up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله کروتون PDF
QR code - کروتون

کروتون

معرفي گياه کروتون

▪ فارسي رايج: کروتون (کرچک هندي)
▪ نام انگليسي : کروتون croton
يکي از رنگينترين گياهان آپارتماني است و به خاطر رنگي بودن و فرم برگهاي آن مورد توجه است، نياز شديدي به رطوبت دارد و به همين علت بهتر است به صورت کپهاي و مخطوط با گياهان آپارتماني ديگر در گلدانهاي بزرگ وفلاور باکسها کاشت گردد تا از رطوبت حاصله از گياهان ديگر بهره يرد. محيط ساکت و بدون جريان هوا و گرم و يکنواخت بودن درجه حرارت از احتياجات ديگر اين گياه زيباست. اگر چه نياز شديددي به آب دارد ولي بايد مواظب بود سوراخ ته گلدان هميشه باز باشد تا خاک گلدان باتلاقي نگردد .
زمستان گذراني آن کمي مشکل بوده و به طور کلي با توجه به شرايط سخت زيستي بهتر است در فصل بهار و تابستان از آن استفاده گردد. رنگ و شکل برگ با توجه به واريتهها فرقهاي اساسي دارد، لکههاي تيره صورتي، نارنجي، قهوهاي و ارغواني در برگهايي با زمينه سبز تيره منظره بسيار جالبي به برگها ميبخشد، برگهاي جديد و جوان با رنگ سبز ظاهر و به مرور لکههاي رنگي در آنها بوجود ميآيند.
● نيازها :
▪ نور:
به نور شديد احتياج دارد بايد توجه داشت که نور مستقيم آفتاب به گلدانهاي زير دو سال صدمه وارد مينمايد، سايه رنگها را از بين ميبرد، حتيالامکان از جابجايي گلدان خودداري گردد.
▪ دما:
سعي گردد درجه حرارت ثابت نگه داشته شود، در تابستان ۲۷ درجه و در زمستان ۱۵ درجه سانتيگراد و بطور معدل ۲۰ درجه سانتيگراد بهترين شرايط حرارتي براي آن است.
▪ آبياري :
اجازه ندهيد سطح گلدان شما خشک شود ۳-۲ بار در هفته در تابستان ور هر ۴ روز يکبار در مزستان کافي است، در زمستان آبياري با آب ولرم توصيه ميگردد، جهت تامين رطوبت بهتر گلدان را درون گلدان بزرگتري قرار دهيد و حدا فاصل بين دو گلدان با خزه مرطوب پر کنيد، قرار دادن تعددي قلوه سنگ بين گلدان و زير گلداني در جلوگيري از باتلاقي شدن خاک موثر است.
▪ رطوبت:
در تابش اشعه مستقيم آفتاب غبار پاشي نکنيد.
در تابستان احتياج به غبار پاشي روزانه دارد. ولي در زمستان هفتهاي يکبار کافي است (بطريقه غبار پاشي و تامين رطوبت دائمي مصور مراه فرمائيد)
▪ تغذيه:
در فصلهاي رشد (بهار و تابستان) هر دو هفته يک بار از مواد غذايي محلول همراه با آب آبياري استفاده گردد.
▪ خاک مناسب :
بهترين خاک مخلوطي از خاک برگ، خاک باغچه و ماسه شسته نرم است، کف گلدان بايد داراي مقداري ماسه و ريگ باشد تا آب اضافي از گلدان خارج گردد.
▪ تعويض گلدان:
با توجه به مشکل بودن شرايط نگهداري حدود ۹۰ درصد از آنها قبل از اينکه احتياج به تعويض گلدان داشته باشند از بين ميروند ولي بر هر صورت حجم ريشه و سنگ گياه معرف تعين اندازه گلدان و مناسبترين زمان تعويض بهار است.
▪ تميز نمودن برگها:
برگها را هر هفته با پارچه يا اسفنج مرطوب تميز نماييد، مواد براق کننده شيميايي روزنهها را مسدود مينمايد از آنها استفاده نکنيد.
تکثير :
انتخاب قلمههاي جوان و کاشت در بستري از ماسه نرم و نگهداري در گلخانه گرم و مرطوب در بهار، خوابانيدن هوائي ساقهها در بهار يا پائيز
تنوع در رنگ برگها وجود لکههاي زرد و قرمز و قهوهاي در متن سبز و براق بودن آنها معرف سلامت گياه است در هنگام خريد به اين مشخصهها توجه فرمائيد.
▪ رطوبت:
جهت تامين رطوبت در تابستان هر روز غبار پاشي با آبفشان لازم است در زمستان هفتهاي يکبار کافي است، رطوبت دايمي و پايدار با اضافه نمودن آب به زير گلداني سنگريزهدار تامين ميگردد دقت نماييد که ته گلدان با آب در تماس نباشد.
برگها کمرنگ و رنگ سبز روشن بخود گرفتهاند:
محيط تاريک است گلدان را به محل روشنتري انتقال دهيد.
برگها با لکههاي قهوهاي سقوط ميکند: هواي آلوده آشپزخانه يا گاز نفتي عامل آن است، علت را برطرف کنيد.
برگها زرد رنگ شده و سطح زيرين آنها مملو از تار عنکبو است:
کنه ريز قرمز عامل آن است، با سم کنهکش هر دو هفته يکبار گياه را سمپاشي نماييد. غبار پاشي در کاهش آفت موثر است.
ساقه پوشيده و برگها ميريزند:
آبياري بيش از اندازه عامل آن است، در فاصله بين دو آبياري اجازه دهيد سطح خاک خشک شود و سپس آبياري کنيد.
برگها در تمام اندام گياه ميريزند:
تغييرات شديد درجه حرارت باعث اين عارضه است، درجه حرارت را ثابت نگهداريد.
برگهاي پايين بودته ريزش مينمايند:
هوا سرد و خشک است، گلدان را به محل گرمتر منتقل و با آبفشان غبار پاشي کنيد.
برگهاي جوان خيلي ريز و کم رشد هستند :
به تغذيه مصنوعي احتياج دارد طبق دستور عمل نماييد.
لکههاي قهوهاي روي برگها ظاهر ميشوند: غبار پاشي در آفتاب انجام شده اين عمل را در سايه انجام دهيد.
برگها منقبض شدهاند:
گياه تشنه و هوا گرم است،گياه را فوراً آبياري و غبار پاشي و به محل خنکتري منتقل نماييد.
زخمهاي پنبهاي شکل سفيد رنگ روي برگها و در قاعده آنها به چشم ميخورد:
با پارچه آغشته به سم حشرهکش آفت را از بين ببريد و يا هر ۱۴ روز يکبار طبق دستور با سم سمپاشي نماييد.
برگها رنگ خود را از دست داده و روي آنها لکههايي مشاهده ميشوند:
حشره آفت عامل آن است با سم حشرهکش نفوذي موجود در باراز طبق دستور هر دو هفته يکبار سمپاشي نماييد تا علايم برطرف گردند.

▪ فارسي اصيل : تارفل (تار= سر، فل = برگ) (اشاره به معني سر و استفاده از برگهاي رنگين آن براي تاج) ▪ فارسي رايج: کروتون (کرچک هندي) ▪ نام انگليسي : کرو ...

عرفي : ازگيل و کروتون ازگيل به طور كلي در ايران ازگيل گفته مي شود و در مناطق شمال ايران كه به طور وحشي در جنگلها مي رويد با نامهاي محلي شناخته مي شود ...

▪ فارسي رايج: کروتون (کرچک هندي) ▪ نام انگليسي : کروتون croton يکي از رنگين‌ترين گياهان آپارتماني است و به خاطر رنگي بودن و فرم برگهاي آن مورد توجه اس ...

گياهان سوخ دار ، تکمه دار، با ريشه گوشتي ، همگي از گياهان ماندني ميباشند که ريشه هاي زير زميني آنها به اشکال مختلف و متفاوت است . گاهي سوخ دار مانند : ...

دانلود نسخه PDF - کروتون