up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله گرم کردن گلخانه PDF
QR code - گرم کردن گلخانه

گرم کردن گلخانه

سيستم گرمايشي گلخانه

مقدار حرارت لازم براي گرم کردن گلخانه معدل گرماي اتلاف شده است. گرما به سه طريق اتلاف مي شود: هدايت يا رسانايي، نفوذ تدريجي و تابش يا تشعشع.
بخش بيشتر گرما از طريق رسانايي يا هدايت (Conduction) از پوشش گلخانه ها از دست مي رود. خاصيت رسانايي مواد مختلف مانند قابهاي آلومينيومي، شيشه ها، پاي اتيلن و ديواره هاي حاجب از جنس پنبه نسوز است و اساس سنجش آن سرعتي است که اين مواد، حرارت را از محيط داخلي به محيط سرد خارجي منتقل مي کنند.
نفوذ تدريجي عبارت است از خروج هواي گرم از طريق شکافهاي موجود در پوشش گلخانه. شکافهاي موجود در بين شيشه ها و اطراف تهويه و دربها اجازه خروج هواي گرم و ورود هواي سرد را مي دهند. تصور عموم بر اين است که يک گلخانه پلي اتيلن دو لايه اي هر 60 دقيقه يکبار يک گلخانه قديمي خوب نگهداري شده هر 30 دقيقه يکبار و يک گلخانه قديمي که خوب نگهداري نشده است هر 15 دقيقه يکبار از دست مي رود.
سومين راه اتلاف گرما در گلخانه ها تشعشع يا تابش است. اجسام گرم انرژي تشعشعي از خود متصاعد مي سازند. اين تشعشعات بدون آنکه موجب گرم شدن قابل توجه هوا شوند از آن عبور کرده و به اجسام سرد مي رسند و آنها را گرم مي کنند. شيشه، پلاستيک وينيل،FRP و آب تقريباً مانع عبور انرژي تشعشعي مي شوند (اجازه نمي دهند گرماي تابشي به سهولت از آن عبور کند) در حاليکه پلي اتيلن اين خاصيت را ندارد. گلخانه هاي پلي اتيلني مقدار قابل نوجهي گرما بصورت تابش از دست داده و اين گرما به اجسان سردتر واقع در بيرون منتقل مي شود، اما تشکيل لايه اي رطوبت بر روي پلي اتيلن بصورت مانع عمل مي کند.
يکي از مزيتهاي گلخانه ها بالاخص گلخانه هاي تونلي وجود سيستمهاي حرارتي و تهويه اي مجهز است که با استفاده از آنها مي توان زمان کشت محصول را به دلخواه تغيير داد. در اين خصوص قبل از ارائه انواع سطستمهاي حرارتي رعايت موارد احتياطي زير لازم است:
در استفاده از هر گونه سيستم حرارتي گلخانه بايد دقت لازم را نمود که از نفوذ دود و گاز منواکسيد کربن به داخل گلخانه بطور جدي جلوگيري کرد در غيراينصورت کليه بوته ها آسيب جدي خواهند ديد.
سعي شود موقع نصب، واحد توليد حرارت نزديک بوته هاي خيار قرار داده نشود زيرا ضمن ايجاد سوختگي هواي خشک ايجاد نموده و تعدادي از بوته ها از بين خواهند رفت.
سوخت مشعل با ترکيب مناسب تهيه و بطور کامل سوخته شود.
در صورت استفاده از گازوئيل، مخزن سوخت در فضاي آزاد نگهداري نشود همچنين مسير سوخت رساني بداخل گلخانه به هيچ وجه نبايد از روي سطح زمين و در هواي آزاد عبور نمايد زيرا که احنمال يخزدگي سوخت وجود دارد و يک يا دو ساعت قطع کوره ممکن است تمام محصول گلخانه را دچار يخزدگي يا سرمازدگي نمايد و مزيد بر آن اينکه عصرها هواي مرطوب به داخل مخزن سوخت نفوذ کرده و منجر به وارد شدن قطرات آب به داخل سوخت مي شود که بتدريج روزانه ميزان آن افزايش يافته و احتمال خراب قطعات مشعل سوخت را نيز افزايش مي دهد.
يکي از موارد دقيق کاربرد سيستمهاي حرارتي و تهويه اي نصب ترمواستات در فضاي گلخانه مي باشد تا اينکه کنترل دما و تهويه را مطابق با آنچه تنظيم ميگردد انجام دهد. لذا بايداز سالم بون و کيفيت کارکرد آن مطمئن بود.
هزينه هاي سيستمهاي حرارتي متفاوت مي باشد و در اين رابطه سيستمهاي قابل انتقال که به راحتي بتوان آنها را جابجا نمود ارزانتر ميباشد ولي سيستمهايي که داراي حرارت مرکزي مي باشند مثل سيستم آبگرم و يا بخار داغ هزينه سرمايه گذاري آن 2-3 برابر سيستمهاي موضعي مثل دمنده ها مي باشد که بنظر ميرسد با شرايط اقتصادي توليد خيار داربستي در ايران فعلاً صرفه اقتصادي نداشته باشد مگر اينکه با استفاده از سيستم حرارت مرکزي در کار باشد.
دمنده هاي حرارتي:
اين نوع سيستمهاي گرمايي معمولاً تشکيل شده است از محفظه دوجداره اي که جداره وسط آنها بوسيله مشعل گازي و يا گازوئيل سوز به شدت گرم شده و دود از لوله خروجي آن به بيرون از گلخانه هدايت مي شود. اينکار باعث گرم شدن موجود در جداره بيروني و هواي اطراف جداره وسط مي شود که بوسيله دمنده اي قوي (وينتيلاتور) هواي گرم شده در اين جداره به شدت بوسيله لوله فلزي و يا تونل نايلوني به قطر30-40cm از مسير سوراخهايي که در قسمت طرفين آن قرار داردهواي گرم را بطور يکنوخت در گلخانه توزيع مي نمايد. همچنين به منظور حداکثر استفاده از حرارت ايجاد شده همراه دود توصيه ميشود محفظه دوجداره اي مشابه محفظه قبلي نصب شود. آنگاه دود حاصل از جدار وسطي به بيرون از گلخانه هدايت شده و گرماي حاصل از گردش دود بوسيله دمنده مجددي از جدار بعدي به همان روش توزيع هواي گرم محفظه زيرين در داخل گلخانه توزيع گردد. خروجي هواي گرم دو محفظه را مي توان مشترک نموده و هواي گرم را بوسيله يک تونل در سراسر گلخانه توزيع نمود.
در اين روش ضروري است براي هر واحد حرارتي يک مشعل يدک در نظر گرفته شود تا درصورت خرابي مشعل اصلي در هر زمان بلافاصله جايگزين گردد و گلخانه از نظر هواي سرد در امان باشد.
اينگونه دمنده هاي حرارتي نسبتاً ارزان و داراي قدرت حرارتي خوبي ميباشند، ضمن اينکه راه اندازي و سرويس آنها به تکنيک بالايي نياز ندارد و گلخانه داران به سهولت مي توانند اين سيستمها را بکار گيرند.
سيستم آب گرم:
اين روش با استفاده از ديگ بخار آب که معمولاً چدني و يا فولادي مي باشد، مانند شوفاژ عل مي کند. آب داخل آن بوسيله مشعل گرم شده و سپس بوسيله الکتروموتورهاي مخصوص آب گرم به داخل گلخانه ها فرستاده مي شود. آب گرم بوسيله چند رشته لوله هاي مارپيچ و يا ساده از جنس پلي اتيلن و يا لوله گالوانيزه که در سطخ بستر و بين رديفها و يا در ارتفاع 10-20cmآن نصب شده اند، در داخل و در طول گلخانه توزيع مي شوند. آنگاه آب سرد شده مجدداً از طريق يک لوله اصلي به داخل ديگ حرارتي برکشت مي کند. معمولاً براي تسهيل در گردش آب در داخل گلخانه و ديگ حرارتي، تجهيزات موتورخانه را در اتاقکي چائين تر از سطح گلخانه بنا مي کنند.
در اين روش به علت اينکه لوله هاي آب گرم را در سطح زمين زمين يا نزديکي سطح زمين مي توان نصب نمود معمولاً سطح خاک تا حدودي گرم شده و هواي گرم آن به ملايمت به طرف بالا صعود مي نمايد. در اين شرايط فعاليت ريشه ها و رشد بوته ها افزايش يافته و از عملکرد بالاتري برخوردار مي باشند همچنين به علت توزيع يکنواخت آبگرم در سطح گلخانه ها فضاي آنها نيز بطور يکنواخت گرم مي شود.
معمولاً براي چند واحد گلخانه (تونل پلاستيکي) سيستم مرکزي نصب مي کنند و لذا کنترل شرايط دمايي براي همه گلخانه بطور هماهنگ انجام مي گردد. لازم به ذکر است که نصب و احداث اين سيستم دو تا سه براب رگرانتر از سيستم موضعي دمنده ها است. البته در نواحي بسيار سرد که ممکن است دما به -10°c برسد اين سيستم کارآيي لازم هخواهد داشت و تنها با دو جداره نمودن گلخانه يا تلفيقي از اين روش با يک دمنده حرارتي دماي مورد نياز گلخانه هاي اين مناطق را تأمين نمود. از محاسن ديگر اين روش اين است که به محض خرابي دستگاه دماي گلخانه به سرعت نزول نمي کند و تا حدي فرصت لازم براي تعمير مجدد آن وجود دارد. سوخت مورد استفاده در اين سيستم معمولاً گازوئيل ميباشد که بايد توجه نمود محل نگهداري منبع سوخت و لوله هاي سوخت رساني در فضايي به دور از امکان يخزدگي نگهداري شود.
استفاده از گرماي زير بستر:
گرماي زير بستر به دو روش تأمين مي شود:
1.استفاده از لوله هاي آبگرم مارپيچ يا صاف که از منبع موتورخانه شوفاژ تغذيه مي گردد.
2.استفاده از المنتهاي حرارتي برقي که با بکارگيري از يک واحد ترمواستاتيک، درجه حرارت مورد نظر را تهيه و منترل مي نمايد.
اين سيستم حرارتي بيشتر براي رشد سريع ريشه اي استفاده مي گردد و درصورتيکه براي توليد خيار قرار است در گلخانه استفاده گردد بايستي مشترکاً همراه با استفاده از سيستم حرارتي مکندهها بکار گرفته شود زيرا اين سيستم نمي تواند به تنهايي نياز حرارتي فضاي گلخانه را تامين کند. لذا توصيه مي گردد بيشتر از اين روش براي کشتهاي گلداني و توليد نشاء استفاده گردد. لازم به ذکر است که با بکارگيري اين روش فعاليت ريشه ها و جذب مواد غذايي بنحو مؤثري افزايش مي يابد.
استفاده از بخاريهاي معمولي:
معمولاً در گلخانه هاي سنتي بسياري از توليد کنندگان خيار داربستي از بخاريهاي معمولي که با سوخت نفت يا مخلوط بات گازوئيل کار مي کند استفاده مي کنند. اين روش کارآيي چنداني ندارد ضمن اينکه احتمال نفوذ دود حاصله به داخل گلخانه وجود دارد. ديده شده است که بعضي از گلخانه داران اقدام به نصب بخاريهاي غير استاندارد و خودساز مي نمايند که با ناقص سوختن آنها دود و يا منوکسيد کربن (Co) توليد شده منجر به از بين رفتن کل محصول گلخان هشده است. استفاده از گاز پيک نيک و يا نمونه هاي ديگر بخاري گازي که بدون دودکش هستند فقط براي مدت کوتاهي (چند ساعت) مناسب هستند و نمي توان در طولاني مدت از آنها استفاده کرد.
سوخت:
سوختهاي جامد، مايع و گاز که چوب، ذغال، نفت و گاز نمونه هاي آن ميباشند براي گرم کردن گلخانه ها استفاده مي شوند که هر يک از آنها داراي معايب و مزايايي مي باشند. انتخاب آنها تحت تاثير قوانين پاکيزگي هوا
مطلوبترين آنها گاز طبيعي مي باشد زيرا هزينه نصب يک سيستم گاز طبيعي ارزانتر است، نيازي به مخزن ذخيره نيست، گاز تميز تر مي سوزد و در نتيجه آن زحمت تميز کردن و تنظيم ديگ بخار کاهش مي يابد. گازهاي پروپان و بوتان نيز بسياري از مزاياي گاز طبيعي را دارند اما گرانترند.
انتخاب دوم معمولاً نفت است. سيستمهاي نفت سوز را به آساني مي توان خودکار کرد، اما به مخزن ذخيره نياز دارند و خاکستر و دود قابل توجه بيشتري توليد مي کنند. اغلب، لوله ها و مسيرهاي دود بايد تميز شوند و جعبه احتراق حداقل سالي يکبار تنظيم شود.
تعميرات سيستمهاي حرارتي:
تعميرات سيستمهاي حرارتي بسيار اهميت دارد زيرا اهمال در اين مورد امکان دارد در طول دوره بعدي و بالاخص در مواقع سرد سيستم دچار نقص فني اساسي شود که در آن موقع ممکن است مدت تعميرات طولاني و باعث خسارت به گياهان کشت شده داخل گلخانه شود.اين تعميرات مي تواند شامل دمنده ها اعم از محفظه هاي دو جداره، مشعل، ترموستات و ونيلاتورها مي باشد.
در سيستمهاي حرارتي آب گرم، ديگ حرارتي بايستي حتماً يکبار تميز گرديده و محلهاي عبور آب گرم و دريچه هاي گل گيري آن بازرسي و با جرمگيري مسير خروجي دود آن و همچنين هر قسمتي که احتمال زنگ زدگي و يا سوراخ شدگي دارد تعمير و تعويض گردند. همچنين شيرهاي اطمطنان و کليه شيرآلات و متعلقات داخل موتور خانه نيز باطد بازرسي و تميز گردند.
قسمتهاي مختلف مشعلهاي حرارتي مثل جرقه زنها، چشمهاي الکتريکي، صافي ها و مسير سوخت رساني بازديد و تميز گردند.
محلهاي ورودي هوا و سوخت در سيستمها کاملاً بازديد و تميز گردند.
لوله هاي آب گرم در مسير رفت و برگشت داخل گلخانه چنانچه نشتي و خوردگي دارند بازديد و تعمير شود.
براي انجام اقدامات فوق لازم است از افراد متخصص در زمينه هاي فوق بهره گيري شود و سعي نشود که همه امور را توليد کننده خود انجام دهد. زيرا ممکن است تعميرات ناقص انجام گرفته و نهايتاً خساراتي در موقع سرما به گلخانه وارد شود.
حفظ گرما:
جهت حفظ گرما و کاهش گرماي لازم براي گلخانه ها مي توان از روشهاي زير و يا تلفيقي از آنها بهره جست:
1.پوشش دولايه براي پوشش گلخانه استفاده نمود.
2.گلخانه را طوري طراحي کرد که سطح آن به حداقل برسد.
3.از پرده هاي محافظ حرارت استفاده گردد.
4.از درختان به عنوان بادشکن و براي کاهش سرعت باد استفاده نمود.
5.از بخاريها و ديگهاي بخار با کارآيي بالا استفاده نمود.
6.بخاريها، ديگهاي بخار و ترموستاتها را مرتباً تميز و تنظيم نمود.
7.از واريته هاي مقاوم به سرما استفاده شود

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

به هم خوردن تعادل در مکانيسم هاي تنظيمي گرماي بدن ، گرمازدگي ناميده مي شود . توليد گرما در بدن بعلت افزايش شديد حرارت محيط و ناتواني در دفع حرارت ايجا ...

دما : دماي يک سيستم ويژگي است که تعيين مي‌کند آيا يک سيستم با سيستم‌هاي ديگر در تعادل گرمايي قرار دارد يا خير. ديد کلي مفاهيم داغ و سرد براي انسان ، م ...

چمن در لغت به معني سبزه زار، مرغ زار و زمين سبز و خرم مي باشد. چمن بيشترين نقش را در تصفيه و کاهش آلودگي هوا در محيط هاي شهري برعهده دارد. يکي از عوام ...

يک گلخانه ، وسيله اي براي تغيير محيط اطراف گياهان و بهبود شرايط رشد مي باشد. گلخانه ها در چند مورد قابل استفاده اند. بعضي از گلخانه ها براي عمليات سال ...

گلخانه فضائي محصور با پوشش شيشهاي است که به منظور پرورش گياهان در دما، رطوبت و تهويه کنترلشده بهکار ميرود. ابعاد گلخانهها ميتواند بسيار متنوع باشد. کو ...

سنسورهاي تنش در مدل ژنتيکي Synechocystis سلول با ابراز گروه خاصي از ژنهايي که در اثر تنش القاء ميشوند، يک تنش معين را احساس و به آن واکنش نشان ميدهد. ...

دانلود نسخه PDF - گرم کردن گلخانه