up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله کشف ويتامين ها PDF
QR code - کشف ويتامين ها

کشف ويتامين ها

داروشناسي درطبيعت

در اواخر دوران بربريت مدرن بود که بيماري بري بري براي اولين بار توسط «فونک» ضربه فني شد. فونک با اعتقاد به اصل «از آب کره بگير» توانست از پوسته برنج ماده اي کريستالي به دست بياورد که بيماري بري بري را «برو بيرون» مي کند. يعني از بدن بيرون مي کند. او نام اين ماده عجيب را «آمين حياتي» گذاشت و بنابراين کلمه ويتامين، از کلمه «آمين حياتي» گرفته شد. ويتامين ها عناصري هستند که بدن براي انجام فعاليت هاي حياتي خود به آن احتياج دارد اما قادر به ساختن آنها نيست و بنابراين بايد آنها را از طريق تغذيه به دست بياورد. مصرف ويتامين ها آنقدر ضرورت دارد که يکي از ويتامين شناسان بزرگ مي گويد: «اگر انسان ويتامين ها را مصرف نکند، بيمار مي شود اما اگر ديگر عناصر مورد نياز خود را مصرف نکند، فقط دچار ناراحتي مي شود» البته همين تأکيد بر ضرورت مصرف ويتامين ها، تصورات اشتباهي را هم درباره آنها به وجود آورده است. مثلاً عموم مردم فکر مي کنند همه ويتامين ها براي همه بيماري ها و نارسايي ها تأثير مثبت دارند. اتفاقاً دراين مقاله، توصيه من اين است که فکر نکنيد همه ويتامين ها براي همه بيماري ها و نارسايي ها مناسب اند. فکر کنيد که براي هر نوع نارسايي بيماري ويتامين هماهنگ با خودش کاربرد دارد. و حتي فکر کنيد بعضي از ويتامين هاي ناهماهنگ مي توانند بعضي از اختلالات را تشديد کنند...
●ادامه حمايت کشف ويتامين ها و شکل گيري ويتامين درماني:
لينوس پالينگ، که دو بار برنده جايزه نوبل شده بود، در سال ۱۹۶۸ از روشي به نام «پزشکي اورتوملکولر» سخن گفت. «اورتو» به معني ايده آل و بهترين است. قدم اول او که انعکاسي جهاني يافت، تأکيد او در مصرف مقدار زياد ويتامين C براي جلوگيري از سرماخوردگي بود. اين، تنها قدم اول بود. در قدم هاي بعد، درمانگران اين روش، به درمان ديگر بيماري ها به وسيله ويتامين هاي مختلف پرداختند. از بيماري هاي جسمي گرفته تا اعتيادهاي مختلف و حتي بيماري هاي رواني و عصبي. اورتوملکولرها براي شيوه درماني خود به چند دليل استناد مي کردند.
يک. روده بسياري از انسانها، به دليل زندگي متمدن، در شرايطي قرار گرفته است که قادر به جذب ويتامين ها نيست بنابراين بايد ويتامين ها را به صورت مصنوعي به خورد بدن داد.
دو. مغز انسان براي عملکرد مطلوب خود به انواع ويتامين ها نياز دارد و بسياري از بيماري هاي رواني و ذهني، به دنبال کمبود برخي از ويتامين ها به وجود مي آيند.
سه. با تغيير ميزان تراکم عناصر موجود در بدن انسان مي توان به بيماران کمک کرد.
لازم به ذکر است در روش مگاويتامين، بر تجويز بعضي از ويتامين ها مانند ويتامين C و B۳ و در مواردي ويتامين R و B و A تأکيد بيشتري مي شود.
در اين مقاله کوتاه، سعي دارم شما را با کليات، و نکات کاربردي تر و مهم تر «ويتامين درماني» آشنا کنم. در ويتامين درماني براي هر بيماري و اختلالي تجويزي ويتاميني وجود دارد اما در اينجا قصد من اين نيست که به همه بيماري ها و اختلالات اشاره کنم. بنابراين بعضي از شايع ترين اختلالات را ذکر مي کنم.
و حالا چند نسخه درماني فوق العاده:
آدم طاس بايد شش بار بوق بزند و يک بار آي بکشد.
دردهاي عصبي را با ويتامين «پ» فارسي (و نه انگليسي) مي شود تخفيف داد.
داروي فشار خون پايين «اسب» است.
بوي بد دهان را با «جيپس» مي توان رفع کرد.
اگر کسي خستگي اعصاب داشته باشد، بايد خود را با کلمه «بد» که توسط يک الکن تلفظ مي شود درمان کند. نسخه او «بيد» است. و کسي که مي خواهد دوپينگ کند کافي است با همين روش کلمه بس را بگويد يعني بگويد «ببس»
کساني که لاغرند و مي خواهند وزن شان اضافه شود داروي شان در الفباي انگليسي است.
آدم چاق را بايد لام سيبيلش را کند.
کسي که ريزش مو دارد بايد با سه سوت بگويد «ب» اما بع نگويد چون در شأن گوسفندهاست.
درمان «زکام» در «داس» است.
بي اشتهايي را با «سبد» مي شود حل کرد و اشکال در رشد کردن را با «سبد»
درمان قاعدگي دردناک به کمک «باده» صورت مي گيرد.
يبوست را با «کاسب» مي شود از بين برد.
اگر دندان هايتان فقر ويتامين دارد راه حل در «عدس» است اما نه عدس خوردني.
براي درمان آنژين بايد اسب را مثل دو ساله ها تلفظ کرد و گفت «ابس» (نه اشب) بقيه را هم ديگر خودتان حدس بزنيد.
●رمزگشايي
اصطلاحاتي که در بالا ذکر شد، همه واقعي بودند. اين اصطلاحات، ترکيب ويتاميني درمان کننده را در مورد بيماري مربوطه نشان مي دهند. بنابراين:
ويتامين درماني طاسي مي شود: ويتامين هاي I+B+B۶+B۳+B۱+B۲ (يعني ۶ بار بوق بزند يک بار آي بکشد)
دردهاي عصبي: B۱+B۶+B۱۲ (وقتي سه تا ويتامين ب را با هم جمع کني يک ويتامين پ فارسي به دست مي آيد يعني: ب+ب+ب=پ)
فشار خون پايين: اسب (يعني B۱.C.A)
بوي بد دهان: جيپس (C.P.I.G)
خستگي اعصاب D.B۶ .B۳.B۱ (بببد)
لاغري: اي بي سي دي ايي اف ... (يعني F. E. D. C. B. A منتهي B آن شامل ۲+۳+۶+۱+B۱ است با اين توضيح که B۱۱، يعني کارنيتين از آن اشتها آورهاست)
چاقي مفرط: B۱. E C (و اختصاصاً براي اضافه چربي) J
ريزش مو: B۸ . B۵ . B۲ (ببب)
زکام : داس D+A+S
بي اشتهايي: سبد يعنيD .۱+۲+۸+۱۱ C.A.B (مخصوصاً اگر اين سبد خوردني پر از ويتامين B۱۱ باشد چون B۱۱ معروف به ويتامين اشتهاست).
قاعدگي دردناک: باده (B۱+۳+۶ A.D+E)
يبوست: کاسب (يعني (KAC B۱=۲=۳=۵=۶
فقط ويتامين دندان: عدس (C.D.A)
آنژين: ابس شامل A+B۱+C
دردهاي عصبي: B۱۲ .B۶ .B۱ (يعني ويتامين پ فارسي چون ب+ب+ب مي شود پ)
اشکال رشد (سبد، همان سبد منتهي با لهجه ... آره يعني B+A+D (کمپلکس) .E. ِC
طاسي: اگر آدم طاس شود ۵ بار بيب بزند و يه بار «آي» بکشد يعني: I+B۱+B۲+B۳+B۶+ B۸
و اما... اين بار رمزها را مي گويم؛ اصطلاحات را خودتان پيدا کنيد!
پيري: B۳ و E
فشار خون بالا:B۲.B۳.C۲.E.I.J.P.B۱
(کمي شبيه لاغري شد)
خشکي و سختي پوست: A.B۱.B۲.C.C۲.P و کلاً براي بيماري هاي پوستي B۳ (البته B۳ ضد اسهال هم هست)
تب: C.A
دوپينگ:C.B.B۶.B۳ و ؟؟؟
ضد تهوع: B۶ (البته اگر تهوع شما ناشي از خوشي مسافرت هوايي يعني در هواپيما باشد B۱ مؤثر است.)
ضعف تغذيه: B کمپلکس
کاهش حافظه: B۳+B۱
ورم پلک:B۸.B۲.C.A
سنگ کليوي: E.B۱۳.B۶
نفخ: B۱۳ (چون بي اش ۱۳ است فکر نکنيد که نحس است بلکه نحسي معده را از بين مي برد)
کار فکري زياد: B کمپلکس و C
ويتامين هاي متخاصم و ويتامين هاي متحد
اگر بدون توجه به اختلالات احتمالي و بدون داشتن بيماري خاص خواستيد ويتامين خواري کنيد، بايد به شما عرض کنم که بعضي از ويتامين ها دوستان نابابي براي همديگر هستند و اگر آنها را با هم وارد بدن تان کنيد، بايد منتظر باشيد که کمي هم بي ادبي و بي تعادلي از خود نشان دهند...
از طرفي بعضي از ويتامين ها هم خيلي با همديگر سازگار و صميمي هستند. مثلاً ترکيب ويتامين هاي P+B۳+C يک گروه دوستي است که براي همه بزرگسالان توصيه مي شود. حالا اگر در اين ترکيب ويتامين J را جايگزين B۳ کنيد کارايي اين گروه دوستي تغيير مي کند و توانايي اصل آنها سم زدايي از کبد خواهد شد. گروه هاي سازگار و ناسازگار مختلفي بين ويتامين ها و مواد معدني و کلاً ريز عنصرها وجود دارد البته گروه هاي دوستي فقط در ميان ويتامين ها با هم نيست بلکه چنين هم خواني هايي ميان بعضي از ويتامين ها با بعضي از اسيدهاي آمينه يا مواد معدني هم وجود دارد. به عنوان مثال به گروه هاي دوستي زير توجه کنيد:
ويتامين A اثربخشي بيشتري با کلسيم، فسفر، منيزيم و سيلينيوم دارد.
ويتامين B با کوبالت، مس، آهن، منگنز و پتاسيم رفيق تر است.
ويتامين C علاقه بيشتري به کلسيم، مس، منيزيم، سلنيوم و سديم دارد و وقتي با آنها است، کارهاي بيشتري از او برمي آيد.
ويتامين E کلسيم، آهن، منگنز، فسفر، پتاسيم، سلينيوم، سديم و روي را به عنوان هم گروه هايش ترجيح مي دهد و با آنها بهتر مي تواند کار کند.
ويتامين طبيعي به از ويتامين مصنوعي
ويتامين ها به مقدار اندک در ميوه ها و سبزي ها و ديگر غذاهاي طبيعي وجود دارند. اما همين مقدار اندک، بسيار با اهميت تر و تأثيرگذارتر از ويتامين هايي است که به صورت مصنوعي تهيه مي شوند. ويتامين هاي مصنوعي تأثيرگذارند اما ممکن است پيامدهاي منفي (هر چند ضعيف) را نيز به دنبال داشته باشند. بنابراين فقط وقتي از ويتامين مصنوعي استفاده کنيد که ويتامين طبيعي در دسترس نيست.
نکته: اگر مجبور شديد از ويتامين مصنوعي استفاده کنيد، بد نيست در جعبه آن ها چند دانه برنج بگذاريد چون برنج با جذب رطوبت، مانع از رطوبت و تخريب شدن قرص هاي ويتامين مي شود.
اگرچه هر گردي گردو نيست ولي هر ويتي ويتامين است
فکر مي کنيد چند نوع ويتامين وجود دارد؟ بيشتر مردم جوابشان به اين سؤال، ويتامين هاي A. B (از B۱ تا B۶ و B۱۲) C.. D. B. و E است. ولي جواب درست به اين سؤال که چند نوع ويتامين وجود دارد اين است:
خدا مي داند چند نوع ويتامين وجد دارد اما تا زمان ما اين ويتامين ها کشف شده:
چندتايي که بالا گفتيم به علاوه PP. O. N. M. L. K. J. I. H. G. F (با پپه اشتباه نگيريد) PH، T.U
از طرفي وقتي مي شنويم ويتامين B۱ تا B۱۲ فکر نکنيم که از B۱ تا B۱۲ ويتامين داريم در واقع ويتامين هاي B معروف تر عبارتند از: B۱ تا B۶ . B۱۰. B۸. B۱۲ .
بنابراين عملاً ويتامين B۹ و B۸ و B۷ نداريم. اما تعدادي ديگر از ويتامين هاي B داريم که به دليل ناتواني در امر تبليغات و نتيجتاً مشهور نشدن، معرف حضور ما نيستند مانند:
BC. B۱۷. B۱۵. B۱۳. BT. BX
ويتامين ها را دور نريزيد:
اگر مي خواهيد ويتامين هاي خود را از ميوه ها و سبزيجات و غذاهاي معمولي تهيه کنيد (که بهتر است همين کار را بکنيد مگر اينکه غذاهاي طبيعي در دسترس نباشد) چند گفته را ناگفته نگذاريم:
سبزيجات را بعد از شستن، مدت زيادي در آب نگه نداريد تا ويتامين آنها «زيادي کم» نشود.
سالاد را همان موقعي که مي خواهيد، بخوريد، درست کنيد مخصوصاً گوجه فرنگي را.
سبزي ها را با يک چاقوي تيز و در عين تميز کاري، برش بزنيد چون ويتامين هاي A و C خود را در نتيجه ناشي بازي هنگام خرد کردن، از دست مي دهند.
اگر نتوانستيد ميوه و سبزي را تازه تازه مصرف کنيد، توجه داشته باشيد که سبزيجات و ميوه جاتي که فوراً منجمد شده اند، عناصر حياتي شان بيشتر از آنهايي است که چند روز در يخچال بوده اند. سبزيجات منجمد شده را همان طور در حالت منجمد بپزيد و سعي نکنيد اول يخ آن را ذوب کنيد. غذاهاي تازه منجمد شده کاملاً بهترند اما غذاهاي منجمد هم کاملاً از کنسرو شده بهترند. هرچه زمان پختن و آب غذاهاي حاوي سبزي، کمتر باشد، تأثيرگذاري ويتاميني آنها، مؤثرتر است.
شيرهايي که در بطري هاي بي رنگ هستند در مقابل نور آفتاب ويتامين هاي D.A و B۲ خود را از دست مي دهند. نان ها هم در برابر نور و مواد تغذيه اي خود را مي بازند.
موادي که هنگام تهيه، برشته يا قهوه اي رنگ مي شوند، ويتامين کمتري دارند. همچنين اگر به ويتامين C و B۱ بيشتري احتياج داريد، در غذاي خود جوش شيرين نريزيد.
وقتي غذا را در ظروف مسي مي پزيد ويتامين هاي E، C و اسيد فوليک آنها از بين مي رود. در عوض ظروف آهني مي توانند آهن غذاي شما را بيشتر کنند (شوخي نمي کنم) ولي ويتامين C را از بين مي برند.

ويتامين E در طي تحقيقات در مورد توليد مثل در موشها كشف و به عنوان عامل تغذيه‏اي محلول در چربي شناخته شد. ايوانز و بيشاپ (Bishop & Evans) اين مشاهدات ر ...

ويتامين سي (اسيد اسكوربيك) بدن شما قادر به ذخيرة ويتامين «سي» نيست. بنابراين براي حفظ سلامتي بايد به طور مرتب روزانه به ميزان كافي از اين ويتامين استف ...

يکي ديگراز اعضاي گروه ويتامينهاي محلول درآب ويتامينB6ونام علمي آن پريدوکسين* است. آمپولهاي تقويتيB کمپلکس حاويB6 هستند . بسياري از داروها که براي تقوي ...

ويتامين D چندين نقش کليدي در بدن دارد، و از همه مهم تر کمک به جذب مواد معدني کلسيم و فسفر از غذايي است که مي خوريد. کلسيم براي تقويت استخوانها ضروري ا ...

ويتامينB3خانواده ويتامينB اعضاء زيادي دارد، شما تاکنون در اين خانواده با چند ويتامين آشنا شده ايد يکي ديگراز اين ويتامينهاB3يا نياسين است. اين ويتامين ...

● کودکي پرماجرا فردريک گولاندهاپکينز در ۲۰ ژوئن ۱۸۶۱ در ايست پورن انگليس در خانواده اي متوسط ديده به جهان گشود، پدرش برادرزاده «جرارد مانلي هاپکينز» ي ...

مجله تايم، در اجراي سنت همه ساله خود، در آستانه سال جديد ميلادي، در اکثر حوزه هاي اجتماعي و خبري، ۱۰موضوع مهم سال گذشته را از ديدگاه کارشناسان خود اعل ...

کشف سيتوکينين در سال ۱۹۶۵ موجب شد که گروه بسيار مهمي از تنظيم کننده هاي رشد به نام سيتوکينينها مورد توجه قرار گيرد کشف قطعي سيتوکينينها در ۱۹۵۵ وقتي ص ...

دانلود نسخه PDF - کشف ويتامين ها