up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کودهاي ميکرو PDF
QR code - کودهاي ميکرو

کودهاي ميکرو

اصول تغذيه مركبات

مقدمه:
امروزه ديگر باغداري فقط بعنوان يک شغل نيست و بصورت يک حرفه و حتي يک هنر مطرح است که همانند يک هنرمند با استفاده ي بهينه از سرمايه و ابزار و نهاده‌ها بيشترين سود آوري را داشته باشد.
نحوه کاشت و عمليات نگهداري نهال مرکبات شامل مراحل خاصي بوده و نياز به مهارت فراوان دارد . اما اکنون باغداران منطقه جنوب تقريباً در اين زمينه چيزي کم ندارند و هر باغدار حاوي دنيايي از اطلاعات و تجارب در زمينه کاشت مرکبات است و به همين لحاظ به نظر مي رسد که وقت آن فرا رسيده که توجه خاصي را به تغذيه بهينه معطوف داشت.
درخت مرکبات نيز همانند ساير گياهان به دو دسته از عناصر شامل ماکرو و ميکرو نياز دارد.
عناصر ماکرو:
ازت:
اين عنصر بعنوان غذاي اصلي که نقش عمده ي آن در رشد سبزينه اي درخت است که سبزي و شادابي را به درخت مي دهد. کمبود اين عنصر باعث مي شود برگهاي درخت به رنگ سبز مايل به زرد تبديل شده که اين زردي ابتدا در برگهاي مسن ظاهر مي‌شود. ريزش بي موقع برگ ،کم شدن محصول و کوچک شدن ميوه و ريزش ميوه قبل از رسيدگي کامل از ديگر علائم کمبود ازت مي باشد. مناسبترين کود ازته براي مرکبات کود سولفات آمونيوم است که داراي21 % ازت باشد. در خصوص تأمين ازت درخت مرکبات بايد توصيه شود که نيمي از مصرف ساليانه درخت را قبل از زمان شکوفه دهي ( بهمن ماه ) که درخت بيشترين نياز را دارد و نيم ديگر را در دو مرحله يکي وقتي که ميوه‌ها شروع به رشد نموده و به اصطلاح نخودي شده اند و مرحله بعد زمان رشد کامل ميوه به زمين داده مي شود .
بايد اين نکته را در نظر داشت که کودهاي ازته بدليل حلال بودن در آب همواره با آب آبياري و بارندگي شسته و از دسترس گياه خارج شده و معمولاً هرساله بايد به خاک اضافه شود.
فسفر:
اين عنصر که به شکل سوپر فسفات و فسفات آمونيوم در باغات مصرف مي شود، تأثير زيادي روي زودرسي ميوه دارد. مصرف آن باعث خوشرنگي ،بالارفتن کيفيت ميوه و عمل گرده‌افشاني را آسان مي‌کند. کمبود آن باعث کلفتي پوست ميوه و توخالي شدن آن مي‌شود، بطوريکه وقتي ميوه را برش مي‌زنيم حفره بزرگي در وسط ميوه مي‌بينيم . مات شدن رنگ برگها و ريزش بي موقع برگ نيز از ديگر علائم کمبود فسفر مي باشد . بهترين زمان مصرف فسفات قبل از شکوفه ‌دهي، که در مناطق جنوب برابر با بهمن ماه مي باشد.
پتاس:
مصرف پتاس در مرکبات باعث افزايش رشد و نمو درخت ، درشت شدن ميوه ، مقاومت به بيماريها، جلوگيري از ترکيدگي پوست و کمک به خشبي شدن شاخه‌هاي جوان مي‌شود . شکل ترکيدگي ميوه در چند سال اخير يکي از مشکلات بزرگ باغات جنوب است که مصرف پتاس با مقاومتي که در پوست ميوه ايجاد مي‌کند که تا حد بسيار زيادي با اين مشکل مبارزه مي‌کند. با مصرف پتاس مقاومت گياه را به سرما نيز افزايش مي‌دهد . اين نوع کود بهتر است که در اواخر زمستان قبل از شکوفه‌دهي به درخت بدهيم.
کودهاي ميکرو:
از جمله عناصر کم مصرف مورد نياز مرکبات عبارتند از منيزيم ، آهن ، روي ، منگنز و مس . اين عناصر هر چند که جزء عناصر کم مصرف مي‌باشند اما همين مقدار که حتماً بايد براي درخت تأمين شود، چون اين عناصر بسياري از عمليات حياتي گياه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. مثلاً با کم شدن آهن، روي و منگنز برگهاي درخت رو به زردي رفته و علاوه بر کاهش محصول مقدار بار دهي به تدريج سر شاخه‌ها لخت و درخت ضعيف مي‌شود .
با مصرف کودهاي ميکرو تا حد زيادي مي‌توان پديده‌ي سال‌آوري را کنترل کرده و مقاومت درخت را به سرما افزايش داد.
بهترين زمان مصرف اين عناصر در زمستان و در محل ريشه‌هاي موئين گياه است و بهتر آن است که به همراه کود حيواني و به صورت چالکود زير قطره چکانها مصرف شود.
کود حيواني:
کود حيواني علاوه بر تأمين قسمتي از نياز غذائي گياه تأثير بسيار مثبت در بهبود کيفيت خاک دارد. بيشترين تأثير کود حيواني اين است که ساختمان فيزيکي خاک را بهبود بخشيده تا ريشه درخت بهتر بتواند تنفس کند و فضاي بهتري را جهت رشد و گسترش ريشه در اختيار داشته باشد.
يک نکته اساسي در خصوص مصرف کود حيواني اين مي باشد چون اين کود‌ها براي پوسيده شدن از ازت خاک استفاده مي‌کند، بنابراين بايد در نظر داشت که از کودهاي کاملاً پوسيده استفاده کرد و يا اگر کود کاملاً پوسيده نشده است مقداري کود ازته براي تسهيل در پوسيده شدن کود حيواني مصرف شود.
ميزان کود:
امروزه ديگر زمان آنکه يک نسخه عمومي براي سطح وسيعي از باغات پيچيده شود سر آمده است و تحت هيچ شرايطي صلاح نيست که حتي براي دو باغ همجوار نيز مقدار واحدي توصيه شود. انجام آزمايش خاک و برگ مي‌تواند بطور صحيح مقدار مواد و عناصر موجود درخاک و برگ را مشخص نموده و با مقايسه اين دو نياز واقعي درخت را مشخص نمايد. در بسياري از موارد بروز علائم ظاهري نوعي کمبود دليل بر کم بودن آن عنصر در خاک نيست، بلکه ممکن است مصرف زيادي عناصر ديگر مانع جذب يک ماده غذائي شود. بعنوان مثال مصرف زيادي کودهاي فسفاته جذب عناصر روي و آهن را با مشکل مواجه ميسازد.
زمان و نحوه‌ مصرف کود ها:
بيشترين نياز درخت به مواد غذائي زماني است که شکوفه‌ها مي‌خواهند ظاهر شوند ،بنابراين هميشه بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم زماني که گياه فعاليت خود را شروع مي‌کند بايد مواد غذائي به اندازه کافي در اختيار داشته باشد و مواد غذائي در محل قرار گرفته باشد که ريشه براحتي بتواند آن را جذب نموده و به مصرف درخت برساند.
بنابراين بهترين کار اين است که در بهمن ماه کود هاي مورد نياز درخت اعم از ماکرو و ميکرو را با کود حيواني مخلوط و در حد نهائي سايه انداز درخت در زير قطره چکانها در اطراف درخت و درست در محلي که ريشه‌هاي موئين فعاليت مي‌کنند (يعني 10 تا 30 سانتي‌متري سطح خاک) بصورت چالکود دفن کرده و قطره چکانها را دقيقاً روي چالکود قرار داده تا کود به راحتي در آب حل شده و در اختيار ريشه قرار بگيرد.
چنانچه عناصر ميکرو در اواخر زمستان به خاک داده نشود و گياه نياز به عناصر کم مصرف داشته باشد، توصيه مي‌شود که اين عناصر را به روش محلول‌پاشي و در صورت نياز به سمپاشي همراه با سموم شيميايي مصرف شود.
تامين نياز غذايي و ايجاد تعادل بين عناصر مورد نياز درختان مرکبات از عوامل موثر در توليد محصول با کيفيت مطلوب ، بازارپسندي و افزايش خاصيت نگهداري ميوه ، پس از برداشت مي باشد .
تاثير عناصر مختلف بر مرکبات تو علايم کمبود آنها :
ازت (N) : باعث تسريع ظهور گلها و شکوفه دادن درختان در برابر شده و نقش مهمي در باز شدن جوانه هاي برگي و بارور شدن تخمدان دارد ، در صورت کمبود برگها سبز روشن شده و پس از مدتي شروع به ريختن کرده و شاخه ها کوتاه مي شوند . ميوه ها کوچک و رنگ پريده باقي مي مانند .
فسفر (p) : ضخامت پوسته را کاهش مي دهد ، باعث شيرينتر شدن ميوه و افزايش بازار پسندي آن مي گردد . اگر گياه با کمبود فسفر مواجه شود ، برگهاي پير سبز تيره شده و سرشاخه ها خشک مي گردد ، تعداد شکوفه ها و ميوه ها نيز کاهش مي يابد و پوست ميوه ها ضخيم مي شود .
پتاسيم (K) : عمدتاً بر رنگ يموه اثر داشته و باعث نارنجي شدن آن مي گردد . مقدار ويتامين C را افزايش داده و ريزيش ميوه ها را از درخت کاهش مي دهد و اگرگياه کمبود پتاسيم داشته باشد ، نقاط صمغي روي برگ ظاهر مي شود که به تدريج بزرگ شده و سياه يا قهوه اي مي گردد . و ميوه ها خشن ، بدرنگ و کم آب مي شود.
منگنز (Mn) :‌در واکنشهاي آنزيمي گياه نقش داشته و به فتوسنتز نيز کمک مي کند . در صورت کمبود کمبود منگنز حاشيه برگهاي جوان سبز روشن شده و اطراف رگبرگها سبز تيره باقي مي ماند . با شديدتر شدن علايم کمبود نواحي سبز کم رنگ روي برگ گسترش يافته و لکه هاي سفيد رنگي روي آنها پديد مي آيد .
بر (B) :‌به عنوان تنظيم کننده عمل مي کند ، اثرات ناشي از کمبود کلسيم را به تاخير مي اندازد ولي نمي تواند جايگزين آن شود . اگر گياه با کمبود بر مواجه شود لکه هاي آبگز روي برگهاي جوان ظاهر مي شود که بعداً قهوا اي يا خشک مي شود . رگبرگها ضخيم و شکافدار ،‌ميوه ها کوچک و چروکيده شده و ماده صمغ مانندي داخل آن جمع مي شود.
روي (zn) : بر رشد شاخه هاي جوان تاثير داشته و جوانه هاي برگ و گل را افزايش مي دهد . در صورت کمبود روي جوانه هاي برگي باد کرده ولي باز نمي شوند ، برگها باريک ، نازک و روشن تا سفيد هستند . اين مجموعه به شاخه ها حالت مشعلي و لختي خاصي مي دهد که اصطلاحاً به آن کچلي درخت گفته مي شود پوست ميوه ها کلفت ، سفيد ، ضخيم و ميوه غير قابل فروش مي شود .

اساس عملکرد ميکروسکوپ انتقال الکتروني (Transmission Electron Microscope) که به اختصار به آن TEM گويند مشابه ميکروسکوپ هاي نوري است با اين تفاوت که بجا ...

ميکروکنترلر سيستم هاي مبتني بر ميکروکنترلر بلوك دياگرام سيستم مبتني بر ميکروکنترلر ملزومات سخت افزاري و اجزاء داخلي سيستمهاي مبتني بر ريزپردازنده ها م ...

موضوع ميکرو لنزيگ به نظر مي رسد که مبحث جديدي در علم ستاره شناسي باشد اما واقعيت امر اين است که اين روش عمري طولاني دارد. در سال ۱۹۳۶ آلبرت انيشتين مب ...

ميکروبيولوژي دانشي است که درباره ريزسازواره‌هايا جانداران بسيار ريز بحث و گفتگو مي‌کند. جانداراني که در ميکروبيولوژي بيشتر بررسي مي‌‌شوند شامل پروکاري ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

به منظور تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم ، در نواحي عمده کشت اين محصول در يک منطقه و در فاميل هاي غالب خاک ، تعداد چندين مزرعه انتخاب مي شود . ...

تحقيقات اخير نشان داده است که علاوه بر کلسيم، بُر نيز در ترک خوردگي کوتيکولي نقش دارد، به طوري که ۶ ۶(g l) کلريد کلسيم با ۳g l بوراکس روي ميوه هاي ۴۰ ...

اهميت اقتصادي و کاربردي جلبکهاي دريايي جلبکهاي ميکروسکوپي ( ريز جلبکها ) از قديمي ترين ساکنان اقيانوسها و آبهاي شيرين مي باشند، خلقت آنها نه تنها به م ...

دانلود نسخه PDF - کودهاي ميکرو