up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله گفتگوي دروني PDF
QR code - گفتگوي دروني

گفتگوي دروني

با خودت حرف هاي خوب بزن

همه ي ما روزانه بارها و بارها شاهد گفتگوهايي هستيم که در ذهن مان صورت مي گيرد و مخاطب آن خودمان هستيم. آيا تا به حال به اين مکالمات دروني توجه کرده ايد؟ مي دانيد چرا اين گفتگوهاي ذهني وجود دارد؟ آيا اين گفتگوها، بر زندگي مان تأثيرگذار است؟ براي پاسخ به اين سؤالات جالب و اطلاعات بيش تر در مورد گفتگوهاي ذهني، مي توانيد اين نوشتار را مطالعه کنيد.
گفتگوي ذهني مي تواند مکالمه اي دروني باشد که هر روز صبح که از خواب بلند مي شويم در ذهن مان تکرار مي شود. اين گفت وگوي ذهني صدايي است که تشويق يا تنبيه مان مي کند و برگرفته از اطلاعاتي است که در ضمير ناخودآگاه و نيمه خود آگاه ما وجود دارد.
به زباني ديگر، گفتگوي ذهني، صحبت هايي است که شما در طول روز با خودتان داريد. اين مکالمه هاي دروني مي تواند حالتي مثبت يا منفي داشته باشد. مثلا شما با خود مي گوييد: من مي توانم يا نمي توانم فلان کار را انجام دهم.
به عنوان يک قانون کلي، هر نوع مکالمه ي دروني که رفتار شما را محدود کرده و منزلت شما را پايين آورد، گفتگوي ذهني منفي به حساب مي آيد، درحالي که مکالمه ي دروني مثبت باعث مي شود احساس خوبي داشته و سرشار از انگيزه شويد. خيلي اوقات افراد از مثبت يا منفي بودن محتواي آن ها اطلاع ندارند و تنها احساس ناشي از ان را به همراه دارند.
هر نوع مکالمه ي دروني که رفتار شما را محدود کرده و منزلت شما را پايين آورد، گفتگوي ذهني منفي به حساب مي آيد، درحالي که مکالمه ي دروني مثبت باعث مي شود احساس خوبي داشته و سرشار از انگيزه شويد.
مکالمه ي دروني معمولا از عبارات و صحبت هايي که طي دوران کودکي از زبان کساني که از ديدگاه کودکانه، افرادي مقتدر به شمار مي آيند، به طور مثال از پدر و مادرتان شنيده ايد، نشأت گيرد.
«من آدم احمقي هستم»، اين جمله يا جمله اي مشابه با همين تأثير، يکي از معمول ترين عباراتي است که در گفتگوي ذهني به کار مي رود.
هر نوع مکالمه ي دروني که رفتار شما را محدود کرده و منزلت شما را پايين آورد، گفتگوي ذهني منفي به حساب مي آيد، درحالي که مکالمه ي دروني مثبت باعث مي شود احساس خوبي داشته و سرشار از انگيزه شويد.
● قدرت گفت وگوي ذهني
با اين که بسياري از افراد به دليل ناآگاهي از چگونگي تأثير گذاري مکالمه ي دروني بر امور شخصي و حرفه اي شان نمي توانند قدرت گفتگوي ذهني را برآورد کنند اما اگر شخصي بتواند از نوع مکالمه هاي ذهني خود آگاهي يابد و بفهمد بر چه اساسي شکل گرفته است، و چه احساسي را به دنبال دارد اقدام بسيار مهمي انجام داده است. و مي تواند بسياري از حالات منفي خود را درمان کرده و از بين ببرد.
وي از اين طريق مي تواند رفتارهاي خود را تحليل کرده و اگر گفتگوي ذهني اش منفي و مانعي براي موفقيتش است، آن را با مکالمه ي دروني مثبت جايگزين کند.
به طور متوسط افراد در هر روز ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار فکر از ذهن شان مي گذرد. شمار بسياري از اين افکار مي تواند منفي باشد چرا که خيلي از افراد از تأثير مکالمه ي دروني مثبت در دستيابي به اهداف شخصي و حرفه اي ناآگاهند.
اگر هر فرد به پس زمينه ي اصلي مکالمات ذهني خود که به طور پيوسته در ذهنش تکرار مي شود توجه کند، به تأثير مسلم و آني اين مکالمات نه تنها بر افکار بلکه بر عمل کرد و رفتار خود نيز پي خواهد برد.
گفتگوي دروني
ضمير ناخودآگاه تان با شما سخن مي گويد. اگر تشخيص دهيد که بيش تر از مکالمه ي دروني مثبت استفاده مي کنيد يا منفي، به نشانه اي خوب جهت پي بردن به نوع رويکردي که در کودکي شاهد آن بوده ايد، دست يافته ايد. شما با اين اطلاعات، مي توانيد اعتقادات محدودکننده اي را که زائيده ي ضمير ناخودآگاه شماست و به صورت مکالمه ي دروني نمود مي يابد، شناسايي کنيد.
گفتگوي ذهني مثبت بي نهايت سودمند است و بر روش هاي برنامه ريزي در آينده ي فرد مؤثر خواهد بود. مکالمه ي دروني مثبت هم چنين مي تواند شما را به سوي رويکرد «هر کاري و هر چيزي امکان پذير است» سوق دهد.
● تکنيک هاي گفت وگوي ذهني مثبت
براي دستيابي به اهداف بزرگ و نتايج مثبت بايد ذهن مثبتي داشته باشيد و از قدرت جادويي کلمات براي کسب انرژي در جهت انجام کارها استفاده کنيد. سعي کنيد از تکنيک هاي زير براي افزايش گفتگوهاي ذهني مثبت درون خود استفاده کنيد:
گفتگوي ذهني مثبت بي نهايت سودمند است و بر روش هاي برنامه ريزي در آينده ي فرد مؤثر خواهد بود. مکالمه ي دروني مثبت هم چنين مي تواند شما را به سوي رويکرد «هر کاري و هر چيزي امکان پذير است» سوق دهد.
▪ دائما افکار و اعمال خود را بازبيني کرده و بهبود ببخشيد.
▪ سعي کنيد اعتماد به نفس، عزت نفس و انگيزه را درون خود تقويت کرده و افزايش دهيد.
▪ به رويکردهاي مثبت روي آوريد.
▪ افکار مثبت، اميدواري و مثبت گرايي خود را افزايش دهيد.
▪ به سوي کسب صلاحيت هاي فردي و حرفه اي بيش تر و قابل تأمل تر گام برداريد.
▪ بر عقايد محدودکننده، موانع و چالش هاي شخصي و حرفه اي غلبه کنيد.
▪ استرس و فشار عصبي خود را تسکين دهيد. اگر چه اين اقدام در آغاز نياز به تلاش آگاهانه دارد اما با تمرين، به صورت خودکار براي تان عادت مي شود و اين بدين معناست که در اين مرحله شما توانسته ايد با موفقيت به اصلاح ضمير نيمه خود آگاه خود بپردازيد.
● اصلاح گفتگوي ذهني نامناسب
اين اقدام اصلا پيچيده نيست. بزرگ ترين گام در اين زمينه درک اهميت روشي است که با خود سخن مي گوييد. با خواندن اين مقاله شما تاحدي به اين دريافت رسيده ايد.
گام بعدي شناسايي واژه ها يا عباراتي منفي است که دائما آن ها را در مکالمه با خود تکرار مي کنيد. اين کار ممکن است يک هفته يا مدت زمان بيش تري طول بکشد. شما بايد اجازه دهيد اين واژه ها و عبارات به صورتي طبيعي آشکار شوند زيرا مستقيما از ضمير ناخودآگاه تان ناشي مي شوند.
هنگامي که اين واژه ها و عبارات منفي را شناسايي کرديد بايد تلاش کنيد به شکلي آگاهانه، واژه ها و عبارات مثبت را جايگزين آن ها کنيد.
● گفتگو با ضمير نيمه خود آگاه
اين مرحله به شما امکان ارزيابي ضمير نيمه خودآگاه تان را داده و اجازه مي دهد عقايد محدودکننده ي تان را شناسايي کنيد.
با آگاهي از اين عقايد شما مي توانيد از طريق جايگزيني اطلاعات جديد مثبت با اطلاعات قديمي ذخيره شده مستقيما به اصلاح ضمير ناخودآگاه تان بپردازيد.
اگرچه اين اقدام در آغاز نياز به تلاش آگاهانه دارد اما با تمرين، به صورت خودکار براي تان عادت مي شود و اين بدين معناست که در اين مرحله شما توانسته ايد با موفقيت به اصلاح ضمير نيمه خود آگاه خود بپردازيد. لطفا از اهميت بسيار زياد گفتگوي ذهني غافل نشويد. در غير اين صورت اعتماد به نفس تان براي اجراي تکنيک هاي برنامه ريزي براي آينده کاهش مي يابد.

● ساختار دروني زمين: پديد آمدن زلزله هاي اخير که حاصل جابجائي در پوسته زمين است، و انفجار مواد مذاب از يک آتشفشان فعال، تنها نمايشگر قسمتهاي پاياني از ...

بافت گرانولار در اين بافت بلورهاي درشت شکل دار ، نيمه شکل دار وحتي بي شکل ديده مي شود . اين بافت در سنگهاي مثل گرانيت ،گرانوديوريت ، توناليت ، گابرو ، ...

عمده ترين بيماري هاي دروني شتر عبارتند از: اسهال، ميوپاتي تغذيه اي، نفخ شکم، بيماري انحراف گردن، بلعيدن اجسام خارجي، تورم ضربه اي نگاري، هماتوري، تورم ...

عمده ترين بيماري هاي دروني شتر عبارتند از: اسهال، ميوپاتي تغذيه اي، نفخ شکم، بيماري انحراف گردن، بلعيدن اجسام خارجي، تورم ضربه اي نگاري، هماتوري، تورم ...

بديهي است كه حيوان از خوردن هر نوع جسم خارجي كه به نحوي در غذاي روزانه او وارد شود روي گردان نبوده و تا به حال انواع و اقسام اجسام خارجي به اشكال و صو ...

اگر تاکنون ” قدرت خارق العاده بازتاب دادن” را تجربه نکرده ايد، حالا فرصت خوبي است که اين کار را انجام دهيد چرا که “زبان هاي دروني” حالت پيشرفته بازتاب ...

هرکسي استعدادي دارد. شايد استعداد شما پاشيدن شير از دماغتان باشد...اما هرچه که باشد اين هم استعدادي است. و تقريباً از همه استعددها مي شود پول درآورد. ...

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

دانلود نسخه PDF - گفتگوي دروني