up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله کهکشان انفجاري PDF
QR code - کهکشان انفجاري

کهکشان انفجاري

در اثر انفجار کهکشان نور و امواج راديويي بسيار شديدي ساطع مي شود و ستارگان کهکشان مزبور نيز نابود مي شوند. ولي هنوز علت دقيق انفجار کهکشانها مشخص نشده است.
در فراسوي جهان برخي از کهکشانها بطور کامل در حال انفجارند، با از هم پاشيدن هسته کهکشان ، ستارگان نيز نابود مي شوند. در برخي کهکشانهاي ويژه ، نور درخشان حاصل از انفجار ، تمام آن چيزي است که مي بينيم. نور ستاره در برابر عظمت انفجار کهکشاني ناچيز است. حدود چندين سال پيش ، اخترشناسان راديويي براي نخستين بار کهکشانهاي انفجاري را کشف کردند.
● مکان کهکشانهاي انفجاري
دانشمندان کهکشانهاي انفجاري را در صورت فلکي قنطورس ، يک گسيلنده پرقدرت امواج راديويي ، يافتند که به همان شدت امواج راديويي خورشيد بود. مطالعات بعدي نشان داد که اين امواج از يک کهکشان بزرگ در فاصله دوازده ميليون سال نوري منتشر مي شوند.
● مشخصات فيزيکي
در دو سوي اين کهکشان ، دو ابر از ذارت باردار وجود دارد. ذرات به درون يک ميدان مغناطيسي سقوط ميکنند و در نتيجه علائم پرقدرت راديويي گسيل مي شود. هر کدام از ابرهاي راديويي ، خيلي بزرگتر از کهکشان ما هستند. اين ابرهاي پرانرژي احتمالا موقع انفجار کهکشان قنطورس به بيرون پرتاب شده اند.
کهکشانهاي انفجاري از نگاه تلسکوپها
کهکشانهاي گسيلنده امواج راديويي در بخشهاي دوردست جهان به فانوسهاي دريايي شباهت دارند. در واقع ، تلسکوپهاي راديويي شديدترين کهکشانهاي راديويي را در فواصلي چنان دور آشکار مي کنند که خارج از ديد بزرگترين تلسکوپ نوري جهان است. مطالعه نور مرئي رسيده از کهکشانهاي راديويي نزديکتر ، اين گمان را تائيد مي کند که مناطق مرکزي آنها آشفته و دستخوش انفجار است.
● انرژي کهکشانهاي انفجاري
بعد از چندين سال کاوش فقط رئوس کلي مسئله آشکار شده است. شايد يک سياهچاله با جرمي بيش از ميليونها خورشيد شکل مي گيرد. از اين رو ستارگان ، سياره ها و گاز به درون آن مکيده شده و بخشي از آنها به انرژي تبديل مي شود. انرژي آزاد شده به اندازه کافي زياد است تا مناطق مرکزي کهکشان را تکه تکه کند و جرياني از ذرات باردار را تا دوردستها روان سازد.
کهکشانها با منظومه دوتايي
اخترشناسان علاوه بر کهکشانهاي راديويي ، آشفتگيهاي ديگر نيز در ميان کهکشانها مشاهده کرده اند. همان طور که منظومه زمين و ماه بوسيله گرانش پيوند يافته اند، کهکشانها نيز گاهي منظومه دوتايي تشکيل مي دهند. آنگاه نيروهاي جزر و مدي سبب از هم گسيختن بازوهاي مارپيچي مي شوند.
نوارهايي طولاني از ستاره ها و گاز در فضاي خالي جريان مي يابند که ممکن است تا فاصله هاي دوردستي از کهکشانهاي مادر امتداد داشته باشند. بيشتر اين کهکشانها در خوشه هاي کوچک جاي دارند، جايي که برخورد و انفجار رايج است.
● يک مثال واقعي از کهکشانهاي انفجاري
در صورت فلکي دب اکبر ، کهکشان بسيار عجيبي وجود دارد که M۸۲ ناميده مي شود. تقريبا تمامي آن ، شامل ابرهاي مواجي از گاز هيدروژن است که ستارگان را با نور صورتي رنگ خود فراگرفته است. شايد کهکشان M۸۲ به درون يک توده غباري نامرئي سقوط کرده است، يا مرکز آن چند ميليون سال پيش منفجر شده است.

کهکشان مجموعه ايست از ستارگان، غبار و گاز که توسط گرانش در کنار يکديگر قرار گرفته اند. منظومه شمسي ما در کهکشاني به نام راه شيري قرار گرفته است. دانشم ...

کهکشان به مجموعه ستارگان ، گاز و غبار گفته مي شود که با نيروي جاذبه کنار هم نگاه داشته شده اند. کوچکترين کهکشانها داراي عرضي برابر با چند صد سال نوري ...

در اثر انفجار کهکشان نور و امواج راديويي بسيار شديدي ساطع مي‌شود و ستارگان کهکشان مزبور نيز نابود مي‌شوند. ولي هنوز علت دقيق انفجار کهکشانها مشخص نشده ...

دانشمندان به توده هي بزرگي از ستاره ها که به دليل نيروي جاذبه کنار هم قرار دارندن کهکشان (Galaxy) مي گويد. شيد بدانيد در تقسيم بندي کهکشان ها، آنها را ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

بر پايه ي بررسي هاي تازه اي ادعا شده که خورشيد کوچک تر از آن چيزي است که تصور مي شود. اگر اين گونه باشد، آن گاه ويژگي هاي ديگر خورشيد مانند دماي دروني ...

نزديک ترين ستاره به ما بعد از خورشيد «پروکسيما- قنطورس» نام دارد که در فاصله يي برابر ۲ ۴ سال نوري از ما واقع شده است. اما ميلياردها ستاره يي که در که ...

انسان ها عادت داشتند تا زماني که پيامبران برايشان معجزه نياورده اند، حرف اين فرستادگان خدا را رد کنند. بعضي ها حرف آن ها را قبول مي کردند و بعضي هم بر ...

دانلود نسخه PDF - کهکشان انفجاري