up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کوسه ماهي دم دراز PDF
QR code - کوسه ماهي دم دراز

کوسه ماهي دم دراز

▪ رده: Lamniformes
▪ خانواده: Alopiidae
▪ جنس: Alopias
▪ گونه: vulpinus
● طبقه بندي:
کوسه ماهي دم دراز سواحل امريکا در ابتدا توسط Bonnaterre در سال ۱۷۸۸ با نام Squalus vulpinis شرح داده شد و بعداً به اسم صحيحتر Alopias vulpinus توسط Bonaterre در سال ۱۷۸۸ تغيير کرد که اشتقاق يافته از vulpes ( روباه صفت ) بود که معني روباه را در لاتين مي داد. اسم هاي مشابه اين کوسه ماهي شامل:
Squalus vulpes Gmelin ۱۷۸۹, Alopias macrourus Rafinesque ۱۸۱۰, Galeus vulpecula Rafinesque ۱۸۱۰, Squalus alopecias Gronow ۱۸۵۴, Alopecias barrae Perez Canto ۱۸۸۶, Alopecias chilensis Philippi ۱۹۰۱, Alopecias longimana Philippi ۱۹۰۱, Vulpecula marina Garman ۱۹۱۳, Alopias caudatus Philipps ۱۹۳۲, and Alopas greyi Whitely ۱۹۳۷.
● توزيع جغرافيايي:
کوسه ماهي هاي دم دراز اقانوسي و گونه هاي ساحلي در مناطق گرمسيري و آب هاي سرد ملايم در سرار جهان ساکن شده اند ولي بيشتر در آب هاي ملايم رايج و معمول اند. اين کوسه ماهي در اقيانوس اطلس از جزيره نيوفاولند تا کابا، در جنوب برزيل تا آرژانتين، از نروژ و جزيره بريتانيا تا قانا و ساحل Lvory که شامل درياي مديترانه است وجود دارد. اگرچه در ميان سواحل بکر و دست نخورده اتلانتيک US نيز يافت مي شوند.وجود اين کوسه ماهي در جنوب انگلستان بسيار نادر است. همچنين اين کوسه ماهي در مناطق Indo-pacific ، در جنوب آفريقا، تانزانيا، سومالي، Maldives ، مجمع الجزاير Chagos ، خليج آدن، پاکستان، هند، سرلانکا، ساماترا، ژاپن، جمهوري کره،استراليا، نيوزلند و New Caledonia يافت مي شوند.
اين ماهي داراي چشم تخم مرغي شکل عمودي بزرگ است همراه با يک نوک V شکل در سر، يک پوزه دراز و تعداد دندان هاي معدود. همچنين يک انتهاي آزاد تيز در باله ي پشتي وجود دارد که اين باله قبل از منشا باله ي لگني واقع شده است. کوسه ماهي دم دراز به کوسه ماهيان درنده شباهت دارد با اين تفاوت که کوسه ماهي دم دراز سر باريکتر و پوزه ي کشيده تر دارد و باله ي سينه اي تقريباً مستقيم با انتهاي پهن دارد.
● رنگ کوسه ماهي دم دراز:
کوسه ماهيان دم دراز اغلب قهوه اي تيره و خاکستري مايل به سفيد هسنتد ولي غالباً کاملاً سياه هستند. اين کوسه ماهيان در سطح پاييني بدنشان سفيد هستند، ولي لکه هايي نزديک به باله ي پشتي و قسمت اصلي دم دارند که اين رنگ سفيد به سمت باله ي سينه اي و سر نيز توسعه يافته است.
● ساختمان دندان ها:
کوسه ماهيان دم دراز دندان هاي کوچک شمشيري شکل با لبه هاي صاف شده دارند.حدود ۲۰ دندان روي هر يک از آرواره هاي بالايي و ۲۱ دندان روي آرواره هاي پاييني وجود دارند. دندان هاي هر دو آرواره مشابه اند و اين دندان ها بصورت فزاينده اي مورب و با حاشيه ي بيروني مقعر هستند.
● دندان هاي کوچک:
دندان هاي پوستي (Dermal ) اشتراک زيادي با هم دارند و خيلي کوچک هستند ( ۲ ۰*۲۱ .mm) اين دندان ها بصورت تيغه هاي افقي پهن و کوچک اند که يک ساقه ي مناسب و بلندي دارد.
● سايز، سن و رشد:
نرهاي اين کوسه ماهي ۵ ۱۰ فوت(cm ۳۳۰) و ماده ها حدود ۸ ۱۴-۸ ۵ فوت (m۴۵۰-۲۶۰) بالغ مي شوند. آنها هنگام تولد حدود ۵ فوت (cm ۱۵۰) طول دارند. اين کوسه ماهيان جوان در هر سال حدود ۳ ۰ فوت (cm ۱۰) در سال رشد مي کنند.
اين کوسه ماهي در جوامع جزيره اي مثل جزيره Fannig و جزيره هاوايي نيز وجود دارد. در اقيانوس آرام شرقي اين کوسه ماهي در خارج از بريتانياي کلمبيا به سمت baja مرکزي و جنوب يپاناما به سمت chile يافت مي شوند.
● محل سکونت:
کوسه ماهي دم دراز يک گونه آبزي ساکن شده در آب هاي ساحلي و اقيانوسي است. اين ماهي بطور طبيعي دور از ساحل مشاهده مي شود اگرچه گاهي اوقات براي پيدا کردن غذا به سمت ساحل منحرف مي شود. کوسه ماهي بالغ اغلب در بخش بالايي فلات قاره اي ساکن اند در صورتي که در نوجواني در ساحل خليج هاي کوچک و نزديک آب هاي ساحلي دريا زندگي مي کنند. اين کوسه ماهي بيشتر روي سطح آب ديده مي شود ولي در آب هايي با عمق حدود ۱۸۰۰ فوت (m ۵۵۰) نيز ديده شده اند.گاهاً مشاهده شده است که اين کوسه ماهي ها بيرون از آب مي پرند. کوسه ماهيان دم دراز بعنوان گونه هايي با مهاجرت بالا در US مطرح شده اند.
● بيولوژي (زيست شناسي):
▪ خصوصيات بارز:
کوسه ماهيان دم دراز براحتي توسط Lobe بالايي دراز خود در باله ي دمي خود مشخص کننده هويت خود هستند. Lobe بالايي مي تواند به بلندي بدن باشد و بصورت باريک و بلند و تازيانه وار ظاهر شود ، چشم اين کوسه ماهي نيز داراي سايز مناسبي است و باله ي پشتي اولي داراي انتهاي تيز است و در جلو باله ي مخرجي قرار دارد. باله ي سينه اي اين ماهي داسي شکل است و با انتهاي باريک است. قسمت هاي بالايي باله ي سينه اي توسط يک تکه وصله سفيد که از منطقه ي شکمي به سمت جلو توسعه يافته است مشخص شده است.
بالاترين اندازه طول اين کوسه ماهي حدود ۹ ۲۴ فوت (cm ۷۶۰) و بالاترين وزن ثبت شده حدودًاً بالغ برlbs ۷۵۰ (kg ۳۴۰) گزارش شده است.
▪ عادات غذايي:
ماهيان استخواني حدود ۹۷% از رژيم غذايي کوسه ماهيان دم دراز را تشکيل مي دهند. آنها اغلب با ماهيان schooling (دسته ماهيان) مثل menhaden ، شاه ماهي، ماهي باريک اندام دراز منقار اقانوس اطلس، Sand Lance ، ماهي خال مخالي (استومري)، Blue Fish و
Butter Fish تغذيه مي کنند و غذاي معمول و رايج آنهاست. آنها همچنين از ماهيان استخاني و انواع سرپاوران تغذيه مي کنند. اين کوسه ماهيان با احاطه کردن دسته هاي ماهيان آنها را با حرکت تازيانه مانند دم هايشان حيرت زده مي کنند اين عمل اغلب در گروه ها يا زوج ها مشاهده مي شود.
▪ تکثير:
کوسه ماهي دم دراز يک گونه ي تخم گذار زنده زا ست. به اين معني که بدون جفت ايجاد مي شود. جنين ها توسط گروه کثيري از تخم ها در رحم تغذيه مي کنند. تقريباً ۲ تا ۴ بچه در هر بارداري پرورش مي يابند. سايز آنها غالباً در زمان تولد بين ۵-۷ ۳ فوت (cm ۱۶۰-۱۱۴) و Lbs ۱۳-۱۱ (kg ۵-۶) است که مستقيماً متناظر با سايز مادر است.
باله ي دمي در رويان درست متناسب با باله ي دمي در بزرگسالان است. آنها هر سال يکبار توليد مثل مي کنند و آنها سعي در اين دارند که در سراسر rang گونه اي خود تکثير داشته باشند.
▪ انگل ها:
۹ گونه از Copepods ها از جنس Nemesis ها انگل هاي کوسه ماهيان دم دراز هستند. اين انگل ها خود را به رشته هاي آبششي مي چسبانند و مي توانند باعث آسيب بافتي شوند. اين آسيب به رشته هاي آبششي مي تواند باعث تنفس سخت در قسمت هاي مختلف آبشش شود.
● تقاضاي انساني:
گوشت و باله هاي کوسه ماهي دم دراز ارزش تجاري خوبي دارند. از اندام هاي داخلي اين ماهي براي تهيه ي چرم، روغن جگر و ويتامين استفاده مي شود.
کوسه ماهي دم دراز صيد نامحدودي در قسمت هايي از سواحل تايوان، برزيل، Uruguay ، USA و بقيه کشور ها دارد که غالباً توسط longline ها و با قالب گيرهاي USSR صيد مي شوند. از ديگر مناطق مهم صيد اين ماهي قسمت هاي شمال غرب اقيانوس هند و شرق اقيانوس آرام است.
در جنوب کاليفرنيا براي صيد از تور بالاکش استفاده مي شود و ذخائر آنها سريعاً رو به اتمام است. اين کوسه ماهيان اغلب توسط باله ي دمي خود به دام مي افتند که وقتي اين اتفاق رخ مي دهد کوسه ماهي سراسيمه سعي مي کند که خود را از قلاب ماهيگيري برهاند که در طي اين حرکت کوسه ماهي يک مقاومت پر تکاپو را متحمل مي شود که غالباً هم در رها سازي خود از تورهاي ماهيگيري موفق است.
● خطرهاي انساني:
کوسه ماهيان دم دراز بعنوان کوسه ماهيان بي خطر مطرح شده اند. زيرا اين گونه از کوسه ماهي بسيار ترسو بوده و نزديک شدن براي او سخت است و مشاهده شده که اين کوسه هاي آرام هيچ گونه عمل پرخاشگري را انجام نمي دهند. اگرچه بايد احتياط لازم را در برخورد با آنها کرد زيرا آنها قبلاً به چند قايق حمله کرده اند.
● نگهداري و حفظ منابع طبيعي:
کوسه ماهيان دم دراز بهنوان کوسه ماهياني که مقدار آنها رو به کاهش است مطرح شده اند. اين کوسه ماهيان در سراسر جهان توسط اتحاديه ي IUCN حفاظت مي شوند و در واحد هاي طبقه بندي جانوري بعنوان داده هاي داراي کمبود تشخيص داده شده اند و اين تشخيص انقراض بر پايه ي توزيع آنها و وضعيت آنهاست. اين گونه ها در راه بازيافت و بهبود آب هاي خارج از محدوده ي ساحلي کاليفرنياست.
عوارض سنگيني براي مديريت برآورد شده و الان با نام گونه ي تقريباً تهديد کننده در اين مناطق مطرح شده اند. IUCN يک نمايندگي اتحاديه ي جهاني سياستمدار حکومتي است و جريمه اي که براي صيد آنها در نظر گرفته مي شود براي نگهداري گونه ها مصرف مي شود.
کوسه ماهي دم دراز يک گونه ي جهاني و توزيع شده با تعداد کم است که متمرکز کردن آنها يک امر آسيب پذير است زيرا باعث صيد پي در پي در دوره ي زماني کوتاه مي شود که نتيجه ي آن کمبود سريع داده هاست.

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

● گندم ▪ کشت گندم در ابتداي هر کشتي بايد زمين را آماده نماييم . نکته مهم در آماده سازي بستر بذر با توجه به اينکه گندم به نشست خاک در بعد از رويش فوق ا ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

افرادي که با قطار به سمت انديمشک سفر مي کنند شايد خبر نداشته باشند که در نزديکي آنها غارنشين کوري در زير زمين براي زنده ماندن و حفظ بقاي نسل خود با نا ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

دانلود نسخه PDF - کوسه ماهي دم دراز