up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کنترل کفشدوزکهاي شکارگر PDF
QR code - کنترل کفشدوزکهاي شکارگر

کنترل کفشدوزکهاي شکارگر

سپردار شرقي مركبات

اين گونه فقط در نواحي مرکبات خير جنوب ايران از اهواز تا چاه بهار ديده مي شود به خصوص در جيرفت تراکم آن قابل توجه است.در کشور هاي درگير اين آفت از عراق ، عربستان سعودي ، هندوستان ، سيلان ، استراليا ، کوبا و فلوريدا گزارش شده است.
در اکثر اين مناطق جمعيت آن زير سطح زيان اقتصادي است و به خوبي به وسيله عوامل طبيعي کنترل کننده اعم از پرداتور ها و پارازيت ها از خسارت اقتصادي آن جلوگيري مي شود.
لازم به تذکر است که ضمن بازيد از باغات مرکبات جيرفت بيش از 80 درصد سپردار ها در اين نواحي پارازيته بودند احتمالا هيپرپارازيت هايي هم در اين منطقه هستند که مانع تاثير کافي اين پارازيت ها در حد کنترل قطعي اين آفت مي شوند.سپردار شرقي بيشتر در باغاتي که درختان هرس مرتب ندارند و شاخ و برگ آنها انبوه است ايجاد خسارت ميکند.
مشخصات و بيولوژي :
اين حشره از نظر شکل ظاهري به سپردار قهواه اي مرکبات شباهت بسيار دارد به نحويکه سابقاً در جنسchrysomphalus طبقه بندي شده بود.سپرحشره ماده گرد ، نسبتاً ضخيم و به رنگ سفيد تا قهوه اي خيلي روشن ديده مي شود.جلد لاروي قهوه اي رنگ است.سپر حشره نر بيضي کشيده و جلد لاروي زرد رنگ و کناريست.
بدن حشره ماده کامل ، نارنجي و تقريباً گرد است ولي در قسمت عقبي (ناحيه شکمي) فرورفتگي دارد.قسمت سرسينه در قسمت پشتي و شکمي به شدت اسکلروتينه است.
بندهاي آول، دوم و سوم در قسمت پهلويي کاملاً مشخص و نسبت به سر سينه فرو رفتگي نشان مي دهند.پيجيديم مثلي شکل و به سمت خارج بيرون زده است و بدين ترتيب از نظر فرم شکم تا حدودي شبيه ساير گونه هاي جنس Aonidiella به نظر مي رسد. لب هاي L1 ، L3 ، L2 شباهت زيادي به لب هاي نظير در A.Aurantii دارد ولي انتهاي شانه ها و تعداد پارافيز ها با گونه مذکور متفاوت است .غده شاخکي مخروطي شکل و از سپردار قهوه اي و سپردار قرمز کاملاً متمايز است.
سپردار شرقي دوستدار شرايط آب و هوايي نيمه گرم سيري و نسبتا خشک است و رطوبت خيلي زياد را تحمل نمي کند به علاوه به درجه حرارت نزديک به صفر حساس است . بهمين دليل نتوانسته است در شرايط اب و هوايي شمال ايران مستقر شود .با وجود اين ، سپردار شرقي در نواحي جنوبي بيشتر در باغات انبوه و روي درختاني که هرس منطم در آنها انجام نمي گيرد شدت دارد.سپردار شرقي در قسمت هاي داخلي يک درخت و نزديک سطح زمين مستقر مي شود. به همين لحاظ هرس شاخه هاي نزديک به سطح زمين و تنک کردن شاخه هاي درخت در تقليل انبوهي اين آفت بسيار موثر است.اين حشره نيز در زمستان اکثراً به صورت پوره سن 2 ديده مي شود . حداقل دو گونه از زنبور هاي پارازيت يکي Comperiella bifasrata و ديگري Prospaltella Sp از روي اين آفت در ميناب و بندرعباس جمع آوري شده است.در آکثر موارد تعداد سپر هاي پارازيته در نواحي مرکبات خيزقابل توجه مي باشد .به همين لحاظ هر گونه مبارزه شيمياي برروي اين آفت بايد در نهايت دقت و با در نظر گرفتن اثرات منفي آن روي عوامل طبيعي کننده اين حشره انجام شود.
کنترل:
کفشدوزکهاي شکارگر Coccinelidae:Coleoptera
1- Chilocorus bipustulatus
2- Exochomus quadripustulatus
زنبورهاي پارازيتوئيد Aphelinidae:Hymenoptera
1- Fiscus testaceus
2- Aphytis proclia
3- Aphytis mytilaspidis
4- Aphytis chrysomphali var. mazandranica
5- Aphytis maculicornis
کنترل شيميايي:
مبارزه شيميايي بايد زماني باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌هاي از زير سپر خارج شده باشند.
آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% به نسبت 2 در هزار
اتيون EC47% به نسبت 1 5 درهزار
اتريمفوس(اکامت) EC50% به نسبت 1در هزار
کلرپيريفوس(دورسبان) EC40.8%به نسبت 1 5- 1 درهزار
روغن امولسيون شونده O 80% به نسبت 0.5 درصد
مبارزه زمستانه: اين مبارزه اغلب در مورد گونه‌هايي عمل مي‌شود که حشره به صورت پوره و يا حشره کامل مي‌باشد. اين روش در مورد شپشکهاي زير خانواده Lecaninae که داراي بدن بدون محافظ مي‌باشند خيلي مؤثر است (مانند شپشک سياه زيتون). سم‌پاشي زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشي سموم روغني (Volk) پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بيداري درختان انجام مي‌شود (روغن‌هاي زمستانه داراي هيدروکربن اشباع کمتري هستند).
مبارزه شيميايي با شپشک هاي مرکبات:
فرمول سم حاوي:
مالاتيون امولسيون 60% يا اتيون امولسيون 47% 200 سي سي
ديتان يا زينب 200 سي سي
تريون يا تتراديفون 200 سي سي
روغن ولک يا سيترول 1 ليتر
2 نوبت سمپاشي در طول سال :
1- اوايل تابستان ( بعد از گلدهي و شروع رشد ميوه)
2- اواخر تابستان (اواخر شهريور ماه)

در اثر بسياري از فعاليت ها در كارگاه ها و صنايع، مثل خرد كردن، ساييدن، حفاري، آسياب كردن، برش، تراش و... و در مشاغلي نظير نجاري، سنگ بري ها، معادن، ما ...

ميکروکنترلر سيستم هاي مبتني بر ميکروکنترلر بلوك دياگرام سيستم مبتني بر ميکروکنترلر ملزومات سخت افزاري و اجزاء داخلي سيستمهاي مبتني بر ريزپردازنده ها م ...

۱) در ادامه مبحث کنترل وزن و مطالبي که در قسمت پيشين درباره تنظيم اشتها بيان شد، بايد در ادامه و به منظور تصحيح برنامه غذايي، کمي هم در مورد اجزاي تشک ...

شايد يکي از سوال هاي اکثر ما اين باشد که وقتي تب کرديم چه بخوريم تا تب پايين بيايد و چه نخوريم! باورهاي درست و غلط بسياري از گذشتگان به ما رسيده که بس ...

اتمسفر مانند نهر يا رودخانه داراي فرآيندهاي طبيعي است که در تميز کردن آن نقش دارند. بدون چنين فرآيندهايي تروپوسفر سريعا به محيطي نامناسب براي زيست بشر ...

امروزه در صنعت و در بسياري از وسايل خانگي کنتر دور موتور مورد استفاده قرار ميگيرد. از جمله ميتوان به کاربردهاي کنترلگرهاي دور موتور، به موارد زير اشار ...

حضور ذهن ندارم کسي در بازي آرزوهاي گيکي آرزو کرده باشد بتواند مغز خود را مستقيماً به اينترنت متصل کند يا از تراشه ها و پردازنده هاي کامپيوتري براي افز ...

● واژگان ▪ پارازيتوئيد: گروهي از حشرات هم چون زنبورهاي مفيد با تخم ريزي در تخم برخي از آفات و تخريب آن ها سبب کنترل جمعيت آفات مي شوند که پارازيتوئيد ...

دانلود نسخه PDF - کنترل کفشدوزکهاي شکارگر