up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله کهکشان راه شيري PDF
QR code - کهکشان راه شيري

کهکشان راه شيري

در شبي تاريک و صاف ، ستارگان چنان مي‌درخشند که گويي مي‌توان با دست آنها را لمس کرد. در واقع بيشتر ستارگان قابل ديد براي چشم غير مسلح ، در محدوده يک هزار سال نوري واقع هستند. گذشته از ستارگان چشمک زن ، نواري مه مانند و کم نور در سرتاسر آسمان کشيده شده است که به آن راه شيري مي‌گوييم. اين مه حفره فام ، دهها هزار سال نوري با ما فاصله دارد. با دوربين دو چشمي يا تلسکوپ کوچک ، به صورت اجتماع انبوهي از هزاران هزار ستاره کم نور ديده مي‌شود. گرچه اين ستارگان بسيار دور دست هستند، ولي مجموع نور آنها را مي‌توان با چشم ديد . کهکشان راه شيري ، کهکشاني مارپيچي است که شامل حدود ۵۰۰ ميليارد ستاره است. اين کهکشان حدود ۱۰ ميليارد سال پيش ، از يک ابر عظيم گاز و غبار تشکيل يافت . در قسمت مرکزي کهکشان راه شيري هسته‌اي کروي قرار دارد که ممکن است شامل يک حفره سياه نيز باشد. هسته توسط گروهي از دنباله‌هاي مارپيچي در برگرفته شده است. اين دنباله‌ها از ستاره‌هاي فروزان تازه شکل يافته تشکيل شده‌اند. هسته و قرص کهکشان با هاله‌اي از ستاره‌هايي با طول عمر بسيار زياد ، در بر گرفته شده‌اند .قطر هسته يک کهکشان در حدود ۱۰۰۰۰ سال نوري است. قسمت احاطه کننده هسته داراي قطري برابر با ۱۰۰۰۰۰ سال نوري و ضخامتي برابر با ۱۰۰۰ سال نوري است . هاله کهکشان داراي قطري تا ۵۰۰۰۰ سال نوري است . منظومه شمسي شامل ابر اوپتيک-اورت با عرضي برابر با سه سال نوري نسبتا کوچک به نظر مي‌رسد. خورشيد با سرعتي حدود ۲۲۰ کيلومتر (۱۳۵ مايل) در ثانيه ، مرکز کهکشان را در مدت زماني حدود ۲۵۰ ميليون سال دور مي‌زند. تا کنون خورشيد ۱۵ تا ۲۰ دور به گرد هسته کهکشان چرخيده است .
بيرون از راستاي راه شيري تعداد بسيار کمي ستاره کم نور وجود دارد. بطوري که درخشش مبهمي نيز از آنها آشکار نمي‌شود. به علت آنکه راه شيري دايره کاملي در سرتاسر آسمان تشکيل مي‌دهد، در هر نقطه روي زمين مي‌توان بخشهايي از آن را ديد. چند صورت فلکي مهم که راه شيري از ميانشان مي‌گذرد، شامل ذات الکرسي ، پرساوس ، ممسک الاعنه (ارابه ران) ، تکشاخ ، بادبان ، صليب ، عقرب ، قوس ، دلو و دجاجه است . انبوهترين ميدان ستاره‌اي ، در راه شيري جنوبي قرار دارد که منظر زيبايي در آسياي جنوبي و آفريقايي جنوبي بوجود مي‌آورد. براي رصد کنندگان واقع در نيمکره شمالي ، بهترين حالت راه شيري اواخر تابستان ديده مي‌شود. هنگامي که دجاجه را بتوان در بالاي سر ديد . ما منظره کهکشان عظيم و پرستاره‌اي را که درون آن زندگي مي‌کنيم، به صورت راه شيري مي‌بينيم.
در کهکشان ما ، احتمالا صد هزار ميليون ستاره وجود دارد. ما در ميان اين کهکشان هستيم و به همين دليل نمي‌توانيم شکل کلي آن را به آساني تجسم کنيم. در واقع ، کهکشان راه شيري ، شبيه يک چرخ فلک غول پيکر است و دو بازوي پرستاره دارد، که چندين بار به دور بخش مرکزي پيچيده‌اند. طول کهکشان ما ۱۰۰۰۰۰ سال نوري است. ۳۰۰۰۰ سال طول مي‌کشد تا يک پيام راديويي از زمين به مرکز آن برسد. اگر ستارگان کهکشان را با سرعت سه ستاره در يک ثانيه بشماريم، هزار سال طول مي‌کشد . روشن ترين بخش راه شيري در صورت فلکي قوس است . تلسکوپهاي راديويي فروسرخ ، علامتهاي پرقدرتي از اين منطقه آشکار مي‌کنند. شايد درمرکز بيظلم کهکشان ما ، يعني نقطه‌اي در راستاي صورت فلکي قوس ، سياهچاله بسيار بزرگي وجود داشته باشد که آزادانه ستارگان و سياره‌ها را مي‌بلعد و توده انبوهي از آنها را در کنار هم جمع مي‌کند .

کهکشان مجموعه ايست از ستارگان، غبار و گاز که توسط گرانش در کنار يکديگر قرار گرفته اند. منظومه شمسي ما در کهکشاني به نام راه شيري قرار گرفته است. دانشم ...

کهکشان به مجموعه ستارگان ، گاز و غبار گفته مي شود که با نيروي جاذبه کنار هم نگاه داشته شده اند. کوچکترين کهکشانها داراي عرضي برابر با چند صد سال نوري ...

شيرين بيان از ديرباز براي درمان انواع سرفه ها و نيز به عنوان يک داروي مسکن در پوست مورد استفاده بوده است. مردم از آن براي درمان اسپاسم و تورم، برونشيت ...

● سابقه فنچهاي راه راه فنچ راه راه با نام علمي poephila يکي از پرندگان کوچک با طول متوسط ۹ سانتيمتر بومي چمنزارهاي استراليا مي باشد. با توجه به اينکه ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

بر پايه ي بررسي هاي تازه اي ادعا شده که خورشيد کوچک تر از آن چيزي است که تصور مي شود. اگر اين گونه باشد، آن گاه ويژگي هاي ديگر خورشيد مانند دماي دروني ...

نزديک ترين ستاره به ما بعد از خورشيد «پروکسيما- قنطورس» نام دارد که در فاصله يي برابر ۲ ۴ سال نوري از ما واقع شده است. اما ميلياردها ستاره يي که در که ...

انسان ها عادت داشتند تا زماني که پيامبران برايشان معجزه نياورده اند، حرف اين فرستادگان خدا را رد کنند. بعضي ها حرف آن ها را قبول مي کردند و بعضي هم بر ...

دانلود نسخه PDF - کهکشان راه شيري