up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله گلابي PDF
QR code - گلابي

گلابي

بيماري لکه سياه گلابي

مقدمه
اسم علمي عامل بيماري Venturia pirina Adena ، اسم انگليسي pearscab مي‌باشد. اين قارچ براي اولين بار توسط مادام لابيرت در بلغارستان ( 1832) مشاهده شده است همچنين در سال 1840 از فرانسه نيز گزارش شد. لکه سياه گلابي خيلي شبيه لکه سياه سيب است اما عينا همان قارچ نيست و هر کدام از اين دو گونه قارچ محدود به ميزبان خود مي‌باشند و ميزبان خاص خود را دارند. هر دو گونه آسکوسپورهاي دو سلولي دارند که يک سلول بزرگتر از ديگر است. در لکه سياره گلابي سلول بزرگتر در بالا قرار مي‌گيرد ولي در لکه سياه سيب سلول پايين‌تر ، بزرگتر است.
علائم بيماري
لکه سياه گلابي در روي گلها معمولا محدود به حدود خاصي است. به عنوان مثال در لکه سياه سيب روي شکوفه‌ها ، دمگل و نهنج حمله مي‌کند اما در لکه سياه گلابي علائم روي گلبرگ نيز ديده شده است. لکه سياه گلابي روي برگ تشکيل لکه‌هاي مخملي به رنگ تيره را مي‌دهد و تعداد لکه‌هاي سياه سيب ، بيشتر از لکه سياه گلابي مي‌باشد. علت اين امر احتمالا براق بودن سطح پايين برگ سيب و زرد و خشک شدن برگها مي‌باشد. لکه سياه گلابي روي ميوه اغلب يک بيماري جدي است و منجر به دفورمه شدن و ترک خوردن ميوه‌ها مي‌شود.
ظاهرا علايم بيماري روي نهالها براي مدت چند سال فعال باقي مي‌ماند و زماني که شاخه‌ها 2 تا 3 ساله شد شکافهاي طولي و متقاطع در پوست درخت ظاهر مي‌شود بطوري که شاخه ظاهرا حالت ورقه‌ورقه به خود مي‌گيرد و اغلب توليد کنيدي کاهش مي‌يابد و ميسليوم‌ها حالت فشرده به خود مي‌گيرند تحت شرايط مطلوب ممکن است پسودوتسيوم در آنها توليد شوند. لکه‌هاي بيماري روي فلس‌هاي جوانه نيز مشاهده شده است. قارچ عامل بيماري نه تنها روي شاخه و برگ ، بلکه روي دانه‌هاي گرده و شکوفه‌ها نيز ظاهر مي‌شوند.
انتشار بيماري
پسودوتسيوم در روي برگهاي آلوده خزان کرده در طول زمستان تکامل مي‌يابد. اما اين شايد حالتي از زمستان‌گذراني باشد که اهميت کمتري نسبت به لکه سياه سيب دارد. آسکوسپورها در زير فلسهاي جوانه‌ها در بهار تشکيل مي‌شوند. کنيدي‌ها در لکه سياه گلابي خيلي نسبت به سرما مقاومت دارند و مقاومت آنها از کنيدي هاي لکه سياه سيب خيلي بيشتر است. بنابراين آلودگي اوليه ممکن است از کنيدي‌هاي زمستان گذراني کرده در روي ميوه‌ها صورت گيرد.
اهميت
لکه سياه گلابي مهمترين بيماري قارچي گلابي است اما ضرر و زيان اقتصادي آن مشخصا با توجه به موقعيتهاي آب و هوايي و اقليمي سال به سال تغيير مي‌کند. تفکيک کاملا روشني از نظر آسيب رساني بين لکه سياه سيب و لکه سياه گلابي وجود دارد بطوري که لکه سياه گلابي برخلاف لکه سياه سيب بيشتر روي نهال‌ها صدمه مي‌زند و روي برگها آثار کمتري دارد.
حساسيت واريته‌ها
واريته‌هاي گلابي از نظر حساسيت به لکه سياه گلابي بسيار متنوع هستند و هيچکدام بطور کامل مصونيت ندارند. درجه مقاومت ممکن است توسط فاکتور آب و هوايي تغيير نمايد. ضمنا چند نژاد فيزيولوژيک از لکه سياه گلابي وجود دارد که از نظر نوع ميزبان و رشد در محيطهاي کشت مصنوعي باهم اختلاف دارند. در آزمايشات تلقيح قارچ عامل بيماري توسط نژادهاي مختلف درصد آلودگي در حدود 26.5 - 0.5 متغير بوده است. بنابراين احتمال آلودگي واريته مقاوم گلابي به هنگام کاشت آنها در نزديک واريته‌هاي حساس به بيماري توسط همان قارچ بيشتر مي‌گردد.
کنترل
اصول کنترل لکه سياه گلابي شبيه لکه سياه سيب مي‌باشد، به اين ترتيب که انهدام برگهاي آلوده و جمع‌آوري و سوزاندن آنها از تشکيل پسودوتيوم و در نتيجه آلودگي اول فصل ممانعت بعمل مي‌آورد و نيز سمپاشي درختان در پاييز از تشکيل آنها جلوگيري مي‌نمايد. ضمنا شاخه‌هاي مريض را بايد قطع نموده و آنها را سوزانيد.
از آنجايي که پسودوتيوم ممکن است روي برگهاي خزان کرده زمستان‌گذراني نموده و سيکل بيماري را تکميل کنند، بنابراين بايد اين گونه برگها جمع آوري شده و نابود و سوزانده شوند و بايد کاملا از جمع آوري و معدوم نمودن اين گونه برگها که در پاييز قبل خزان نموده‌اند اطمينان کافي حاصل نمود. جوانه‌ها و شاخه‌هاي بيماري بايد بريده شده و نابود شوند. پاشيدن سموم مسي روي شاخه‌ها ممکن است از اسپورزايي ، روي پوستولهاي باقي مانده جلوگيري نمايد.

عامل آن فيتوپلاسما است وناقل آن پسيل گلابي مي باشد. علائم به دو صورت است : زوال تدريجي زوال سريع ▪ کنترل: براي معالجه درختان از تتراسايکلين به ميزان۱۰ ...

عامل آن فيتوپلاسما است وناقل آن پسيل گلابي مي باشد. علائم به دو صورت است : زوال تدريجي زوال سريع ▪ کنترل: براي معالجه درختان از تتراسايکلين به ميزان۱۰ ...

عامل بيماري:inaequalis Venturia علايم بيماري: علايم بيماري ابتدا به صورت لکه هاي زيتوني در زير کاسبرگيا برگهاي جوان ظاهر مي شوند وسپس به رنگ ...

سوسک برگخوار درختان ميوه Adoretus persicus (Col.: Scarabaeidae) اين حشره در مناطق خراسان، تهران، مرکزي، همدان، لرستان، باختران، کردستان، اصف ...

کنه تاولي گلابي کنه تاولي گلابي در دنيا ابتدا در سال 1870 ميلادي از اروپا گزارش شده است . در ايران نيز اولين بار در سال 1328 دواچي اين کنه را تحت نام ...

گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست كم داراي ۱۵ گونه اصلي است اما ترديدهايي درباره تعداد گونه هاي اين جنس وجود ...

يکي از دغدغه هاي مادراني که بچه هاي نوپا دارند، غذاخوردن آنهاست؛ اينکه بعد از ۶ ماهگي با چه برنامه اي بايد فرزندشان را تغذيه کنند... حالا ديگر همه تاز ...

يکي ديگراز اعضاي گروه ويتامينهاي محلول درآب ويتامينB6ونام علمي آن پريدوکسين* است. آمپولهاي تقويتيB کمپلکس حاويB6 هستند . بسياري از داروها که براي تقوي ...

دانلود نسخه PDF - گلابي