up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گلخانه PDF
QR code - گلخانه

گلخانه

چگونه گلخانه بسازيم؟

يک گلخانه ، وسيله اي براي تغيير محيط اطراف گياهان و بهبود شرايط رشد مي باشد. گلخانه ها در چند مورد قابل استفاده اند. بعضي از گلخانه ها براي عمليات ساليانه مورد استفاده قرار مي گيرند، در حاليک ه بعضي از آنها فقط براي پرورش گياهان در فصلهاي بهار و پاييز ساخته مي شوند. در بعضي از شرايط آب و هوايي ، براي پرورش تعدادي از گياهان در تابستان (مانند گوجه فرنگي) ، که در شرايط بيرون قابل کشت نيستند، گلخانه مورد نياز مي باشد.
● ساختمان گلخانه
هزينه ساخت گلخانه بطور کلي به اندازه و ماده پوشش دهنده آن بستگي دارد. ساخت گلخانه با پوشش شيشه اي و قاب فلزي معمولا بيشترين هزينه را داراست. پوششهاي ديگر مانند فايبرگلاس ، اکريليک و پلي کربنات داراي هزينه متوسطي مي باشند. پوشش پلي اتيلن با قاب چوبي داراي کمترين هزينه است. تجهيزات حرارتي و تهويه نيز هزينه اي با توجه به ساختمان گلخانه و اندازه آن دارند.
ساخت گلخانه هاي خورشيدي نيز امکان پذير است اما به مهندسي خاصي نيازمند مي باشد. اسکلت يا قاب گلخانه از فلز يا چوب ساخته مي شود. فضاي بين لايه هاي پوششي را مي توان براي کمک به مقاومت در برابر وزش باد خالي از هوا نمود. گلخانه با اسکلت چوبي به آساني ساخته مي شود و انتخاب مناسبي براي سازنده است.
● گرمايش
محيط گلخانه معمولا بوسيله هواي داغ ، آب داغ يا بخار گرم مي شود. گاهي اوقات گرما به صورت تکميلي توسط گرمکن هاي الکتريکي تامين مي شود. انتخاب منبع حرارتي بايد با توجه به هزينه اوليه تجهيزات و هزينه عملياتي انجام گيرد. گرمکن هاي الکتريکي هزينه اوليه کمي داشته اما معمولا هزينه عملياتي بسيار بالايي دارند. گرمايش بوسيله آب داغ يا بخار از لحاظ هزينه نصب گران است، اما هزينه عملياتي کمي دارد. گرمايش بوسيله هواي داغ با استفاده از گاز طبيعي يا نفت به عنوان سوخت بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.
زغال سنگ و چوب هم مي تواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد. البته هر کدام به مديريت دقيقي نيازمند است. هر نوع گرمکن احتراقي براي جلوگيري از انباشت گازهاي نامطلوب ، که موجب از بين رفتن گياهان مي شود، دريچه اي به خارج گلخانه داشته باشد. بهترين گرمايش در حالتي انجام مي شود که از کف صورت گيرد، چرا که بطور طبيعي هواي گرم به سمت بالا مي رود. گياهان اغلب داراي دماي مخصوص متوسطي براي رشد ايده آل مي باشند. دماي شبانه داراي بيشترين اهميت است. با اين وجود دماي روزانه بالا مي تواند موجب از بين رفتن محصولات گلخانه شود.
● دي اکسيد کربن و نور
دي اکسيد کربن و نور براي رشد گياهان ضروري مي باشد. صبحگاهان با بالا آمدن آفتاب ، گياهان فتوسنتز را آغاز مي نمايند. ميزان دي اکسيد کربن در گلخانه ، به واسطه مصرف توسط گياهان ، کاهش مي يابد. با تجديد هوا مي توان ميزان دي اکسيد کربن را به اندازه ميزان آن در محيط بيرون بالا برد. از آنجا که دي اکسيد کربن و نور در فرآيند فتوسنتز مکمل يکديگر هستند، با تامين روشنايي تکميلي و تزريق دي اکسيد کربن مي توان بازده سبزيجات و گلدهي محصولات را افزايش داد. دي اکسيد کربن مايع ، يخ خشک و احتراق سوختهاي بدون سولفور مي تواند به عنوان منابع تامين دي اکسيد کربن مورد استفاده قرار گيرد. شدت ، استمرار و پخش طيفي نور مرئي براي رشد گياه ، مهم و حياتي است. نور مورد نياز معمولا توسط خورشيد تامين مي شود، مگر اينکه گلخانه در فصل زمستان فعال باشد.
● کنترل شرايط محيطي گلخانه
فعاليتهاي شيميايي صورت گرفته در فرآيند فتوسنتز گياهان ، مستقيما متاثر از شرايط محيطي مي باشد. فتوسنتز به عواملي مانند دما ، شدت نور و وجود آب و مواد غذايي وابسته است. تنفس گياه نسبت به دما حساس مي باشد. محدوده دمايي توصيه شده براي بيشتر گياهان گلخانه اي که منجر به بالاترين بازده فتوسنتزي مي شود، چيزي بين ۵۰ تا ۸۵ درجه فارنهايت مي باشد. بنابراين بدون توجه به اينکه گلخانه براي چه کاري مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد محيط آن کنترل شده باشد. اين کار براي سلامت گياهان گلخانه ضروري مي باشد.
● دما
دماي مناسب براي گلخانه توسط انرژي حاصل از تابش خورشيد فراهم مي شود و در صورتي که اين انرژي کافي نباشد دما بوسيله حرارت تکميلي تامين مي گردد. گياهان مختلف به محدوده دمايي متفاوتي نياز دارند. براي مثال گياهان گرمسيري به محدوده دمايي ۷۰ تا ۸۰ درجه فارنهايت نيازمند مي باشند. دماي داخل گلخانه بايد در روز در دماي موردنظر ثابت بماند؛ و درشب ۱۰ درجه فارنهايت پايينتر باشد. چهار روش براي ثابت نگه داشتن دما در حد مطلوب وجود دارد:
۱) جلوگيري از اتلاف حرارت
۲) ذخيره گرما
۳) اضافه کردن حرارت
۴) خارج کردن حرارت اضافي
دما ، مهمترين فاکتور محيطي در نزد کشاورزان مي باشد. تنظيم کردن دما ، تاثير مستقيمي بر روي رطوبت نسبي و سطح دي اکسيد کربن دارد. تهويه مي تواند بيشتر يا همه کنترل دماي مورد نياز براي گلخانه هاي کوچک فصلي را به انجام برساند. گلخانه هاي بزرگتر ممکن است به فن هاي الکتريکي (براي خنک کردن گلخانه در تابستان) و سيستمهاي حرارتي براي شبهاي سرد نيازمند باشند. با توجه به آنچه گفته شد، اغلب گياهان داراي دماي مخصوص متوسطي براي رشد ايده آل مي باشند.
● رطوبت نسبي
رطوبت نسبي مقياسي از مقدار آب موجود در هوا در يک دماي داده شده مي باشد. ميزان تنفس گياهان متاثر از رطوبت نسبي هواي اطراف مي باشد؛ زيرا که رطوبت نسبي ، اختلاف فشار بخار بين سطح برگها و هواي اطراف را تعيين مي کند. رطوبت نسبي بين ۲۵ تا ۸۰ درصد ، تاثير ناسازگاري برروي رشد اکثر گياهان ندارد. رطوبت نسبي خارج از اين محدوده مي تواند مانع تنفس گياه شده و به گسترش بيماريها کمک نمايد. در ضمن رطوبت نسبي بالا موجب افزايش بيماريهاي برگي در گلخانه مي شود. رطوبت نسبي هواي داخل گلخانه بوسيله دماي سطوح داخلي تعيين مي شود. کاهش جريان هوا و نيز کم شدن نرخ تعويض هوا ، منجر به افزايش رطوبت نسبي مي شود.
يک گلخانه دار که داراي گلخانه اي کاملا بسته با پوشش دو لايه اي مي باشد؛ بايد از وجود امکانات تهويه کافي ، که براي کنترل رطوبت نسبي و نيز حداکثر دما لازم است، مطمئن باشد. رطوبت نسبي ايده آل براي گلخانه چيزي بين ۵۰ تا ۶۰ درصد است. اگر رطوبت نسبي خيلي بالا باشد، شرايط براي حمله بيماريها به گياهان فراهم مي شود. اگر رطوبت نسبي خيلي پايين باشد، گياهان از تنش آبي در رنج خواهند بود. رطوبت نسبي را مي توان با آبياري کردن در صبح و بيرون راندن هواي مرطوب کنترل نمود. بايد توجه داشت که هرگز نبايد آبياري را بعد از ظهر انجام داد.
● جريان هوا در گلخانه
گردش هوا در گلخانه ضروري است. وقتي که يک گياه در معرض جريان هواي تازه خارج از گلخانه باشد، هواي تازه در نزديکي برگها تامين شده و گياه مي تواند اکسيژن پس داده و از دي اکسيد کربن تازه استفاده نمايد. جريان هوا همچنين به پايين نگه داشتن رطوبت نسبي و کنترل دما در گلخانه کمک مي نمايد.
● چشم انداز بحث
گلخانه هاي تجاري به همه نيازمنديهاي اشاره شده در بالا و حتي بيشتر از آن وابسته اند. در يک گلخانه تجاري هدف اصلي سود دهي است، براي رسيدن به اين هدف ، گلخانه بايد از لحاظ تآمين شرايط محيطي مطلوب کارآمد باشد. نور و دماي گلخانه بايد بطور سخت و جدي کنترل شود. اخيرا کامپيوترها براي چنين کنترلهايي بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنين وجود گازهاي سمي و گرد و غبار در گلخانه ممکن است يک مشکل جدي باشد. اين گازها شامل مونو اکسيد کربن ، اکسيد نيتروژن و دي اکسيد نيتروژن مي باشند، که ممکن است از وسايل حرارتي متصاعد شوند.

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

گياه بامبوي خوش يمن، طي مدت کوتاهي توانسته است جايگاه ارزشمندي بين فروشگاه هاي گياهان آبي بادي و دوستداران آنها بازکند. اگر هنوز موفق به خريدن اين گي ...

گوجه فرنگي از گياهان عالي گلدار ، از راسته دو لپه اي ها ، از خانواده Solonaceae ، از جنس Lyopersicon مي باشد . اين گياه داراي واريته هاي بسياري است که ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

دانلود نسخه PDF - گلخانه