up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله کودک آزاري PDF
QR code - کودک آزاري

کودک آزاري

کودک آزاري و روشهاي پيشگيري از آن

کودک آزاري و روشهاي پيشگيري از آن
انتظار مي رود که بزرگسالان به بچه ها کمک کرده و همواره آنها را تشويق نمايند؛ درست است؟ آنها بايد به بچه ها کمک کنند تا کارهاي مختلف از جمله طرز برخورد صحيح با ديگران را آموزش ببينند، و نقاط مثبتشان را نيز تقويت نمايند. اما تمام افراد بررگسال، نسبت به کودکان برخورد مناسبي از خود نشان نمي دهند. برخي از آنها به جاي کمک کردن به بچه ها، آنها را مورد آزار و اذيت قرار مي دهند.
ضربه زدن، کشيدن توأم با زور و فشار، داد و فريادهاي پي در پي، همه و همه ميتوانند به عنوان نمونه هاي مختلف آسيب به شمار روند و متاسفانه برخي از کودکان همه روزه با چنين صحنه هاي دردناکي مواجه هستند. تجاوز به حقوق کودکان، احساسات آنها را جريحه دار مي سازد و موجب ايجاد رعب و وحشت در آنها مي شود.
برخي از مردم تصور مي کنند که هيچ گونه آسيبي به کودکان وارد نمي آورند. اين دسته از افراد جزء کساني هستند که هميشه ترشرويي مي کنند و منتظر جرقه اي هستند تا بمب عصبانيتشان منفجر گردد. البته نمي توان به اين افراد لقب “آزار دهنده” اطلاق کرد، چراکه در اين ميان عده بسيار زياد ديگري نيز هستند که آسيب هاي فجيع تري را به کودکان وارد مي آورند.
گاهي اوقات غريبه ها از کودکان سوء استفاده مي کنند. اما در اغلب موارد، قربانيان به طور کامل با آزار دهندگان خود آشنا هستند. فرد متجاوز مي تواند هر کسي باشد، حتي يکي از والدين، مادرخوانده يا پدر خوانده، يا يکي از بستگان ديگر، مثل: دايي عمو و يا پسرخاله. اين فرد هم مي تواند زن باشد و هم مرد، بزرگسال باشد يا کم سن و سال، شايد کودک آنرا به طور کامل بشناسد و يا اصلاً هيچ گونه آشنايي با او نداشته باشد. گاهي اوقات معلمين، مربي ها، و يا حتي پرستارهاي کودک نيز مي توانند از بچه ها سوء استفاده کنند.
آزار رساندن به کودکان و يا به هر شخص ديگر کار درستي تلقي نمي شود. با اين کار افرادي که مورد تجاوز قرار مي گيرند، احساس ترس، وحشت، بي ارزشي، و نگراني مي کنند و نمي توانند به درستي بخوابند، درس بخوانند و يا بازي کنند؛ البته باز هم در اين مرحله روش هاي درماني خاصي وجود دارد؛ اما چطور مي توان تشخيص داد که کسي مورد آزار و اذيت قرار گرفته؟ پس از تشخيص در حق فرد مذکور چه کاري ميتوان انجام داد؟
انواع آزار و اذيت
اين گزيده به شما کمک مي کند تا راحت تر بتوانيد انواع مختلف آزار و اذيت را شناسايي کنيد. موارد مختلف آن عبارتند از: آزار و اذيت هاي فيزيکي، جنسي، لفظي يا احساسي، و بي توجهي
آزار و اذيت فيزيکي
وارد آوردن ضربه هاي شديد با دست و يا با شيئي مانند کمربند به ويژه هنگاميکه کبودي، خون مردگي و يا جراحت نيز بر روي بدن ايجاد شود، جزء نمونه هاي بارز آزار و اذيت فيزيکي است. تکان دادن، هل دادن، سيلي زدن، و لگد زدن را نيز مي توان در اين دسته طبقه بندي کرد. گاهي اوقات چنين آزار و اذيت هايي مي توانند براي روزها، ماهها، و حتي سال ها نيز به طول انجامند. فردي که مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد معمولا اين مطلب را با ديگران در ميان نمي گذارد به ويژه اگر فرد آزار دهنده او را از انجام چنين کاري منع کرده باشد؛ بايد توجه داشت شخصي که متحمل چنين سوء استفاده هايي مي شود شديداً نيازمند کمک مي باشد.
سوء استفاده هاي جنسي
همه ما به هر حال طعم ناز و نوازش معقول و متعارف را چشيده ايم. بغل شدن توسط مادر و يا پدر ، جمع شدن در بغل مادر بزرگ براي شندين يک داستان شيرين، و يا در آغوش گرفتن عروسک در رختخواب همه به عنوان نمونه هايي از لمس شدن موجه هستند. اما اگر لمس کردن از حوزه اصلي خود خارج شده و احساس نامساعد و مغشوشي را در فرد ايجاد کند، مي توان بر روي آن نام سوء استفاده جنسي گذاشت، به ويژه زمانيکه کودک از طرف مقابل درخواست توقف اين کار را کرده باشد ولي او هيچ توجهي به کودک نکرده باشد.
بدن افراد کاملاً شخصي بوده و متعلق به خودشان مي باشد. اين قضيه به ويژه براي اندامي که با لباس زير پوشانده مي شوند از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد: سينه، باسن و واژن براي دخترها و باسن و قضيب براي پسرها. اگر يک فرد بالغ يا بچه بزرگتري، اندام خصوصي کودکي را لمس کند و يا از او بخواهد تا اندام خصوصي او را لمس کند، در چنين حالت سوء استفاده جنسي رخ مي دهد. البته اين امر شامل تمام افراد نمي شود. گاهي اوقات پدر و مادر و يا پزشک مجبور مي شوند نقاط خصوصي شما را لمس کنند تا يک چک آپ کلي داشته باشند و يا شايد دچار بيماري شده باشيد که براي تشخيص حتما لازم به انجام چنين کاري است.
آزار و اذيت لفظي يا احساسي
يکي ديگر از نمونه هاي آزار و اذيت، فاقد هرگونه لمس کردن مي باشد. اگر کسي تمام مدت فرياد بکشد، کلمات تهديد آميز به زبان بياورد، کودک را با نام هاي پست مورد خطاب قرار دهد، کليه اين امور به عنوان آزار و اذيت شفاهي و احساسي حساب ميشوند. تمام کودکان نياز دارند تا همواره در تمام مراحل رشد خود، بزرگسالاني را در کنارشان داشته باشند که آنها را دوست بدارد و حمايتشان کند. اگر چنين نياز اساسي در کودکان برآورده نشود و بيش از اندازه مورد انتقاد و آزار و اذيت لفظي قرار بگيرند، اين امر مي تواند بر روي درک کودک تاثير منفي بگذارد و سبب شود تا او احساس بدي نسبت به خودش پيدا کند.
بي توجهي فيزيکي
اين نوع بي توجهي زماني به وقوع مي پيوندد که کودکان در خانه اي زندگي کند که در آن بزرگسالان هيچ توجهي به تأمين وسايل ضروري و مورد نياز او مانند: غذا، لباس هاي تميز و مرتب، و جايي مناسب براي خواب، از خود نشان ندهند. زمانيکه والدين و يا سرپرست نسبت به کودک بي توجهي مي کنند، ممکن است که کودک هيچ گاه حمام نکند، زير يک پتوي گرم نخوابد، و در زمان مقرر مورد معاينه پزشکي قرار نگيرد.
شناسايي آزار و اذيت
کودک به راحتي قادر به تشخيص آزار و اذيت نيست. اگر کسي او را طوري لمس کند که موجبات ناراحتي اش فراهم گردد، اگر او دچار کبودي و يا جراحت شود، اگر در خانه اي زندگي کند که هيچ گاه غذاي مناسب در آن پيدا نشود، و همواره در معرض داد و فرياد قرار داشته باشد، اين کودک به طور قطع قرباني آزار و اذيت شده.
خانه کودک بايد مکاني باشد که در آن احساس راحتي، آرامش و امنيت داشته باشد. اگر در هنگام رفتن به خانه از خود اضطراب و ترديد نشان دهد، و زندگي خانوادگي خود را از دوستانش مخفي نگه دارد، تمام اين موارد به عنوان نشانه هايي از اين هستند که در زندگي او چيزي درست نيست. اگر دوست شما مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد، ممکن است شما ببينيد و يا از ديگران بشنويد که چنين اتفاقي در مورد او رخ داده و يا شايد خودش شخصاً اين موضوع را با شما در ميان بگذارد. شايد در همسايگي و يا مدرسه بچه هايي را ببينيد که هميشه دور چشمانشان سياه است و يا استخوانهايشان شکسته هستند و يا شايد در هنگام پرستاري از کودکان ببينيد که روي آنها اثراتي از کبودي وجود درد.
شما موظف به انجام چه کاري هستيد؟
در ابتدا اگر احساس کرديد شخصي شما را به گونه اي لمس مي کند که برايتان خوشايند نيست، بايد به او “نه” بگوييد آن هم با صداي بلند، و سپس محل را ترک کنيد. بعد هم موضوع را با يکي از بزرگترهايي که اعتماد بيشتري به او داريد، در ميان بگذاريد. حتي اگر شخص آزار دهنده به شما گفت که اين يک بازي است و يا اگر به کسي بگويي به دردسر مي افتيد، شما به هيچ وجه نبايد به حرف هاي او توجه کنيد. به ياد داشته باشيد: شما مرتکب هيچ اشتباهي نشده ايد که بخواهيد از بابت آن بترسيد.
اگر يکي از دوستان شما مورد آزار و اذيت قرار گرفته باشد، شما مي توانيد به او کمک کنيد که راحت تر بتواند موضوع را با بزرگتر ها در ميان بگذارد. اگر احساس مي کنيد که دوستتان در معرض آزار و اذيت قرار دارد ولي مطمئن نيستيد که حدستان درست است يا نه، مي توانيد در مورد اين مطلب با والدين و يا معلم هاي خود مشورت کنيد. اگر زماني حدود يک هفته سپري شد و هيچ کس کاري انجام نداد، موضوع را با شخص ديگري در ميان بگذاريد. آنقدر اين کار را ادامه دهيد تا بالاخره يک نفر پيدا شود و به دوستتان کمک کند. اگر موفق به دريافت کمک از جانب بزرگترها نشديد، خط هاي تلفني رايگاني براي کمک به شما وجود دارند که در هر زمان حاضر به همکاري مي باشند.
گاهي اوقات آزار و اذيت ها آنقدر ادامه پيدا مي کنند که کودک ديگر هيچ دليلي براي بازگو کردن آنها نمي بيند، چراکه تصور مي کند اشتباه از جانب خودش بوده. فردي که به آنها آسيب وارد مي آورد، مي گويد که تمام اين کارها يک راز است و اگر فاش شود ممکن است کسي آسيب ببيند. اين ها فقط تهديد هايي بي پايه و اساس هستند و کودکان به هيچ وجه نبايد حرف هاي آنها را باور کنند! در ميان گذاشتن اين امور با بزرگتر ها به هيچ وجه به معناي فاش کردن آنها نيست. اين امر، يک کار شجاعانه و کاملاً صحيح تلقي مي شود.
کودکي که مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد به شدت نيازمند ياري بزرگترهاست. شروع کمک به منزله ختم تمام آزار و اذيت هاست و هر چه اين آسيب ها زودتر خاتمه پيدا کنند، کودک خيلي سريع تر مي تواند مجدداً احساس امنيت و آرامش را تجربه کند.

همه انسان ها اضطراب را در زندگى خود تجربه مي‌ کنند و طبيعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعيت هاى تهديدکننده و تنش‌ زا مضطرب مي ‌شوند ، اما احساس اضطر ...

خواب يکي از ضروري ترين نيازهاي انسان است که اهميت آن خصوصا در دوران کودکي و رشد بسيار مهم است. زمان خواب مي تواند براي کودک اوقات شيريني باشد و از طرف ...

کودکان، به ويژه در بدو تولد، خيلي حساس و ظريف اند و مادر، فرشته مراقب آنهاست. براي مادران، به ويژه آنهايي که براي اولين بار است مادر شده اند، پرسش هاي ...

خواب در کودک روياها - يعني آنچه در خواب ديده مي شود – به عقيده دانشمندان غربي و اکثر روانکاوان، ادراکات جسماني هستند و از درون خود ما سرچشمه مي گيرند. ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

بسياري از کودکان و حتي نوزادان، در معرض سردرد مي باشند. با استفاده از نکات زير مي توانيد اين درد را از بين ببريد. ● شناسايي علت سردردها به دلايل زيادي ...

آسم انسداد قابل برگشت راههاي هوايي بزرگ و کوچک است که ناشي از پاسخ شديد راههاي تنفسي به محرکهاي ايمونولوژيک و غيرايمونولوژيک مي باشد . به عبا ...

همه روزه تعداد زيادي از کودکان به واسطه سهل انگاري والدين خود يا به هر دليل ديگري، به برخي مسموميت ها دچار و راهي بيمارستان مي شوند. مسموميت يکي از عل ...

دانلود نسخه PDF - کودک آزاري