شادي آوري چون سروتونين serotonin مي شوند.
● به چند مثال توجه کنيد
▪ افزايش انرژي با گل سرخ:
از آنجايي که رنگ قرمز داراي کمترين سرعت ارتعاش و طولاني ترين طول موج است، غدد فوق کليوي را تحريک کرده و با ترشح آدرنالين موجب افزايش انرژي مي شود.
▪ افزايش اعتماد و صميميت با زنبق بنفش:
رنگ نيلي-بنفش غده صنوبري مغز را تحريک ميکند که در واقع تنظيم کننده برنامه خواب به شمار مي رود. اين رنگ ذهن را از تشويش، نگراني و ترس خالي ميکند و مانع درخود ريختن احساسات مي شود.
▪ افزايش هوشياري با آفتابگردان:
موج نوري رنگ زرد مغز را تحريک مي کند و موجب هوشياري، ذکاوت و قطعيت مي شود. از آنجايي که همرنگ زرد را رنگ خورشيد و نور ميدانيم، گل آفتابگردان به ايجاد حس خوشبيني نيز کمک مي کند.
▪ خواب راحت با گل استکاني آبي :
مغز را تحريک مي کند که يک هورمون مترشحه از مغز بوده و به آرام شدن و داشتن خوابي راحت کمک مي کند. رنگ آبي غده تيروئيد را نيز تحريک ميکند که با ترشح تيروکسين thyroxin، سوخت و ساز بدن را تنظيم ميکند.
▪ آرامش با گل آهار سبز:
رنگ سبز بر روي سيستم عصبي تاثير مي کند و موجب مي شود تا آهسته تر و عميقتر تنفس کنيم، اين رنگ ترشح هورمونهاي تنش زا را کند مي کند و به آرامش قلب کمک مي کند.
▪ جلوگيري از آلرژي با گل داوودي نارنجي:
رنگ نارنجي سيستم ايمني بدن و ريه ها را تقويت مي کند و مي تواند آلرژيهاي بهاره را دفع کند. نارنجي تاثير مثبت فراواني بر سيستم گوارش و اندامهاي جنسي دارد.
▪ ياس بنفش و غلبه بر استرس:
رنگ بنفش ملايم، آرامبخش سوختگي ها است، مانند آفتاب سوختگي يا عرق سوز شدن. به علاوه گرسنگي کاذب را از بين مي برد و سوخت و ساز بدن را تنظيم ميکند. اين رنگ غده هيپوفيز را تحريک مي کند که با ترشح هورمون ضد تنش بتا اندورفين beta-endorphin موجب آرامش مي شود.

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

گلوکز ، يکي از قندهاي مونوساکاريد (تک قندي) است که به نامهاي D- گلوکز ، D- گلوکوپيرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و ...

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

قبل از کشف انسولين و داروهاي کاهش دهنده قندخون، بيماران ديابتي با گياهان دارويي و درمان هاي سنتي معالجه مي شدند. تاکنون تاثير مثبت بيش از ۱۲۰۰ گياه دا ...

در نوشتار زير به هفت روش اصلي و مهم درمان در طب اسلامي به صورت کوتاه و گذرا اشاره شده است. ۱) تغذيه درماني: تغذيه درماني و نگاه به نوع تغذيه، اساس و ا ...

بسياري از مردم به سنگها و جواهرات صرفاً از ديد زيور آلات و زيبايي و با قيمت و ارزش آن مي نگرند. اما بعضي از مردم به شانس و اقبال و نحس و شوم اثرات سحر ...

دانلود نسخه PDF - گل درماني