up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کشت بدون خاک PDF
QR code - کشت بدون خاک

کشت بدون خاک

کشت بدون خاک (کشاورزي هيدروژونيک)

کشت بدون خاک شامل انواعي از روشهاي غير متعارف کاشت گياهان است . مانند کشت آبي و کشت در ماسه و کشت در سنگريزه و کشت هوايي و کشت داخل لوله و ...
کلمه هيدروپونيک براي اولين بار در آمريکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولي در آلمان و انگليس کشت آب براي اين روش نام گذاري مي شود .
روش کشت گياهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطين اشغالي استفاده مي شده است . در اين منطقه به دليل کمبود آب و خاک اين روش جايگزين مناسبي براي زراعت روشهاي متداول است .
▪ در زير انواعي از کشت هاي هيدروپونيک توضيح داده مي شوند :
کشت آبي يا مايع :
ريشه گياه به طور مداوم در محلول غذايي قرار دارد و گياه از قسمت طوقه ( حد فاصل ريشه و ساقه ) بيرون از مايع است و با پلاستيک و مقوا و ... بالا نگه داشته شده است . کشت درون لوله هم نوعي از کشت مايع است .
کشت در ماسه :
ريشه گياهان در داخل مواد جامدي که داراي قطر کوچکتر از ۳ ميلي متر باشند قرار دارد و اين مواد مانند پلاستيک و پشم سنگ و يا هر ماده ديگري که آلي نباشد ممکن است .
کشت در سنگريزه :
ريشه گياهان در موادي که قطري بيشتر از ۳ ميلي متر دارند قرار گرفته مثل سنگ خارا و گدازه آتشفشاني و بازالت و هر ماده غير آلي ديگر .
در اين روش آبياري به دو صورت آبياري لوله اي ( زيرزميني ) که مواد غذا يي در مخزني بوده و به بستر رشد گياه پمپ مي شود و آبياري سطحي که محلول غذايي رقيق در سطح محيط رشد توسط لوله سوراخداري پخش مي شود ( کود مايع به آب مصرفي گياه در هنگام آبياري اضافه شده است )
کشت در هوا :
در اين روش ريشه گياهان در محيطي قرار گرفته که به وسيله قطراتي آب که حاوي مواد غذايي لازم است اشباع شده است . اين روش به تجهيزات پيشرفته نياز دارد .
کشت در ورمي کوليت :
ريشه گياه در ورمي کوليت که با موادي معدني مخلوط شده است قرار دارد
کشت در پشم سنگ : ريشه گياه در داخل پشم سنگ و مواد معدني که خصوصياتي شبيه به پشم سنگ دارند قرار مي گيرد .
کشت آبي :
اين کشت بيشتر براي گياهان زينتي به کار مي رود .
کشت در پلاستيک :
ريشه در داخل کيسه هاي پلاستيکي قرار داشته و مواد اطراف ريشه هم شامل کمپوست يا پيت يا خاک اره و ... مي باشد .
به طور کلي کشت بدون خاک از دو سيستم پيروي مي کند :
۱) سيستم باز :
محلول غذايي مججد استفاده نشده مثل کشت در پشم سنگ و کشت کيسه اي و کشت در سنگريزه
۲) سيستم بسته :
محلول غذايي مجدد مورد استفاده قرار مي گيرد و به عبارت ديگر محلول در يک چرخه قرار دارد و به آن فقط مواد غذايي که کاهش مي يابند و آب اضافه مي شود .
اما اين روش کشت بدون خاک يک سري مزايا و معايبي نسبت به ديگر روشهاي متداول کشت گياهان دارد که در زير بيان مي شوند :
۱) چون محلول غذايي مايع است به راحتي مي توان آن را کنترل کرد و تنها مواد غذايي که کاهش يافته است را به محلول اضافه کرد در حالي که در خاک اين کار غير ممکن است ( هزينه زيادي دارد ) .
۲) گياهان را مي توان در مناطقي پرورش داد که در حالت عادي رشد نمي کنند
۳) مصرف آب در اين روش به طور قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد و اين يک مزيت براي نواحي خشک است .
۴) در اين روش ضد عفوني کردن محيط رشد بسيار شده و کم هزينه است در حالي که ضد عفوني کردن خاگ گران قيمت و غير ممکن است . پس در اين روش آلودگيهاي ريشه بسيار کم ديده مي شود .
۵) در اين روش مي توان از آبهاي شور هم استفاده کرد .
۶) در اين روش محصول بسيار بيشتر و کيفيت عالي داشته چون مواد غذايي به راحتي در اختيار گياه قرار داشته است پس در حقيقت کيفيت و کميت محصول در واحد سطح افزايش چشمگيري دارد .
۷) در اين روش از حجم ريشه ها به شدت کاسته مي شود و بزرگ شدن ريشه ها در حد ميکروسکوپي است و چون ريشه ها نسبت به کشت خاکي کم شده کمتر هم دچار بيماري مي شوند .
۸) مهمترين عيب اين روش اين است که به سرمايه گذاري بالايي نياز دارد زيرا تمام سيستمها بايد اتوماتيک باشد .
۹) براي کشت گياهان با اين روش به افرادي نياز است که در اين زمينه تخصص و آگاهي داشته باشند .
۱۰) آلودگي آبهاي زير زميني هم در اثر مخلوط شدن با محلول هاي غذايي مشکلي ديگر است .
۱۱) دفع ضايعاتي مثل پشم سنگ که به عنوان محيط رشد هستند هم مشکل است .
به طور کلي دوستان اين روش يکي از روشهاي نوين در کشاورزي بوده که بسيار جاي کار دارد و در حالي که بسياري از کشورها اين کار را انجام مي دهند لااقل در ايران جاي کار کردن زياد دارد و علارقم اينکه سرمايه و دانش زيادي لازم دارد ولي به عنوان يکي از رشته هايي است که آينده اي درخشان در دنياي کشاورزي دارد .

رشد و عملکرد گياهان داروئي بستگي به تداوم تأمين موادغذائي و رطوبت دارد که اين گياهان با سيستم ريشه اي خود در خاک به دست مي آورند. بنابراين خاک از اهمي ...

خاک ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي باشند که از تجزيه و تخريب سنگ ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي آيند که البته نوع و ترکيب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب ...

خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب ...

رسها به همراه کلوئيدها ، فعالترين بخش خاک محسوب مي شوند و اکثر آنها داراي ساختمان بلوري هستند. قبل از مطالعه کانيها توسط اشعه ايکس تصور مي شد که کانيه ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

در مقالة حاضر، طرحي ارائه شده است که شوري خاک را در مزارعِ تحت آبياري تخمين زده و راهکارهاي مديريتي ارائه مي دهد. اين تحقيق بر اساس بررسي مدلهاي آبيار ...

● فرسايش آبي چيست؟ فرسايش آبي عبارتست از جداسازي، جابجايي و از بين رفتن مواد خاک توسط آب. اين فرآيند ممکن است به شکل طبيعي انجام گيرد و يا اينکه توسط ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

دانلود نسخه PDF - کشت بدون خاک