up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله کرم کدو PDF
QR code - کرم کدو

کرم کدو

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي کوتاه تشکيل گرديده اند. اين کرمها از کوتيکول پوشيده شده اند. داراي مجاري وازنشي يا دفعي هستند و يک حلقه عصبي با سه جفت طنابهاي عصبي دارند. اينها دهان و لوله گوارش ندارند و مواد غذايي از ديواره بدنشان جذب مي شود و همگي انگلهاي داخلي هستند و کرمهاي بالغ در روده مهره داران و لاروها در بافتهاي ميزبان واسط به سر مي برند.
● شکل ظاهري
کرم کدو خوک و انسان يا تنياسوليوم از زمانهاي قديم شناخته شده است. يک سر کوچک گره مانند يا اسکولکس دارد که در کناره هاي آن چهار مکنده يا بادکش و در نوک يا روستلوم آن دايره اي از قلابهاي متعدد ديده مي شود. گردن يا منطقه جوانه ، اسکولکس را به بدن متصل مي سازد. بدن شامل رشته اي تا ۱۰۰۰ بند يا پروگلوتيد مي باشد.
بادکشها و قلابها بکار چسبيدن اسکولکس به ديواره روده ميزبان مي آيد و زنجيره پروگلوتيدها در حفره روده آزادانه قرار گرفته است. پروگلوتيدهاي جديد در ناحيه گردن دائما بوسيله جوانه زدن پديد مي آيند و با فشار پروگلوتيدهاي ديگر به عقب رانده مي شود. همچنان که پروگلوتيدها به عقب مي روند، اندازه آنها افزايش يافته ، کامل تر شده بالاخره جدا مي گردند.
● پروگلوتيد
هر بند بدن کرم کدو را پروگلوتيد نامند. در هر پروگلوتيد ، عضلات ، پارانشيم و قسمتهايي از مجاري وازنشي که بوسيله يک مجراي عرضي به هم متصل است، تعداد زيادي سلولهاي شعله اي و اعصاب موجود است. هنگامي که يک پروگلوتيد از اسکولکس فاصله معيني پيدا مي کند، مجموعه کاملي از اندامهاي جنسي نر و ماده در آن پديدار مي شود. در پروگلوتيد دستگاه گوارش ، جريان خون و تنفس وجود ندارد و دستگاه تناسلي برعکس رشد زيادي کرده است.
● دستگاه عصبي
در اسکولکس دو حلقه عصبي وجود دارد که روي اين دو حلقه مزبور چهار جفت گانگليون عصبي واقع شده است. علاوه بر آن گانگليون بزرگ قعري نيز در اسکولکس وجود دارد. در هر طرف بدن در امتداد و نزديک لوله يک زوج رشته عصب طولاني موجود است که در ستاسر بدن وجود دارد.
● اندامهاي حسي
در اين جانوران به علت دارا بودن زندگي انگلي اندامهاي حسي موجود نيست. ولي رشته ها عصبي زيادي در زير پوست و اسکولکس آنها وجود دارد.
● دستگاه تناسلي
اين کرمها نر و ماده هستند و در هر قطعه بدن آنها هر دو دستگاه تناسلي نر و دستگاه تناسلي ماده وجود دارد. دستگاه تناسلي نر در قطعات نزديک تر به گردن شروع به تشکيل شدن مي نمايد. ولي دستگاه تناسلي ماده در قطعات پايين تر بوجود مي آيد. بنابراين بيضه ها زودتر از تخمدانها تشکيل مي شود. در بندهاي مياني بدن ، هر دو دستگاه وجود دارد. به تدريج که به انتهاي بدن نزديک مي گردد. در بندهاي متوالي عمل لقاح انجام مي شود و تخمها تشکيل مي گردند. در بندهاي آخر اين دستگاه تناسلي از بين مي رود و فقط آثاري از آنها باقي مي ماند.
● رشد تخم و چرخه زندگي کرم کدو
رشد و نمو يا سير تکاملي تخمها در يک موقع شروع مي شود و تا موقعي که پروگلوتيدهاي رسيده از کرم جدا و از مدفوع ميزبان به خارج دفع و سپس متلاشي مي گردند، ادامه مي يابد. پس از مدتي در هر يک از تخمهاي پراکنده در روي زمين يک لارو شش قلابي بوجود آمده ، آنگاه تکامل تخمها متوقف مي شوند. چنانچه خوکي اين تخمها را بخورد، پوسته تخمها در روده خوک هضم شده و لاروها در خون يا عروق لنفي راه مي يابند و از آنجا نيز به عضلات ارادي رفته و کيست پيدا مي کنند.
کيست بزرگ و پر از مايع مي شود و از اين پس آن را کرم مثانه اي يا سيستي سرکوس مي نامند. داخل سيستي سرکوس اسکولکس با بادکشها و قلابهاي آن بوجود مي آيد. ولي رشد و نمو صورت نمي گيرد. وقتي انسان گوشت خوک محتوي چنين کيستي را بطور خام يا کاملا نپخته بخورد، ديواره خارجي کيست گوارش يافته و اسکولکس به روده ميزبان (انسان) مي چسبد و بدين ترتيب کرم کدوي جديد شروع به تشکيل شدن مي نمايد. عفونتهاي روياني در انسان ، موجب ابتلا سيستم اعصاب مرکزي شده و عوارض شديد و وخيمي به بار مي آورد.
● علايم باليني
وجود لارو در عضلات و مغز و کبد که تقريبا دو ماه پس از خوردن تخم کرم ايجاد مي شود ايجاد بيماري مي کند که سيستي سرکوزيس نام دارد. اگر لارو در مغز باشد علايم عصبي از جمله صرع بروز مي نمايد. استقرار لارو در بطن چهارم مغز باعث بالا رفتن فشار داخل مغز و هيدروسفالي مي شود که با علايم سر درد ، حالت تهوع و استفراغ و دو بيني همراه است.
● تشخيص
تشخيص آلودگي به کرم بالغ با مشاهده تخم در مدفوع و يا در لام تهيه شده با نمونه برداري از اطراف نشيمن گاه داده مي شود. از روشهاي آزمايشگاهي و سرمي و اشعه ايکس براي تشخيص استفاده مي نمايند.
● درمان
براي درمان بايد از تجويز داروهايي که باعث حل شدن کرم در داخل بدن شود خودداري کرد و نيز بايد از ايجاد استفراغ در موقع درمان جلوگيري نمود. داروي موثر پرازيکوآنتل است.
● پيشگيري
خوشبختانه چون لارو اين کرم در بدن خوک پرورش مي يابد و خوردن گوشت خوک براي مسلمانان حرام است افراد مسلمان به اين بيماري مبتلا نمي شوند

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

کدوي پوسته کاغذي از خانواده کدوئيان که بومي مناطق گرمسير و نيمه گرمسير آمريکا است و داراي مواد مؤثري شامل روغن، اسيدهاي چرب بتا سينسترول و ويتامين E م ...

مقدمه تيره کدو Cucurbitaceae گياهاني علفي وغالبا پيچان و يا داراي اندامهاي پيچک مانند هستند. اندامهاي پيچکي در گياهان اين تيره منشا متفاوت دارند. برخي ...

ديدکلي در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به ي ...

در طبقه بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به يوناني H ...

● خلاصه اي راجع به اطلاعات کرم ها روش هاي کشاورزي عادي معمولاً کاربرد آناليزهاي شيميايي را براي تعيين نيازهاي طبيعي محصول کاشته شده مشخص مي کند. عناصر ...

● آيا مي توان همانند پرورش کرم ابريشم به پرورش ورام کردن عنکبوتها نيز اقدام نمود؟ بعلت نرم بودن تارهاي عنکبوت به مثل ابريشم و سختي اين تارها بمانند فو ...

کرم کدو کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

دانلود نسخه PDF - کرم کدو