up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کيفيت خيار گلخانه اي PDF
QR code - کيفيت خيار گلخانه اي

کيفيت خيار گلخانه اي

كشت گلخانه اي خيار

بسته به اقليم و بازار مي توان به راحتي براي توليد انواع سبزيجات و گياهان زير در گلخانه هايي که با روش هي متفاوتي تجهيز شده اند اقدام نمود :
خيار – گوجه فرنگي – فلفل – طالبي – توت فرنگي – تربچه و برخي از يبزيجات برگي و انواع گياهان زينتي .
محصولاتي که در گلخانه ها قابل توليد است
بسته به اقليم و بازار مي توان به راحتي براي توليد انواع سبزيجات و گياهان زير در گلخانه هايي که با روش هي متفاوتي تجهيز شده اند اقدام نمود :
خيار – گوجه فرنگي – فلفل – طالبي – توت فرنگي – تربچه و برخي از يبزيجات برگي و انواع گياهان زينتي .
نوع خاکو شرايط اسيديته و اي سي .... و غيره در گلخانه ها قابل اصلاح مي باشد ولي براي توفيق کامل به چند شرط اساسي زير نياز است :
1- فعاليت در گلخانه بسيار دقيق و احتياج به حضور مستمر دارد ، افرادي که بخواهند فقط با سرمايه گذاري به توليد کافي برسند و خود نظارت برتوليد نداشته باشند موفقيت خود را از دست خواهند داد.
2- در اقليم نيمه سردسير احتياج مبرمي به سيستمهاي گرم کننده وجود دارد تا بتوان در فصل مورد نظر به توليد پرداخت ولي در پاره اي مناطق گرمسيري کشور بدون اين سيستم نيز توليد مس تواند ادامه داشته باشد.
3- استفاده از سيستمهاي آبياري قطره اي درکاهش رطوبت هواي موجود در فضاي گلخانه و کنترل دماي خاکي اثرات مثبتي به جاي مي گذارد .
4- سستمهاي تهويه جهت خروج رطوبت اضافينقش عمده اي در سلامت محصول خواهد داشت .
در زير خيار به عنوان يکي از انواع محصولاتي که مي توان در گلخانه پرورش داد توضيح داده خواهد شد .
گياهشناسي خيار
نام علمي : کوکوميس ساتيوس
نام گياه در زبانهاي خارجي :
فرانسه کوکومبورو
انگليسي کيوکامبر
آلماني گورک
اصل و قدمت گياه – اصل اين گياه نيز مانند ديگرگياهان خانواده کدوئيان از جنوب شرق آسيا مي باشد يعني درهندوستان وچين جنوبي و مرکزي کاشت خيار از 3 تا 4 هزار سال قبل معمول بوده است .
مشخصات گياه شناسي بوته خيار – بوته خيار گياهي است يکساله از خانواده کدوئيان و نام علمي آن کوکوميس ساتيووس مي باشد .
برگ بوته خيار نسبتا کوچک و رنگ آن سبز روشن است . بريدگيهي کم عمقي برگ خيار را به پنج قسمت يا لوب مثلثي شکل تقسيم مي کند و قسمت وسط داراي نوک تيزي مي باشد. گلها نر يا ماده هستند که روي يک پايه قرار دارند يعني گياه خيار يک پايه است . تعداد گلهاي نر هميشه زيادتر از گلهاي ماده بوده و قبل از گلهاي ماده ظاهر مي شود . طول عمر بوته خيار کوتاهتر از طول عمر ساير گياهان اين خانواده بوده و احتياج آن به گرما نيز کمتر مي باشد به حدي که پاره اي از متخصصين آن را بين گياهان فصل خنک قرار مي دهند در عمل هم خيار ميوه بهار و پاييز است مخصوصا در نواحي گرم که بوته خيار در تابستان خشک شده از بين مي رود .
تمام انواع خيار داراي هفت جفت کروموزوم مي باشد .
در خيارهاي اصلاح شده و مخصوص کشت در گلخانه ، بوته هاي خيار توليد گلهاي ماده مي نمايد و اين ارقام به نام ماده گل معروف مي باشند . به دليل ماده گل بودن اين ارقام راندمان در بوته ها نسبت به انواع يک پايه اي که داراي گله هاي نر و ماده بر روي يک بوته مي باشد بسيار بالا مي باشد .
گلخانه مناسب جهت توليد خيار
خيار گلخانه اي را تقريبا در همه جا مي توان کاشت زيرا هر جا که عواممل طبيعي متاسب نباشد مي توان شرايط مناسب را مصنوعا با استفاده تاسيسات و دستگاههاي لازم ايجاد نمود . بسياري از گلخانه هايي که خيار در نزديکي شهرهاي بزرگ و بازارهاي مصرف وجود دارد زيرا خيار توليدي در وضعيت مطلوب با طراوت و تازگي کافي به بازار مي رسد و نسبت به محصول توليدي مناطق دوردست با قيمت مناسب تري به فروش مي رسد.
از نظر هزينه توليد ، مناسبترين منطقه براي کشت خيار گلخانه اي منطقه اي است که زمستان ملايم داشته باشد و در فصل سرد بتوان فقط با استفاده از انرژي آفتاب و بدون احتياج به گرماي مصنوعي ، حرارت کافي براي رشد خيار را در داخل گلخانه فراهم نمود.
در مناطق جنوبي ايران مانند خوزستان ، جيرفت و جنوب استان فارس اين شرايط فراهم است و تعداد روزهاي سرد و يخبندان ، زياد نيست . اگر چند روزي هم هوا سر باشد رشد بوته خيار موقتا کاهش يافته يا متوقف مي شود . و پس از گرم شدن هوا به حال عادي بر مي گردد. بديهي است در اين مناطق اگر در هواي سرد ، به خصوص شبها وسيله اي براي گرم کردن گلخانه تعبيه شود بوته هاي خيار به مراتب بهتر رشد کرده و محصول زودرس تر ، مرغوب تر و با فراواني توليد مي شود . عامل محدود کننده در جنوب ايران کوتاه بودن فصل سرد است و عملا نمي توان بيش از حدود 4 ماه پوشش پلاستيکي را روي گلخانه نگه داشت . بعد ها از اين مدت با اينکه بوته هاي خيار در بهترين وضعيت توليد قرار دارد هوا در گلخانه به شدت گرم مي شود و بايد پوشش پلاستيکي را کنار زد .
از آنجا که ارقام پارتئوکارپيک براي کاشت در هواي آزاد مناسب نيست بعد از برداشتن پوشش تدريجا کيفيت وکميت محصول کاهش مي يابد و افزايش تدريجي درجه حرارت بوته ها از بين مي رود .
در نقاط ساحلي گيلان ومازندران نيز هوا در زمستان نسبتا ملايم است و با هزينه کم
مي توان خيار زمستاني را در گلخانه پرورش داد . عامل منفي در اين نقاط و در بعضي از سالها کمبود آفتاب است و تداوم هواي ابري و باراني ممکن است باعث کاهش محصول و تاخير برداشت شود.
در نقاطي مانند تهران و ورامين ، اصفهان ، يزد ، کرج ، مشهد و غيره گرم کردن گلخانه در شبهاي سرد و همچنين در روزهاي ابري و باراني ضروري است . در هنگام سرماي ديد ، حتي در روزهاي آفتابي نيز گرم کردن گلخانه لازم مي شود . بنابراين تهيه وسايل مناسب وکافي براي ايجاد گرما از ضروريات اصلي ايجاد گلخانه در اين قبيل مناطق به شمار مي آيد .
بوته خيار را مي توان در گلخانه هاي دايمي يا گلخانه هاي موقت پرورش داد . گلخانه هاي ثابت يا دايمي گلخانه اي است که معمولا از شيشه و فلز ساخته مي شود و تاسيسات دايمي مانند سيستم حرارت مرکزي ، آبياري قطره اي ، درچه هاي تهويه يا هواکش هاي متصل به ترموستات در آنها نصب گردد .
گلخانه هاي موقت که به آنها تونلهاي مرتفع نيز اطلاق مي شود گلخانه هايست که از اسکلت سبک و ساده آهن گالوانيزه يا ندرتا اسکلت چوبي ساخته مي شوند و پوشش آنها پلاستيکي است . تونل مرتفع بايد آنقدر بلند باشد بتوان به طور ايستاده در آن رفت و آمد کرد . اسکلت اين گلخانه ها را طوري ساخته شده است که در صورت نياز بتوان آن را در فصل گرم جمع آوري کرد و در فصل سرد مجددا برپا نمود . در تونلهاي مرتفع ، هم از سيستم حرارت مرکزي و ساير تاسيسات دايمي و هم سيستم گرمايي موقت استفاده مي شود.
بسياري از تونلهاي پلاستيکي در مناطق مناسب ، بدون گرماي مصنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد و به آنها تونلهاي سرد گفته مي شود . کشت زير پلاستيک که در جيرفت و خوزستان و بعضي ديگر از مناطق کشاورزي ايران معمول است نوعي استفاده از تونل سرد است منتهاي ارتفاع اين تونلها مخصوصا نوع يک رديفي آنها نسبتا کم است و گياه فقط قسمتي از عمر خود را درآم مي گذراند حال آنکه در تونلهاي مرتفع رشد و بار دهي زير تونل پلاستيکي سپري مي شود .
روشهاي تهويه در گلخانه کشت خيار
وقتي هوا گرم مي شود وزن مخصوص آن کاهش مي يابد و به طرف بالا مي رود در نتيجه هواي گرم هميشه در بالاترين قسمت گلخانه جمع مي شود . به همين جهت دريچه هاي سقفي بهترين وسيله براي خارج کردن سريع هواي گرم است . اگر در ديواره هاي گلخانه نيز به اندازه کافي دريچه وجود داشته باشد باز کردن دريچه هاي جانبي و سقفي با هم باعث مي شود هوا ، از دريچه هاي حانبي وارد شد و از قف خارج شود . بدين ترتيب جريان هواي کافي و مداوم در گلخانه برقرار مي شود .
هنگامي که باد ملايم مي وزد بايد دريچه هاي سقفي را که در سمت مقابل جهت باد قرار دارد کاملا باز کرد . وزيدن باد از روي اين دريچه ها نوعي مکش ايجاد مي کند و هواي داخل گلخانه با سرعت بيشتري خارج مي شود . در گلخانه هاي کوچک که عرض آنها بيش از 6 متر نباشد دريچه هاي سقفي به تنهايي براي خنک کردن گلخانه کافي است ولي در گلخانه هاي بزرگ وجود دو رديف دريچه سقفي 1*1 متر و دو رديف دريچه هاي جانبي ضرورت دارد که ممکن است به صورت دستي وبرقي باز و بسته شود .
در گلخانه هاي پيشرفته ، اين دريچه هاي به ترموستات وصل شده است و وقتي هواي گلخانه گرم مي شود دريچه ها به طور اتوماتيک باز شده پس از خنک شدن هوا مجددا بسته مي شود . تهويه گلخانه با هواکش برقي هم ميسر است به شرطي آن که ظرفيت هوا کش با فضاي گلخانه تناسب داشته باشد . قاعده اينست که هواکش بتواند در هر دقيقه يکبار تمام هواي گلخانه را خارج نمايد .
خنک کردن گلخانه با کولر
در منطق گرم کشت خيار در گلخانه بدون استفاده از کولر ممکن نيست زيرا فصل معتدل فوق العاده کوتاه است و درجه حرارت محيط خيلي زود از ميزان قابل تحمل براي خيار تجاوز مي کند . در مناطق خشک ايران که درصد رطوبت نسبي پايين است . مي توان از کولر هاي آبي استفاده کرد منتها کولر هاي معمولي خانگي براي گلخانه هاي متوسط و بزرگ کافي نيست و نمي توند به اندازه لازم هوا را جابجا نمايد .
ضد عفوني خاک گلخانه و خزانه هاي توليد نشاء
ضد عفوني خاک در گلخانه هايي که هر ساله مورد بهره برداري واقع مي شود امري ضروري به نظر مي رسد ، در غير اينصورت خاک آلودگي قارچي يافته و مشکلات عديده اي را بوجود خواهد آورد . براي ضد عفوني خاک بايد با استفاده از مواد شيميايي و غير شيميايي توصيه شده استفاده نمود :
- ضد عفوني خاک بوسيله حرارت
- ضد عفوني خاک با مواد شيميايي (متيل برومايد و دازومِت)
کشت و تعيين فواصل
توليد نشاء
بالا بودن قيمت بذور هيبريد سبزي و صيفي به دليل دارا بودن کيفيت بالا ، امکان استفاده از روشهاي سنتي در کشت اين بذور را غير ممکن مي سازد . کشورهاي پيشرفته بذور F1 توليد و به کشورهاي ديگر صادر مي نمايند . در مورد خيار پس از تهيه بذور دو رگ مي توان اقدام به کست بذر و سپس استفاده از نشاي آن نمود .
محاسن استفاده از نشاء در خيار
1- با توجه به ارزش بذور دو رگ به خصوص انواع گلخانه اي مصرف بذر را به حداقل مي رساند .
2- رشد سريع نشا پس از انتقال به زمين اصلي به دليل عدم جابجايي ريشه ها بدون هيچگونه صدمه اي اامه خواهد يافت .
3- دستيابي به محصول زودرس به دليل آن که در شايس توليد نشاء امکان رسيدگي و تنظيم درجه حرارت و رطوبت در رشد سريع بذر دوره توليد را کوتاهتر مي نمايد .
4- به دليل نشاي سالم مزرعه اي يکنواخت خواهيم داشت که مسلما توليدي بالاتر و عرضه اي بيشتر مي گردد
آبياري
بذور را در گلدان کاشته و پس از آماده شدن به زمين اصلي منتقل مي شود . خاک گلدان هرروز بايد از نظر رطوبت مورد بررسي قرار يرد ودر صورت نياز آبياري گردد ، در تابستان ممکن است روزي چند بار آبياري انجام شود ولي در زمستان هر چند روز يکبار اين نياز پديد خواهد آمد ، در هر حال با استفاده از شلنگهايي که در سر آن نازل وجود دارد ، براي آنکه آب به نرمي خاک گلدان را مرطوب نمايد ويا آبياري باراني از طريق سقف عمل آبياري انجام مي گيرد .
آماده سازي نشاء براي انتقال
قبل ازآن که نشاء از محيط کنترل شده خزانه وارد زمين شود ، بايد چند روز گياه را با شايط محيط بيروني تطبيق داده و سپس اقدام به انتقال آن نمود . اين مسئله در بهار جهت عادت به سرما و در پاييز براي عادت به گرما انجام مي شود ، در اين صورت هواي گلخانه را روزي چند تا چندين ساعت در شرايط عادي از هواي بيرون از گلخانه قرار مي دهند تا در مان جابجايي به نشا صدمه وارد نگردد .
برنامه ريزي جهت کشت بذر
زمان کشت بذر در گلخانه بايد طبق برنامه ريزي قبلي با آماده شدن زمين اصلي و دماي مساعد در محيط کشت انجام پذيرد در غير اينصورت ، توقف نشا بيش از حد در خزانه باعث ايجاد مشکلات عديده اي خواهد شد ، که مهمترين آن ضعف بوته وکاهش عملکرد آن خواهد شد .
مشکلاتي که در خزانه ممکن است بوجود آيد به شرح زير است :
توليد نشاء با معضلاتي برخورد دارد که رئوس آن در زير آورده مي شود :
- زرد شدن برگها و کمي رشد نشاء
- جوانه زدن غير يکسان در خزانه
- پوسيدگي ريشه
- کندي رشد در خزانه
فواصل کشت
بسيارس از پرورشدهندگان تصور مي کنند افزتيش تعداد بوته در واحد سطح ، قادر به برداشت محصول بيشتري خواهند بود ولي اشتباه مي نمايند زيرا نه تنها امکان برداشت بيشتر محصول ميسر نيست بلکه عمليات نگهداري کندتر و امکان بروز بيماريها بيشتر خواهد شد .
در هر حال تراکمکشت بستگي به عواملي مانند نوع خاک و زمان کشت دارد ، در خاک قوي ، کشت تابستانه که شاخ و برگ گياشهان بيشتر از حد معمول از نرمکال است تراکم بوته کمتر خواهد بود .
ولي در کشت زمستانه و خاک سبک اين تراکم مي تواند کمي بيشتر شود ، که متوسط پيشنهادي بين 2 تا 5 2 بوته در متر مربه خواهد بود ، بدين ترتيب که به ازاي هر سه خط کش بلافاصله 70 سانتي متر يک راهرو دسترسي يک متري بايد در نظر گرفت.
بستن بوته
با ظهور 4 برگ حقيقي گياه ، ساقه بايد به نخهاي آويزان شده از سقف بسته شود ، بوته ها در يک جهت به دور نخ کنفي پيچانده شده و هر چند روز يکبار تجديد خواهند شد ، در غير اينصورت ساقه خم شده و پس از زماني کوتاه برگرداندن مجدد آن باعث خسارت به قسمتهاي ميوه دهنده انتهايي گياه خواهد شد .
هرس بوته هاي خيار
حذف شاخه هاي اضافه به بوته اجازه رشد طولي و توليد ميوه هرچه نزديکتر به ساقه اصلي را داده ، بعلاوه تهويه و برداشت را تسهيل مي نمايد .
هرس شامل قطع کليه شاخه هاي فرعي که بين برگ و ساقه اصلي رشد مي نمايد تا ارتفاع 40-35 سانتي متري از محل يقه و بعذاً قطع جوانه انتهايي اين شاخه ها بعد از ظهور دو برگ مي باشد ، زيرا که ميوه هاي تحتاني داراي کيفيت مناسب نبوده و با خاک و گل در تماس خواهند بود ، در مورد بخش دوم هرس لازم به ذکر است که ميوه هاي نزديک ساقه اصلي داراي کيفيتي مناسبتر از ميوه هاي ساقه فرعي بوده ، بنابراين با اين روش عملاً سعي شده که ميوه مرغوبتري توليد شود .
هرس بعدي شامل قطع برگ هاي زرد شده ابتدايي بوته هايي است ک توليد را به پايان رسانده در تغذيه گياه اثر ندارند، ولي بايد توجه داشت که هرس برگ و شاخه هاي فرعي نمي تواند يکباره انجام گيرد و بايد به تدريج و در طول رشد گياه قسمت هاي اضافي را حذف نموده ، در غير اينصورت پس از چند هفته اگر يکبار ساقه و برگ هاي اضافي حذف شوند،به بوته شوک وارد شده و قادر به عرضه ميوه مناسب نخواهد شد .
مشخصات ارقام گلخانه اي خيار
ارقام خيار گلخانه اي از نوع بکر بار و ماده گل مي باشد و مهمترين خصوصيات اين ارقام به قرار زير است :
1- سازگار با شرايط کشت در گلخانه هستند .
2- احتياج به زنبور يا ديگرعوامل تلقيح کننده ندارند.
3- راندمان محصول زياد مي باشد .
4- با انجام هرس و جوان نمودن بوته ، عمر گياه را مي توان چنديد بار تجديد نموده و مجدداً بهره برداري نمود .
کود دهي خيار
خيار گلخانه اي به کود زياد و متناسب احتياج دارد زيرا مقدار محصول گلخانه در واحد سطح به مراتب از هواي آزاد بيشتر است. بنابراين مواد غذايي موجود در خاک خيلي زود توسط بوته هاي خيار جذب و مصرف مي شود .
کود هاي مورد نياز خيار عبارتند از :
1- ازت : ازت از مهمترين عناصر غذايي گياه است و در رشد و باردهي آن تاثير مستقيم دارد . در صورت کمبود ازت ابتدا برگ هاي پاييني کمرنگ شده و در صورت ادامه کمبود ازت رنگ برگ ها در تمام گياه بطور يکنواخت به زردي تمايل پيدا مي کند .
2- فسفر : فسفر در توسعه ريشه ها و رشد عمومي و باردهي گياه تاثير دارد . به همين جهت بايد قبل از کاشت به زمين داده شود تا در مراحل اوليه رشد بوته در دسترس گياه باشد .
3- پتاس : پتاس در اغلب خاک هاي ايران بقدر کافي وجود دارد و در صورت دادن کود دامي نيز مقدار زيادي پتاس به خاک اضافه مي شود.
4- منيزيم : کمبود منيزيم در خيار بسيار شايع است . علامت آن بدين صورت است که در برگهاي مسن، فاصله بين رگبرگها از حاشيه به طرف داخل زرد مي شود. اگر اين کمبود ادامه پيدا کند ، در قسمتهاي زرد شده لکه هاي قهوه اي پيدا مي شود و برگ تدريجا حالت سوخته به خود مي گيرد.و اين امر باعث کندي رشد عمومي گياه مي شود .
5- آهن : در خاک هاي آهکي و قليايي که قلياييت بالاتر از 8 داشته باشد آهن موجود در خاک به صورت غير محلول در مي آيد و گياه دچار کمبود آهن
مي گردد. در خيار، به صورت زردي برگه هاي تازه و جوان بروز مي نمايد و رگبرگ ها سبز باقي مي ماند. در مراحل بعدي ، رگبرگ ها نيز زرد شده و زردي از سر گياه به طرف پايين توسعه پيدا مي کند.
ميزان کود مورد نياز خيار
احتياج خيار به کودهاي مختلف بستگي به نوع خاک و ذخيره مواد غذايي موجود در آن دارد. براي تعيين مقدار کودهاي مورد احتياج گياه بايد قبل و بعد از کاشت خيار در فواصل معين از خاک نمونه برداري شده و ميزان مواد غذايي در آن توسط آزمايشگاه اندازه گيري شود.
علاوه بر مقدار کودي که به مصرف گياه مي رسد مقدار قابل ملاحظه اي کود نيز توسط آب شسته شده و از دسترس ريشه خارج مي گردد. ضمناً بعضي از عناصر غذايي مانند فسفر در خاک تثبيت شده و فقط بخشي از آن قابل استفاده گياه مي گردد. بنابراين با در نظر گرفتن تلفات مزبور بايد مقدار کافي کود شيميايي به طور منظم و به دفعات به خاک داده شود تا گياه بتوانمد عناصر غذايي مورد احتياج خود را به اندازه لازم جذب نموده و محصول کافي توليد نمايد .
آفات و بيماريهاي مهم خيار
نکات مهم در پيشگيري از امراض و آفات
1- رعايت بهداشت در گلخانه براي جلوگيري از سرايت بيماريها بسيار مهم است . هر چه رفت و امد اشخاص مختلف به گلخانه بيشتر باشد احتمال سرايت امراض بيشتر است .
2- جلوي در ورودي ، يک قطعه بزرگ اسفنج گذاشته و آن را بايد مرتباً با محلول ضد عفوني کننده خيس نمود تا از انتقال خاک آلوده و عوامل بيماري زا بداخل گلخانه جلوگيري کرد.
3- بعد از خاتمه دوره بهره برداري ، تمام بوته هاي خيار دوره قبل بايستي از گلخانه خارج نمود . وجود بوته ها در زمين تا دوره بعدي موجب تکثير بيماري و انتقال آن به دوره بعد مي شود .
4- اگر سال بعد در همان زمين قبلي خيار کشت مي گردد حتما خاک قبل از کشت ضد عفوني گردد .
5- علفهاي هرز داخل گلخانه مرتباً حذف و علفهاي هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع 2 متر مبارزه شيميايي گردد.
6- وقتي خاک رطوبت کافي دارد از آبياري اضافي خودداري گردد.
7- وجود رطوبت زياد در فضاي گلخانه باعث ايجاد و شيوع بسياري از بيماريهاي قارچي مي گردد.
آفات مهم خيار و طرق مبارزه باآنها
نباتات جاليزي توسط تعدادي از آفات عمومي و آفات اختصاصي صدمه مي بيند از آفات عمومي شته ، کنه ، عنکبوتي ، لارو انواع سوسکها و پروانه ها بيش از همه به نباتات جاليز آسيب مي رسانند ار آفات اختصاصي مي توان به عناوين زير اشاره کرد :
1- شته جاليزي :
اين آفت بويژه در مناطق جنوبي و جنوب شرقي ايران صدمه و زيان شديدي به جاليزکاريها وارد مي نمايد . شته ها به گياهاني مثل خيار وحتي علفهاي هرز صدمه وارد مي کنند .شته جاليزي ابتدا به صورت گروهي در زير برگها مستقر شده و بعد تمام گياه را به اشغال در مي آوردو با مکيدن شيره نباتي گياه را دچار فقر مواد کربوهيدراته نموده و‌آنرا از رشد و نمو باز مي دارد .در گياهان آلوده برگها پيچيده و گلها ميريزند.
طرق مبارزه :
در مبارزه با شته جاليزي يکي از اقدامات مهم زراعي وجين علفهاي هرز مزرعه است . زيرا علفهاي هرز مزرعه اولين مکاني است که شته ها پس از سپري کردن زمستان روي آن مستقر شده و از آن تغذيه مي کنند. براي مبارزه مي توان از سموم زير استفاده کرد :
- انابازين سولفات يا سولفات نيکوتيک (10-20 گرم سم 40گرم روغن در 10 ليتر آب)
- سم تيفوس که سم فسفره اي است به نسبت 4 گرم در ده ليتر آب مخلوط
مي گرددو يا به صورت گرد پاش .
2- کنه عنکبوتي :
اين آفت ثکي از شايع ترين و خطرناک ترين افات عمومي
مي باشد .در تابستان رنگ کنه عنکبوتي زرد و يا زرد مايل به سبز ميباشد ولي مقارن پاييز و اوايل بهار رنگ آن نارنجي مايل به قرمز است .در طرفين بدن آن دو لکه سياه مشاهده مي شود . کنه ها معمولا در زير برگها به سر برده و به کمک نيش خود از شيره گياهان تغذيه مي نمايند . در گياهان آلوده کنه ابتدا نقطه هاي ريز و بيرنگي در سطح برگها ظاهر شده و پس از آن برگها به تدريج به زردي گراييده و خشک مي شوند.
طرق مبارزه :
براي مبارزه شيميايي با اين آفت ، بوته هاي را با گُل گوگرد گرد پاشي مي کنند . مقدار از 15 تا 30 کيلو در هکتار بسته به سن گياه متغير است . در مبارزه با کنه عنکبوتي مي توان از محلول ، مخلوطي از گوگرد و آهک استفاده کرد . براي سمپاشي محلول غليظ را با مقداري آب مخلوط کرده و غلظت آن را تا 5 0 درجه بومه مي رسانند.
3- سوسکهاي خانواده الاتريده :
بسياري از سوسکهاي اين خانواده به جاليزها و ساير نباتات زراعي صدمه و زيان ميرسانند و شا يع ترين آنها عبارتند از :
سوسک تيره ؛ مخطط ، مزرعه ، سوسک صحرايي ، سوسک سياه ، سوسک پهن ، اين آفت زمستان را به صورت سوسک بالغ يا به صورت لاروهاي سنين مختلف در داخل خاک به سر مي برد . سوسکها در اوايل بهار از خاک که در آمده و شروع به تخم ريزي مي کنند و تخمها را معمولاً به صورت کپه هاي کوچک و يا تک تخم در زير کلو خه هايا ترکهاي زمين در عمق کمي قرار مي دهند . لاروها پس از در آمدن از تخم 20- 40 روز از بذرهاي کاشته شده و ريشه هاي نازک گياهان تغذيه کرده و گياه را ضعيف مي کنند محصول را تقليل مي دهند.
طرق مبارزه :
مبارزه با اين کرمها به علت طور مدت زندگي در داخل خاک خيلي مشکل است اقدامات اساسي بايد متکي بر عمليات زراعي باشند.مانند شخم عميق ، سله شکني و وجين علفهاي هرز ، استعمال کود بويژه پتاس و ازته در حد لازم باشد. مبارزه شيميايي با اين آفت به قدر کافي بررسي و تکميل نشده است و بهترين نتيجه را در حال حاضر سم کلرو پيکرين مي دهد .
براي از بين بردن کرمها مي توان از طعمه هاي مسموم نيز استفاده نمود ومعمولاً به يک کيلو طعمه (سيب زمينس – چغندر قند) مقدار 500 گرم ارسنيک سديم اضافه مي شود.
4- سوسکهاي سياه خانواده تنبريوينده :
سوسکهاي اين خانواده بيش از 10 نوع هستند که مهمترين آنها عبارتند از :
- سوسک صحرايي
- سوسک شني
- سوسک سياه
لاروهاي اين سوسک به علت شباهتي که با کرمهاي مفتولي دارد بنام کرم مفتولي کاذب خوانده مي شود و تفاوت آن با کرم مفتولي فقط در اينست که يک جفت پاهاي قدامي اينها درازتر و کلفتر از پاهاي مياني و عقبي است . ضرر و زيان اساسي اين سوسکها توسط لاروهاي آنها با خوردن بذرهاي کاشته شده و ريشه گياهان متوجه جاليزکاريها مي شود . سوسکهاي بالغ هم با خوردن

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

خيار داراي سلولز بسيار زيادي است و روي اين اصل آب خيار، ملين خوبي مي‌باشد تا بتواند سلولز را دفع كند. آب خيار براي رفع و درمان يرقان بسيار مفيد است. ع ...

تعريف گلخانه گلخانه عبارت است از محلي كه در آن شرايط محيطي شامل دما ، نور و رطوبت ,قابل كنترل است . هدف از احداث آن پرورش محصولات در خارج از فصل ، صرف ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

● فرسايش آبي چيست؟ فرسايش آبي عبارتست از جداسازي، جابجايي و از بين رفتن مواد خاک توسط آب. اين فرآيند ممکن است به شکل طبيعي انجام گيرد و يا اينکه توسط ...

● نحوه کشت: پس از انتخاب بذر بايد فکر نحوه کشت باشيم به طور کلي در مقابل ما دو راه براي کشت بذر قرار دارد. يکي کشت مستقيم و کشت به صورت خزانه که از اي ...

بدون شک نام باغ هاي معلق در ليست عجايب هفتگانه جهان را شنيده ايد، باغ هايي که به صورت معلق در بابل قديم وجود داشته است. مارکوپولو هم در سفرنامه خود به ...

دانلود نسخه PDF - کيفيت خيار گلخانه اي