up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گاوهاي شيري PDF
QR code - گاوهاي شيري

گاوهاي شيري

رفع مشکلات ناباروري در گاوهاي شيري

بسياري از توليد کنندگان در موقعيت هاي مختلف با مشکلاتي در عملکرد توليد مثلي گله خود روبرو مي شوند.زمانيکه راندمان توليد مثلي گله افت مي کند،توليد کننده بايد براي شناسايي علل امر و يافتن راه حل،با دامپزشک گله،کارشناس تلقيح مصنوعي،نمايندگي شرکت تامين خوراک و ديگر افراد ذيربط مشورت نمايد.متن حاضر به معرفي انواع اصلي مشکلات ناباروري در گله مي پردازد و براي پيشگيري و کنترل آن ها پيشنهاداتي ارائه مي دهد.
●جفت ماندگي:
زماني که جفت يک گاو ماده،ظرف ۱۲ ساعت پس از زايمان خارج نشود،اين وضعيت را جفت ماندگي مي گويند.بروز جفت ماندگي در گله هاي گاو شيري نبايد بيش از ۸ % باشد.
● فاکتورهاي احتمالي دخيل در جفت ماندگي:
۱) عفونت هاي خاص از قبيل لپتوسپيروز،بروسلوز،کامپيلوباکتر،رينوتراکئيتيس عفوني(IBR) و ديگر عفونت ها مي تواند سبب جفت ماندگي گردد.اين عفونت ها ممکن است سبب سقط جنين گردد اما مي تواند جفت ماندگي پس از زايمان را نيز منجر شود.
۲) عفونت هاي نا معين ايجاد شده توسط طيف وسيعي از باکتري ها و ويروس ها که در خلال آبستني يا هنگام زايمان رخ مي دهند،مي توانند به نحوي با جفت ماندگي مرتبط باشند.
۳) دوقلوزايي و زايمان هاي غير طبيعي شامل زايمان هاي طولاني مدت يا سخت زايي ها،اغلب سبب جفت ماندگي خواهند شد.
۴) کمبود سلنيم،ويتامين A و يا ويتامين E مي تواندبروز جفت ماندگي را به ميزان بالايي افزايش دهد.
۵) چاق شدن گاوهاي خشک از روي دريافت انرژي اضافي و يا دوره ي خشکي طولاني مدت اغلب با جفت ماندگي مرتبط مي باشد.
● رفع مشکل و پيشنهادات کنترلي:
۱) عفونت هاي خاص را آزمايش کنيد.از آزمايش هاي خوني در تشخيص عفونت هاي خاص بهره بگيريد.چنانچه عفونتي را تشخيص داديد،نسبت به معالجه،واکسيناسيون و يا حذف گاو آلوده اقدام نماييد.
۲) با تمييز نگاه داشتن محوطه ي زايمان و بستر پوشاني مناسب،تماس گاو با ارگانيسم هاي نا معين را به حداقل برسانيد.در صورت امکان،زايمان را روي علوفه انجام دهيد.از جايگاه زايمان براي مقاصد ديگر استفاده نکنيد.
۳) تليسه ها را با گاوهاي نري آميزش دهيد که رکورد آسانزايي داشته اند.به دقت گاوهاي در حال زايمان و تليسه ها را تحت نظر بگيريد.چنانچه پس از گذشت ۳۰ دقيقه پيشرفت چنداني در زايمان حاصل نشد،گاو نياز به کمک شما دارد.سعي کنيد به آرامي و با رعايت نظافت اين کار را انجام دهيد.
۴) در مناطقي که از لحاظ سلنيم فقيرند،سلنيم مکمل را به صورت غذاي خشک يا تزريق به گاوهاي خشک برسانيد.آزمايشاتي ترتيب دهيد که وضعيت سلنيم را تعيين نمايد.حداقل ۵-۴ هفته در سال گاوها را با علوفه مرتعي سبز و تازه تغذيه کنيد.حدود ۱۶۰۰۰۰ واحد ويتامين A(يک ميليگرم کاروتن معادل ۴۰۰ واحد ويتامين A است)از تمامي منابع(طبيعي و مکمل) تهيه نماييد.
۵) از بالا رفتن بيش از حد نمره وضعيت جلوگيري نماييد.دسترسي به خوراک هاي پرانرژي مثل سيلوي ذرت يا مواد دانه اي را طي دوره ي خشکي محدود نماييد.
● متريت:
عفونت رحم تحت عنوان متريت شناخته مي شود.گاوها معمولا طي ۲ هفته اول پس از زايمان ترشحاتي به رنگ قرمز-قهوه اي از خود بيرون مي دهند.چنانچه اين ترشحات بيش از ۲ هفته ادامه يابد يا اگر ترشحات بدبو باشند،اين امر گواهي بر عفونت رحمي دارد.
▪ فاکتورهاي احتمالي دخيل در ايجاد متريت:
۱) بسياري از گاوهايي که جفت ماندگي دارند، دچار متريت نيز خواهند شد.(فاکتورهاي موثر بر جفت ماندگي را مشاهده نماييد)
۲) ممکن است در اثر سختزايي،به مجراي توليد مثلي جراحاتي وارد آمده باشد و يا نيروي بيش از حدي که حين کمک رساندن اعمال شده سبب بروز اين جراحات گشته باشد.همچنين اين جراحات مي تواند در زمان تلقيح يا تيمار هاي رحمي نيز بوجود آمده باشد.
۳) آلودگي مجراي توليد مثلي مي تواند در زمان زايمان،آنهم وقتي گاوها يا تليسه ها شديدا نسبت به عفونت حساس اند بوجود آيد.چنانچه محل زايمان آلوده باشد يا اگر کمک رساني در حين زايمان غير بهداشتي انجام گرفته باشد،نتيجه ي احتمالي آن متريت خواهد بود.
۴ استفاده از بلوس هاي رحمي بخاطر واکنش بدن به مواد موجود در بلوس ها مي تواند منجر به تجمع چرک گردد.
۵) کمبود سلنيم يا ويتامين E ممکن است با متريت مرتبط باشد.
۶- چاقي بيش از حد ممکن است سلامتي گاوها را در زمان زايمان يا اوايل شيرواري به خطر اندازد.اين خطرات شامل جفت ماندگي،متريت،استونومي و جابجايي شيردان مي باشند.
● رفع مشکل و پيشنهادات کنترلي:
۱) چنانچه بروز جفت ماندگي از ۸ % بالاتر باشد،به اقدامات کنترلي ذکر شده در بالا نگاه کنيد.بسياري ار شرايطي که گاوها را در معرض جفت ماندگي قرار مي دهد،به توسعه ي متريت نيز کمک مي کند.
۲) گاوها بايد در مکان پاکيزه اي زايمان کنند.
a) آغل يا چراگاه هاي کاملا پاکيزه را آماده نماييد.محل زايمان را طوري انتخاب کنيد که امکان مشاهده ي مکرر گاو وجود داشته باشد.
b) بعد از هربار زايمان،آغل را تمييز و ضد عفوني نموده و بستر آنرا تعويض نماييد.در صورت امکان به جاي استفاده از خاک اره،بهتر است از مواد بستري با ساقه هاي بلند به منظور پوشاندن بستر بهره بگيريد.
c) زايشگاه را زماني که متريت يا عفونت هاي گوساله ها شايع است براي يک تادو ماه بلا استفاده بگذاريد و ترتيبي دهيد که گاوها در محلي جديد و تمييز زايمان نمايند.
d) زايشگاه را از هرگونه جانوري به جز گاو در حال زايمان پاک کنيد.
e) چنانچه حين زايمان به کمک شما نياز بود،از ابزار ضد عفوني شده و تمييز استفاده کنيد؛دم را به پاي جلو گره بزنيد؛ناحيه ي فرج و اطراف آنرا با صابون ملايمي شستشو دهيد؛قبل از شروع دست ها و بازوهايتان را بشوئيد؛از لوبريکانت غير حساسيت دهنده استفاده کنيد،کار را همزمان با انقباضات زايماني شروع کنيد و به هيچ وجه فشار اضافي وارد نياوريد.قبل از کشيدن گوساله اطمينان حاصل کنيد که محل قرار گيري گوساله طبيعي است.در صورتي که محل قرار گرفتن گوساله يا اندازه آن نسبت به مادرش نشانگر سختزايي بود از دامپزشک خود ياري بجوئيد.
۳) زمان درمان متريت و جفت ماندگي و نوع داروهاي قابل استفاده را از دامپزشک بپرسيد.
۴) در مناطق فقير از لحاظ سلنيم،به جيره ي گاوهاي خشک و شيروار مکمل سلنيم اضافه کنيد و يا سلنيم را به صورت تزريقي وارد نماييد.
۵) طي اوايل شيرواري و دوره ي خشکي از بالا رفتن بيش از حد نمره وضعيت جلوگيري نماييد و در عين حال مصرف ويتامين و مواد معدني را در حد کافي حفظ نماييد.
۶) ۲ تا ۶ هفته پس از زايمان گاوها را به منظور تشخيص جراحت يا عفونت آزمايش نماييد.
۷) براي درمان متريت از توصيه هاي دامپزشک خود بهره بجوئيد.اگر گاوي علائم عفونت را نشان نمي دهد از کاربرد دارو به رحم خودداري کنيد.
● کيست هاي تخمداني:
کيست هاي تخمداني ساختارهايي هستند که معمولا قطرشان بيش از يک اينچ مي باشد.اين کيست ها روي يکي يا هردو تخمدان براي ۱۰ روز يا بيشتر باقي مي مانند.باروري در گاوهاي داراي کيست بخاطر تغييرات هورموني و تغيير در ميزان کشيدگي رحمي کاهش مي يابد و در بسياري از موارد قابليت آزاد سازي تخمک از بين خواهد رفت.
▪ فاکتورهاي احتمالي دخيل در ايجاد کيست هاي تخمداني:
۱) مصرف بيش از حد کلسيم درجيره يا جيره ي داراي نسبت زياد کلسيم به فسفر.مصرف بيش از دو قسمت کلسيم به يک قسمت فسفر ممکن است به توسعه کيست ها کمک کند.
۲) مصرف استروژن زياد از طريق تزريق يا از طريق علوفه تازه ي بقولات يا از برخي سموم قارچي،بروز کيست هاي تخمداني را افزايش مي دهد.
۳) استعداد ژنتيکي
۴) شرايط استرس زا يا مشکلات سلامتي حين يا اندکي پس از زايمان.
● رفع مشکل و پيشنهادات کنترلي:
۱) علوفه را از لحاظ محتواي کلسيم و فسفر تجزيه کنيد.برنامه ي غذايي را بررسي کنيد تا مطمئن شويد که نسبت کلسيم-فسفر در کل جيره بين ۱ ۱.۵ و ۱ ۲ مي باشد.در تخمين مواد معدني دريافتي،کليه ي علوفه ها،مواد دانه اي و مواد معدني را بحساب آوريد.
۲) از مصرف محصولات استروژني تزريقي بپرهيزيد.اينها داروهاي پرتواني هستند که تنها بايد تحت نظر دامپزشک مصرف شوند.خوراک هايي را که از لحاظ محتواي zearalenone يا ديگر سموم قارچي مشکوک هستند تجزيه کنيد.از مواد غذايي حاوي سطوح بالاي سموم قارچي استروژنيک يا استروژن هاي گياهي استفاده نکنيد.
۳) از آنجايي که استعداد ژنتيکي مي تواند سبب بروز کيست هاي تخمداني شود،اين امر را در گله با حذف گاوهايي که دختران کيستيک بوجود آورده اند کاهش دهيد و از استفاده از گاوهاي نري که دختران کيستيک داشته اند نيز پرهيز نماييد.

شيرين بيان از ديرباز براي درمان انواع سرفه ها و نيز به عنوان يک داروي مسکن در پوست مورد استفاده بوده است. مردم از آن براي درمان اسپاسم و تورم، برونشيت ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

دانشمندان به توده هي بزرگي از ستاره ها که به دليل نيروي جاذبه کنار هم قرار دارندن کهکشان (Galaxy) مي گويد. شيد بدانيد در تقسيم بندي کهکشان ها، آنها را ...

مرض قند يا ديابت شيرين يک اختلال سوخت و سازي در بدن است. بدين صورت که سرعت و توانايي بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قندها کاهش مي يابد. از اينرو قند ...

«پروردگارت به زنبور الهام کرد که در کوهها و درختان و در آنچه سقف دارند لانه کن، آنگاه از هر ميوهاي بخور و راه هموار پروردگارت را بپوي، و از شکم آنها ن ...

در هندوستان که سهم هر فرد از منابعي چون گوشت و شير ناچيز است ، ماهيها و ميگوها نقش اساسي در توازن جيره غذايي افراد به عهده دارند . در حدود ۹ گونه از ۳ ...

امروزه (HBS ) يا سندرم خونريزي روده در گاوهاي شيري بيش از پيش متداول شده است . HBS با مرگ ناگهاني حيواناتي عارض مي شود که اغلب نشانه اي از بيماري ندار ...

دانلود نسخه PDF - گاوهاي شيري