up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله کلاچ PDF
QR code - کلاچ

کلاچ

مقدمه اي بر چگونگي کار کردن کلاچ ها

اگر يک اتومبيل با انتقال دستي را مي رانيد ، ممکن است از درک اينکه بيش از يک کلاچ دارد تعجب کنيد . و اين موضوع را که فقط اتومبيل هاي ما انتقال اتوماتيک چند کلاچ دارند را تغيير مي دهد . در واقع کلاچ هايي در بسياري از چيزهايي که احتمالا همه روزه مي بينيد يا استفاده مي کنيد وجود دارد : بسياري از مته هاي بدون محور يک کلاچ دارند ، اره هاي زنجيري يک کلاچ سانتريفوژي و حتي yo-yos (يويو!) يک کلاچ دارند
در اين مقاله ياد خواهيد گرفت که چگونه نياز به يک کلاچ داريد ، چگونه کلاچ اتومبيل تان کار مي کند و بعضي مطالب جالب و شايد تعجب آور در رابطه با کلاچها را درک کنيد .
کلاچ ها در ابزارهايي که دو ميله ( شَفت ) غلتنده دارند مفيدند در اين ابزارها ، يکي از ميله ها ( شفت ها ) نوعا توسط يک موتور يا کشنده حرکت مي کند و شفت ديگر ابزار ديگري را به حرکت وا مي دارد . مثلا در يک مته ، يک شفت توسط يک موتور حرکت داده مي شود و ديگري يک گيره مته را به حرکت وا مي دارد . کلاچ دو شفت را به نوعي که ميتوانند با يکديگر بلوکه شوند و با يک سرعت بچرخند متصل مي کند يا اينکه جدا شوند و با سرعتهاي متفاوت بچرخند .
کلاچ اوليه
در يک اتومبيل نياز به يک کلاچ داريد زيرا موتور همه وقت مي چرخد اما چرخهاي اتومبيل اينطور نيستند . براي اينکه يک اتومبيل بدون خاموش کردن موتور بايستد ، چرخها نياز دارند تا از موتور به نحوي جدا شوند . کلاچ به ما اجازه مي دهد به نرمي يک موتور چرخشي را به يک انتقال غير چرخشي توسط توسط کنترل کردن شيب بين آنها ترغيب کنيم .
براي درک کردن اينکه کلاچ ها چطور کار مي کنند ، کمک مي کند که کمي دربارة اصطکاک بدانيم که يک معيار درباره اينکه چگونه سخت است که يک شئ روي ديگري بلغزد . اصطکاک توسط پستي ها و بلندي هايي که بخشي از هر سطح هستند حاصل مي شود . حتي سطوح بسيار نرم نيز پستي و بلندي هاي ميکروسکوپي دارند .
هر قدر اين پستي بلندي ها بزرگ باشد لغزيدن شئ سخت تر است . شما مي توانيد در چگونه ترمز ها کار مي کنند بيشتر بياموزيد .
يک کلاچ به دليل اصطکاک بين يک صفحه کلاچ و يک چرخ طيار فلايويل کار ميکند . ما به چگونگي کار کردن اين بخشها در بخش بعدي خواهيم پرداخت .
● فلايويل، صفحات کلاچ و اصطکاک :
در يک کلاچ اتومبيل ، يک فلايويل به موتور متصل مي شود و يک صفحه کلاچ به محور انتقال متصل مي شود . مي توانيد ببينيد که در شکل زير چطور به نظر مي رسند .
● نگاهي به کار يک کلاچ
وقتي پاتيان را از کلاچ بر مي داريم ، فنرها فشار را به ديسک کلاچ منتقل مي کنند که در عوض به فلايويل فشار مي آورد . اين موتور را به شفت ورودي انتقال قفل مي کند که باعث مي شود در همان زمان با سرعت يکسان بچرخند .
مقدار نيروي کلاچ مي تواند به اصطکاک صفحه کلاچ و فلايويل و اينکه فنر چه ميزان نيرو به صفحه فشار وارد مي کند بستگي دارد . نيروي اصطکاک در کلاچ دقيقا مانند بلوکهاي در بخش اصطکاک چگونه ترمزها کار مي کنند توصيف شده است مگر اينکه فشارهاي فنر روي صفحه کلاچ در عوض فشار وزن بلوک به درون زمين باشد .
کلاچ چگونه ( منتقل شده ) و آزاد مي شود
وقتي پدال کلاچ فشرده شود ، يک کابل يا پيستون هيدروليک به چنگک آزادسازي فشار مي آورد که بخش بيرون انداختن را در برابر وسط فنر ديافراگم فشار مي دهد . همان طور که وسط فنر ديافراگم فشرده مي شود يک مجموعه از پين هاي نزديک خارج فنر باعث مي شوند که فنر صفحه فشار را از ديسک کلاچ دور مي کند . ( به عقب مي کشد ) ( شکل زير را ببينيد ) . اين کلاچ را از موتور چرخشي جدا مي کند . فنرها را در صفحه کلاچ به ياد داشته باشيد . اين فنرها به جداسازي ( محور ) انتقال از شوک آزاد شدن کلاچ کمک مي کند .
اين طراحي معمولا به خوبي کار مي کند اما بازگشت به عقب هاي کمي دارد . ما به مشکلات متداول کلاچ و ديگر کاربردهاي کلاچها در بخشهاي بعدي خواهيم پرداخت .
● مشکلات متداول :
از دهه ۱۹۵۰ تا دهة ۱۹۷۰ ، مي توانستيد ۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ مايل با کلاچ تان کار کنيد . کلاچ ها اکنون مي توانند براي ۸۰۰۰۰ مايل کار کنند اگر آنها را به طور ملايم استفاده کرده و به خوبي نگه داري کنيد . اگر مراقب آنها نباشيد کلاچها مي توانند شروع به شکسته شدن در ۳۵۰۰۰ مايلي کنند . کاميونهايي که پيوسته اضافه بار دارنند يا مکررا بارهاي سنگين حمل مي کنند نيز مي توانند مشکلاتي با کلاچ هاي نسبتا جديد داشته باشند .
متداول ترين شکل کلاچ ها اين است که مادة اوليه اصطکاک روي ديسک پاک مي شود . ماده اصطکاکي روي يک ديسک کلاچ بسيار شبيه به مادة اصطکاکي است که روي پد هاي يک ديسک ترمز يا جا پاهاي يک درام ترمز است که پس از مدتي پاک مي شود وقتي که بيشتر يا همة مادة اصطکاکي از بين رفت کلاچ شروع به لغزش مي کند و بالاخره هيچ نيرويي را از موتور به چرخ ها منتقل نخواهد کرد .
کلاچ تنها پوشش دارد مادامي که ديسک کلاچ و فلايويل با سرعت هاي متفاوتي بچرخند . وقتي به يک ديگر قفل شدند ، مادة اصطکاکي به سختي در برابر فلايويل نگه داشته مي شود و آنها به طور هم زمان مي چرخند . اين فقط وقتي رخ مي دهد که ديسک کلاچ در برابر فلايويل مي لغزد که پوشش دهي رخ مي دهد .
گاهي اوقات مشکل با لغزش نيست اما با چسبيدن است . اگر کلاچ شما بخوبي آزاد نشود به چرخاندن شفت ورودي ادامه خواهد داد . اين موضوع مي تواند باعث خوردگي شود يا به طور کامل از جا خوردن دندة اتومبيل تان جلوگيري کند .
● برخي دلايل معمول که يک کلاچ بچسبد عبارت اند از :
کابل کلاچ کشيده شده يا شکسته – کابل نياز به ميزان صحيحي براي فشار دادن و کشيدن کارا دارد .
سيلندرهاي کلاچ اصلي و يا فرعي آسيب ديده يا نشتي دار – نشتي ها سيلندرها را از ايجاد مقدار لازم فشار باز مي دارد .
هوا در خط هيدروليک – هوا به هيدروليک ها با گرفتن فضاي مورد نياز سيال براي ايجاد فشار تأثير مي گذارد .
پيوند بد تنظيم شده – وقتي پاي شما بر پدال ضربه وترد مي کند ، پيوند مقدار اشتباهي از نيرو را انتقال مي دهد .
اجزاء کلاچ بد منطبق شده : بخشهاي موجود در بازار با کلاچ شما منطبق نيستند .
يک کلاچ « سخت » نيز يک مشکل متداول است . همه کلاچ ها به ميزاني از نيرو براي کاملا فشرده شدن نياز دارند . اگر نياز به فشار زيادي بر روي پدال داريد ممکن است چيزي اشتباه باشد . چسبيدن يا پيوند در پيوند پدال ، کابل ، شفت متقاطع يا ساچمه علل متداول اند . گاهي اوقات يک بلوکه شدن يا درز پوشيده شده در سيستم هيدروليک نيز مي تواند باعث يک کلاچ سخت شوند .
ديگر مشکل مربوط به کلاچ ها قسمت بيرون انداختن پوشيده است که گاهي اوقات يک قسمت آزاد سازي کلاچ ناميده مي شود . اين قسمت نيرو را به انگشت هاي صفحه فشار چرخشي براي آزاد سازي کلاچ به کار مي برد . اگر صداي ترسناکي را هنگام چسبيدن کلاچ مي شنويد ممکن است مشکلي با بيرون انداختن داشته باشد .
● تست تشخيص کلاچ
اگر متوجه شديد که کلاچ شما مشکل دارد در اينجا يک تست تشخيص خانگي که هر کسي مي تواند انجام دهد وجود دارد :
۱) اتومبيل تان را استارت بزنيد Parking break را تنظيم کنيد و در حالت خنثي قرار دهيد .
۲) با خاموش کردن اتومبيل تان به صداي آن بدون فشردن کلاچ گوش کنيد اگر چيزي مي شنويد به احتمال زياد مشکل با ( محور ) انتقال است . اگر صدايي نمي شنويد به مرحله ۳ برويد .
۳) وقتي اتومبيل هنوز خنثي است ، فشردن کلاچ را آغاز کنيد و به صدا گوش دهيد . اگر يک صداي جير جير را هنگام فشار دادن مي شنويد ، به احتمال زياد مربوط به آزاد سازي کلاچ يا bearing دور انداختن است . اگر صدايي نشنيديد به مرحله ۴ برويد .
۴) کلاچ را تا ته فشار دهيد . اگر صداي فش فش شنيديد ، احتمالا تحمل کننده يا ساچمه يا احتمال اشکال بوش پايلوت است .
اگر هيچ صدايي را در خلال اين ۴ مرحله نشنيديد مشکل تان احتمالا کلاچ نيست . اگر در حالت توقف صدا شنيديد و وقتي که کلاچ فشرده شد از بين رفت ممکن است موضوع مربوط به نقطة تماس بين چنگک و ساچمه( FORK & PIVOT BALL) باشد .
در بخش بعدي برخي انواع مختلف کلاچ ها و چگونگي کارکرد آنها را بررسي خواهيم نمود.
● انواع کلاچ ها:
انواع زيادي از کلاچ ها در اتومبيل و گاراژتان وجود دارد .
يک ( محور ) انتقال اتوماتيک شامل چندين کلاچ است . اين کلاچ ها مجموعه هاي مختلفي از چرخ دنده هاي سياره اي را به هم چسبانده و از هم جدا مي کنند . هر کلاچ با استفاده از سيال هيدروليک فشرده شده به حرکت در مي آيد . وقتي فشار پايين مي ايد ، فنر باعث آزاد شدن کلاچ مي شود . حتي لبه هاي فضا دار که نوار باريک ناميده شده ، خط درون و برون کلاچ درون چرخ دنده ها وميزباني کلاچ قفل مي شود . مي توانيد در يک ( محور ) انتقال اتوماتيک چگونه کار مي کند بيشتر بخوانيد .
يک کمپرسور تهويه مطبوع در يک اتومبيل يک کلاچ الکترو مغناطيسي دارد اين اجازه مي دهد که کمپرسور حتي در حالي که موتور کار مي کند خاموش شود . وقتي جريان از طريق يک سيم پيچ مغناطيسي در کلاچ انتقال مي يابد کلاچ مي چسبد . به محض اينکه جريان متوقف مي شود از قبيل وقتي که تهويه مطبوع را خاموش مي کنيد ، کلاچ جدا مي شود .
بيشتر اتومبيل هايي که يک فن خنک کننده موتوري يک کلاچ ويسکوز کنترل شده به صورت ترواستاتيکي دارد – دماي سيال واقعا کلاچ را به حرکت در مي آورد اين کلاچ در کنار فن قرار دارد و جريان هوا از طريق رادياتور مي آيد . اين نوع کلاچ بسيار شبيه به تزويج و سيکوز که گاهي اوقات در اتومبيل هايي که همه چرخهاي آن رانشگر دارند يافته مي شود . سيال در کلاچ همچنان که آن گرم مي شود ضخيم تر مي شود که باعث مي شود فن با چرخش موتور سريعتر بچرخد . وقتي اتومبيل سرد است ، سيال در کلاچ سرد باقي مي ماند و فن به آرامي مي چرخد ، اجازه مي دهد که موتور به سرعت گرم مي شود و به دماي عملياتي مناسبش مي رسد .
بسياري از اتومبيل ها ديفرانسيل هاي شيب محدود يا تزويج و سيکوز دارند که هر دوي آنها کلاچ را براي افزايش کارايي بکار مي برند . وقتي اتومبيل روشن مي شود ، يک چرخ سريع تر از ديگر چرخ ها مي چرخد که کنترل اتومبيل را سخت مي کنند .
ديفرانسسيل شيب براي کمک به کلاچ آن ساخته مي شود . وقتي يک چرخ سريع تر از ديگر چرخ ها مي چرخد با چسبيدن کلاچ کند مي شود و منطبق با سه چرخ ديگر مي شود .
رانندگي روي سطح خيس يا لايه يخ نيز مي تواند چرخ ها را بچرخاند . مي توانيد درباره ديفراسيل ها و تزويج و سيکوز در اين بخش مطالب بيشتري بياموزيد .
● ديفراسيل چگونه کار مي کند
اره هاي زنجيري پودر گازي و چمن زن ها و کلاچ هاي سانتريفوژي دارند .
به طوري که زنجير ها يا رشته ها مي توانند بدون اينکه موتور را خاموش کنيد چرخش را متوقف کنند . اين کلاچ ها به طور خودکار از طريق استفاده از نيروي سانتريفوژي کار مي کنند . ورودي به ميل لنگ موتور متصل شده است . خروجي مي تواند زنجير را تسمه يا شفت را به حرکت وادارد . همانطور که دور در دقيقه ها افزايش مي يابند بازو هاي وزن دار مي چرخند و کلاچ را وادار به چسبيدن مي کنند . کلاچ هاي سانتريفوژي همچنين اغلب در چمن زن ها ، go-kart ها ، mopod ها و دوچرخه هاي کوچک استفاده مي شوند . حتي برخي يويو ها نيز با کلاچ هاي سانتريفوژي توليد شده اند .

در صنعت خودرو در بخش انتقال قدرت، سيستم کلاچ به عنوان يکي از کليدي ترين مجموعه ها مطرح است و عملکرد صحيح آن، تاثير مستقيم در کارکرد خودرو و از جمله بخ ...

در صنعت خودرو در بخش انتقال قدرت، سيستم کلاچ به عنوان يکي از کليديترين مجموعهها مطرح است و عملکرد صحيح آن، تاثير مستقيم در کارکرد خودرو و از جمله بخش ...

دستگاه برق رساني دستگاه برق رساني که در زمان انتهاي تراکم و ابتداي انفجار باعث جرقه زدن شمع مي گردد. اطلاعات مختصري در زمينه باتري ، مدارهاي الکتريکي ...

امروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري سيال تحت فشار در انتقال و ک ...

سيلندر ، هسته مرکزي موتور است. با انفجار سوخت در اين مکان نيروي محرکه اتومبيل تامين مي شود. محفظه روغن موتور زير بدنه موتور قرار دارد. روغن موتور براي ...

الياف کربن بخاطر داشتن خصوصياتي چون مقاومت زياد، وزن کم و مقاومت در برابر خوردگي و حرارت، مادة بسيار مناسبي جهت تقويت ديگر مواد به حساب مي­آيد. متن زي ...

دانلود نسخه PDF - کلاچ