up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گلسنگ PDF
QR code - گلسنگ

گلسنگ

گياه گلسنگ

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک با انجام عمل فتوسنتز براي خود و قارچ، هم سفره اش غذا تهيه مي کند و قارچ نيز در مقابل، وظيفه جذب و تأمين آب را بر عهده مي گيرد. قارچ گاهي نقش حفاظتي نيز دارد و با سايه اي که روي جلبک مي اندازد از آن در برابر نور شديد آفتاب محافظت مي کند.
گل سنگ باسرعت خيلي کم رشد مي کنند اما مي تواند در زيستگاه هاي نامناسب مثل کوير و نواحي قطب جنوب زنده بمانند. بسياري از گونه هاي اين گياه روي سنگها مي رويند و مواد معدني آنها را جذب مي کنند .در نتيجهي فعل و انفعال گل سنگ سنگها مي شکنند و به خاک تبديل مي شوند.
بعضي از گل سنگها در طول سال فقط ۱ ميلي متر رشد مي کنند اين گياه مي تواند تا ۴۰۰۰ سال عمر کند .
گل سنگها به سرعت توسط هواي آلوده از بين مي روند بسيار از گل سنگها داراي رنگ روشني هستند .اين گلها قرنهاست که به عنوان رنگ مو و منبع رنگ کننده ها استفاده مي شوند.
در حدود ۱۳۵۰۰گونه گلسنگ وجود دارد. اين گياه در سراسرجهان به چشم مي خورد و مي تواند در دماي منفي ۶۰ درجه سانتيگراد (منفي ۷۶ درجه فارنهايت) زنده بماند بسياري از گلسنگها در نزديکي ساحل زندگي مي کنند اما فقط يک گونه از اين گياه دردريا زندگي مي کند.
● پيکر گلسنگها
پيکر گلسنگها از چند لايه تشکيل شده است :يک لايه نازک سخت فوقاني از ريسه هاي قارچ,لايه جلبکي که بيشتر از سلولهاي جلبک و يا سيانو باکتر ساخته مي شودو پايين ترين و ضخيم ترين لايه ,از ريسه هاي قارچي که به طور سستي مجتمع شده اند ساخته شده است.اين لايه ممکن است۰.۵mmضخامت داشته باشدو در انباشتن اب و حفظ رطوبت نقشي اساسي ايفا کند.
گلسنگها,واقعا اشکال تخصيص يافته اي از زندگي انگلي هستند زيرا در اين رابطه ممکن است جلبک اصلا سودي نبرد زيرا قارچ بسيار سريعتر رشد مي کند.شواهد مفصلي وجود دارد که قارچها با متابوليسم ديواره جلبک و يا سيانو باکتر ها مقابله مي کنند به طوريکه قندها ترشح شده اما پليمريزه شدن قندها متوقف مي شود.
گلسنگها بسيار بادوام هستند احتمالا به اين دليل که مي توانند به سرعت خشک شوند و به يک حالت مقاوم و يا دوره کمون وارد شوند.اما با کمي رطوبت مانند شبنم صبحگاهي ,گلسنگها سريعا ابدار شده و فتو سنتز و رشد از سر گرفته مي شود.بسياري از نظر متابوليکي فقط يک ساعت و يا کمتر در روز فعال هستند اما همين زمان کوتاه هم کافيست .اما بيشتر اين گروه بر روي سنگهاي برهنه در بيابانها و در قطب جنوب رشد مي کنند بنابر اين انها بايد در جذب مواد غذايي بسيار فعال باشند به طوري که گاهي مواد الوده کننده سمي را فورا جذب کرده و مي ميرند.
اگر چه يک گلسنگ حاصل ارتباط دو موجود زنده است اما کاملا شبيه يک فرد عمل مي کنند .توليد مثل انها از طريق قطعه قطعه شدن و يا بوسيله توليد سوريدي است.سوريدي رشته هاي نازکي هستند که توده سبکي را ايجاد مي کنند تابه راحتي توسط اب ,باد و يا جانوران کوچک پراکنده شوند.اين روش در حيطه توليد مثلي غير جنسي صورت مي گيرد در صورتي که در توليد مثل جنسي گلسنگها شبيه قارچهاي اسکوميست عمل کرده و توليد اسکوکارپ مي کنند.
● شکل ظاهري گلسنگ ها
گلسنگهاي پوسته اي:بيشتر روي درختان در مناطق گرمسيري به صورت فرو رفته قرار دارند.
گلسنگهاي برگي:شکلي شبيه برگ دارند که حاشيه انها دندانه دار است. گلسنگ برگي در واقع برگ ندارد بلکه به جاي آن آويزهايي دارد که به منظور جذب هرچه بيشتر نور آفتاب به سمت خارج کشيده شده است.
گلسنگهاي بوته اي:به صورت يک بوته در روي زمين از محل اتصال اويخته شده است.
● گل سنگ دريايي نارنجي:
اين گلسنگ رنگي در يک زيستگاه نامناسب زيست مي کنداين گياه روي سنگها نمکي بالاتر از خط ساحل زندگي مي کند در آنجا گياهان زيادي قادر به زندگي نيستند وجود گلسنگها گاهي خط نارنجي زيبايي درست در بالاي خط ساحل در روي سنگها ايجاد مي کند شکل فنجاني روي سطح آن هاگداني است که هاگ هاي ميکروسکوپي قارچ را تشکيل مي دهد اين گياه نيز مثل گلسنگهاي ديگر با سرعت خيلي کمي رشد مي کند.

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

-) زردي چمن . نام علمي : Lawn Chlorosis در اثر کمبود مواد غذايي به خصوص نيتروژن و اهن برگ ها سبز کم رنگ متمايل به زرد ميشوند . البته بايد به اين نکته ...

● تالوفيت ها اين گروه گياهي بسيار ساده، ابتدايي، غالبا تک سلولي و به اصطلاح پروتوفيت بوده و معمولا تشکيل توده هاي سلولي به نام ريسه يا تال را مي دهند. ...

● زرشك گياه زرشك در قرن هفتم ميلادي شناخته شده است و پيدايش آن از نظر زمين شناسي به دوره ائوسن EUCEN مربوط ميشود. ولي در قرن هشتم ميلادي معرفي گرديده ...

در قرن حاضر ، ميزان ورود مواد شيميايي به محيط ، از طريق فعاليتهاي صنعتي ، کشاورزي ، حمل و نقل ، فاضلابها و ساير فعاليتهاي انسان ، بطور تاسف باري افزاي ...

دانلود نسخه PDF - گلسنگ