up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله گازهاي سمي PDF
QR code - گازهاي سمي

گازهاي سمي

گازهاي سمي خطرناک محيط زيست

گازهاي سمي گروهي از مواد سمي هستند که در حرارت بصورت گاز باشند. مسموميتهايي که توسط اين گازها ايجاد ميشود، در صورت عدم درمان بموقع ، منجر به مرگ فرد مسموم خواهند شد. اين گازها تحت يک فرمول معين تجسس نميشوند و براي تجسس هر يک از آنها روش بخصوصي بايد بکار برد. گازهاي سمي چون از راه تنفس وارد بدن ميشوند، بسهولت وارد جريان خون ميشوند و به فاصله چند ثانيه به مراکز عصبي ميرسند و از اينجا ، اثر آني و شديد بعضي از سموم گازي معلوم ميگردد.
● مونوکسيد کربن (CO)
مونوکسيدکربن گازي است بيرنگ ، بيبو و بيطعم و به همين مناسبت در تمام قسمتهاي هوا فوري پخش ميشود. اين گاز از احتراق ناقص زغال و مواد آلي توليد مي شود. مونوکسيدکربن در خون با هموگلوبين ترکيب پايداري را تشکيل ميدهد و در نتيجه ، اکسيژنرساني به بافتهاي بدن کاهش يافته و در صورت مسموميت شديد ، پس از تشنج مرگ فرا ميرسد. در مسموميت خفيفتر ، سردرد ، ضربان شديد شقيقه ها ، صدا کردن گوش ، سرگيجه ، گاهي استفراغ و ضعف عمومي مشاهده ميشود.
سپس اضطراب به شخص دست داده و مسموم سعي ميکند که از جاي خود بلند شده و از محيط آلوده فرار کند و اين عمل خود باعث سرعت تنفس و در نتيجه شدت مسموميت ميگردد. تنفس مصنوعي ، استنشاق اکسيژن در مواقع شديد و تزريق هيپوسولفيت سديم داخل وريدي ، مفيد ميباشد.
● دياکسيدکربن (CO۲)
گازي است بيرنگ ، بيبو ، با طعم کمي سوزاننده. اين گاز در حقيقت سمي نيست و مقدار کم آن مراکز تنفسي را تحريک ميکند. ولي وجود مقادير زيادي از آن در هوا ، چون جاي اکسيژن را ميگيرد، بنابراين باعث ايجاد مسموميت ميشود. وجود گاز کربنيک در نوشابههاي گازدار سمي نيست و قسمتي از آن ، از راه تنفس دفع ميشود.
براي تعيين مقدار گاز کربنيک در هوا ، آن را از محلول هيدروکسيدباريم Ba(OH)۲ عبور ميدهند و کربنات باريم حاصل را پس از خشک کردن ، وزن ميکنند و بقيه هيدروکسيدباريم را با اسيد اگزاليک تعيين مقدار ميکنند.
● کلر
کلر گازي است زرد مايل به سبز ، در آب محلول است و بشدت مراکز تنفسي را تحريک ميکند. در اثر ترکيب کلر با آب بافتهاي بدن ، اسيد هيدروکلريک و اکسيژن توليد ميشود. وجود ۲.۵ ميلي گرم از آن در هر ليتر هوا بسرعت کشنده است. در مسموميت خيلي شديد ، مرگ پس از چند دقيقه با ادم ريوي فرا ميرسد و اگر مسموميت شديد نباشد، علايم تحريک مراکز تنفسي ، تنگي نفس ، کبودي اعضاي بدن ، عرق سرد ، خونريزي ريهها و سپس مرگ ، مشاهده ميشود.
در مسوميت کم ، مسموم را در هواي آزاد قرار ميدهند. تنفس مصنوعي و استنشاق اکسيژن ممنوع ميباشد. قهوه گرم و يا ساير مشروبات به بيمار ميخورانند و براي جلوگيري از سرفه ، کوئين و براي تقويت قلب اوبائين يا ديژيتالين تزريق ميکنند.
● کلرور کربونيل (COCl۲)
فوسژن گازي است بيرنگ با بوي نافذ و شبيه بوي علف خشک. گازي است محرک و خفه کننده که سرفه ، ريز اشک و تنگي نفس ايجاد ميکند. تقريبا ۲۰ برابر از کلر سميتر است و از گازهاي جنگي محسوب ميشود. وجود ۰.۴۵ گرم در هر متر مکعب هوا به فاصله يک دقيقه کشنده ميباشد. مسموميت اتفاقي از آن ، در اطاقهاي عمل وقتي که بخارات کلروفرم در مجاورت حرارت تبديل به فوسژن ميشوند يا در موقعي که تتراکلريد کربن بعنوان خاموش کننده آتش استفاده ميشود، فسژن ازاد ميشود.
● اسيد سولفيدريک (H۲)
گازي است بيرنگ با بوي تخم مرغ گنديده. در مجاورت هوا با رنگ آبي مشتعل ميشود و در آب محلول است. اين گاز از راه تنفس سمي است و از راه خوراکي سميتي ندارد. اگر به نسبت ۰.۰۵ در صد در هوا باشد قابل تحمل است. براي پيشگيري از مسوميت بايد در فضايي که اين گاز وجود دارد، تهويه هوا را کامل کرد و ماسکهايي را بکار برد که داراي زغال و مواد قليايي باشد. در صورتيکه مسموميت شديد باشد، مرگ اتفاق ميافتد.
در مسموميت کم ، حالت تهوع ، استفراغ ، ناراحتي قلبي و کليوي ، عوارض چشمي و ورم ملتحمه دردناک ديده ميشود. تنفس مصنوعي و تجويز داروهاي مقوي قلب از راههاي درمان آن است.
● دياکسيد گوگرد (SO۲)
گازي بيرنگ و بيبو ، خفه کننده و محرک سرفه و بسهولت به مايع تبديل ميشود. در اثر اکسيداسيون مواد گوگرددار ايجاد ميشود و توليد مسموميت ميکند. وجود ۱.۷ - ۱.۴ ميلي گرم در هر ليتر هوا از آن به فاصله ۱ - ۰.۵ ساعت کشنده است. در مسوميت حاد ، خفگي و کبود شدن انگشتان و لبها مشاهده ميشود. بيمار نميتواند حرف بزند و در عمل بلع مشکل دارد. مرگ آني ناشي از اين گاز نادر است.
● اکسيدنيترو (NO۲)
گازي است اکسيدان که رنگ آن از زرد تا نارنجي خرمايي تغيير ميکند. مسموميتهاي زيادي در صنعت از آن مشاهده شده است. علايم مسموميت حاصل از اين گاز عبارتند از: سرفه ، عطش ، نبض سريع و نامنظم ، پايين آمدن فشار شرياني ، اغما و پس از ۴۸-۲۴ ساعت ، مرگ اتفاق ميافتد.
● سيانوژن (C۲N۲)
سيانوژن گازي است بي رنگ و خيلي سمي و محرک با بوي تند که کمي با بوي اسيد سيانيدريک تفاوت دارد. سميت آن ۴ مرتبه از اسيدسيانيدريک کمتر است. اگر مقدار اين گاز زياد باشد، مرگ آني به فاصله ۳-۲ دقيقه در اثر فلج شدن مراکز تنفسي و عضلات قلب و سنکوپ پيش ميآيد. اگر مقدار گاز کم باشد، حالت استفراغ ، سرگيجه و ضعف عمومي ايجاد ميشود و به فاصله يک ساعت ، مسموم ميميرد

تالاسمي از بيماري هاي ژنتيکي است که در اثر آن در خون مريض تعداد زيادي از گلبولهاي قرمز شکل اصلي خود را از دست مي‌‌دهند و قادر به حمل اکسيژن نيستند ...

● شرح بيماري تب روماتيسمي يک عارضه التهابي عفونت با استرپتوکک گروه آ( نتيجه ديررس عفونت فارنژه با استرپتوکوکهاي گروهA )که بسياري از اعضاي بدن ، به خصو ...

آفلاتوکسين ها Aflatoxins در سال 1959 يک واقعه منحصر به فرد به وقوع پيوست که موجب جلب توجه محققين به بررسي مسئله مايکوتوکسين ها گرديد . اين مسئله موجب ...

کلمه آسم ASTHMA از زبان يوناني گرفته شده که معني آن تنگي نفس است. آسم يک بيماري مزمن است که در آن تنگي نفس به علت ورم لوله هاي تنفسي به وجود مي آيد و ...

در اثر بسياري از فعاليت ها در كارگاه ها و صنايع، مثل خرد كردن، ساييدن، حفاري، آسياب كردن، برش، تراش و... و در مشاغلي نظير نجاري، سنگ بري ها، معادن، ما ...

مکانيسم عمل قورباغه اين قورباغه‌هاي زهرپاش که در چندين خانواده رده بندي شده‌اند، با رنگهايشان خود را از ‏‏آسيب شکارگران در امان مي‌دارند و در واقع ، ب ...

جلبكها اغلب به شكل تك سلولي هاي كوچك يا ارگانيسمهاي كلوني شكل هستند،مانند كلپها كه خيلي بزرگند.با توجه به مطالعات انجام شده 3 گروه عمده از جلبكهاي سم ...

هنگامي که شما به تصاوير حيرت انگيز هابل و يا مريخ نوردها نگاه مي کنيد، همواره در شگفت خواهيد ماند که : ايا انچه با چشمانتان مي بينيد واقعا وجود دارند؟ ...

دانلود نسخه PDF - گازهاي سمي