up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گلخانه PDF
QR code - گلخانه

گلخانه

نقش گلخانه در کم کردن ريسک کشاورزي

نياز روزافزون مردم به محصولات کشاورزي و ريسک بالاي کشاورزي در ايران به علت بارندگي کم و نامنظم مشکل مهمي است که براي رفع آن تلاش براي روش هاي نوين تر را مي طلبد در حالي که در کشاورزي سنتي، آب در دسترس اين بخش با کم ترين بازده به محصول تبديل مي شود و اين باعث مي شود هر ساله کشاورزاني که زمين و آب کمتري در دسترس دارند اين کار را رها کنند و سراغ مشاغل کاذب بروند و يا زمين شان را تغيير کاربري دهند راه حل اين مشکل براي سودآوري مناسب براي کشاورزان کم زمين و افزايش محصولات کشاورزي با کيفيت بالا در ايران، توجه به کشت گلخانه اي است.
نگهداري از يک گلخانه نياز به شناخت و آگاهي بيشتري نسبت به روش سنتي دارد. توجه به رطوبت خاک، رطوبت هواي گلخانه، دما، توجه به تهويه مناسب هواي گلخانه،، براي دسترسي کافي گياهان به O۲ و CO۲ بدون از دست دادن نابه جاي رطوبت و تنظيم مناسب دما با توجه به فصل و در دسترس قرار دادن نور مناسب براي رشد گياهان بر اهميت گلخانه ها صادق است. (گلخانه اين مزيت را دارد که در ساعات شب نيز مي توان محيط را با نور مناسب فلورسنت نگه داشت و امکان فتوسنتز را در ساعات شب هم فراهم کرد).
مديريت گلخانه بايد به صورت مديريت سيستم نيمه بسته باشد بدين معني که ميزان دما و رطوبت با پوشش مناسبي که براي گلخانه در نظر مي گيريم با بيرون فرق کند. البته در گلخانه هاي فوق العاده پيشرفته مي توان گلخانه را ايزوله کرد و حتي سنجش اکسيژن و CO۲ توسط دستگاه هاي مخصوص در صورت نياز ميزان اين دو گاز را در داخل گلخانه به حد مناسب رساند ولي هزينه اين نوع گلخانه ها بالا است. در گلخانه هاي معمولي با کمي تبادل هوا با بيرون گلخانه که از طريق منافذ اطراف در و پنجره ها انجام مي گيرد، مي توان ميزان گازها و رطوبت را تنظيم کرد و حتي در بهار که رطوبت و دما مناسب است مي توان پنجره هاي گلخانه را باز گذاشت.
مشکلي که در کشاورزي ايران وجود دارد اين است که اکثر کساني که در اين کار هستند به روش هاي قديمي کشاورزي مشغول هستند در حالي که جمعيت رو به افزايش مردم به ميزان و تنوع بيشتري از مواد غذائي نياز دارند. کارهائي که براي ايجاد گلخانه صورت مي گيرد شامل چند مرحله است مزيت گلخانه با سيستم آبياري قطره اي اين است که قابل ايجاد در زمين هاي باير نيز هست.
● ساخت گلخانه
داربست کلي گلخانه از ميله هاي فلزي تشکيل شده که به وسيله پوششي پلي اتيلني پوشيده مي شود البته گلخانه شيشه اي هم داريم که هزينه آن بالاتر است. اندازه گلخانه ۱۵ شروع مي شود تا ۵۰m يا ۱۰۰۰m و هر چه گلخانه بزرگتر باشد، هزينه ساخت کمتر و اداره گلخانه از لحاظ اقتصادي به صرفه تر خواهد بود.
● محصولات گلخانه اي
محصولات گلخانه اي طيف وسيعي را دربرمي گيرند و هر سال با تحقيق هاي جديد گونه هاي بيشتري از محصولات کشاورزي، گل و گياه زينتي و حتي بعضي درختان ميوه که به وسيله هرس صحيح کوتاه نگه داشته مي شوند را دربرمي گيرد.
● مزيت هاي گلخانه
گلخانه ها با توجه به ساختار و مقاومتشان مي توانند جلوي باد و تگرگ هاي فصلي را بگيرند در ضمن مي توان دما و رطوبت را در چهار فصل در گلخانه حفظ کرد.
در هنگام بارندگي شديد گياهان، دچار به اصطلاح خوابيدگي نمي شوند و در هنگام آفتاب شديد با پوشش هاي مختلف که مي تواند حتي لايه نازکي از گل و لاي باشد جلوي سوختگي گياه در برابر آفتاب گرفته مي شود.

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

مقدار دي اکسيد کربن موجود در هوا ۰.۰۳درصد و يا حدود ۳۰۰پي پي ام مي باشد. (هر ميليون کيلوگرم هوا داراي ۳۰۰کيلوگرم دي اکسيد کربن مي باشد ) در مناطق صنعت ...

ايجاد محل هاي تحت کنترل و پوشيده به منظور نگهداري و پرورش گياهان باغي مخصوصا براي مناطقي که خطر عوامل نامساعد جوي وجود دارد الزامي است. اين موضوع اهدا ...

بدون شک نام باغ هاي معلق در ليست عجايب هفتگانه جهان را شنيده ايد، باغ هايي که به صورت معلق در بابل قديم وجود داشته است. مارکوپولو هم در سفرنامه خود به ...

دانلود نسخه PDF - گلخانه