up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله گردشگري PDF
QR code - گردشگري

گردشگري

قوانين در صنعت گردشگري

گردشگري از مهمترين صنايع جهان محسوب مي شود. اين صنعت سود سرشاري را به همراه دارد و درآمد بسياري از كشورها را تامين مي كند. صنعت گردشگري مي تواند نقش پررنگي در اقتصاد كشورهاي مختلف ايفا كند. اشتغال و درآمدزايي از برجسته ترين اين تاثيرات هستند.
اما در كنار حوزه اقتصادي ، حوزه اجتماعي و فرهنگي به چشم مي خورد. گردشگري موجب تبادل فرهنگ ها مي شود و تاثير بسزايي در جامعه ميزبان و ميهمان دارد. اما براي تبادل بهتر فرهنگ ها و گسترش صنعت گردشگري بايد اصول و قوانيني را رعايت كرد. بعضي از اين قوانين شامل فهم و احترام دوجانبه بين مردم و جوامع ميزبان و ميهمان است .
فهم و ارتقاي ارزش هاي اخلاقي ، موجب احترام به تنوع اعتقادات مذهبي ، عرفاني و اخلاقي است كه گردشگري در اين ميان نقش ميانجي را ايفا مي كند. بنابراين بهتر است كساني كه در اين حوزه فعال هستند، خصوصا گردشگران ، آداب و سنن اجتماعي و فرهنگي مردم بومي آن ناحيه را رعايت كنند.
فعالان گردشگري بايد با خصوصيات ، آداب ، سنن و قوانين مناطق و كشورهاي ميزبان هماهنگ شوند و سعي كنند تا حد ممكن اطلاعات كافي در اين زمينه به دست آورند. از طرف ديگر جوامع ميزبان و متخصصان بومي بايد از سليقه ها، انتظارات و سبك زندگي گردشگرهايي كه به كشورشان مي آيند، آگاه باشند.
محافظت از گردشگرها و اموالشان جزو وظيفه مقامات دولتي است . مقامات دولتي بايد نسبت به امنيت گردشگرهاي خارجي به علت آسيب پذيري احتمالي آنها توجه خاصي داشته باشند. اطلاعات خاص از جمله ممنوعيت ، امنيت و بيمه را در اختيار گردشگران قرار دهند. بنابراين قاعدتا برطبق قوانين ملي ، هر حمله ، يورش ، آدم ربايي يا تهديد عليه گردشگران ، كاركنان گردشگري و بخش هاي ميراث فرهنگي و طبيعي محكوم است .
گردشگران با وجود آنكه در كشور ميزبان ، ميهمان محسوب مي شوند اما نبايد مرتكب هيچ عمل خلافي شوند و از هر عملي كه مطابق قوانين كشور ميزبان جرم محسوب مي شود و همچنين رفتار توهين آميز نسبت به افراد بومي يا خسارت به محيط زيست خودداري كنند. در واقع ، گردشگران از قاچاق داروهاي غيرمجاز، اسلحه ، عتيقه جات و گونه هاي حفاظت شده ، محصولات و موادي كه برحسب مقررات ملي خطرناك و ممنوع به شمار مي آيند، امتناع كنند.
آشنايي با ويژگي هاي كشور ميزبان وظيفه خود گردشگران است . آنها بايد از سلامت و امنيت كشور مقصد، همچنين از خطراتي كه در هر مسافرت خارج از محيط وجود دارد مطلع باشند و به نوعي رفتار و عمل كنند كه اين خطرات را به حداقل برساند.
با توجه به آنكه وجهه كشور ايران از طرف بعضي كشورها خدشه دار است ، لازم است دولت ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برنامه يي تدوين كنند كه اطلاعات صحيح در اختيار گردشگران خارجي قرار گيرد تا بدبيني آنان نبست به ايران كاهش يابد. اين كار هزينه زيادي با توجه به سود و درآمدي كه حاصل مي كند، ندارد و مي تواند راهگشاي گردشگران بسياري از كشورهاي مختلف جهان باشد. ايران با توجه به پتانسيل هاي قومي در گردشگري ، توانايي آن را دارد كه از مطرح ترين كشورهاي گردشگرپذير دنيا شود.

انواع ديگر گردشگري در حال افزايش است نظير گردشگري فضايي، گردشگري الکترونيکي و اينترنتي که در سالهاي اخير آغاز شده است.در گردشگريهاي امروزي (New Age to ...

آمارهايWTO نشان مي دهد ميزان سرمايه گذاري در صنعت جهانگردي در سال ۲۰۰۰ معادل ۷۰۱ ميليارد دلار يا ۴ ۹ درصد کل سرمايه گذاريها بوده و پيش بيني مي شود که ...

شمار تبادل گردشگر در فاصله ماه هاي ژانويه تا اوت ۲۰۱۰ (شش ماه) در جهان ۶۸۲ ميليون نفر بوده که نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود ۴۰ ميليون نفر بيشتر است و اين مسئل ...

چشمه هاي آب گرم ، جاذبه هاي بکر گردشگري کرمان ويژگي هاي طبيعي استان کرمان وجود چشمه هاي آب گرم متعددي است که در نقاطمختلف اين استان وجود دارد. وجود اي ...

همزمان با يکصدمين سالروز پرواز ۱۲ ثانيه اي برادران رايت، مراسمي با حضور بوش و مقامات آمريکا در سيتي هاوک، جايي که اولين هواپيماي ساخت بشر به پرواز درآ ...

دانلود نسخه PDF - گردشگري