up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله گاوهاي شيري PDF
QR code - گاوهاي شيري

گاوهاي شيري

حفظ سلامت دستگاه گوارش در گاوهاي شيري

امروزه (HBS ) يا سندرم خونريزي روده در گاوهاي شيري بيش از پيش متداول شده است . HBS با مرگ ناگهاني حيواناتي عارض مي شود که اغلب نشانه اي از بيماري ندارند. در اين بيماري کالبد گشايي حيوانات علائمي از خونريزي سخت در روده باريک را نشان مي دهند.
دليل HBS ناشناخته است اما بعضي از مدارک چنيناظهار مي دارند که اين مشکل چند عاملي است. شرايط مستعد کننده مختلفي دست در دست هممي دهند تا اين مشکل ايجاد شود . اين شرايط شامل اسيدوز و سطوح بالاي نشاسته ايياست که به روده باريک مي رسد.
چون در اين بيماري درمان بندرت موفقيت آميز استلذا پيشگيري راه ارجحتري است. رعايت بعضي نکات تغذيه اي مي توانند براي پيشگيري ازاين مشکل مؤثر باشند که جزئيات آنها در متن زير آمده است.
بالانس جيره غذايي بهنحوي که مواد مغذي مناسب را براي گاوهاي شيري پر توليد تأمين کند و در عين حالسلامت سيستم گوارشي را حفظ نمايد، يک هنر به شمار مي رود. گاو شيري در زمان زايشبخاطر تغييرات محيط يا تغيير گروه و يا تغييرات جيره اي استرس را تجربه ميکنند کهاين استرس مي تواند مشکلات هضمي را به دنبال داشته باشد. مصرف پايين خوراک والگوهاي نا صحيح تغذيه اغلب باعث افزايش اسيدوز هاي شکمبه اي مي شود.
همچنينمقدار زياد انرژي در جيره مي تواند به گاوها در تأمين انرژي بيشتر براي توليد شيربيشتر کمک کند. اما جيره هاي پر انرژي عمدتا اسيدوزهاي شکمبه اي را بيشتر مي ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


شيرين بيان از ديرباز براي درمان انواع سرفه ها و نيز به عنوان يک داروي مسکن در پوست مورد استفاده بوده است. مردم از آن براي درمان اسپاسم و تورم، برونشيت ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

دانشمندان به توده هي بزرگي از ستاره ها که به دليل نيروي جاذبه کنار هم قرار دارندن کهکشان (Galaxy) مي گويد. شيد بدانيد در تقسيم بندي کهکشان ها، آنها را ...

مرض قند يا ديابت شيرين يک اختلال سوخت و سازي در بدن است. بدين صورت که سرعت و توانايي بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قندها کاهش مي يابد. از اينرو قند ...

«پروردگارت به زنبور الهام کرد که در کوهها و درختان و در آنچه سقف دارند لانه کن، آنگاه از هر ميوهاي بخور و راه هموار پروردگارت را بپوي، و از شکم آنها ن ...

در هندوستان که سهم هر فرد از منابعي چون گوشت و شير ناچيز است ، ماهيها و ميگوها نقش اساسي در توازن جيره غذايي افراد به عهده دارند . در حدود ۹ گونه از ۳ ...

▪ نيتروژن نامحلول : وقتي تركيبات خوراكي تحت تأثير حرارت بيش از حد قرار مي گيرند نيتروژن موجود بصورت نامحلول در مي آيد و گاو به آساني قادر به هضم اين ن ...