up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله کشاورزي زيستي PDF
QR code - کشاورزي زيستي

کشاورزي زيستي

کشاورزي زيستي بخش دوم

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان
از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي توليد گوشت جانوران خشکي زي اختلاف قابل ملاحظه اي دارد. اما رشد آبزي پروري زيستي از نظر ميزان توليد و سطح در مقايسه با ساير بخش هاي کشاورزي بسيار ناچيزاست.
در سال ۲۰۰۰ ميلادي ميزان توليدات آبزي پروري زيستي تنها حدود ۵ هزار تن و معادل ۰۱ ۰ درصد کل محصولات آبزي پروري بوده که در اروپا توليد شده است. ( Scialabba and Hattam, ۲۰۰۲)
تعداد آبزيان پرورشي تا سال ۲۰۰۰ ميلادي، ۲۰۶ گونه بوده است که در مقايسه با دامپروري از تنوع قابل توجهي برخوردار است؛ نيازهاي اکولوژيکي و شرايط پرورشي اين گونه ها نيز اغلب متفاوت هستند.
● جايگاه محصولات زراعي و باغي زيستي در ايران
شرايط آب و هوايي خشک همانند کشورمان براي کشاورزي زيستي بسيار مساعد است، گفتني ست تأثير نهاده هاي مورد مصرف در کشاورزي مدرن براي نمونه کود و سم در اين اراضي کمتر بوده و هم چنين مصرف کودهاي آلي منجر به افزايش سريع حاصل خيزي خاک و نفوذ پذيري آن نسبت به آب مي شود. براساس آمار سال ۱۳۸۰ بيش از ۲۳۹ هزار هکتار از مزارع و باغات کشور از پوشش مصرف سموم و کودهاي شيميايي خارج شده اند و در بيش از ۸۰۸ هزار هکتار از سموم استفاده نشده است(از کود استفاده شده است).
براي پايه گذاري سازوکار کشاورزي زيستي در کشور، هم زمان با توسعه ي توليد اين محصولات، بايد در ارتباط با ايجاد زمينه هاي فروش و بازار عرضه ي اين محصولات تدابيري انديشيد، باتوجه به آن که سعي مي شود در توليد محصولات ارگانيک از نهاده هاي شيميايي استفاده نشود اما به دليل نبود استانداردهاي توليد، توزيع و ساير موارد مرتبط با محصول ارگانيک در کشور با مشکلاتي در اين باره مواجه شده ايم.
● وضعيت آبزي پروري زيستي در ايران
دانش آبزي پروري در کشورما داراي سابقه ي نسبتاً کوتاهي بوده و بخش عمده ي توسعه ي فعاليت هاي تکثير و پرورش ماهي در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحقق يافته است. بنابراين به دليل سابقه و تجربه ي نسبتاً اندک پرورش آبزيان و نبود تحقيقات کاربردي در زمينه ي آبزي پروري امکان ايجاد شرايط پرورش آبزيان بر اساس استانداردهاي آبزي پروري زيستي بسيار مشکل است.
بخش عمده ي آبزيان پرورشي ايران (به جز ميگو) به بازارهاي داخلي عرضه مي شود؛ با رشد فرهنگ عموم مصرف کنندگان به خصوص آن هايي که از نظر درآمد در طبقه ي بالاي جامعه قرار دارند، زمينه ي عرضه ي داخلي محصولات زيستي همانند آبزيان فراهم خواهد شد.
شبه سنتي بودن و استفاده از فن آوري نسبتاً ساده درآبزي پروري کشور اين فرصت را بوجود مي آورد که با انجام پاره اي تغييرات در شيوه ي مديريت مزارع، توليد آبزيان زيستي و اجراي سامانه ي آبزي پروري زيستي در مزارع قابل دسترسي باشد.
با توجه به بالا بودن تقاضاي محصول ميگو در بازارهاي جهاني (آمريکا ، اروپا و ژاپن ) و هم چنين منطبق بودن مديريت مزارع و مراکز تکثير ميگو با ضوابط بين المللي، اميد است با انجام اصلاحاتي در برخي از مراحل فرآيند توليد، عرضه ي ميگوي ايران به بازارهاي جهاني با نشان زيستي انجام شود که اين امر مزاياي زيادي براي توليد کنندگان ايراني به همراه خواهد داشت و قدرت رقابت آنها را در بازارهاي بين المللي افزايش مي دهد.
توليد ميگوي زيستي رويکردي است که با توجه به افزايش توليد کشورهاي پرورش دهنده ي ميگو با هدف افزايش قدرت رقابت در بازارهاي مصرف، مورد توجه توليدکنندگان قرارگرفته است. استقبال مصرف کنندگان اروپايي از ميگوي زيستي بيانگر موفقيت نسبي اين رويکرد است (شکوري،۱۳۸۳).
● قوانين و استانداردهاي آبزي پروري زيستي
▪ اصول و قوانين آبزي پروري زيستي:
همان طور که اشاره شد آبزي پروري زيستي همانند ساير بخش هاي کشاورزي بيانگر فرايندي ست که ضمن رعايت اصول و مباني آبزي پروري، بر افزايش بهره وري نهاده ها و سلامت تمامي اجزا، نظارت و تاکيد مي کند. گفتني ست تاکنون تعدادي از مراجع بين المللي و ملي نسبت به تهيه ي دستورالعمل هاي اجرايي آبزي پروري زيستي اقدام کرده اند که دربرخي از موارد با هم اختلاف دارند اما ماهيت اين دستورالعمل ها يکسان است.
مباني آبزي پروري زيستي به شرح زير است: (بر گرفته از استانداردهاي پيشنهادي (NOSB (National Ocean Science Bowl آمريکا و (IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements
▪ نيازمندي هاي کلي:
۱) جاندار آبزي بايد در شرايطي پرورش يابد که نيازمندي هاي اساسي فيزيولوژيکي و رفتاري آن تامين شود.
۲) شيوه مديريت توليد بايد به شيوه اي باشد که سلامت آبزي را حفظ و آسايش آن را تامين کند.
۳) به منظور پرهيز از فرار آبزيان پرورشي به طبيعت يا ورود آبزيان وحشي به محيط هاي پرورشي بايد چاره انديشي هاي لازم انجام شود و از اقدام هاي مخاطره آميز پرهيز شود.
۴) پرورش آبزي در قفس و محيط هاي محصور ممنوع است.
۵) در صورت معرفي آبزيان غيربومي اعمال مراقبت هاي ويژه به منظور جلوگيري از وارد آمدن آسيب هاي دائمي به اکوسيستم الزامي است.
▪ غذا:
۱) مواد غذايي بايد بر اساس استانداردهاي توليد خوراک زيستي دام توليد شود.
۲) مواد اوليه ي گياهي بايد از سيستم هاي زيستي کشاورزي تامين شود.
۳) در توليد غذا براي مصرف در آبزي پروري حداکثر ۲۰ درصد آرد ماهي بايد به کار رود.
۴) استفاده از آرد ماهي در جيره ي غذايي آبزياني که ماهي خوار نيستند، ممنوع است.
۵) آرد ماهي و روغن ماهي بايد از ضايعات کارخانجات و يا صيد ضمني ماهيان دريايي ويا ماهيان پرورشي در سيستم زيستي توليد شده باشد.
۶) استفاده از آرد ماهي و روغن ماهي حاصل از صيد مستقيم ماهي براي توليد آرد ممنوع است.
۷) استفاده از رنگ ها، هم بندها و آستاگزانتين مصنوعي در توليد خوراک ممنوع است.
۸) استفاده از آنتي بيوتيک ها، محرک هاي رشد، ترکيبات اشتها آور و آنتي اکسيدان در توليد خوراک ممنوع است.
۹) افزودن مواد مکمل در ساخت غذا به جز مواد معدني، ويتامين ها، مخمرها و آنزيم هاي با منشا گياهي غيرمجاز است.
۱۰) استفاده از مواد اوليه با منشاء حيوانات خشکي زي ممنوع است.
۱۱) غذادهي بايد به نحوي انجام پذيرد که با رفتارهاي طبيعي جانور منطبق باشد و غذاي تهيه شده نيازمندي هاي غذايي جانور براي رشد را فراهم آورد.
▪ محيط زيست:
۱) مزرعه بايد به شيوه اي مديريت شود که حداکثر استفاده از مواد غذايي به عمل آيد و کمترين ضايعات باقي بماند، اين اصل با پرورش توام آبزيان و سيستم هاي گردش آب قابل دسترس است .
۲) جانوران شکارچي بدون استفاده از روش هاي مرگ آور بايدکنترل شوند.
۳) تمامي تاسيسات آب رساني و در تماس مستقيم با آب بايد عاري از سرب، مواد عقيم کننده و مضر براي ماهي، انسان و محيط زيست باشد.
▪ تکثير و منشا مولدين:
۱) استفاده از مولديني که دست کاري ژنتيکي شده اند و يا تحت تاثير هورمون قرار گرفته اند ممنوع است.
۲) نوزاد آبزي بايد از مزارع زيستي که داراي مجوز هستند تهيه شود، اگر مزارع زيستي وجود نداشته باشد از مزارع در حال گذار بايد تامين شوند به شرط آن که دو سوم از عمر مولدين در شرايط زيستي سپري شده باشد.
۳) توليد مثل بايد در شرايط طبيعي انجام شود، القاي توليد مثلي مانند قطع پايه چشمي در تکثير ميگو، غير مجاز است.
▪ مراقبت هاي بهداشتي:
۱) اصل اول در آبزي پروري زيستي پيشگيري است، رعايت نکات بهداشتي و ايمني زيستي براي جلوگيري از انتقال بيماري به مزرعه و يا از مزرعه به محيط الزامي است.
۲) استفاده از مواد شيميايي ، هورمون ها و آنتي بيوتيک ها ممنوع است، چنان چه در مواقع ضروري استفاده شود، محصول نمي تواند به عنوان زيستي به بازار عرضه شود.
۳) استفاده از محرک هاي طبيعي رشد و واکسن هاي طبيعي مجاز است.
۴) براي کنترل عوامل انگلي استفاده از پر اکسيد هيدروژن، کلريد سديم، آهک و پرمنگنات پتاسيم آزاد است.
▪ برداشت محصول:
۱) شستن آبزي بايد تا حد ممکن بدون وارد آمدن استرس به جانور باشد.
۲) استفاده از شوک الکتريکي، دي اکسيد کربن و... در صورت نياز بدون اشکال است.
۳) قبل از کشتن جانور دماي آب به ۴ درجه سانتيگراد کاهش يابد.
۴) مراکز فرآوري آبزيان زيستي بايد داراي استانداردهاي بين المللي باشند.
● تبديل مزارع پرورشي موجود از حالت موجود به زيستي (گذار):
مزارع موجود براي تبديل شدن به مراکز آبزي پروري زيستي بايد مرحله اي را پشت سر گذارند که به آن گذار گفته مي شود. طول مدت اين مرحله در آمريکا ۳ سال پيش بيني شده است.
● آيين نامه هاي اجرايي بين المللي آبزيان زيستي:
اگرچه برخي سازمان هاي بين المللي مانندFAO,WHO,IFOAM آبزي پروري زيستي را منتشر کرده اند اما هنوز اختلاف نظرهاي اساسي در کاربردي بودن اين دستورالعمل ها وجود دارد. کشورهاي گوناگوني همانند آمريکا، نيوزيلند و نيز کشورهاي حوزه ي اروپا تهيه ي دستورالعمل هاي ملي را بر اساس آيين نامه هاي بين المللي در دستورکار خود قرارداده اند اما هنوزکمبودهاي محسوسي در اين آيين نامه ها مشاهده مي شود؛ براي نمونه در آمريکا تا سال۲۰۰۱ميلادي چندين استاندارد ملي پيشنهاد شد که هيچ يک از آنها نهايي و به عنوان استاندارد ملي پذيرفته نشده است، در نيوزيلند ضوابط آبزي پروري زيستي از سال ۲۰۰۱ مورد عمل قرار گرفته است.
● مراکز بازرسي و صدور گواهينامه ي زيستي:
بيش از ۹۰ درصد آبزيان پرورشي در کشورهاي در حال توسعه توليد مي شود، ۱۰ درصد باقيمانده نيز در ساير مناطق جغرافيايي (آمريکا، اروپا و اقيانوسيه) توليد مي شود، اين درحالي ست که تقريباً تمامي مراکز بازرسي و صدورگواهينامه در کشورهاي توسعه يافته مستقر هستند . انتظار مي رود با توسعه ي اين مراکز و استقرار آنها درمراکز آبزي پروري روند افزايش مراکز آبزي پروري زيستي سرعت بيشتري پيدا کند. حال در جدول شماره ۱۲ به برخي از اين موسسات بازرسي و صدور گواهينامه هاي آبزي پروري زيستي در جهان اشاره مي کنيم:
▪ پيش بيني روند توسعه آبزي پروري زيستي:
براساس ارزيابي انجام شده توسط FAO ميزان توليدات آبزي پروري از حدود ۴۵ ميليون تن در سال۲۰۰۰ با ۴ برابر افزايش به ۱۹۴ ميليون تن در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد. سهم آبزي پروري زيستي نيزتا سال ۲۰۱۰ سالانه ۳۰ درصد و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ سالانه ۲۰ درصد و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ سالانه ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت، به اين ترتيب ميزان توليد آبزي پروري زيستي با ۲۴۰ برابر افزايش از ۵۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۰ به ۴ ۱ ميليون تن خواهد رسيد که معادل ۶ ۰درصد کل محصولات آبزي پروري در سال ۲۰۳۰ است.
اين ارزيابي براساس توان کنوني توليد و در نظرگرفتن بازارهاي اروپا، آمريکا، استراليا، ژاپن، نيوزيلند و سنگاپور انجام شده است؛ با پاسخ به سوالات اساسي پيش روي اين بخش، تدوين آيين نامه هاي اجرايي و گسترش مراکز بازرسي و صدور گواهينامه و ارتقاي فرهنگ مصرف کنندگان و استقبال هرچه بيشتر بازار از محصولات زيستي انتظار مي رود روند آبزي پروري زيستي نيز تسريع شود (شکوري،۱۳۸۳) امروزه در جهان سازمان هاي دولتي و بخش هاي خصوصي بسياري براي استاندارد کردن محصولات ۳۶۴ هيات در ۵۷ کشور اروپا به وجود آمده است که طي آخرين آمار در سال ۲۰۰۴فعال هستند . در جدول شماره ۱۳ آماري از هيأت هاي استاندارد کننده محصولات در سال ۲۰۰۴در اروپا آورده شده است.
● نمونه هايي از مهرهاي استاندارد محصولات زيستي
▪ استانداردهاي محصولات زراعي و باغي زيستي
امروزه با افزايش استانداردهاي بهداشتي و تغذيه اي در کشورهاي توسعه يافته، گرايش روز افزوني براي حذف نهاده هاي شيميايي در فرآيند توليد محصولات دامي و نباتي بوجود آمده است؛ براي جلوگيري از ورود باقيمانده ي مواد شيميايي در محصولات کشاورزي به بدن انسان ها، توليدکنندگان و محققان درپي توليد محصولات زراعي و باغي زيستي هستند. براي رسيدن به چنين هدفي در طي سال هاي ۹۹-۱۹۹۲ از سوي کشورهاي گوناگون استانداردهاي بين المللي براي ورود کالاهاي خوراکي در بخش کشاورزي زيستي به بازار تدوين و تصويب شده است.
گفتني ست تعدادي از اين استانداردها بين المللي و برخي ديگر ملي هستند که برخي از اين استانداردهاي ملي از ديدگاه بين المللي داراي اهميت ويژه اي هستند.
▪ قوانين و استانداردهاي بين المللي
در حال حاضر در زمينه ي توليد محصولات کشاورزي زيستي دو استاندارد بين المللي GAG وIFOAM مطرح هستند، که در اينجا سعي شده تا حدودي به آنها پرداخته شود.
▪ مجموعه ي قوانين راهنماي غذايي:
بر اساس اين قوانين، توسعه و ترويج کشاورزي زيستي وابسته به مراحل توليد، فرآوري، برچسب زني و بازاريابي توليدات به شيوه ي زيستي است.
از ديدگاه معتقدين اين قانون، کشاورزي زيستي به عنوان سيستم مديريتي مطرح مي شود که به سلامتي اکوسيستم، چرخه ي سازوکار و فعاليت هاي بيولوژيکي خاک کمک مي کند. باتوجه به آن که کشاورزي زيستي بر پايه ي عدم استفاده از نهاده هاي خارجي همانند کودهاي شيميايي و آفت کش هاست اما نمي توان آن را به عنوان راه حلي قطعي براي کاهش آلودگي محيط زيست و توليدات عاري ازهرگونه پسماندهاي مضر معرفي کرد، بلکه مي توان بيان کرد که به کارگيري اين روش تا حدودي آلودگي منابع آب و خاک را کاهش مي دهد(Willler and yussefi,۲۰۰۴)
در اين قانون، به منظور يکپارچه کردن مراحل بسته بندي، فرآوري و خرده فروشي براي محصولات باغي و زراعي زيستي برچسب استاندارد تعريف شده است(Willler and yussefi,۲۰۰۴).
▪ فدراسيون بين المللي جنبش هاي کشاورزي زيستي:
کشورهاي عضو فدراسيون بين المللي جنبش هاي کشاورزي زيستي عبارتند از: اتحاديه ي اروپا و کشورهاي غيرعضو اتحاديه (آمريکاي شمالي، آمريکاي جنوبي، آفريقا، آسيا و استراليا) که بر اساس قانون فدراسيون بين المللي جنبش هاي کشاورزي زيستي ۲۰۰۲«کشاورزي زيستي برپايه ي امنيت غذايي، تغذيه ي مناسب، رفاه حيوانات و عدالت اجتماعي پايه گذاري شده است» لازم به توضيح است که کشاورزي زيستي تنها مربوط به محصولات توليد شده دربخش زراعي وباغي نيست بلکه دام و آبزيان نيز در گستره ي اين تعريف قرار مي گيرند(Willler and yussefi,۲۰۰۴)
▪ قوانين و استانداردهاي ملي
در سطح ملي نيز برخي قوانين و استانداردها براي محصولات زراعي و باغي زيستي وجود دارد که دقت در تدوين و تنظيم اين قوانين در مراحل گرفتن گواهينامه، منجر به آن مي شود که از اين قوانين بتوان در سطح بين المللي نيز استفاده کرد.
▪ قوانين جامعه ي اقتصادي اروپا
در اروپا پس از عقد پيمان تشکيل «جامعه ي اقتصادي اروپا» و توجهاتي که دولت مردان به کشاورزي زيستي مي کردند و با نظر به اين که قيمت اين گونه محصولات در بازار رو به فزوني بود، و به دليل آن که در متن سياست هاي عمومي کشاورزي، اين نوع توليد متضمن حفظ تعادل بهتر ميان نظام عرضه و تقاضاي محصولات کشاورزي بوده و در عين حال به حفظ محيط زيست و حفاظت از عرصه هاي ملي کمک خواهد کرد، در صدد تصويب قوانين و استانداردهايي شدند تا به اين شيوه علاوه بر حمايت از کشت محصولات زراعي و باغي زيستي، زمينه ي رقابت منصفانه را در ميان توليدکنندگان اين محصولات فراهم کنند، از سوي ديگر بازارهاي موردنظر را توسط ترويج و تشريح صادقانه ي تمام مراحل توليد و فرآوري مطمئن ساخته و اعتبار چنين محصولاتي را براي مصرف کنندگان افزايش دهند. از آن جاکه شيو ه هاي توليد زيستي داراي صورت هاي گوناگوني ست، بنابراين لازم است برروي برچسب استاندارد اين محصولات به روش هاي توليد، به خصوص ترکيبات به کار رفته در آنها، اشاره شود که اجراي آن نيازمند تدابير نظارتي خاص است.
توجه به اين نکته الزامي است که، زماني قوانين مربوط به توليدات زراعي تکميل خواهد شد که قوانين مربوط به توليدات دامي مرتبط در توليد محصولات زراعي، باغي و زيستي نيز رعايت شود؛ براي نمونه توليد کود آلي مورد نياز کشاورزي زيستي نياز به فضولات دامي زيستي ست که خود اين امر نيز مستلزم رعايت مجموعه اي از قوانين مربوط به توليدات دامي است.
● محصولات در برگيرنده ي قوانين اتخاذ شده در جامعه ي اروپا:
جامعه ي اقتصادي اروپا براي پيشبرد اهداف خود آيين نامه ها، مواد و مفادي را وضع کرده است که در چارچوب آن، محصولات کشاورزي را مي توان «زيستي» ناميد؛ گفتني ست محصولات زير از ديدگاه کشورهاي عضو اروپا شامل قوانين اتخاذ شده مي باشند:
الف) محصولات کشاورزي فرآوري نشده، دام ها و محصولات عمل آوري نشده ي دامي.
ب) فرآورده هاي (عمل آوري شده) دامي و نباتي با مصرف انساني که از يک يا چند ترکيب افزودني با منشاء گياهي يا حيواني تهيه شده اند.
ج) خوراکي هاي دامي ساده و مرکب و هرگونه مواد علوفه اي؛ به منظور تامين نظر اين مقررات، يک محصول بايد داراي نشانه هايي بر اساس استفاده از روش هاي زيستي در توليد آن بوده و روي برچسب يا در متون تبليغاتي يا اسناد تجاري آن، به محتويات ترکيبي يا موادغذايي زيستي اشاره شده باشد.
خريداران در کشورهاي عضو بايد مطمئن شوند که محصولات خريداري شده آنان و نيز ترکيبات يا موادغذايي موجود در آن، مطابق مقررات و آيين نامه هاي مشخص توليد شده اند.
● مراحل قوانين اتخاذ شده از سوي جامعه ي اقتصادي اروپا:
اين قوانين بدون نفي ساير تمهيدات و شرايط «جامعه» يا آيين نامه هاي کشوري (ملي) و با هماهنگي قوانين جامعه در مورد محصولات مذکور اعمال مي شود. اين قوانين با شرايط حاکم بر توليد، آماده سازي، بازاريابي، برچسب زني، بازرسي و نيز قانون گذاري در موادغذايي و خوراکي هاي دامي نيز وجود خواهد داشت.
قوانين اتخاذ شده شامل موارد زير مي باشد:
قوانين توليد
نظام بازرسي و کنترل
نشانه هايي که از سوي دستگاه هاي بازرسي، تأييد و روي برچسب محصول ظاهر مي شود
اقدامات جزيي عمومي
واردات از کشور سوم
آزادي عمل در«جامعه»
مقررات و شرايط اداري و اجرايي
نصب برچسب.
● اصول توليد محصولات کشاورزي زيستي
براي توليد محصولات باغي، زراعي و زيستي نياز به مجموعه ي قوانين داريم که عبارتند از:
تعيين مدت زمان لازم جهت انتقال به روش توليد زيستي
براساس قوانين جامعه ي اروپا براي انتقال توليد از روش مرسوم به روش زيستي لازم است مدت زمان خاصي، از مصرف هر نوع ماده ي شيميايي در زمين کشاورزي اجتناب کرد که آن را دوره ي انتقال (گذار) مي نامند. اين مدت براي زمين هايي که براي توليد بذر و گياهان دائمي(بجز گونه هاي مرتعي) به کار مي روند سه سال است.
البته مي توان در مناطق و محصولات خاص اين مدت را کاهش داد که اين موضوع نيازمند تأييد مقامات مسوول آن مناطق است.
● قوانين مربوط به دوره ي انتقال:
درهنگام کاهش دوره ي انتقال بايد به نکات زير توجه داشت
۱) محوطه و کالاي مورد نظر، دوره ي انتقالي را به پايان رسانده و يا درحال تبديل و انتقال به آن باشد.
۲) استهلاک و تجزيه ي موادمحافظ گياهي نبايد باقيمانده ي قابل توجهي در خاک و يا اندام هاي گياهان به جاي گذارند.
۳) کشورهاي عضوي که قصد استفاده از مواد آفت کش يا داروهاي شيميايي را دارند بايد تصميم هاي خود را پيرامون اقدامات و نيز ميزان کاهش «دوره ي انتقال» را به اطلاع ساير کشورهاي عضو برسانند.
۴) محصولات توليدي در دوره ي انتقال را نبايد همراه با نشانه ها و برچسب هاي مربوط به توليد زيستي در بازار عرضه کرد.
● قوانين مربوط به حاصل خيزي و فعاليت هاي بيولوژيکي خاک:
حاصل خيزي و فعاليت هاي بيولوژيکي خاک را مي توان در صورت لزوم به صورت زير افزايش داد
۱) کشت حبوبات، کودهاي سبز، گياهان با ريشه ي عميق تر و برنامه ي آيش چند ساله
۲) افزودن موادآلي به ترکيبات خاک شامل کمپوست ها و غيره که در واحدهاي توليدي و براساس مجموعه ي مقررات محصولات فرآوري شده باشند.
با انتخاب قوانين فني مشترک پيرامون محصولات دامي زيستي، محصولات دامي هم چون کودهاي حيواني را مي توان از واحدهاي رعايت کننده مقررات شناخته شده ملي يا بين المللي مورداستفاده قرارداد البته براي فعال ساختن فرآورده هاي کمپوستي، استفاده از ريز موجودات يا ترکيبات با منشاء نباتي يا به اصطلاح ترکيبات «بيو ديناميک» حاصل از صنايع فرآوري، کودهاي حيواني يا نباتي نيز توصيه مي شود.
● راه هاي از بين بردن آفات، بيماري ها و علف ها:
راه هاي ازبين بردن آفات، بيماري ها و علف ها را مي توان با تلفيقي از روش هاي زير در کشاورزي زيستي نام برد.
۱) انتخاب گونه ها و ارقام مناسب
۲) اعمال شيوه هاي مناسب در آيش
۳) اعمال مراحل و شيوه هاي مکانيکي در کشت
۴) حفاظت از دشمنان طبيعي آفات از طريق تامين شرايط مطلوب براي آنها.
لازم به توضيح است، در صورت بروز تهديدات اضطراري عليه محصولات زراعي، از برخي مواد ترکيبي استفاده مي شود.
● استاندارد پارلمان کشاورزي ايالات متحده
يکي از معتبرترين استانداردهاي محصولات زيستي، پارلمان کشاورزي ايالات متحده است.
براي دريافت اين استاندارد لازم است موارد زير رعايت شود:
الف) مدت سه سال پيش از دريافت برچسب زيستي، بايد از کاربرد مواد ممنوعه شامل کودهاي شيميايي و حشره کش ها در توليد محصول خودداري کرد.
ب) در زمان دريافت برچسب نيز از مواد ممنوعه و هم چنين پرتودهي استفاده نشده و هيچ گونه تغيير ژنتيکي در محصول اعمال نشده باشد.
ج) در مورد محصولات دامي از هورمون ها و آنتي بيوتيک ها در تغذيه ي آنها استفاده نشده و تغذيه ي دام با مواد ۱۰۰ درصد زيستي باشد.
د) مديريت زيستي در مورد محصولات کشاورزي در تمام مراحل کاشت، داشت، برداشت، انبارداري و فرآوري و در مورد دام ها از زمان توليد يا خروج از تخم اعمال شده باشد.
ه) محصولات زراعي و باغي زيستي در اثر اختلال با محصولات ديگر دچار ناخالصي نشده باشند.

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

امروزه با افزايش توليد کشاورزي به جهت رفع نيازمندي هاي رو به رشد جمعيت در حال گسترش ، نگراني در مورد آينده تامين غذا براي مردم مطرح گرديده است . آلودگ ...

اقتصاد کشاورزي ، در جهان امروز يکي از مشکلات اساسي بشر تأمين نياز هاي غذايي است ، به گونه ‌اي که امنيت غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌ ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

● واژگان ▪ سيستم: مجموعه اي ست که در آن تمام اجزاي تشکيل دهنده ي آن با هم در ارتباط هستند و به صورت يکپارچه عمل مي کنند و اجزاء به صورت مجزا ومنفک از ...

● واژگان ▪ پارازيتوئيد: گروهي از حشرات هم چون زنبورهاي مفيد با تخم ريزي در تخم برخي از آفات و تخريب آن ها سبب کنترل جمعيت آفات مي شوند که پارازيتوئيد ...

دانلود نسخه PDF - کشاورزي زيستي